Vinduespudsere, ejendomsmæglere og robotvirksomheder: 50 mio. gange har virksomheder kigget på skråfotos

16. september 2019 kl. 10:2610
Vinduespudsere, ejendomsmæglere og robotvirksomheder: 50 mio. gange har virksomheder kigget på skråfotos
Illustration: SDFE.
Danske virksomheder har på et år søgt 50 millioner gange efter skråfotos af bygninger. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der står bag skråfotos, er overrasket over kreativiteten hos de mange forskellige virksomheder, der dagligt bruger skråfotos som værktøj. Retten til privatliv blokerer for billeder i højere opløsning.
Artiklen er ældre end 30 dage

Ejendomsmæglere, flyttemænd, entreprenører og anlægsgartnere med robotplæneklippere. De har det til fælles, at de ofte søger rundt blandt de 1,3 millioner skråfotos, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering lagde ud som frie data sidste år.

Det er nogle helt andre brancher end myndighederne oprindeligt havde i tankerne, da skråfotos blev frigivet sidste år. Det viser en ny analyse af brugen af skråfotos, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har gennemført.

Skråfotos bliver i dag primært produceret til brug for forskellige myndigheder, så de hurtigere og nemmere kan få et rumligt overblik over, hvordan der ser ud på en given lokalitet, uden rent faktisk at være på stedet rent fysisk. Men den nye analyse viser, at de også gør nytte i den private sektor.

Et eksempel på den kreative brug af skråfotos er hos vinduespudserfirmaet Briting, som har haft stor glæde af de nye skråfotos.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Jeg bruger skråfotos dagligt til at lave tilbud til kunderne. Med skråfotos kan vi lave helt præcise tilbud på en opgave, fordi vi kan se på skråfotos, hvor mange vinduesfag der er tale om, og om der skal bruges stige eller rentvandsanlæg til evt. veluxvinduer. Det sparer os for oceaner af tid, at vi ikke behøver fysisk at køre ud til den pågældende ejendom,« siger Rånny Maverick Eriksen Briting, der er indehaver af vinduespudserfirmaet Briting.

Et andet eksempel på anvendelsen af skråfotos er et stilladsfirma, som udover at bruge skråfotos til at vurdere omfanget af opgaven også bruger dem til at se, hvor de kan parkere med deres biler under opsætningen af stilladset. Af andre virksomheder, som anvender skråfotos kan nævnes solcellefirmaer, flytteforretning, rottebekæmpere og selskaber med robotplæneklippere.

»Helt generelt er vi overvældet over den kreativitet og iderigdom, vi har set med anvendelsen af skråfotos. Mange steder er skråfotos i dag et dagligt værktøj i en lang række brancher, og til mange forskellige formål, som vi slet ikke havde tænkt på, da vi sidste år frigav skråfotos. Vi kan se, at mange sparer ressourcer og styrker kommunikationen ved hjælp af skråfotos,« siger Theresa Kjærside, kontorchef i Jordobservationer hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Læs også:  Nu kan du se Danmark på skrå

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skråfotos

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering(SDFE) har i 2017-2018 indsamlet 1,3 millioner skråfotos for hele Danmark. Skråfotos giver mulighed for at se objekter i landskabet skråt fra alle fire verdenshjørner. På denne måde bliver for eksempel facader på bygninger tydelige. SDFE har taget nye skråfotos i 2019. Nogle dele af landet er allerede fotograferet, og der kan man allerede nu finde fotografierne på Kortforsyningen, og SDFE forventer, at alle nye skråfotos for hele landet er klar ved udgangen af 2019.

Skråfotos er indsamlet fra fly. Flyene har været forsynet med kameraer, der kan tage fem billeder: Et lodbillede og et skråt billede i retning af hvert verdenshjørne. Som supplement til kameraer er der under optagelsen af billederne anvendt positions- og orienteringshardware, der med GPS og laser-gyroer kan stedfæste og orientere billederne meget præcist. Dette betyder, at man i billederne i dag uden efterberegning vil kunne udpege objekter på terrænet bedre end 2 meter.

50 millioner forespørgsler

Og de danske virksomheder har været hurtige til at tage skråfotos til sig. Siden Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering for et år siden frigav de 1,3 millioner skråfotos, altså billeder i taget i fugleperspektiv, typisk af enkelte bygninger, huse eller anlæg samt panoramabilleder af byområder, har der været 50 millioner forespørgsler efter skråfotos.

Mange brugere – både virksomheder og myndigheder – har efterhånden fundet på måder at udnytte skråfotos, og de efterspørger derfor også bedre opløsning på billederne, oftere opdateringer af billederne, og nemmere adgang til billederne, eksempelvis med en åben API, så billederne automatisk kan integreres i andre løsninger. Selvom skråfotos har vist sig at være populære, har styrelsen dog ikke umiddelbart planer om at ændre markant på det nuværende setup, i hvert fald ikke på den korte bane.

»Vi arbejder målrettet på at medvirke til, at der udvikles en åben international standard for distribution af skråfotos, så vi kan udstille skråfotos via en åben API, som markedet kan udvikle løsninger til. Vi er repræsenteret i flere internationale standardiseringsfora, og håber at kunne få en åben standard inden for de næste år,« siger Theresa Kjærside

Læs også: Nye 'gamle' luftfotos: Sådan så Danmark ud for 20 år siden

Satelliter kan erstatte overflyvninger

Styrelsen laver årligt en opdatering med en ny overflyvning af Danmark, som allerede delvist er publiceret på skråfotoviseren. Styrelsen forventer, at nye skråfotos for hele landet er klar ved udgangen af 2019, hvor de så også vil kunne downloades fra Kortforsyningen.

Mens der altså bliver arbejdet på en API-løsning, så er der ikke udsigt til højere opløsning eller hyppigere overflyvninger over Danmark.

»Det er omkostningstungt at indhente skråfotos og lige nu er opdateringsfrekvensen bundet op på Skatteministeriets ejendomsvurderinger. Så vi har ikke umiddelbart planer om at gøre opløsningen højere eller flyve over Danmark oftere. Det er dyrt at tage 1,3 millioner billeder over hele Danmark med fly, og der findes i dag også private tjenester, hvor man kan købe lignende billeder i højere opløsninger,« siger Theresa Kjærside.

I dag findes der ikke lignende landsdækkende kortlægninger med skråfotos, men der findes andre løsninger, hvor udvalgte områder er fotograferet, og hvor man så supplerer med de frie skråfotos.

På finansloven er der afsat 66 millioner kroner til at indkøbe, behandle og distribuere skråfotos i 2017 og i 2019.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag bliver billederne taget fra fly, men det kan i fremtiden måske også være satellitter eller droner der tager billeder til en langt lavere pris, og så kan opdateringsfrekvensen måske godt blive sat op.

»Vi følger den teknologiske udvikling meget tæt og vi arbejder også på at udnytte satellitdata fra fx Copernicus( EU's jordobservationsprogram, red.). Vi har også overvejet muligheden for droner, men batterilevetiden er i dag så beskeden, at der ikke er en økonomisk gevinst ved droner,« siger Theresa Kjærside.

Læs også: Nye digitale landkort skal give bedre overblik over Grønland

Retten til privatliv

Hun fremhæver, at styrelsen også skal tage hensyn til privatlivets fred, og derfor ikke har planer om en opløsning der er bedre end den nuværende 10 centimeter.

»Når vi udstiller et skråfoto i dag vil en pixel svare til 10x10 cm. Det betyder at man ikke kan se, hvem der er i baghaven, eller kan bruge billedet til at se ind af vinduerne. For nuværende mener vi ikke at vi skal højere op i opløsning af hensyn til privatlivets fred. Vi har fået henvendelser fra borgere, der gerne vil have fjernet konkrete skråfotos, men det har vi ikke imødekommet, da lovgivning er ret klar og giver os tilladelse til at tage skråfotos.«

I USA har myndighederne forbudt private satellit-tjenester at sælge satellitbilleder med en opløsning højere end 25 centimeter, blandt andet af frygt for at borgere bliver udsat for overvågning ved hjælp af satellitbilleder, da man i princippet kan modtage knivskarpe billeder meget korte intervaller over meget store afstande. Det er dog ikke aktuelt i Danmark, hvor der kun bliver opdateret med nye billeder en gang årligt.

Selvom opløsningen på skråfotos er forholdsvis god, så er den endnu ikke høj nok til, at styrelsen anser det som nødvendigt at sløre eksempelvis ansigter, på samme måde som Google gør med deres Streetview-billeder.

Læs også: Nu bliver danske adresser og vejnavne samlet for første gang

10 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
17. september 2019 kl. 00:34

Efterhånden er intet i vores liv beskyttet mod offentlig snagen.

For næsten præcist et år siden spurgte jeg Datatilsynet lidt ind til beskyttelse af den private sfære i forbindelse med skråfoto, og fik følgende svar (forkortet):

*......

Datatilsynet kan oplyse, at enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger, og enhver, der behandler personoplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, er forpligtet til at iagttage disse rettigheder og til at beskytte personoplysningerne. Databeskyttelsesreglerne finder således også kun anvendelse, hvis der er tale om personoplysninger.

