Vindmølletestcentrets arealbehov i Thy var groft overvurderet

Når entreprenørerne til efteråret går i gang med at rydde skoven i Østerild Klitplantage for at overlade pladsen til syv kæmpestore vindmøller til flere hundrede millioner kroner stykket, bliver arbejdet, ifølge en ny undersøgelsesrapport fra Risø DTU, noget mindre omfattende, end hidtil vurderet.

Det skyldes ganske enkelt, at Miljøministeriet hidtil har overvurderet arealbehovet.

Først skulle 1.500 hektar skov fældes. Efter voldsom politisk ballade og mange undersøgelser fik miljøminister Karen Ellemann (V) i maj et forlig i stand. Herefter var arealbehovet 450 hektar. Men heller ikke det er nødvendigt, fastslår Risø DTUs afdeling for vindenergi nu.

Regeringen foretrækker, ligesom Vindmølleindustrien, at placere et vindmølletestcenter i Østerild Klitplantage. Nu viser en undersøgelse, at der slet ikke skal bruges så stort et areal som hidtil antaget. Illustration: MI Grafik

Den nye undersøgelse er udarbejdet i samarbejde med Siemens Wind Power, Vestas Energy, Skov- og Naturstyrelsen og Vindmølleindustrien.

Undersøgelsen dokumenterer de faktiske strømningsforhold ved Østerild, baseret på både målinger på stedet og modellering.

Og den nye vurdering er, at der bare skal ryddes 266 hektar skov for at sikre møllerne de rigtige vindforhold.

Selv om der formelt er krav om en afstand på fire km fra trægrænsen og hen til de store mølletyper til effektmålinger, er skovrydning i den størrelsesorden ikke nødvendigt, hvilket både modelberegninger og målinger viser, uden at gå for meget på kompromis med det kommende testcenters kvalitet.

Det skriver forskerne bag rapporten, forskningsprofessor Jakob Mann, seniorforsker Michael Courtney samt programlederne Poul Hummelshøj og Peter Hjuler Jensen, alle Risø DTU.

Træerne i skoven påvirker vindens strømningsforhold i området. Af hensyn til pålideligheden af testcentrets måling, er det vigtigt, at både variationen af vinden med højde, også kaldet shear, og vindens hurtige variationer, turbulens, befinder sig inden for visse grænser.

Men faktisk ser forskerne ikke den store forskel i hverken shear eller turbulens, når de i modellen flytter skovgrænsen i modellen fra 1,5 til 2 km eller mere fra møllen.

Derimod vil en mindre afstand til skovgrænsen end én kilometer resultere i en væsentlig usikkerhed i målingerne.

"Vores bedste vurdering er, at en skovgrænse afstand på 1,5 kilometer giver et turbulensniveau og et shear, der er i orden i forhold til at målinger skal accepteres internationalt." (...og at) "afstanden på 1,5 km giver et forventet turbulensniveau der opfylder de tyske krav til turbulens i forbindelse med effektmålinger," skriver forskerne, der dog anbefaler fortsat at måle for at verificere, at vindforholdene ligger inden for det, som de har beskrevet.

Dokumentation

Læs rapporten her

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Måske burde placeringen af centret tages op til genovervejelse - måske er der mere hensigtsmæssige placeringer, som bør overvejes, nu hvor der IGEN kommer nye oplysninger i sagen.

 • 0
 • 0

Altså: Vindmølleindustrien synes, det ku være sjovt at opstille store havmøller på land. Men hvor? - Nordvest på - og et sted, hvor der nok ikke er så mange, der protesterer. Og så ku det være rart med et rigtig stort stykke frit land. - Så vi vil ha fældet 15 km2 skov. Vilde protester. Hvorfor på land? Og ikke på havet? Hvor det ikke er nødvendigt at fælde skov og ikke nødvendigt at køre så langt på veje, der ikke er beregnet til det? Og hvorfor ikke tættere ved vindmølleproducenterne? Nord eller vest for Esbjerg? OK, så begynder man at tænke (journalister og politikere siger: så begynder man og tænke!). Lidt træer gør nok ikke så meget. - De er jo ikke så høje deroppe, så vinden kan blæse hen over dem. Vi behøver nok kun 4,5 km2. Og så vil protesterne nok også kun blive under en trediedel. Men møllerne er vist stadig lige høje..... - med mindre, man finder ud af, at havvindmøller faktisk testes mest realistisk på havet. Jeg foreslår, at man venter med træfældningen, til vi ser, om transporten af de enormt store mølledele kan gennemføres forsvarligt.

 • 0
 • 0

Ved den netop offentliggjorte raport fra DTU Risø bekræfter forskerne følgende i rapportens forord : "Arbejdet er udført af Afdeling for Vindenergi, Risø DTU i samarbejde med en arbejdsgrupppe bestående af Risø DTU, Siemens Wind Power AS, vestas Energy Systems AS, Skov- og Naturstyrelsen og Vindmølleindustrien".

