Virksomhedssamarbejde inspirerer skole til at bygge ScienceCenter

Illustration: Engineer the future c/o IDA
Sådan kommer ScienceCenter Flakkebjerg (måske) til at se ud, hvis det lykkes efterskolen at hente finansiering hjem fra fonde. Bag ScienceCentret står tegnestuen EFFEKT Illustration: Flakkebjerg Efterskole

På Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse går man i byggetanker, store byggetanker. Ledelsen har nemlig planer om at opføre et ScienceCenter, som skal danne rammen om skole-virksomhedssamarbejde inden for naturfagsundervisning i hele Region Sjælland.

»Vi håber på at blive hele Sjælland Jet-net-center,« siger forstander Jan Coermann.

Jet-net er et landsdækkende netværk mellem virksomheder, grundskoler og gymnasier, som er dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi, og Flakkebjergs ambition er, at ScienceCentret skal tjene som en virkelighedstro kulisse for undervisningssamarbejde mellem regionens virksomheder og skoler.

Ideen til at opføre et ScinceCenter udspringer af Flakkebjerg Efterskoles eget succesfulde samarbejde med ingeniørvirksomheden Haldor Topsøe, der har været involveret i et længere undervisningsforløb af eleverne på skolens sciencelinje hvert år siden 2012.

»Samarbejdet med Haldor Topsøe har virkelig fået os til at se potentialet i at have fysiske rammer, som spiller sammen med vores læringsmål om en åben skole, hvor undervisningen er projektorienteret og forankret i virkeligheden ude i erhvervslivet,«siger Jan Coermann.

Indtil videre eksisterer ScienceCentret kun på papir og på sciencecenter.dk. I foråret går Flakkebjerg i gang med at søge penge til projektet, hvis design er særligt inspireret af Danfoss’ oplevelsespark Danfoss Universe: Virkelighedsnært med fokus på på visuelle sammenhænge, der inviterer til eksperimenter inden for energi, sundhed, klima og meget mere.

Hvis projektet bliver til virkelighed skal ScienceCentret ikke bare fungere som undervisningshus for skolens egne og andre elever, mens også som kursus- og undervisningscenter for fremtidens naturfagslærere, der ønsker at samarbejde med virksomheder.

Alt for mange vælger STX

Jan Coermann, forstander på Flakkebjerg Efterskole, mener, at ScienceCentret vil få stor betydning for elvernes læring, fordi det tilbyder læringsrammer, der simulerer virkeligheden. Illustration: Flakkebjerg Efterskole

Bag udviklingen af ScienceCentret står ikke bare Flakkebjerg Efterskole, men et helt Advisory Board af repræsentanter fra blandt andet Dansk Industri, Aarhus Universitet, HTX Slagelse, Naturvidenskabernes Hus, Slagelse Kommune og Haldor Topsøe.

Interessenter der står sammen for at være med til sikre, at flere danske børn og unge vælger teknologi og naturvidenskab til.

»Vi står over for globale udfordringer inden for sundhed, klima og miljø, som kun kan løses gennem innovative naturvidenskabelige tiltag, og Danmark mangler veluddannet arbejdskraft såsom ingeniører og teknikere. Den mangel bliver kun større, hvis ikke vi styrker unges interesse for naturfag.«

Sådan lyder en af bevæggrundene for at bygge ScienceCentret. Problemet er ikke, at børn afskriver naturfag instinktivt. Som udgangspunkt er de nysgerrige og interesserede, men når undervisningslokalerne ligner noget fra bedsteforældrenes tid, og undervisningen bliver traditionelt fagopdelt, lykkes det altså ikke at fastholde og udvikle den nysgerrighed.

»Og det betyder, at alt for mange vælger, STX (det almene gymnasium, red), når de skal uddanne sig videre. Vi vil have flere til at vælge HTX (det tekniske gymnasium, red),« siger Jan Coermann.

Derfor er brobygning på HTX Slagelse også en integreret del af Flakkebjergs sciencelinjen projektsamarbejde med Haldor Topsøe. Inden selve projektet går i gang tilbringer efterskoleeleverne tre dage på HTX med et skræddersyet optaktsforløb, hvor eleverne også får hver sin 2.G-mentor.

Hvert år i uge 43-50 arbejder eleverne på Flakkebjerg Efterskoles sciencelinje med en række cases i fysik, kemi og/eller biologi, som tager udgangspunkt i virkelige opgaver i Haldor Topsøe. Illustration: Flakkebjerg Efterskole

Hvad kræver det af ledelsen?

På Flakkebjerg Efterskole er meget vand altså løbet under broen siden samarbejdet med Haldor Topsøe kom på plads i 2012, og skolen har løbende startet nye virksomhedssamarbejder op.

I dag ringer andre skoler til Jan Coermann for at høre, hvad i alverden de skal stille op, hvis de selv ønsker at få kontakt til erhvervslivet.

»Den største pukkel er at komme fra land,« siger Jan Coermann.

Selv tog han kontakt til et væld af virksomheder, inden han ramte plet med Haldor Topsøe. Også flere store virksomheder.

»Men de fleste kunne ikke tilbyde meget andet end et sodavandsbesøg,« siger han.

Nu hvor Jan Coermann har gjort sig erfaringerne, mener han, at det vigtigste er at have en åben dialog med virksomheder om, hvad man selv ønsker, og hvad de kan tilbyde. Og så skal man gøre sig klart, at en opsøgende indsats kan vare nogle måneder.

»Det tager tid i begyndelsen. I forbindelse med opstart af samarbejdet er der selvfølgelig også en masse opgaver for ledelsen. Der skal fordeles ressourcer og evalueres blandt andet. Men med tiden bliver det ganske nemt, og i dag kører vores samarbejde med Haldor Topsøe nærmest autonomt.«

Emner :