Af databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 1 følger, at enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, er en personoplysning. Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte med rimelige hjælpemidler kan identificeres navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn eller en adresse.

Hvis det kan konstateres, at der af et satellitfoto fremgår personoplysninger, skal databeskyttelsesreglerne overholdes. Det indebærer navnlig, at den dataansvarlige skal have en behandlingshjemmel til at behandle personoplysningerne.

......

For så vidt angår satellit- eller oversigtsbilleder, er det Datatilsynets umiddelbare opfattelse, at disse ikke i sig selv er omfattet af databeskyttelsesreglerne, i det omfang det ikke med rimelige midler er muligt at identificere en person ud fra billederne. Det må således vurderes konkret, om der af et givent billede fremgår oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.*

8
16. september 2019 kl. 22:34

Skråfoto er en gave til tyveknægtene.

Man kunne gemme adgangen bag ved nemID adgang. Så ville politiet blot behøve bede om loggen og vurdere om der var nogen der skal efterforskes. Det er nemmere at efterforske hos google.

7
16. september 2019 kl. 15:17

I sidste uge måtte jeg skifte en tagplade, der var helt eroderet og utæt. En mandagsmodel sikkert. Nu hvor jeg ved det kan det faktisk anes på disse skråfoto. Lidt mere kontrast kunne hjælpe.

6
16. september 2019 kl. 15:02

Tror du virkelig de bruger det? Hvis det er i de større byer, så har Google jo en meget bedre 3D løsning, hvor man ikke skal klikke rundt i det lettere mystiske interface i skråfoto.

Ja, det tror jeg. Vi ved at ejendomsmæglersiderne bruges til at se hvad der er at stjæle, så det vil være ualmindeligt naivt at tro at de ikke også vil bruge disse skråfoto. Og jeg har lige tjekket Google 3D på mit sommerhus. Det er alt for grovkornet til at man kan udpege døre og vinduer.

5
16. september 2019 kl. 14:14

Christian P.Broe Petersen:

</p>
<p>Tror du virkelig de bruger det?

Hvorfor skulle de ikke gøre det?

Hvis det er i de større byer, så har Google jo en meget bedre 3D løsning, hvor man ikke skal klikke rundt i det lettere mystiske interface i skråfoto.

Der er også indbrud uden for de større byer. At Google har lignende tilbud, er en dårlig trøst.

Har der været sager, hvor det kom frem, at nogen har brugt den slags?

Ville det i givet fald komme frem?

Jeg tænker, at man skal være ret professionel for det.

Tja.

Og så kan man vel også smide en drone i luften hvis det endelig er.

Det vil jo være en upåfaldende og helt diskret løsning :-) Som dog er lidt svær at udføre uden at køre til området.

4
16. september 2019 kl. 13:50

Skråfoto er en gave til tyveknægtene.

Tror du virkelig de bruger det? Hvis det er i de større byer, så har Google jo en meget bedre 3D løsning, hvor man ikke skal klikke rundt i det lettere mystiske interface i skråfoto.

Har der været sager, hvor det kom frem, at nogen har brugt den slags? Jeg tænker, at man skal være ret professionel for det. Og så kan man vel også smide en drone i luften hvis det endelig er.

3
16. september 2019 kl. 13:08

Enig. Det er fabelagtigt til at se, hvad der er af adgange til og flugtveje fra et hus, og vurdere, hvorvidt man kan bevæge sig i skjul for naboerne.

2
16. september 2019 kl. 11:29

"Ejendomsmæglere, flyttemænd, entreprenører og anlægsgartnere med robotplæneklippere. De har det til fælles, at de ofte søger rundt blandt de 1,3 millioner skråfotos, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering lagde ud som frie data sidste år" Skråfoto er en gave til tyveknægtene. Det ville pynte både ingeniøren, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering at tage de åbenlyst negative sider med i analysen.

1
16. september 2019 kl. 10:53

Vi har også overvejet muligheden for droner, men batterilevetiden er i dag så beskeden, at der ikke er en økonomisk gevinst ved droner,« siger Theresa Kjærside.

Det lyder som om, at de kun tror, at "droner" er Quadcoptere. Man kan da lave droner med batteri i dag, der kan flyve 100km, men man kan også sagtens putte en benzinmotor i. Det fede ved sådan en drone er jo, at den selv bare kan tøffe rundt i timevis og tage billeder og selv holde styr på, hvor den har været. Man behøver ikke 3 mand i et fly, der koster mange penge at holde på vingerne. Men det er muligt, at der endnu ikke er nogen der har lavet noget brugbart, men teknologisk burde det vel ikke være et problem i dag?