Virksomheder skal forpligte sig til at hyre kvindelige ledere

Et charter, hvor virksomhederne med en underskrift forpligter sig til at fremme ligestilling på deres arbejdsplads, er på vej fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V). Det skriver Politiken.

Ligestillingscharteret bliver sandsynligvis en realitet til efteråret, men det er endnu ikke på plads, hvad der skal stå i et sådant charter.

Derimod er målet klart: Flere kvinder i ledelse og bestyrelse samt størst mulig ligeløn, siger Eva Kjer Hansen.

»Jeg regner med, at der kommer flere kvinder på de ledende poster i løbet af en kort årrække. Den klare besked til virksomhederne er, at det her skal rykke. Vores tålmodighed er ved at være brugt op,« siger ministeren til Politiken.

Udgangspunktet for charteret er, at de virksomheder, der gør en indsats på ligestillingsområdet, også har succes med at få flere kvinder i ledelsen. Ligestillingsminsiteren mener derfor, at virksomhederne automatisk vil øge opmærksomheden på ligestilling, når de med en underskrift forpligter sig til at gøre det.

Selv om Elisabeth Møller Jensen, direktør for Kvinfo, det danske center for information om kvinde- og kønsforskning, ser positivt på forslaget, mener hun ifølge Politiken, at et char ter er utilstrækkeligt.

»Det er et godt forslag, men det kan næppe stå alene. Det kommer kun ud til de virksomheder, som i forvejen ønsker at gøre en forskel. De andre når man ikke med chartre, værktøjskasser eller andet. Da skal der lovgivning til, måske ikke kønskvotering, men i en eller anden form,« siger hun.