Virksomhed hylder ansattes viden som vigtigste aktiv

Automationsingeniør Mads Broge Richelsen oplever NNE’s interne kurser som meget relevante, fordi de har fokus på tekniske problemer, han kan støde på i sin hverdag. Her tester han et procesanlæg til fermentering for en af NNE’s kunder. Illustration: BüroJantzen

Medarbejdernes viden er vores vigtigste aktiv. Sådan lyder det ofte i skåltaler, men hos ingeniørvirksomheden NNE bliver det ikke ved snakken. Her er det en del af strategien at pleje og forbedre medarbejdernes kompetencer for at holde virksomhedens aktiver i topform, fortæller Iben Schmidt Helbirk, Corporate Vice President, People & Communication:

»Vores medarbejderes viden er vores produktionsapparat, og derfor skal vi hele tiden investere i deres viden og faglighed, for det er det, vi lever af.«

Nye jobtilbud hver uge. Tjek Jobfinder.

Da NNE i 2013 formulerede sin strategi ‘Best in Class 2021’, var behovet for at tiltrække og fastholde ingeniører et af de emner, der blev med at dukke op.

»For at nå målet om at være de bedste på vores felt valgte vi derfor at indarbejde kompetenceudvikling i forretningsstrategien, så vi kan sikre medarbejderne relevante udviklingsmuligheder på et højt fagligt niveau,« siger hun.

Et af de håndgribelige resultater af beslutningen er Peak (Pharma Engineering Advanced Know-how), som er et internt kursusprogram, der er skræddersyet til virksom­hedens behov.

Få kvalificerede undervisere

Peak-programmet omfatter i dag 32 forskellige moduler, der spænder lige fra grundlæggende og generelle kurser, der er målrettet nyuddannede eller nyansatte medarbejdere, til kurser for højtspecialiserede medarbejdere inden for biotek, automation og it.

It-virksomheder råber på dygtige folk. Tjek dine muligheder.

Udbuddet af kurser bliver fastlagt af et ‘competency board’, som blandt andet omfatter nogle af NNE’s højt specialiserede medarbejdere, de såkaldte Global Technology Partners (GTP), som er faglige fyrtårne i virksomheden inden for hver deres område.

»De er med til at sætte retningen og sikre kvaliteten af vores specialistkurser,« siger Iben Schmidt Helbirk, der er formand for udvalget.

Det særlige ved kurserne er ikke blot, at de skal sikre gennemførelsen af NNE’s strategiske mål, men også at det er virksomhedens egne specialister, der underviser:

Det er der flere grunde til. Dels handler det som nævnt om at sikre det faglige niveau; undervisere med den fornødne viden er simpelt hen svære at skaffe. Dels kniber det med relevante kurser ude i byen.

Stort behov for design- og udviklingsingeniører. Se dine muligheder.

Illustration: Thomas Priskorn

»Videnniveauet er generelt højt i NNE, fordi vi er en specialiseret virksomhed i en nichebranche. Der er grænser for, hvor mange pharma engineering- og proceskurser der er at vælge imellem,« forklarer Iben Schmidt Helbirk.

Primært drejer det sig dog om at sætte virksomhedens egne specialister i spil og bringe læringen ind i en relevant kontekst:

»Vi sidder inde med så megen ekspertise, at vi langt hen ad vejen selv er bedst klædt på til at undervise hinanden.«

Det er med andre ord en stor fordel, når underviserne kender huset indefra og kan drage paralleller til virkeligheden:

»Vi forsøger at bevæge os væk fra traditionel klasseundervisning og arbejder i stedet med ægte kunde­cases. Det kan vi ikke tage ud af huset uden at bryde vores tavshedspligt,« siger hun.

Ved at tage udgangspunkt i projekter og cases fra den virkelige verden bliver efteruddannelsen mere relevant for den enkelte deltager, mener hun:

»Jo mere vi kan forankre læringen i virkeligheden, des mere relevant er indholdet, og des større er udbyttet.«

Relevans og udbytte er afgørende for, om et kursus overlever. Efter hvert kursus skal deltagerne udfylde et evalueringsskema, men det bliver der måske snart lavet om på.

»I erkendelse af, at et skema ikke kan vise, om den nye læring er blevet forankret, tester vi en ny måde at evaluere på,« fortæller Iben Schmidt Helbirk.

Ingeniører søges til drift og tilsyn. Tjek de nyeste jobtilbud.

Foreløbig er der kun tale om pilotprojekter, men tanken er, at deltagerne allerede inden et kursus modtager et skema med faglige spørgsmål, som blandt andet skal afdække deres forståelse for det faglige indhold på kurset. Det sker for at justere undervisningsmaterialet til deltagernes faglige niveau, forklarer hun:

»Underviseren kan samtidig se, om nogle er for dårlige eller måske overkvalificerede. Det sikrer en homogen klasse.«

På den sidste kursusdag skal deltagerne svare på nøjagtigt de samme spørgsmål – og igen efter tre-seks måneder. På en måde bliver det dokumenteret, om den nye viden er trængt ind, og om der er sket en ændring i deltagernes adfærd.

Da den nye evalueringsform stadig bliver testet, kan Iben Schmidt Helbirk endnu ikke sige noget om, hvorvidt det har været nødvendigt at justere kurser efter en test af deltagernes udbytte.