Visionariet: Økologer bør bruge pesticider og GMO

Det er nødvendigt at gøre op med det økologiske landbrugs hippieregler, hvis 9,2 milliarder mennesker skal brødfødes i 2050.

Det er én ud af seks anbefalinger, som Ingeniørens tænketank, Visionariet, kommer med i dag som svar på, hvordan vi i 2050 skal kunne producere mad nok tilde mange milliarder mennesker.

Forskerne og eksperterne er enige i den økologiske grundtanke om bæredygtighed og bevaring af jordens frugtbarhed. Men økologien, som vi kender den i dag, er for ineffektiv. Derfor skal anvendelse af GMO, pesticider og kunstgødning tillades i det bæredygtige økolandbrug.

»Økologisk jordbrug er ikke produktivt nok. Begrænsningerne giver for lille og svingende et udbytte, og vi har kun 40 år til at finde mad til 3 milliarder flere mennesker,« siger forskningsprofessor på Aarhus Universitet Jørgen E. Olesen, som kritiserer økologi for at være for religiøst:

»Vi skal ikke have økologi med de dogmer, der eksisterer omkring det i dag. Økologisk jordbrug har underlagt sig nogle unødvendige begrænsninger og unødig filosofi, omend grundtanken er rigtig og vigtig.«

Per Pinstrup-Andersen, landbrugsøkonom og professor ved Cornell Universitet i USA, er enig:

»Desværre lider økologien i dag under ideologiske parametre, som ikke er til fordel for hverken mennesker eller natur. Vi bør ændre den meget snævre definition af økologiske produktionsmetoder til en definition, som tillader brug af kunstgødning og bedre afgrødesorter, selv om de er frembragt ved hjælp af gensplejsning, hvor det er nødvendigt for at undgå udpining af jorden og for at øge udbyttet.«

Jørgen E. Olesen gør sig dog ingen forhåbninger om en ændring af det danske Ø-mærke, som er blevet en standard med en høj signalværdi markedsføringsmæssigt. Derfor mener han, at der skal udtænkes et alternativ, som fokuserer på bæredygtighed og et sundt landbrug med høj produktivitet frem for skarptskårne paragraffer.

»Økologer er på mange måder frontløbere, og det er fair nok, at de gerne vil kunne skille sig ud. Men det løser ikke verdens problem med fødevaremangel, så vi må have prioriteterne på plads,« siger han.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er det økologiske salg i Danmark fordoblet siden 2005 med en omsætning i 2009 på 4,9 mia. kr. På verdensplan blev der i 2008 solgt økologiske fødevarer for over 300 mia. kr., heraf halvdelen i USA. Men skal den gode tanke give mening globalt, hvor der i 2050 bliver brug for 50 procent flere fødevarer, skal den differentieres, mener international chef i Folkekirkens Nødhjælp, Christian Friis Bach.

Han har målt økologien op mod det stærkt stigende behov for fødevarer i ulandene og erkendt, at reglerne fra de rige lande ikke automatisk giver mening i ulandene. Der skal i stedet bruges det bedste af alting.

»Når man står med udpint landbrugsjord i Malawi, nytter det ikke noget at ville nøjes med kompost og husdyrgødning.Er der kun 5-10 geder i landsbyen, kan der aldrig blive gødning nok. Vi skal bruge de bedste metoder og den bedste viden fra både det økologiske og det almindelige landbrug. Og frem for alt så skal de fattige landmænd selv bestemme.«

Læs resten af visionariets forslag til, hvordan vi brødføder verden i 2050 her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selvom vi laver om paa den oekologiske tankegang, saa man kan bruge GMO og kunstgoedning og der ved oege effektiviteten paa de oekologiske vare, er det kun som en draabe i havet. I stedet for at bruge tid og penge paa, at faa divaerse praesidenter og minister samlet for at blive enig om hvad maa og ikke maa bruges i oekologiske landbrug. saa hellere bruge pengene paa at faa noget kunstgoedning til boenderne i Malawi, for jeg tror de er rimelig ligegalde om det er oekologisk, bare de har nok til at broedfoede deres familie og deres 2 geder.

 • 0
 • 0

Er det ikke forskellen på traditionelt og økologisk? traditionelt landbrug skal overholde et af staten og eu fastsat regelsæt med max værdier for pesticid samt gødningsforbug. Var det ikke mer korrekt at at skrue lidt på reglerne for traditionelt landbrug. hvis der er brug for fødevarer vil et funktionelt ikke over støttet landbrug tilpasse produktionen til behgovet.

 • 0
 • 0

Er det ikke forskellen på traditionelt og økologisk? traditionelt landbrug skal overholde et af staten og eu fastsat regelsæt med max værdier for pesticid samt gødningsforbug. Var det ikke mer korrekt at at skrue lidt på reglerne for traditionelt landbrug. hvis der er brug for fødevarer vil et funktionelt ikke over støttet landbrug tilpasse produktionen til behgovet.

 • 0
 • 0

Med den nuværende vækstrate er vi altså godt 12 milliarder mennesker i 2050. Er det en del af visionen, at de sidste 3 milliarder ikke skal have noget at spise, eller ???

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke problemet. Det, der efterlyses, findes allerede, det kaldes Integreret Produktion, og det ved forfatterne af rapporten udmærket. Integreret Produktion, IP, er et dyrkningssystem, hvor man bl. a. holder øje med skadevoldere og kun bekæmper når der er dokkumenterede problemer, reglerne for dansk IP frugtavl kan ses her http://www.dansk-ip.dk/side5c.htm . IP er altså den mellemvej mellem Økologisk og Traditionel, der efterlyses. Inden for kemisk bekæmpelse er der stærkt stigende problemer med resistens og dermed manglende effektivitet af midlerne både over for skadedyr og svampesygdomme, så på sigt er vi tvunget til at tage andre metoder i brug, og her tænkes ikke på genmodificering.

 • 0
 • 0

Det sker at det tykke læder indbundne gætværk, falder ned fra reolen.

Stadig meget få ved at Økologi er et varemærke.

Det ing.dk skriver her, er allerede tilladt for Økologiske vare. Danmark er med i WTO og SKAL derfor overholde de dejlig tekster WTO har.

WTO tænker da på sundhed og mennesker - NOT! World Trade Organisation Handel har ALDRIG været for menneskers helbred - Handel med mennesker sker dagligt.

Læs evt. Codex Alimentarius (den er ikke let at finde frem) Danmark har underskrevet.

Hvorfor der er 2 journalister, der begge intet ved om WTO - og varemærket "Økologi".

Hvorfor det hedder Statskontrolleret Økologi - Er netop fordi Staten SKAL overholde WTO's Codex Alimentarius.

I år 1973 ville Danmark blive 6,1 mill. i år 2000. Der flyttede mange til - Mange flere må være flyttet fra?

Jeg kan intet dokumentere, jeg skriver af fri fantasi, alt jeg skriver er løgn, tro ikke på det - Det er mig der opfinder skøn/meninger/videnskablige-skøn/etc... Så tag bare de selvglade journalister. Der griner hele vejen til Banken - De tjener penge når De skriver - Du gør ikke!

 • 0
 • 0

Det er da utroligt at det kan være så svært at forstå og acceptere at vi er mange der ikke vil røre GMO produkter med en ildtang!

Glæd jer til sidst i juli når dokumentarfilmen "Food inc.", bliver udgivet i Danmark, så vil i alle kunne sande GMO producenternes klamme favntag omkring fødevarerne i verden!

Det handler om penge og kontrol, intet andet.

Vidste i feks. at hvis et land som er med i WTO, ikke overholder reglerne fastsat i Codex Allimentarius, så har man på forhånd, tabt enhver sag af enhver art, der måtte opstå i WTO.

Med andre ord har kontrol elementerne bag WTO og Codex allimentarius "tvunget" diverse lande til at overholde de klamme fastsættelser for fødevarer som er i Codex allimentarius, inclusive danmark.

Jo mere naturligt man kan spise uden brug af nogen former for gifte jo bedre. Og alt det med at der ikke er mad nok til alle er en løgn vi bliver propfodret med for at fremme GMO og andre klamme tiltag!

