Vindstille 2016 øgede Danmarks CO2-udledning med 3,3 pct.

Illustration: Danish AirPhoto

2016 var et vindmæssigt øv-år, og 2015 var lige det modsatte.

For et land som Danmark med store mængder vindkraft betyder det en markant forskel i CO2-udledning fra energiforbruget i henholdsvis 2015 og 2016.

Læs også: Vindfattigt 2016 brød otte års vindkraftrekorder i rap

Konkret på 1,3 eller 2 mio. ton – svarende til 3,3 pct. eller 5 pct. - ud af en samlet emission på 39,3 mio. ton CO2. De to tal refererer til hver sin udregningsmetode.

Til sammenligning gav husholdningernes energiforbrug anledning til 2,3 mio. ton CO2-udledning i 2015.

Læs også: Rekordlav CO2-udledning fra el sidste år

Data fra samtlige vindmøller

Det fremgår af et svar fra energi- forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til energiudvalget, hvor han dermed - formentlig for første gang - sætter tal på, hvad gode og dårlige vindår betyder for det danske klimaaftryk.

Ifølge svaret rummer vurderingen grundlæggende to usikkerhedsmomenter. For det første hvor stor vindkraftproduktionen ville have været, hvis det havde blæst lige så meget i 2016 som i 2015. For det andet hvordan det danske elsystem ville have reageret på den øgede vindkraftproduktion.

Læs også: Bodil reddede 2013 fra at blive et vindmæssigt øv-år

Den højeste CO2-udledning kommer fra en beregning, hvor Energistyrelsen anvender det såkaldte vindindeks etableret af vindmølleejernes forening, Danmarks Vindmølleforening, med det formål at kunne tjekke vindmøllernes ydelse.

Her har man siden 1979 opgjort vindens energiindhold på landsplan; siden 2003 på basis af produktionstal fra alle vindmøller i landet samt vindhastigheds-målinger.

Læs også: Dongs 900 havmøller satte rekord i januar og februar

Ifølge vindindeks lå 2015 vindmæssigt i indeks 113, mens 2016 måtte nøjes med indeks 91. Hvilket altså betyder, at vindproduktionen ville have været 24 pct. højere i 2016, hvis det havde blæst som i 2015.

Større møller snyder indeks

De lavere tal tager udgangspunkt i en sammenligning af produktionen i 2015 og 2016 fra de vindmøller, der var i drift begge år.

Læs også: Rekordmange husstandsmøller i 2015

Det finder energistyrelsen mere retvisende, idet Vindmølleforeningen selv for nylig har konstateret, at større møller producerer relativt mere i vindsvage perioder.

Med denne metode kommer man frem til, at vindkraft-produktionen var 16 pct. højere i 2015 end i 2016 på grund af vindforholdene.

Til sidst er tallene fra begge metoder kørt gennem et modelværktøj, der bestemmer den ekstra vindkraftproduktions reelle effekt på elproduktionen i det europæiske elmarked.

Læs også: Nye datacentre øger dansk elforbrug markant

De anvendte tal for emissioner er korrigeret for temperaturudsving og brændselsforbrug i forhold til import/eksport af strøm.