Virksomheder træner katastrofer på nettet

En række af landets store virksomheder lægger nu en del af deres træning i at håndtere giftudslip, eksplosionsbrande eller terrorangreb over på internettet.

Novo Nordisk, Dong Energy, Storebæltsforbindelsen - og for den sags skyld også Roskilde Festivalen - optræder nemlig alle på kundelisten hos en lille dansk virksomhed, Cris­ware, der har udviklet et computerspil til virtuelle beredskabsøvelser.

Virksomhederne får programmeret en tredimensionel udgave af det sted, hvor øvelsen skal foregå. Derudover får de medarbejdere, der indgår i øvelsen, også deres egen person konstrueret i virksomhedens virtuelle univers.

I modsætning til den virkelige verden er det muligt i computerspillet at starte en brand, simulere et giftudslip eller en faldulykke, så øvelsen faktisk bliver mere livagtig, mens øvelseslederen kan eskalere situationen eller sætte flere personer ind.

Ved hjælp af tastaturet kan medarbejderne styre deres figur rundt på virksomheden, snakke med de andre deltagere og forsøge at begrænse ulykken mest muligt.

Mads Ecklon, der er chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen, mener, at computersimulering kan hjælpe medarbejderne med at få krisekommunikationen ind på rygraden.

»Det er vanskeligt at styre informationsstrømmen under en krise. De første par timer flyver der rigtig mange oplysninger på kryds og tværs, og da store hændelser har det med ikke at forløbe, som du har forestillet dig, er det vigtigt, at hver især kender sin rolle og sit ansvar,« siger han.

Logger al kommunikation

Softwarehuset Crisware har været to år om at udvikle systemet, der er baseret på en spilplatform, som minder om for eksempel SimCity eller Second Life.

Alt, hvad deltagerne foretager sig undervejs i en øvelse, bliver logget på en databaseserver, og det er ifølge Troels Munck, salgs- og marketingchef i Crisware, et af produktets helt store forcer.

»Når man evaluerer øvelser, er det vigtigt at kunne spole tilbage og se, hvem der gjorde hvad. For der er tit forskel på, hvad folk gør, og hvad de tror, de gør, når de er under pres.«

Crisware arbejder i øjeblikket på højtryk med forskere i kunstig intelligens for at kunne skabe figurer med kunstig intelligens ? AI agenter - i platformen.

Som det er nu, programmerer Cris­ware en række figurer i spillet til at simulere resten af de medarbejdere i virksomheden, der ikke deltager i øvelsen. Men eftersom de figurer er computerstyrede, reagerer de ikke, som mennesker ville gøre i en paniksituation.

Kunstig intelligens

»Derfor følger vi spændt med i den udvikling, der er lige nu i at skabe kunstige intelligenser i computeren, der kan træffe egne beslutninger og have en form få menneskelig forståelse,« siger Troels Munk.

Træningen på computeren kommer ikke til at overflødiggøre fysiske øvelser.

F.eks. holder virksomheden CP Kelco i Lille Skensved, der på den 180.000 kvadratmeter store fabriksgrund opbevarer store mængder alkohol, vandfri ammoniak og salpetersyre, "gammeldags" brandøvelser mindst tolv gange om året.

»Vores store afstande gør det svært at tale sammen, og hvis nye medarbejdere ikke er vant til vores terminologi, går det galt. Så hovedformålet for os med den nye løsning er at træne vores kommunikation, men det hverken kan eller skal erstatte den fysiske træning,« siger Søren Liltorp, sikkerhedsansvarlig hos CP Kelco.