 • 0
 • 0

Hvis argumentet er, at vi skal kunne brødføde jordens befolkning i 2050, hvad gør vi så når jordens befolkning når 20, 30 og 40 milliarder? Skal vi bruge en kortsigtet løsning, kunne vi jo starte med at spise mindre kød og smide mindre mad ud.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg forstår skal sultproblemerne ikke løses på de danske marker. Overskudslagre og overproduktion i i-landene har indtil videre ikke afskaffet sult i ulandene. Fødevarerne skal produceres der hvor der er behov for dem.

Flere undersøgelser peger på at økologisk landbrug i ulande medfører et øget udbytte pr hektar end de nuværende tilstræbte konventionelle metoder med kunstgødning og pesticider. Kort sagt handler det om at den økologiske dyrkning kan foregå ud fra de forhåndenværende forhold. Konventionelle vestlige dyrkningsmetoder er videnstunge. De kræver et højt uddannelsesniveau for at virke og de kræver årlig tilførsel af fx gødning. Økologisk landbrug sigter på at dyrke flere forskellige afgrøder samtidig og i rotation. Både for at opnå en forsyningssikkerhed og for ikke at udpine jorden. Økologisk landbrug er selvforsynende med såsæd og tager udgangspunkt i de forhåndenværende forhold – landmanden behøver altså ikke år efter år at indkøbe såsæd, kunstgødning og pesticider – noget som ofte kan skabe problemer. Økologisk produktion i ulandene giver bønderne en bedre og mere sikker økonomi og nedbringer sult i lokalområdet.

Læs mere her: http://www.independent.co.uk/news/world/af... og her: http://www.information.dk/158657 og her: http://www.unctad.org/en/docs/ditcted20071... og her: http://www.dansklandbrug.dk/Presse/Nyheder...

 • 0
 • 0

Som det også fremgår af de fleste af de ovenstående indlæg, så er kæden da vist hoppet af for tænketanken - et landbrug der drives under anvendelse af pesticider og GMO er pr. definition ikke økologisk. Så det man foreslår er at nedlægge økologisk landbrug, og så foregøjle at vi stadig har økologisk landbrug ved at kalde traditionelt landbrug for økologisk. Det svarer til at omdefinere kul til at være vedvarende energi og så tro at miljøproblemerne der knytter sig til anvendelse af kul dermed forsvinder.

At nogen landmænd har valgt at drive økologisk landbrug og nogen forbrugere vælger at købe deres produkter skyldes ikke bare at de syntes at det er en sjov ide. Årsagen er at vi er nogen der mener at den måde vi forvalter vores naturressourcer på - ikke kun i landbruget, men generelt - ikke er bæredygtigt. "Bæredygtigt" er ikke bare er popord uden reelt indhold, som bruges af miljøflippere. Mange lader til at tro at hvorvidt vi har et bæredygtigt landbrug eller ej, blot er et valg vi frit kan træffe, og som kun har økonomiske konsekvenser. Det er imidlertid ikke tilfældet - hvis noget ikke er bæredygtigt så betyder det pr. definition at vi ikke kan fortsætte med det i det uendelige.

Begrebet er lettere at forstå, hvis man kigger på fx fiskeri - hvis man overfisker en fiskebestand, så er det kun et spørgsmål om hvornår fiskebestanden kollapser. Så uanset hvor mange mennesker der kommer til at sulte hvis ikke man fanger fiskene, så vil overfiskeri før eller siden resultere i at fiskeriet stopper - det er ikke et valg vi har - det er uundgåeligt.

Landbruget er mere komplekst, men problemstillingen er i princippet den samme.

 • 0
 • 0

Det kunne jo være vi skulle gribe problemet ved roden i stedet, at bremse tilvæksten. Men det emne er jo så tabu belagt at det er til at kaste op over. Men en skønne dag så hjælper selv ikke det mest effektive landbrug/fiskeri mere. Så regulerer det hele sig selv, men det bliver grusomt. Det er jo heller ikke for sjovt at kun må have så og så mange dyreenheder pr hektar.

Hvis man skal til at bruge GMO, pesticider og kunstgødning i Økolandbrug, så er grundlaget jo væk også kan man lige så godt nedlægge den økologiske tankegang.

Ebbe kom mig i forkøbet.

 • 0
 • 0

Det kunne jo være vi skulle gribe problemet ved roden i stedet, at bremse tilvæksten. Men det emne er jo så tabu belagt at det er til at kaste op over.

Lige mine ord! Eller rettere tanker, for man må åbenbart ikke sige det højt... Man bliver nærmest kaldt for morder når man nævner befolknings-NEDGANG som alternativ til produktions OPGANG. Jeg ved ikke hvorfor det er tabu ??? Alle må være enige om at hungersnød og sult er det rene tortur. Jo mere mad der produceres, jo flere mennesker bliver vi. Og så er vi lige vidt.

 • 0
 • 0

Der er et andet problem, som ikke nævnes i artiklen. Nemlig at økologisk produktion, som vi kender det i dag er mere energikrævende end konventionel produktion. Med den snart faldende olieproduktion og de stigende energipriser vil det fordyrer økologisk produktion ganske voldsomt, så man simpelthen er nødt til at finde på alternativer. IP-produktion og reduceret jordbearbejdning er nok nogle af løsningsforslagene, hvis de fleste af de snart kommende ni milliarder mennesker skal have mulighed for at få mad på bordet. Det bliver nok ikke økologi, som vi kender det i dag, der bliver fremtiden, i så fald bliver økologiske varer kun for de allerrigeste.

 • 0
 • 0

Man har lov til at mene at gift, kunstgødning og gensplejsning er en fordel i landbruget. Men hvad er fordelen ved at kalde dette økologisk?

Der er da ingen, der bliver mere mætte af, at man ændrer betydningen af en etableret betegnelse.

 • 0
 • 0

Prisen på fødevarer er lige nu meget lav, og dette kommer sandsynligvis af overproduktion pt.. Jeg er godt klar over at denne situation ikke vil vare ved. Men min holdning er altså at subsidier ikke fungerer på lang sigt. Vi skal sørge for at der er priser på fødevarer, der gør at det kan betale sig at producere dem i ulandene for landmanden. Som udgangspunkt er det i-landene der vil have lave fødevarepriser og u-landene som vil have høje, fordi det er dem der skal producere dem, og de er jo ikke så effektive som os. Vi bør faktisk på kort sigt få fødevaremængden produceret ned, fx. v. økologisk jordbrug, det presser prisen op på verdensmarkedet, hvilket får ulandsbønderne til at producere. Så vil vi med største sandsynlighed få større fødevareproduktion end før, på et bæredygtigt grundlag.

 • 0
 • 0

Der er et andet problem, som ikke nævnes i artiklen. Nemlig at økologisk produktion, som vi kender det i dag er mere energikrævende end konventionel produktion. Med den snart faldende olieproduktion og de stigende energipriser vil det fordyrer økologisk produktion ganske voldsomt, så man simpelthen er nødt til at finde på alternativer. IP-produktion og reduceret jordbearbejdning er nok nogle af løsningsforslagene, hvis de fleste af de snart kommende ni milliarder mennesker skal have mulighed for at få mad på bordet. Det bliver nok ikke økologi, som vi kender det i dag, der bliver fremtiden, i så fald bliver økologiske varer kun for de allerrigeste.

Nej, konventionelt landbrug er stadig lidt mere energikrævende end Økologisk. Det er korrekt, at dyrkningsmetoderne i Økologisk landbrug er mere energikrævende fordi der køres mere på markerne (mekanisk ukrudtsbekæmpelse). Men da kunstgødning er energikrævende, at fremstille så er det konventionelle landbrug totalt set lidt bagefter det økologiske i energiregnskabet. Det er dog ikke meget og hvis de konventionelle herhjemme begynder, at fokusere mere på reduceret jordbehandling så kommer de foran.

Økologerne bliver som du siger snart nød til, at opfinde en dybe tallerken, men endnu er de altså lidt foran på energiregnskabet.

 • 0
 • 0

Flere undersøgelser peger på at økologisk landbrug i ulande medfører et øget udbytte pr hektar end de nuværende tilstræbte konventionelle metoder med kunstgødning og pesticider. Kort sagt handler det om at den økologiske dyrkning kan foregå ud fra de forhåndenværende forhold.

 • nej man avler ikke mere økologisk - heller ikke i u-lande. Hvis man ser materialet igennem så ser man, at der er tale om et partsindlæg. Undlades kemisk planteværn på global plan så formindskes avlen med 30-40%. Økologien, som et par udmærkede artikler af Mette Buch nævner, er ikke bæredygtig i den danske udgave, der er for meget religion og for lidt faglighed i reglerne. Den simple forklaring er den, at økologisk drift fjerner flere næringsstoffer fra jorden, end der tilføres. Hvis man skal brødføde de kommende generationer gøres det ikke uden der anvendes mineralgødning, som er planternes naturlige form for mad, og som økologiske landbrugere opfatter som giftstoffer for planten. At producere mad nok er ikke alene løsningen, det er naturligvis nødvendigt at man får løst problemet med det stigende befolkningsoverskud. Om det sdkal gøres efter kinesisk forbillede ved jeg ikke, men det er da et godt udgangspunkt for en debat på global plan. Løser man ikke det problem, vil vore efterkommere skulle håndtere sultflygtninge i meget stort omfang.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Først: Det er første gang, jeg har kaldt nogen "forbandede" i en diskussion - men nu finder jeg det nødvendigt.

Ikke en eneste har omtalt forslaget som helt eller delvist positivt. - Selv ikke fortaleren for "integreret produktion" - der jo er det, de fleste "konventionelle" landmænd i virkeligheden gør - finder det positivt.

Når folk begynder at kalde forslaget for dårligt, fordi den rigtige metode er at få befolkningtallet ned, da er hverken ordene "forbandede", "fascister" eller "psykopater" for strenge.

Det er da rigtigt, at man skal have det globale folketal til at stangnere - og alle forudsigelser siger da også en top mellem 9 og 10 mia. Når vi har lykkedes med det, de fleste steder, så er det ved social og materiel sikkerhed. Det opnås først og fremmest ved en god og sikker indtjening til primærproduktion - hvor bedre afgrøder og hjælpemidler er centralt - efterfulgt/sammen med en god uddannelse, hvor oplysningen om effektiv dyrkning er det naturlige udgangspunkt (som for Grundtvig/Kolds efter- og landbrugsskoler).

Statsautoriseret økologisk landbrug er i dag så totalt religiøse regler som forbud mod at græsse på arealer, hvor der indenfor det sidste halve år har græsset "ikke-økologiske" køer - da der jo er "antikraft" i deres efterladte koklatter!! Det er også at sprede Bt-bakterien i marken, fordi den producerer Bt-toxin, der er giftigt for de fleste insekter - også bier og rovinsekter. - Planter, der med rekombinant genteknologi har fået evnen til selv at producer Bt-toxin, kan man dog ikke bruge - selv om den gift da udelukkende vil dræbe de insekter, der er skadelige for planten.

Både jeg, Finn Okkels, Per A. Hansen, Clauds Madsen m.fl. fagfolk har i en talløs række indlæg prøvet at gøre disse ting kendt. Alligevel hjælper det ikke. Det er vel en af de bedste beviser på, at netop dette samfundsområde er dommineret af fundamentalisme/kvasireligiøsitet. - Man opnår kun, at den slags folk holder endnu mere krampagtigt på deres trosfundament, hvis man prøver at lære dem ting, der vil rokke det. - De har simpelthen ikke viden nok til at opbygge et nyt fundament for deres holdning til noget så centralt som "den daglige føde".

Mvh Peder Wirstad

Edit: Nu ser jeg, at andre er kommet før mig. Jeg skrev dette efter at have læst de to indlæg om "overbefolkning".

 • 0
 • 0

@Peder,

Jo mere naturligt man kan spise uden brug af nogen former for gifte jo bedre. Og alt det med at der ikke er mad nok til alle er en løgn vi bliver propfodret med for at fremme GMO og andre klamme tiltag

 • det er den sædvanlige samling floskler fra den overmætte del af verden man hører gang på gang. Der er intet hold i dine påstande. At der er mere gift i økologiske produkter end i traditionel dyrkede kan man da godt debattere mens stadig flere sulter p.g.a. befolkningsforøgelsen, der årligt svarer til en tilvækst svarende til Frankrigs indbyggertal!

Jeg ser frem til den dag, hvor fanatiske GMO-modstandere mander sig op til at deltage i løsningen af det største globale problem - at skaffe mad nok til klodens voksende befolkning. Det er ikke nok de slev har problemer med overvægt - vi bør som stort eksporland af fødevarer deltagte aktivt i af skaffe mad nok. Du er naturligvis selv herre over om du vil indtage GMO eller ikke, vær venlig at lade andre gøre det samme. Forøvrigt bruger du sikkert hver dag GMO-produkter uden at vide det! Bare rolig, de er hverken giftige eller klamme!

Mvh. Per A. hansen

 • 0
 • 0

Man skal da vist være i ledtog med kemiindustrien for at kunne forfatte en sådan artikel. At skaffe økologiske fødevarer til en mangedoblet verdensbefolkning kan gøres med bl.a. "Grow Biointensive" metoder. Mere om det her: http://www.growbiointensive.org/ GMO er ikke en del af løsningen pga. de alvorlige helbredsproblemer og ukrudtsproblemer mm. forbundet med dette. Priserne på korn, frugt, grønt og kød er tæt på at være historisk lave pga. stort udbud i forhold til efterspørgsel. Der er enorme arealer rundt om i verden, der kan dyrkes og vil blive dyrket, hvis afgrøderne kan afsættes til en akseptabel pris. Der er så stort overskud af billigt korn i verden at meget af det anvendes til biobrændsel. Når folk sulter visse steder i verden, er det helt andre problemer, der gør sig gældende. Zimbabwe f.eks. har masser af god landbrugsjord, der kan dyrkes, når Robert Mugabe er ryddet af vejen. I bl.a. Afganistan anvendes landbrugsjord til at dyrke opium. Potentialet for produktion af fødevarer er enormt, også med økologiske dyrkningsmetoder.

 • 0
 • 0
 • det er den sædvanlige samling floskler fra den overmætte del af verden man hører gang på gang. Der er intet hold i dine påstande. At der er mere gift i økologiske produkter end i traditionel dyrkede kan man da godt debattere mens stadig flere sulter p.g.a. befolkningsforøgelsen, der årligt svarer til en tilvækst svarende til Frankrigs indbyggertal!

Jeg ser frem til den dag, hvor fanatiske GMO-modstandere mander sig op til at deltage i løsningen af det største globale problem - at skaffe mad nok til klodens voksende befolkning.

Nu brokker folk sig jo primært over, at udmeldingen er selvmodsigende. Hvis man tillader pesticider og kunstgødning i Økologisk drift er det jo ikke Økologisk længere. Der mangler en forklaring på hvordan de så opfatter økologi.

Desuden er GMO i sin nuværende form ikke løsningen på ulandenes problemer. Du må da give folk ret i, at afhængighed af GMO producenten ikke lige er det fattige bønder har mest brug for. Mig bekendt er det i øvrigt endnu ikke lykkedes at øge en plantes udbytte med GMO.

 • 0
 • 0

Vil bare erklære mig enig!

Man kan lige så lidt være "næsten" økologisk, som man kan være "næsten" jomfru.....

Endnu et klokkeklart udtryk for inkompetence og fundamentalisme - altså enten/eller-tænkning som det jo ganske rigtigt er at være gravid eller ikke eller jomfru eller ikke.

Økologi - derimod betyder "husholdning" - altså det at disponere resurserne på bedst mulig måde. Her er det oplagt, at "bedst muligt" vil ændre sig hele tiden eftersom tilgængelige resurser, viden og forbrug skifter.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Per og Peder: Jeg har ledt og ledt, uden at kunne finde, at Peder har skrevet det, Per citerer. Men måske er jeg bare for u-grundig? For mig at se, er der meget lidt forskel på Jeres fornuftige synspunkter. Begrænsning af befolkningstilvæksten vil ske (og er allerede sket), når levestandarden højnes, men kan naturligvis fremskyndes ved "fornuftige" tiltag (viden, prævention og evt. politiske pålæg, som i Kina). Og et bæredygtigt landbrug behøver jo ikke at være økologisk. Passende kunstgødskning, begrænset insekt-bekæmpelse og anvendelse af mere modstandsdygtige afgrøder (udvalgt eller med GMO) er da alt sammen fornuftigt, og det er vel præcis det, som Visionariet foreslår. Og så kan økologer jo supplere, så længe der er økonomisk basis og motivation for det.