Med andre ord : DTU Risø driver ikke længere uvildig og vidensbaseret forskning, men er i lommen på industrien !

Det der er glædeligt ved den nævnte rapport er, at det nu ses direkte dokumenteret, at DTU Risø ikke har et videnskabeligt grundlag for at testcenteret absolut SKAL placeres i de unikke og sårbare naturarealer i Hjardemål Klit nær Vigsø Bugt nord for Østerild.

Det er værd at huske på, at de oprindelige betingelser jo netop var, at der var så store krav til udpegningsgrundlaget for testcenteret, så miljøministeren sammen med resten af regeringen overfor Folketinget fremførte, at testcenteret ikke kunne ligge andre steder end netop i området nord for Østerild. Statsminister Lars Løkke Rasmussen gik netop gået forrest i dette forløb og har personligt afvist, at andre steder kunne bruges.

Nu ses det imidlertid klart dokumenteret, at der intet er til hinder for, at testcenteret faktisk kan placeres andre steder ! Derfor har kritikerne fået klart medhold i de offentligt og tydeligt fremførte protester.

Derfor bør hele processen omkring udpegningen af testcenterets placering kræves omgjort, da der med den offentliggjorte rapport er dokumentation for, at statsministeren og miljøministeren har fremført forkerte informationer overfor Folketingets politikere !

Forhåbentlig er der nogle klartsynede folketingspolitikere eller ditto ansvarlige journalister, der kan få øje på denne problemstilling ?

Det er ligeledes en skændsel, når DTU Risø på deres egen hjemmeside roser etableringen af testcenteret og i strid med fakta fremfører, at der ingen protester er imod etableringen af dette testcenter ? Det er åbenbart ikke registreret, at Danmarks Naturfredningsforening har klaget til såvel EU-Parlamentet samt til EU-Kommissionen over, at testcenteret er i strid med en lang række EU-direktiver og dermed vedtaget på et klart ulovligt grundlag ?!

Oplysningerne på DTU Risø´s hjemmeside er jo den største misinformation i nyere tid ! Hvis man ikke på DTU Risø har lagt mærke til den til tider særdeles ophedede debat i medierne og herunder at f.eks. Jyllands Posten har skrevet adskillige ledere om magtfordrejning og miljøministeriel magtarrogance, bør midlerne til DTU Risø beskæres kraftigt. Det bør de også af den helt åbentlyse årsag, at institutionen nu er blevet et dikkende halevedhæng til en upopulær energiform og en privatøkonomisk industri, der for længst har overlevet sig selv !

Det der sker i Danmark i øjeblikket på vindenergi-området er i strid med fundamentale beskyttelsesmæssige interesser for den danske befolkning, og myten om en grøn og miljøvenlig energiform er endegyldigt punkteret !

Kreditforeningerne og bankerne vil ikke længere belåne fast ejendom med normal belåning og ejendomme taber så voldsomt i værdi, hvis vindmøller opføres i nærheden af borgernes ejendomme ! Det findes der adskilllige eksempler på.

Vindmøller i Danmamrk har intet at gøre på landjorden. De skal helt og aldeles ud på havet, - og de skal ikke koste borgerne og forbrugerne én krone i SPO-bidrag. Lad falde hvad ikke kan stå ved egen hjælp, - og herunder vindmøller !

Læs mere om testvindmøllesagen på www.NATIONALTTESTCENTER.dk

 • 0
 • 0

Et af problemerne med testhavmøller på havet er at få dem derud. Det er traditionelt en opgave for de mølleopstillende energiselskaber. De er de selskaber der idag ikke mener de kan stille møller op medmindre de får 1kr/kWh fordi "bunden er blød."

Men måske er det netop en god ide at afkræve mølleproducenterne lidt kompetence her? Bliver mølleproducenterne afkrævet at tænke mere i møllerejsning, så kan det hjælpe på at få prisen ned og gøre det mindre teknisk svært. Måske kan det gøre at det ikke er de samme tre-fire energiselskaber vi ser løbe med vanvittige koncessionspriser hver gang.

Der ville ikke være noget galt ved at anvise et sted hvor vindmølleindustrien kan opstille ti fundamenter og trække et kabel derud. Så må de selv få afklaret om de vil have en fundamentstandard og hvordan de løser det billigst muligt.

 • 0
 • 0

Det er utroligt at lægfolk kan komme frem til omkring 250 hektar og så "ekspertene" bagefter anslår 266 hektar!!!!!

Spørg dog lokale druider næste gang, det er sgu billigere!

paul

 • 0
 • 0

Det er utroligt at lægfolk kan komme frem til omkring 250 hektar og så "ekspertene" bagefter anslår 266 hektar!!!!!

Spørg dog lokale druider næste gang, det er sgu billigere!

paul

Men hvad kan man bruge lokale folk til hvis de ikke skriver en rapport? Der er krav til vindens turbulens, og du skal bevise at du kan overholde dem i forhold til et sæt standarder - det kan den lokale mand muligvis, men så skal han sgu til at bruge mere tid på det.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten