Virksomheder mangler tid til at automatisere

Illustration: Welltec

Hvis ikke vi havde automatiseret, så var virksomheden flyttet udenlands. Det siger mere end hver tredje deltager i IDA’s nyeste analyse ‘Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien’.

Samtidig viser analysen, at der fortsat er masser af muligheder for at gøre virksomhederne endnu mere konkurrencedygtige ved at automatisere. Hele 46 mia. kroner – så meget er det muligt at øge værditilvæksten, hvis de sætter gang i alle relevante automationsprojekter med en tilbage­betalingstid på under to år.

Men især når det gælder de små virksomheder, er det svært at få tid til at analysere og sætte gang i automationsprojekterne. Dagligdagens opgaver fylder op, og de langsigtede projekter udsættes.

Det er tredje år, analysen gennemføres, og i år har 618 medlemmer ansat i produktionsvirksomheder vurderet, hvor meget mere produk­tive deres virksomhed kunne blive.

Læs også: Kageproducent reddede fabrikken med automation

Resultaterne er derfor klare og konsistente, siger IDA’s formand, Thomas Damkjær Petersen:

»Det er et reelt trusselsbillede, at hvis virksomheder ikke bliver mere konkurrencedygtige, så flytter produktionen ud. Derfor skal vi kommunikere budskaberne ud til alle: Hvis vi ikke lægger os i selen, så kommer der nogen, som er dygtigere og billigere – enten i Danmark eller i udlandet,« siger han.

Rundspørgen viser, at hvis de mest oplagte automationsprojekter gennemføres, vil virksomhederne kunne forbedre produktiviteten med 18 procent i gennemsnit. Med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik svarer det til et effektiviseringspotentiale på ca. 46 mia. kroner.

Men selv om to år normalt er en fornuftig tilbagebetalingstid, så er der som nævnt mange projekter, som ikke bliver gennemført, fordi virksomhederne mangler tid.

Del en ingeniør

Og netop spørgsmålet om manglede tid har Thomas Damkjær Petersen et forslag til:

»En af vores anbefalinger er, at virksomheder køber sig tid ved at ansætte f.eks. en ingeniør, som er dedikeret til at udarbejde en plan for automatisering. Det ved jeg godt kan være en udfordring for især de mindre virksomheder uden for de større byer, hvor vi erfaringsmæssigt ved, det er vanskeligt at tiltrække den højt specialiserede arbejdskraft. Men hvis man ikke har råd til en ingeniør på fuld tid, så kan man måske dele med en anden virksomhed i lokalområdet. Det gælder om at holde fokus, for automationsprojekter tager som regel 2-3 år at gennemføre,« siger han og peger samtidig på, at det skal være nemmere for de mindre virksomheder at søge om støtte i de offentlige programmer:

»Der findes i dag mange gode offentlige tilbud til virksomhederne. Men vi har fra tidligere undersøgelser hørt, at virksomhederne efterspørger én enkelt indgang til støtte­programmer, så de ikke behøver at søge flere steder,« siger Thomas Damkjær Petersen, som også håber, at signalerne fra den nye regering omkring hurtig afskrivning af investeringer bliver til virkelighed.

Fremstilling er med – lager halter

Det skal dog ikke fremstå sådan, at alle danske virksomheder sakker bagud inden for automation. Undersøgelsen viser blandt andet, at automationsgraden i selve produktionen ligger på 3,15 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder ingen automatisering og 5 betyder fuldt automatiseret.

Det bekræftes af, at Danmark internationalt set ligger på en syvende­plads når det gælder antallet af industrirobotter per ansat i industrien. Kun lande som Syd­korea, Japan, Tyskland og Sverige, alle med en stor bilproduktion, hvor der traditionelt er installeret mange robotter, ligger over.

Men ude i virksomhederne er det svært at få gjort pakning og palletering automatisk. Her ligger niveauet på omkring 2,5, og karakteristisk for undersøgelsen er det de små virksomheder med 10-50 ansatte, der halter bagefter – samt virksomhedernes lagerfunktion.

Produktion og udvikling

MADE (Manufacturing Academy of Denmark) er en af de organisationer, der arbejder for at fremme industriel produktion i Danmark, og direktør Nigel Edmondson er helt enig i IDA-analysens udpegning af tid som en af de væsentligste barrierer for at få indført mere automa­tion i virksomhederne:

»I de små virksomheder på under 50 medarbejdere er det måske kun et par stykker, som har det egentlige ansvar for den daglige produktion. Men hvis man for eksempel vil indføre en robot i produktionen eller pakkeriet, så kræver det, at der er ildsjæle, som kan drive projektet,« siger han.

Mangel på viden hos ledelse og medarbejdere er en af de andre barrierer, som IDA-analysen fremhæver. Hos MADE forsøger man derfor at sætte gang i samarbejder mellem mindre virksomheder og de danske videninstitutioner som for eksempel TI og Force. Det kan for eksempel være konsulenter, som kommer ud og hjælper virksomhederne med at afklare potentialerne eller ved at sætte virksomhederne sammen med forsknings- og udviklingsprojekter:

»Men hvis det skal blive en succes, så kræver det fuld opbakning fra ledelsen, som både skal være parat til at investere konkret i projekterne og i træning af medarbejdere,« siger Nigel Edmondson.