 • 0
 • 0

der er to måder at øge fødevare produktionen på, enten ved at intensivere fødevare produktionen på det det landbrugsareal man har, eller ved at øge størrelsen af det landbrugsareal man har. Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvad visionariets andre forslag var (totalt åndssvagt navn btw) men umiddelbart virker det som tåbeligt at fokusere på økologi, når det bare en dråbe i havet. tror måske heller ikke at det har været tænketankens fokus, men et par tåbelige journalister har tænk at det kunne da være en kontroversiel overskrift som vil give nogle hits. men tilbage til økologien, for det første ville det være tåbeligt at afskaffe økologien (som er det som artiklen reelt argumenterer for) på grundlag af øget fødevare produktion. Det er rigtig at afskaffelsen af økologi sikkert ville øge den samlede produktion i verden med en promille eller to. Men problemet skal primært løses ved at effektivisere i ulandene og udvide landbrugs arealerne i ulandene.

 • 0
 • 0

Jeg er af landbrugsuniversitetet her i landet i en rapport i 1996 udpeget som den her i Norge, der har mest kundskab om mikrolivet i dyrket jord og samspillet med planterne.

Jeg - som også en del andre dygtige "økologer" - ved ganske meget om, at især arter i bakteriegruppen Streptomyses indgår i en slags symbiose med mange flere planter, end man tidligere har været klar over. Det synes således helt åbenbart, at disse bakterier - i modsætning til planter - aktivt kan nedbryde jordmineraler, udskille gødningsstoffer og give dem videre til planten, de lever i symbiose med. - Ligeledes udskiller de en mængde antibiotika, der især er virksomme mod svampesygdomme.

Mit beskedne bidrag til forskningen går på, at jeg har lykkedes med at udvikle metoder, der giver en kompost med meget stort næringsindhold og praktisk taget en monokultur af streptomyceter.

Ud fra dette anlagde jeg en stor del af mine græsmarker til økologisk drift, der kun blev gødet beskedent med denne specialkompost. De første 10 år holdt avlingen sig oppe på omkring 90% - men økonomisk med et bedre resultat, da jeg kunne undlade handelsgødning og mindst halvdelingen af omlægningerne, da især kløver overlevede langt bedre.

Efter 10 år begyndte de første områder pludseligt at blive golde - og her var der ikke snak om 30-40 % reduction. - Det var nærmest total misvækst.

Resultatet af jordanalyserne viste da også, at jeg - ved hjælp af mine streptomycetter - havde lykkedes med at udpine jorden for mineralske næringsstoffer i en grad, der var helt uset. Der skete sandsynligvis det, at der ikke engang var næring nok til at bakteriekulturen kunne overleve, og der optrådte et totalt sammenbrud i plantevæksten, der stort set blev erstattet af mos. - Andre dele af arealet var dog stadigt efter 14 år i fuld produktion, da jeg afbrød forsøget, men udpiningen af jorden var massiv.

Alle de mange "solskinshistorier" vi hører fra amatørlandmænd, der er blevet "økologiske", skyldes helt sikkert, at de er så ivrige til at fortælle at "alt går så utroligt godt". De færreste "overlever" så længe, at de oplever det samme, som jeg. - Og selv om de gør, har jeg en mistanke om, at de går meget stille med dørene.

 • Men disse erfaringer er det vel som perler for svin at lægge frem i dette forum?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Per og Peder: Jeg har ledt og ledt, uden at kunne finde, at Peder har skrevet det, Per citerer. Men måske er jeg bare for u-grundig?

Nej - det er bare ikke "Peder" - men derimod "Peter" (Hjort) længere oppe :-)

Peder

 • 0
 • 0

Begrænsning af befolkningstilvæksten vil ske (og er allerede sket), når levestandarden højnes, men kan naturligvis fremskyndes ved "fornuftige" tiltag (viden, prævention og evt. politiske pålæg, som i Kina).

Det dels, til dels. Men der er en ting som man ved virker med 100% sikkerhed. Økonomisk vækst. Så der bliver færre fattige.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Det er helt andre og grundlægende problemer der skal til for at bekæmpe sult. Enorme landområder er så fattige at kunstgødning er et ukendt begreb og dyrkningsmetoderne middelalderlige. I mange ulande er ens alderdom afhængig af at have mange børn. Se i øvrig Udenrigsministeriets side http://www.netpublikationer.dk/um/6442/htm... der kommer rundt om mange af problemerne. Økologi er kun en beskeden niche i landbruget og i den fattige del af verden et ret ukendt størrelse. I mine øjne er det over for u landene et problem med GMO, grundet patenter, det gør det dyrt at udnytte de goder der måske kunne være

Fattigdom I Zambia har få for meget, og mange har næsten ingenting. Der eksporteres til gavn for betalingsbalancen. Men ikke mere end at fødevarer er absolut tilgængelige i de lokale butikker og på markederne i landområderne. Men en stadigt stigende andel af Zambianerne har ikke råd til at købe dem. Det handler derfor ikke om hungersnød i den traditionelle forstand, men derimod om en social ubalance, som er så graverende, at den truer en tredjedel af befolkningen på livet.

Sygdom Hele lande er uarbejdsdygtige grundet sygdomme herunder Aids

Krig Ifølge FN dræber eller lemlæster landminer hvert år 15-20.000 mennesker deraf ca. 6.000 børn på et areal, der svarer til fem gange Danmarks areal. Det siger sig selv at de arealer ikke er anvendelige til dyrkning af fødevare. Vidste du at det koster 25 kr. at fremstille en mine, men op til 8.000 kr. at fjerne den igen? (kilde Dansk Røde Kors og Udenrigsministeriets )

 • 0
 • 0

Man kan lige så lidt være "næsten" økologisk, som man kan være "næsten" jomfru.....

Det er så nok tæt på det mest unuancerede synspunkt jeg har set i den her tråd, og der er ellers mange som kæmper om den titel.

Jeg er ikke selv den store fan af GMO, men på den anden side fejler hele den økolgiske tanke, når jorden mister sine næringsstoffer.

Idelisme er fint. Så længe at man ikke stopper med at forholde sig til realiteterne.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Jeg ville ønske at man ville skelne mellem forskellige GMO. Herbicidtolerant raps er altså ikke det samme som, ris med betacaroten eller en skimmeresistent kartoffel.

Når man bare taler om GMO, svarer det til at tale om kemoterapi, lykkepiller og Viagra, som om det var det samme.

vh Inga Bach

 • 0
 • 0

men at vi skal have masser af kød hver dag, for de fleste dyr spiser meneske mad, og derfor skal der dyrkes masser af korn og den slags, vi kan sagtens nøges med kød en gang om ugen så er problemet løst.

 • 0
 • 0

[quote]vi kan sagtens nøges med kød en gang om ugen så er problemet løst.

Helt enig, men hvordan vi du få det gennemført?[/quote]

Ja der er der også et problem :) men vi skal jo starte et sted ik.

 • 0
 • 0

Jeg ville ønske at man ville skelne mellem forskellige GMO. Herbicidtolerant raps er altså ikke det samme som, ris med betacaroten eller en skimmeresistent kartoffel.

Når man bare taler om GMO, svarer det til at tale om kemoterapi, lykkepiller og Viagra, som om det var det samme.

vh Inga Bach

Både enig og uenig.

Hvis du ser på det på den måde, at kemoterapi, "lykkepiller" og Viagra alle er lige nyttige, bare på vidt forskellige områder, så er jeg enig. - Vi skal have en "braninstorming" om alle de mangfoldige muligheder, der er med rekombinant DNA-teknologi, og hvordan de implemteres i u- og i-landes videre udvikling.

Hvis du derimod antyder, at en herbicidresistent GMO er mindre værdifuld end en sygdomsresistent GMO, så er jeg uenig - især så længe herbiciderne, der hidtil er udviklet resistens mod (glyphosat - RoundUp, glypfosinat - Basta - og nu åbenbart også den gamle kending 2,4 D) er mindre skadelige end de midler, de erstatter - og især mindre skadelige end det jordarbejde, de erstatter.

 • GM er fremtidens dominerende teknologi indenfor planteforædling - ingen tvivl om det.

I tillæg må man også have opmærksomheden rettet mod "kemikaliefabrikker" af GM-bakterier, der idag fremstiller alt fra insulin over antibiotika til industrienzymer (bl.a. til fremstilling af biobrændstoffer). Det er uden tvivl her, der er den største mulighed for at få gener spredt i bakterier i naturen, da genoverførsel mellem bakterier - i modsætning til mellem planter - er relativt ofte forekommende.

Alligevel kendes der heller ikke indenfor dette store område eksempler på "uheld".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

[/quote]Hvis du derimod antyder, at en herbicidresistent GMO er mindre værdifuld end en sygdomsresistent GMO, så er jeg uenig - især så længe herbiciderne, der hidtil er udviklet resistens mod (glyphosat - RoundUp, glypfosinat - Basta - og nu åbenbart også den gamle kending 2,4 D) er mindre skadelige end de midler, de erstatter - og især mindre skadelige end det jordarbejde, de erstatter.[/quote]

Det kan man argumentere for længe, men ligeså længe vil andre argumentere imod, fordi de er imod GMO og pesticider over en kam. Uanset hvor godt et dyrkningssystem måtte være, hjælper det ikke, hvis forbrugerne ikke vil have produktet, fordi de tror at noget andet er bedre.

Jeg tror at det varer meget længe, før GMO bliver spiseligt for de mennesker, som har besluttet at være imod. Det vil ikke føre til noget at forsøge at overbevise økologer, som skriver GMO-fri i deres markedsføring, om at de skal skifte mening.

I stedet kunne man diskutere hvilke planter, der er GMO og hvilke der reelt svarer til konventionelt forædlede sorter, selvom der indgår genteknologi i fremstillingen.

Mange tror tilsyneladende at planter, som er udviklet vha, genteknologi er noget helt andet end konventionelt forædlede planter. I virkeligheden er grænsen flydende.

Nogle af de planter, som med den nugældende lovgivning defineres som GMO, ligner de konventionelt forædlede så meget, så det ikke giver mening at behandle dem vidt forskelligt. Som eksempel kan jeg nævne skimmelresistente kartofler, men gener fra vilde slægtninge. Resistensgenerne kan flyttes vha. genteknologi, eller de kan krydses ind via diverse krumspring. Egenskaben er den samme, så hvorfor betragte den ene kartoffel som en forbandelse og den anden som en gave?

Mvh Inga

 • 0
 • 0

Mange tror tilsyneladende at planter, som er udviklet vha, genteknologi er noget helt andet end konventionelt forædlede planter. I virkeligheden er grænsen flydende.

Nogle af de planter, som med den nugældende lovgivning defineres som GMO, ligner de konventionelt forædlede så meget, så det ikke giver mening at behandle dem vidt forskelligt. Som eksempel kan jeg nævne skimmelresistente kartofler, men gener fra vilde slægtninge. Resistensgenerne kan flyttes vha. genteknologi, eller de kan krydses ind via diverse krumspring. Egenskaben er den samme, så hvorfor betragte den ene kartoffel som en forbandelse og den anden som en gave?

Mvh Inga

Jeg er selvfølgelig ikke uenig i det - MEN:

En almindelig fejl, forældre gør, når deres børn f.eks. er bange for mørke, er, at bekræfte deres angst ved at sige: "Ja det er også uhyggeligt". Man skal selvfølgeligt sige: "Ja, det er ikke morsomt at være bange, men jeg skal nok være nær dig, så vender du dig snart til det, for mørket er ikke mere farligt end noget andet".

Når vi prøver at dæmpe "økologers" frygt for GMO med, at der er en kontrol, der er hundredvis af gange større end for konventionel forædling, da bekræfter vi jo, at GM-teknikken er farligere end den traditionelle.

Når vår udmærkede blogger om bioteknik på en venlig og hensynsfuld måde - næsten som til et barn - besvarer spørgsmålet: "Hvorfor er GMO'er helsefarlige", så gør hun det samme.

Spørgeren er voksen og spørgsmålet skulle have været besvaret med: "Kan du dokumentere din påstand?". - Ja det burde vel have været negligeret? "Det hævdes ofte, at GMO'er er generelt helseskadelige. Er der noget om det?", burde være det spørgsmål, der skulle tages alvorligt.

At stille sig ydmygt overfor en hetz er en meget dårlig strategi. Det gjorde jøderne i Nazityskland, og det gjorde tutsierne i Rwanda. Når da hetzen imod dem samtidigt tillægger dem næsten uovermenneskelige evner, da fremmer det bare frygten for de "heksekunster", de kan forårsage.

Vi må være stolte af vort arbejde - og derfor også stolte af at fortælle om det til dem, der er oprigtigt interesserede. Lige så stolte skal vi være, når vi afviser irrationel og negativ følelsesladet hets. - Derved viser vi jo, at vi ikke handler pga. følelser - som en Franskenstein - men med fornuft.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

selv uden GMO.

Blot for at give en overblik over, hvor meget eller rettere hvor lidt jord der skal til, for at du kan opretholde et rimeligt liv med føde.

På 5 m² kan du dyrke

1 m² med kartofler 1 m² med gulerødder 1 m² med ærter/bønner 1 m² med kål 1 m² med diverse.

Alt hvad der kommer op af disse 5 m² skal du fortære i løbet af en eneste dag. På den måde behøver du blot 1825 m² jord at dyrke, så har du føde hele året rundt.

Derudover kan du have et par høns til at tage den del af det grønne du ikke selv fortærer eller en gris, så har du også en smule kød foruden. De kan også fortære den rest af mad du ikke får spist.

Derudover, kan du i en periode også indtage fødeprodukter der ikke er opdyrket, men som kommer alligevel, nemlig ukrudt, så som brændenælder, mælkebøtte, skvalderkål m.v.

Andre steder på Jorden, som i de fleste ulande, så er der mulighed for at dyrke føde i flere omgange, således at de kan få mere ud af et stykke jord end vi kan.

Problemet er ikke om der er jord nok, men om der er tilgang til vand og gødning. Gødningen er ikke det store problem, dersom man lader sine egne og dyrenes fækalier formulde og urinen bliver opsamlet.

Det største problem er vandet og her er det afgørende at der er rimelig billig tilgang til vand eller helt gratis tilgang til vand.

Vi behøver ikke GMO afgrøder for at få stillet sulten i verden i dag, der er såmænd føde nok, men den er ikke ligeværdigt fordelt. Især ikke jorden, hvor det er muligt at dyrke føde.

Det helt store problem, er at vi mennesker ikke har ligeværdig mulighed til at dyrke vor egen føde, fordi nogle har mere ret til jord end andre.

De mennesker der har penge til at købe jord for har også retten til jorden og de mennesker der ingen penge har, de har heller ikke ret til jord.

Hvem er det så der sulter? Mon ikke størstedelen af de hungerramte mennesker er mennesker der ingen mulighed har til at dyrke et stykke jord, så de kunne dyrke deres egen føde. Fordi andre ejer jorden eller fordi der er krig om jorden og som andre gerne vil have magt over.

Skal vi vitterlig sult til livs, så er det ikke GMO produkter der kan fjerne sulten, men derimod en ændring af Menneskerettighedernes paragraf 17.

I stedet for at der står:

 1. Enhver har ret til at eje ejendom (jord) såvel alene som i fællig med andre.
 2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom (jord).

skulle der i stedet stå:

 1. Enhver der er født er berettiget til at bruge et jordstykke til dyrkning af egen føde. Indtil voksenalder kan forældre/værge bruge jordstykket til det unge menneskes behov.
 2. Ingen må vilkårligt berøves et jordstykke, hvorpå de dyrker deres egen føde.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Hvis jordbunden indeholder for lidt af grundstoffet molybdæn bliver både planter, dyr og mennesker der får deres udkomme ved denne jordbund, syge. Se f.ek. "Fra Ribe Amt" , Historisk Samfund for Ribe Amt, 1976 p. 232-40. Molybdæn indgår bl.a. i det livsvigtige B 12 vitamin.

Er der nogen, der kan give mig en blot nogenlunde sammenhængende forklaring på, at økologer ikke vil tilføre molybdæn til en sådan jordbund?

 • 0
 • 0

@ Lars Helt rigtigt Lars. Og hvis du ikke skal gøre andet på et år end at dyrke disse godt 2000 m3 - og så have et par får til at græsse i vildmarken til en uldtrøje, så behøves vi jo hverken veje, broer, biler, eller nogen andre ingeniørprodukter.

Da er det ikke bare mig som "stor"bonde - der tager jorden fra de trængende, der bliver arbejdsløs, så er det alle læsere af dette medie - som vi jo heller ikke har brug for. - Hverken læserne eller mediet.

Mvh Peder Wirstad

PS: Dit forslag om at afskaffe ejendomsret på jord er prøvet. Det er forholdene i lande som Somalia - og i en anden udgave i Sovjet.

 • 0
 • 0

Nu er det jo ikke landbrugsproduktionen i DK, der skal brødføde 9Mia. Det skal de selv og andre steder hvor der kan effektiviseres.

F.eks. ligger der enorme potentialer i rusland med god landbrugsjord, der dyrkes meget ineffektivt.

I afrika ødelægger vi den lokale produktion og marked med vores dumpning af overskudsproduktion.

Den økologiske produktion er derimod ide- og teknologidrivende så man i et længere perspektiv måske ikke behøver ødelægge og forgifte kloden for at få mad på bordet.

Man kan med lige så høj grad sige at modstanden mod giftfri produktion og dyrevelfærd er religiøst betinget.

 • 0
 • 0

Jeg var lige ved at få maden galt i halsen (og nogen vil sikkert have håbet at jeg gjorde efter at have læst nedenståene), men mangen til visionløs forslag skal man lede længe efter. Var disse forfattere professorer? Jeg tror de vil passe godt med ham der brugte år på at studere hvordan navlefnuller fremkommer...

Økologi med pesticider og GMO - så er vi tilbage ved almindelig landbrug. Så deres forslag er såre simpelt på 2 linier: udryd økologi.

Det kunne de ikke få sig til at skrive, så i stedet en lang latterlig tekst som blot viser at deres såkaldte "vision" er totalt uden vision.

Før det første nævner de intet om at stoppe problemet - for det hjælper jo ikke noget med mad nok til alle i 2050 - hvad med 2051 og 52? Eller 2010 hvor der vil være 50 milliarder med nuværende vækstrate?

WTO bringes på banen - nu er det jo ikke en organisation der har formået noget som helst i sin tid andet end at trumle de fattige lande. Men netop deres evne til dette burde da istedet have fået forfatterene til at kræve gennem WTO, at de fattige lande indfører 1 barns politik øjeblikkeligt. Men det foreslås ikke i artiklen.

Dernæst, når der bliver for mange rotter og for lidt mad, så er der 2 måder de kan leve på. 1) De kan alle dele og sulte. 2) De stærkeste kan overleve og de svage dør (normal natur).

Vi snakker om det første, men ved (sku') godt at vi ikke opgiver vor levevis for at fattige skal have mad. Så GLEM DET! Stærke rotter bliver aldrig soleariske!

Skal vi bekæmpe rotterne kan vi gøre det langsomt eller hurtigt. Den humane måde er at give en flok et gok i nødden eller sørge for at de ikke kan yngle. Den ubamhjertelige er at forgifte dem og lade dem dø langsom.

Artiklens forfattere mener vi skal gøre det langsomt - med pesticider og GMO.

Utallige undersøgelser viser at pesticider er skyld i flere og flere sygdomme og barnløshed (sidste sørger dermed automatisk for at befolkningen falder - måske forfatterenes bagtanke). Men at I har få år igen og er ligeglade med hvor meget gift I hælder i kroppen, skal da ikke gå ud over os andre! Vi er nogle der godt vil være fri og også være fri for at forgifte vore børn.

Kunne forfatterene i det mindste så ikke komme med et forslag om at gøre en ende på det hurtigt - spis lidt cyanid? Billig, effektiv og hurtigt imodsætning til pesticider!

GMO's langtids virkning har vi ingen anelse om. Men vi kan se hvilken skade organismer der ved uheld kommer til "forkerte" lande kan gøre. Gobler i havet. Japansk tang i fjordene. Insektplager. Biller i træerne. Og listen er uendelig lang. GMO der springer fra een plante til en anden - hvad så?

"øhh - det "troede" vi ikke den kunne". Jo tak, men naturen kan alt og den tilpasser sig. Derfor er diverse bakterier blevet resistente. Hvorfor skulle GMO opføre sig anderledes?

Og endelig, så hjælper det ikke noget, at vi piner markerne til at producere mere hvis afgrøderne ikke har nogen næringsværdi. Det er problemet med nutidens landbrug og global fødevare handel. Vore effektive fødevareproduktion har rippet fødevarerne for vitaminer, mineraler osv. så vi skal have tilskud hertil. Det skulle man ikke for bare 50 år siden.

Og transport af umodne fødevarer gør at de er totalt uden næringsværdi. Prøv at spise frugt i Danmark og frugt fra oprindelseslandet - tåler ingen sammenligning!

Og sluttelig, så berører forfatterne kun meget kort problemet: KØD! Skal vi brødføde alle mennesker, så skal kød, bacon, mælk, ost, smør og alt der er animalsk forbydes. Vi kunne få 50 gange så meget føde på samme arealer, hvis vi stoppede animalsk produktion.

Men det tør man ikke sige, for så går det jo ud over Danmarks største erhverv.

Så kære forfattere, hvis I ikke har cohonas (undskyld udtrykket!) til at komme med de rigtige forslag uanset hvor hårde de måtte være og hvem I end måtte træde over tæerne, så hold det for Jer selv!

 • 0
 • 0

Peder Wirstad skriver: "Når folk begynder at kalde forslaget for dårligt, fordi den rigtige metode er at få befolkningtallet ned, da er hverken ordene "forbandede", "fascister" eller "psykopater" for strenge."

Der er andre levende væsener her på jorden end mennesker. Som én nævnte længere oppe, er mange fiskearter truede af overfiskeri. Hvis man følger lidt med i andet end tekniske emner vil man også vide at mange vilde dyr er truede i deres habitat p.g.a. en stadig inddragelse af nye landbrugsarealer. Økosystemer er truede. Regnskovene er truede: Livets mangfoldighed er truet af vores konstant stigende behov. Altsammen fordi vi er for mange mennesker. Det kan der ikke herske tvivl om.

I det perspektiv er Peder Wirstads slyngen om sig med ukvemsord beskæmmende for menneskeracen.

Når nogen udgyder sig på denne måde viser det at de ikke er i stand til at tænke ud over egen (=menneskeracens) næsetip. Og dét er vel i virkeligheden fascsistisk når man tænker over det.

 • 0
 • 0

Jeg er så træt af den holdning, hvor vi skal finde et plaster til at fortsætte vores selvdestruktive livsstil. Vi skal ikke være 9 milliarder mennesker. Stop ved 7.

Desuden skal vi bare lade være med at smide halvdelen af alt vores mad ud, så er der dælme nok mad til alle i hele verden, samt dessert!!

 • 0
 • 0

@ Lars Helt rigtigt Lars. ... Mvh Peder Wirstad

PS: Dit forslag om at afskaffe ejendomsret på jord er prøvet. Det er forholdene i lande som Somalia - og i en anden udgave i Sovjet.

Du glemmer, at ejendomsretten på jord ikke blev afskaffet i Somalia eller i det gamle Sovjetunionen, for der er den statsejet og det er ikke en dyt bedre end privat ejerdomsret.

Begge dele fratager mennesker mulighed til dyrkning af egen føde, især når menneskene har en anden mening end magthaverne.

Disse magtstyre bruger netop Menneskerettighedernes ord om at enhver har ret til ejendom, enten alene (privat ejendomsret) eller i fællig med andre (statsejet).

Jeg selv bryder mig aldeles hverken om den ene eller den anden form for ejendomsret, da de netop begge fratager dele af menneskehedens befolkning at kunne dyrke deres egen føde på et stykke jord, som de ikke ejer.

Jeg går ind for, at vi alle har ligeværdig adgang til jord og skal derfor have brugsmulighed til at kunne dyrke vor egen føde på et stykke jord.

Det er lige netop det, at menneskerettighederne ikke stiller krav om.

Med venlig hilsen Lars kristensen

 • 0
 • 0

@ Lars

Geniale forslag Lars - du har næsten løst verdens største problem.

Jeg har dog et andet forslag: Vi laver da bare en maskine, der kan producere mad!! Den skal være så billig, at den placeres, hvor der er brug for den, så ingen storbønder kan udbytte og udnytte andres sult.

Selv om dette er sarkastisk nedladende overfor dig, så er du ikke værre end de fleste andre:

Ole Stein:

Artiklens forfattere mener vi skal gøre det langsomt - med pesticider og GMO.

Kunne forfatterene i det mindste så ikke komme med et forslag om at gøre en ende på det hurtigt - spis lidt cyanid? Billig, effektiv og hurtigt imodsætning til pesticider! <<< (Nu nævner Ole Stein godt nok ikke ordet "mennesker" direkte, men omskriver dem til "rotter" - som om det skulle sukre pillen?)

Af Laurids Pedersen, 18.06.2010 kl 09:53 Hvis argumentet er, at vi skal kunne brødføde jordens befolkning i 2050, hvad gør vi så når jordens befolkning når 20, 30 og 40 milliarder? <<<

Kåre Bach Nilsen:

""Det kunne jo være vi skulle gribe problemet ved roden i stedet, at bremse tilvæksten. Men det emne er jo så tabu belagt at det er til at kaste op over. ""

Lige mine ord! Eller rettere tanker, for man må åbenbart ikke sige det højt... Man bliver nærmest kaldt for morder når man nævner befolknings-NEDGANG som alternativ til produktions OPGANG. Jeg ved ikke hvorfor det er tabu ??? <<<

Så er det jo ikke økologisk mere ?!?!?!? Af Peter Chr. Warncke, 18.06.2010 kl 12:32 Find hellere en metode til at reducere befolkningen til 6 mia. <<<

Så enkelt er det vist ikke Af Erling Klingberg Jensen, 18.06.2010 kl 14:30 Det er helt andre og grundlægende problemer der skal til for at bekæmpe sult. Enorme landområder er så fattige at kunstgødning er et ukendt begreb og dyrkningsmetoderne middelalderlige. <<<

Altså de så kendte tendenser i vestlige debatter - ikke mindst i Danmark: - Helt urealistiske løsninger - som jo ANDRE skal udføre - Nedgøring af løsninger, fordi de ikke løser HELE problemet - ja endog fordi de ikke løser ALLE problemer.

At deltage i sådanne debatter synes desværre at være sidste aktivitet, som en del livstrætte mennesker gider beskæftige sig med. - At de ikke engang reagerer på Ole Steins indlæg fortæller, at al den tilsyneladende omsorg for jordens mennesker er hyklere, og at det egentlige ærinde er at få udløb for deres livslede.

NB: Denne tråd alene giver selvfølgeligt ikke grundlag grundlag for dette indlæg. Den fortsætter bare tendensen og er altså dråben, der får mig til endeligt at give udtryk for det.

Mvh Peder Wirstad

PS: I Somalia er der praktisk taget ingen regering - det er klaner, der "ejer" og styrer. I de fattigste afrikanske lande - som også i f.eks. Bangla Desh - er der ikke nogen matrikel. Man tager jorden i brug, hvis den er ledig, og kan hævdes af familien i fremtiden efter det juridiske princip "hævd" - altså sædvane. Det er det princip, du altså vil genindføre alle steder Lars. Desværre medfører det, at der dannes brutale klaner, der sætter sig på alt og sætter samfundsudviklingen helt i stå.

 • 0
 • 0

Jeg blev virkelig sur, da jeg så forsiden på ingeniøren! Når jeg læser om folk der vil omgå reglerne for ØKOLOGI, for bevidst at snyde forbrugerne for den kvalitet de efterspørger, så får jeg da kvalme.

Og så er den fuldstændig åndsvagt lamme undskyldning for denne mening endda befolkningstilvæksten i de fattige lande! Tag jer dog sammen! Der må vist være folk i det såkaldte visionarie der har sat penge i traditionelt landbrug!

Og beskyldningen om, at økologi er for hippier er jo fuldstændig latterlig! ALLE almindelige mennesker i Danmark har købt økologiske produkter! Og hvis man har den mindste smule sans for kvalitet, så ved man også, at der er noget at hente der!

Økologer beskyldes også for at være religiøse - MEN hvem var det lige der skrev i bibelen, at mennesker var mere værd end naturen som helhed?!

Nej nej du, dem der er religiøse mener lige præcis, at mennesker skal brødfødes for enhver pris - på bekostning af alt andet. Og hvis det skal være på bekostning af naturen, så siger jeg NEJ TAK!

 • 0
 • 0

Det er da en vanvittig tankegang at øge madproduktionen for at muliggøre den vækst der er i befolkningstallet. Hvad med alle de andre ting vi løber tør for. Der er kun een ting der virker, det er begrænsning af befolkningstilvæksten. Stil krav om fødselskontrol, når der uddeles nødhjælp.

 • 0
 • 0

@ Lars

I de fattigste afrikanske lande - som også i f.eks. Bangla Desh - er der ikke nogen matrikel. Man tager jorden i brug, hvis den er ledig, og kan hævdes af familien i fremtiden efter det juridiske princip "hævd" - altså sædvane. Det er det princip, du altså vil genindføre alle steder Lars. Desværre medfører det, at der dannes brutale klaner, der sætter sig på alt og sætter samfundsudviklingen helt i stå.

Se her, hvor hæmmende det er - altså det modsatte af din påstand: http://www.forskning.no/artikler/2010/juni...

 • 0
 • 0

@ Lars

Geniale forslag Lars - du har næsten løst verdens største problem.

Mvh Peder Wirstad

PS: I Somalia er der praktisk taget ingen regering - det er klaner, der "ejer" og styrer. I de fattigste afrikanske lande - som også i f.eks. Bangla Desh - er der ikke nogen matrikel. Man tager jorden i brug, hvis den er ledig, og kan hævdes af familien i fremtiden efter det juridiske princip "hævd" - altså sædvane. Det er det princip, du altså vil genindføre alle steder Lars. Desværre medfører det, at der dannes brutale klaner, der sætter sig på alt og sætter samfundsudviklingen helt i stå.

Det er jo netop noget sådan jeg ikke vil indføre.

Jeg går ind for en ligeværdig fordeling af jord, således at vi alle - alle - har mulighed til at dyrke deres egen føde.

Præcis det modsatte af menneskerettighedernes artikel 17, som taler om ejendomsret, således at det ikke kun er de få der har ret til jord, men at vi alle - alle - har brugsmulighed til jord.

Samfundsudviklingen behøver på ingen måde at gå i stå, dersom vi alle fik brugsmulighed til et jordstykke, hvorpå vi kunne dyrke vor egen føde.

Udviklingen vil formentlig gå langsommere, men den vil aldrig gå i stå. Vi mennesker vil skabe udvikling, selv med enkle midler og muligheder.

Jeg anser ikke mit forslag at være løsningen på verdens sultproblem, men et skridt på vejen til at få mindsket sultproblemet.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Gå til http://www.rawfor30days.com/index4.html, scrol ned til 'I just want to get 'Raw for Life'. Prisen er kun $29.95 (forsendelse ca. $10). Disse DVD'er pengene værd og selvom de måske ikke repræsenterer hele løsningen er der ingen tvivl om at de repræsenterer en del af løsningen. Mine personlige erfaringer efter kun een måned har i hvert fald overbevist mig om hvad jeg skal leve af resten af mit liv.

 • 0
 • 0

@Ole,

Utallige undersøgelser viser at pesticider er skyld i flere og flere sygdomme og barnløshed (sidste sørger dermed automatisk for at befolkningen falder - måske forfatterenes bagtanke). Men at I har få år igen og er ligeglade med hvor meget gift I hælder i kroppen, skal da ikke gå ud over os andre! Vi er nogle der godt vil være fri og også være fri for at forgifte vore børn.

Kunne forfatterene i det mindste så ikke komme med et forslag om at gøre en ende på det hurtigt - spis lidt cyanid? Billig, effektiv og hurtigt imodsætning til pesticider!

 • kan vi formå dig til at nævne blot en enkelt seriøse undersøgelse, der viser sammenhæng mellem pesticider og barnløshed - du mener jo at der er utallige - der må altså være mere end to? Hvis du tænker på miljøstyrelsens undersøgelser over væksthusgartnereres sædkvalitet, så kunne man ikke finde nogen forskel. Det kunne være interessant, hvor du har den and fra med de utallige undersøgelser? Der har været undersøgelser over indirekte sundhedseffekter af pesticider, idet de gør grøntsagerne billigere så folk spiser flere, men jeg kender ingen, der påviser skader ved at spise fødevarer. Du har sikkert været i Spanien, her skyller man alle grønsager med rodalon for at slå evt. bakterier ihjel! Prøv at protestere dernede!

Hvad er det for gifte, du hentyder til, vi hælder i kroppen? Er det snifning af ligthergas eller maling, indtagelse af hash, estacy, piller etc? Eller tænker du på de børn, der gøre koffeinafhængig med cola?

Du læser for mange aviser og for lidt faglitteratur, for du vil ikke kunne finde blot et enkelt forgiftningstilfælde ud af de utallige de kender, ved at spise pesticidbehandlede afgrøder - har du cohonas nok til at dokumentere denne påstand? Realiteterne er, at kemisk planteværn er nødvendigt for at kunne brødføde et alt for stort befolkningsoverskud, men måske mener du det skal reguleres ved at tilføre markedet noget mindre kvantiteter? Så er din "løsning" ganske vist mere effektiv end det, artiklen peger på.

Og endelig, så hjælper det ikke noget, at vi piner markerne til at producere mere hvis afgrøderne ikke har nogen næringsværdi.

 • Ole, du har vist kun set et landbrug fra bilvinduet. Man kan ikke "pine" en mark til at producere noget. Der skal være næring for planterne i form af mineraler og vand. En afgrøde uden næringsværdi er noget nonsens, al plantetørstof indeholder protein, kulhydrater og fedt - altså energi.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@Holger,

Og et bæredygtigt landbrug behøver jo ikke at være økologisk. Passende kunstgødskning, begrænset insekt-bekæmpelse og anvendelse af mere modstandsdygtige afgrøder (udvalgt eller med GMO) er da alt sammen fornuftigt, og det er vel præcis det, som Visionariet foreslår.

 • for en ordens skyld - det var en kommentar til Peder Hjorts indlæg - ikke Wirstad. jeg er enig i artiklen pointe - hvis økologi skal være det bærende princip i fremtiden, så skal reglerne ændres. De religiøse elementer vi hasr her i landet skal væk. Det gælder for anvendelse af mineralske gødninger og anvendse af kemisk planteværn, som du også nævner. Traditionel landbrug anvender det sunde princip - at man tilfører de næringswstoffer, der fjenes fra jorden under driften. I dansk økologisk drift gødes der efter et andet princip - man tilfører de gødningsmængder, man har for hånden. mange af dem stammer fra foderstoffer, der er indkøbt i udlandet! Man skal have styr på befolkningstilvæksten, men ikke ved at avle mindre mængder fødevarer, som de nuværende regler for økologi foreskriver - de bygger på at der skal være husdyrbrug. Pesticider er ingen problem for sundheden, hvilket utallige prøver forlængst har afdækket. Midlerne udsættes for omfattende forsøg, prøver on godkendelsesprocedurer, inden de godkendes for en tidsperiode. @Jonas,

Nej nej du, dem der er religiøse mener lige præcis, at mennesker skal brødfødes for enhver pris - på bekostning af alt andet. Og hvis det skal være på bekostning af naturen, så siger jeg NEJ TAK!

 • det du skriver er, at det er OK, hvis folk sulter, blot der drives økologi. Måske er det ikke din mening, men det står der faktisk. Traditionel landbrug ødelægger ikke naturen, de bavarer den faktisk. Har du tænkt på, at ert stort udbytte i landbrugsarealerne er med til at bevare naturarealer? hvis man med 100% økologi kun kan avle 60% af de nuværende udbytter, hvad tror du så vil ske? Naturarealer bliver omdannede til landbrugsarealer, folk vil have noget at spise. Det vil navnlig være tropisk skov, der må holde for. løsningen er ikke at udfase kvægbestanden, et meget stort antal sørger for at diverse naturarealer afgræsses - græs bliver til kød!

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@ Per A Hansen Det er første gang her i debatten at jeg "går efter manden" - men et sted må grænsen være nået.

Læs hans indæg her, og du burde vel forstå, at den mand ikke er mulig at nå med pædagogiske midler - og jeg vælger at tror, at hans egne udsagn virker mere frastødende end at vi går i saglig debat med ham:

http://ing.dk/artikel/109801-saadan-broedf...

 • 0
 • 0

Økologi er økologi. Der er ingen grund til at gøre det om. Hvis man måtte ønske noget andet, kunne man kalde det noget andet. Så enkelt er det.

 • 0
 • 0

I økologien er de mindst to veje en naturvidenskabelig og en ideologisk/dogmatisk vej. Jeg er til den første. Men miljø bevægelsen og den økologiske bevægelse er i høj grad præget af folk med et reaktionært og konservativt syn og anser sig selv som lidt bedre menesker med lidt større åbenbare sandheder. At forvalte naturen, miljøet og resurserne er en fælles sag og et meget reaktionært syn båret kun af dogmer og ideologi føre til stagnation.

Vh Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Kære Peder Wirstad.

Både dine, Finn Okkels, Per A. Hansen, Claus Madsen og andre fagfolks indlæg har helt sikkert gjort indtryk. Det har i hvert fald givet mig et mere nuanceret billede af GMO, og det skal I have tak for.

Der er ikke skyggen at tvivl om at det moderne landbrug har løst sin opgave - at skaffe rigelige, sunde og billige fødevarer til flest mulige. Dog er der heller ikke skyggen at tvivl om at undervejs i udviklingen har der været nogle alvorlige fejltagelser.

Det er som bekendt fejltagelserne man bliver klogere af, men disse fejltagelser må ikke bruges til at blive handlingslammet, og kræve landbruget tilbage på middelalderstadiet.

Når jeg alligevel har mine betænkeligheder, skyldes det de bivirkninger som enten bliver ignoreret eller bagatelliseret. Jeg orker ikke tage hele diskussionen med krydsallergi forfra igen, men blot pege på nogle bivirkninger som langt fra er kortlagt.

Det får mig ikke til at afvise GM-teknologien. Tværdigmod se jeg store fordele ved præcis at udvikle så bivirkningerne undgås. Det kræver dog at en langt større tværfagligt samarbejde end det der praktiseres på nuværende tidspunkt.

Heller ikke jeg forstår den religiøse holdning der ligger bag den nuværende økologiske bevægelse. I min verden er økologi brug af al den viden der er tilgængelig. Om den viden kommer fra mænd i hvide kitler eller halm i træskoene er vel i grunden underordnet.

Med venlig hilsen Johan

 • 0
 • 0

Kære Johan Thomasson

Dine roser til mig skal jeg ikke kommentere.

I alt det andet er vi helt enige!!

Din erkendelse giver mig netop troen på, at GM-teknologien også indeholder fremragende muligheder på feltet allergi - hvor jeg selv og min familie har været ramt, som så mange andre.

I den forbindelse er det jo også så heldigt, at man ved frembringelse af en ny sort ved GM har større muligheder for at bedømme og teste for allergener, fordi man har mere oversigt over, hvilke nye gener, sorten indeholder.

Netop indenfor problematikken allergi er "manden med halm i træskoene" vigtig, idet det ofte er ham, der føler problemet og har nogle erfaringer, som kan bringe større forståelse for de sammenhænge, der har fået allergi til at blive et større og større problem. - Derfor er det jo også vigtigt, at der ikke udnævnes "hekse", der få hele skylden.

Med venlig hilsen

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Hej.

Her er et link til kort og i mine øjne god info om problemerne og relevante bekymringer omkring GMO:

http://www.earthsave.org/lifestyle/genfood...

Jeg har intet med sitet at gøre og kender stort set ikke noget til deres "mission", men det der står er ret klart og virker temmelig velunderbygget. Især den sidste del af info'en er interessant synes jeg. God fornøjelse.

 • 0
 • 0

Det der slår mig mest i snakken om GMO mv er, at der er så rigeligt med fødevarer i verden. Det er distributionen der er det store problem. Af mange mange årsager som man nok burde diskutere som et helt tema for sig, hvis man tager hungersnød og fødevare politik alvorligt.

 • 0
 • 0

I økologien er naturbalance centralt. Ideen er tæt knyttet til kvalitet, og ikke-øko er tæt forbundet med kvantitet. Hvis man tror at økologien kan klare et kvantitativt madbehov, er man galt afmarcheret. Et udhulet økobegreb er ikke økologi, men blot konventionel kvantitet - man kan ikke snyde alle hele tiden.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten