Vindmølletestcenter: Nu skal alternativerne undersøges

To alternative placeringer skal nu undersøges, når det gælder den fysiske adresse for et kommende testcenter for store vindmøller. Det står klart efter torsdagens debat i Folketinget om den anlægslov, der skal til, for at testcentret kan opføres.

De to andre placeringer bliver Oksbøl kaserne og Stauning i Vestjylland, der sammen med Østerild Plantage skal indgå i den endelige vurdering af, hvor det vil være mest fordelagtigt at placere centret.

Efter mødet i Folketingssalen lovede miljøminister Karen Ellemann over for Danmarsk Radio, at alle tre placeringer skal belyses fuldt ud, men hun understregede, at en en placering i Østerild fortsat er regeringens favoritplacering.

Siden forslaget om placeringen af et testcenter for store vindmøller blev fremlagt, har projektet mødt massiv modstand. Blandt andet vil et etablering af centret i plantagen betyde at en kvadratkilometer skov skal fældes. Vindmølleindustrien har dog siden været på banen med beregninger, der viser, at behovet for fældning af træerne er ikke helt så omfattende som først antaget.

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den parameter, der bør vægte absolut højst, er at så få borgere som muligt generes af dette center. Derefter er det da bare at rydde de træer af vejen i en fart, og få skidtet bygget! Skovens dyr skal nok finde et andet sted at slå lejr.

 • 0
 • 0

Det kunne være sjovt at vide hvor de andre placeringer er nøjagtigt, evt. på et kort. Og hvem har "kompetance" til at foreslå andre placeringer? PS. Jeg ved hvor Stauning er, da jeg er født og opvokset der ;-)

 • 0
 • 0

PS. Jeg ved hvor Stauning er, da jeg er født og opvokset der ;-)

Hæren er modstander af møllerne ved Oksbøl øvelsesterrain og officerernes sommerhuse.:-) Men der er i forvejen så meget larm.

 • 0
 • 0

Den parameter, der bør vægte absolut højst, er at så få borgere som muligt generes af dette center. Derefter er det da bare at rydde de træer af vejen i en fart, og få skidtet bygget! Skovens dyr skal nok finde et andet sted at slå lejr.

Sikke da en usympatisk kommentar.

Vi bør da værne om de få pletter af natur der er tilbage i Danmark, men "klima" og "grøn energi" kan åbenbart få folk til at acceptere hvad som helst :(

 • 0
 • 0

Hvis klitplantagen skulle anlægges i dag ville DN have været stærke modstandere af dette.

At ødelægge en naturlig klithede ved at beplante den med en træart som ikke er naturligt forekommende i Europa (sitkagran er amerikansk).

I andre tilfælde betegnet DN granskove som ørkener der giver meget dårlige betingelser for dyre- og planteliv.

 • 0
 • 0

Den parameter, der bør vægte absolut højst, er at så få borgere som muligt generes af dette center. Derefter er det da bare at rydde de træer af vejen i en fart, og få skidtet bygget! Skovens dyr skal nok finde et andet sted at slå lejr.

Faktisk er der jo en hel del borgere på den kant, der ser frem til at få centeret, og de arbejdspladser det medbringer.

Og så er det jo ret få træer der skal fjernes, når det kommer til stykket.

Dyrene vænner sig formentligt hurtigt til møllerne. Deres tilstedeværelse er både mindre forstyrrende og mindre farlig for dyrene, end en landevej.

Anyway; alternativerne skal undersøges, og der skal gives en ordentlig og saglig begrundelse for det valg man træffer.

Så ved uffepigen også bedre hvad hun skal svare på alle journalisternes besværlige spørgsmål ;-)

 • 0
 • 0

Sikke da en usympatisk kommentar.

Vi bør da værne om de få pletter af natur der er tilbage i Danmark, men "klima" og "grøn energi" kan åbenbart få folk til at acceptere hvad som helst :(

Det er jeg grundlæggende helt enig med dig i, Anders. Men alting skal vægtes, og jeg mener endda, at naturen i sidste ende bør vægtes højest, således at vi også i fremtiden har natur i Danmark.

Men bare til sammenligning; lige i øjebliket er man ved at anlægge 40 km motorvej mellem Kliplev og Sønderborg, selvom der i forvejen går 3 gode landeveje fra Sønderborg mod vest.

Her kan man min sandten hurtig fjerne omfattende træer og skovarealer, og rette landskabet op i en pæn lige bane, der skånselsløst deler landskab og dyreliv i to.

Og meget mere motorvej er på vej i Midtjylland og andre steder.

Det gør helt anderledes uoprettelig skade på naturen, end at anlægge 5 km smal vej, støbe 7 vindmøllefundamenter og fælde nogle træer.

Jeg mindes ikke at have hørt lignende kommentarer om at bevare naturen, fremfor at anlægge disse motorveje. Det forekommer nærmest selvfølgeligt, at naturen i den grad må ofres, for at yderområderne ikke overlades til - ja - naturen.

Hvad mener du så, Martin; bør vi droppe disse motorveje, evt. naturgenoprette mange af de eksisterende km3 motorveje, landeveje, industriområder og ikke mindst landbrugsarealer, og omlægge store dele af Jylland til naturreservat?

Så kan de mange borgere i Nord- og Vestjylland, der pt kæmper for at opretteholde en tilværelse uden kontanthjælp, måske ernære sig ved at optræde som indianere og aboriginals ?

 • 0
 • 0

Det er Dansk Naturfredningsforening der har foreslået placeringer: http://dn.dk/Default.aspx?ID=20720

Jeg er helt med på denne glimrende placering.

Der ligger idag to "store" vindmøllerparker, med ialt 118 Vestasmøller, på hhv 75 og 225 kw, som har været i drift i 22-25 år.

Parkerne har totalt en installeret effekt på kun ca 20 MW.

Bare 3 af de nævnte testmøller, vil altså kunne producere mere strøm end disse 118 gamle små møller tilsammen. - Og med langt højere effektivitet og tilgængelighed.

Man kunne derfor passende erstatte alle disse små møller, med 7 store testmøller. Det vil genoprette langt mere natur, end det skader, og producere mindst dobbelt så meget strøm til nettet, oven i købet mindre fluktuerende.

Vestas ville kun have få km transport, da de nærmest er naboer til området. (Måske Siemens ikke er begejstrede for det)

Tilbage er så om man dermed svigter beboerne i Thy, som endnu engang går glip af arbejdspladserne.

 • 0
 • 0

Hæren er modstander af møllerne ved Oksbøl øvelsesterrain og officerernes sommerhuse.:-) Men der er i forvejen så meget larm.

Så, så, så, nu skal man huske på at der er tale om et øvelsesterræn, hvor der skydes med både skarpt og tung ammunition. Og disse officerer er dygtige til ildledelse, hvilket en vindmølle sikkert ikke vil blive begejstret for, jeg tror ihvertfald ikke den klarer "testen" fra en 109er.

 • 0
 • 0

Hold da kæft, I har jo fuldstændig ret, de tre millioner træer har jo absolut ingen værdi, ryd det omgående!

Det må jeg huske at fortælle alle dem der har gang i "plant et træ" projekter.

Overdramatiser du bare, hvis du selv bedre forstår det på denne måde.

Du glemmer bare, at vindmølleindustrien er forpligtet til at genplante de træer de fælder andet steds.

Så hvis det er 3 mio træer, så er de jo selv i den grad med på "plant et træ" dillen.

 • 0
 • 0

Søren Lund og andre, der fabler om alle de arbejdspladser i Thy, og al den fragt, der bliver fra havnen i Hanstholm, må gøre os andre den tjeneste at røbe, hvordan alle de arbejdspladser opstår. Vi taler om et testcenter, ikke om et produktionscenter. Produktion af vindmøller foregår allerede nu og vil i stigende grad foregå dér, hvor markedet er, og det er ikke i Nordeuropa. Vindmøllecentret vil måske skabe en 6-7 arbejdspladser og fjerne mange flere.

 • 0
 • 0

Hvordan genplanter de dyrelivet?

Hvordan genskaber de biodiversiteten mellem de 2 beskyttede naturområder, som grænser op til Østerild?

Boe, dyrene skal nok klare sig. De flytter og finder nye levesteder. Der er da som udgangspunkt ikke noget galt i at vi manipulerer med naturen - så længe vi ikke smadrer den fuldstændigt, kan vi da godt tilpasse naturen til os.

 • 0
 • 0

[quote]Hvordan genplanter de dyrelivet?

Hvordan genplanter du 8,5% af Danmarks eksport og 25.000 arbejdspladser?[/quote]

Søren

Disse arbejdspladser flytter jo til udlandet under alle omstændigheder, da det er billigere, at producere vindmøllerne tættere på opstillingsstederne. Så vi må nok til, at lede med lys og lygte efter en afløser for vindmølleeksporten.

 • 0
 • 0

[quote]Hvordan genplanter de dyrelivet?

Hvordan genskaber de biodiversiteten mellem de 2 beskyttede naturområder, som grænser op til Østerild?

Boe, dyrene skal nok klare sig. De flytter og finder nye levesteder. Der er da som udgangspunkt ikke noget galt i at vi manipulerer med naturen - så længe vi ikke smadrer den fuldstændigt, kan vi da godt tilpasse naturen til os. [/quote]

Manipuleret natur er ikke natur men kultur. Skal naturen bøde for din og andres manglende hensyntagen?

Jeg troede ellers, at vi havde en miljøminister for at passe på miljøet og herunder naturen, det kunne tyde på at vi i stedet for har en miljø- og naturødelæggelsesminister.

 • 0
 • 0

Manipuleret natur er ikke natur men kultur. Skal naturen bøde for din og andres manglende hensyntagen?

Jeg troede ellers, at vi havde en miljøminister for at passe på miljøet og herunder naturen, det kunne tyde på at vi i stedet for har en miljø- og naturødelæggelsesminister.

Boe, skal vi ikke fremover have industri, landbrug og infrastruktur i Danmark ???

 • 0
 • 0

Søren Lund og andre, der fabler om alle de arbejdspladser i Thy, og al den fragt, der bliver fra havnen i Hanstholm, må gøre os andre den tjeneste at røbe, hvordan alle de arbejdspladser opstår. Vi taler om et testcenter, ikke om et produktionscenter. Produktion af vindmøller foregår allerede nu og vil i stigende grad foregå dér, hvor markedet er, og det er ikke i Nordeuropa. Vindmøllecentret vil måske skabe en 6-7 arbejdspladser og fjerne mange flere.

Claes, ingen påstår at hele vindmølleindustrien flytter til Thy, men der kommer aktivitet i området pga testcentret, og det giver lidt arbejdspladser.

Og i de danske udkantsområder, har "lidt" bestemt også ret.

Er det i øvrigt forbigået din og Boe's opmærksomhed, at området i og omkring Nordsøen og Østersøen, er at regne for ét af verdens største vækstområder for vindkraft ?

100.000-150.000 MW i England, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Danmark, Sverige, Norge og Polen, - de fleste i selve Nordsøen - indenfor de kommende 10-15 år, er vel også en slags marked.

Det er i hvert fald i omegnen af 1-1.5 trilliarder kr.

Udover de 25.000 arbejdspladser, regner Vindmølleindustrien p.t. med en årlig vækst på 1.200-1.500 danske arbejdspladser, og endnu flere efter 2015.

I betragtning af at fabrikkerne er svære at anlægge ude på havet, er Jylland og Fyn vel ikke placeret dårligt.

 • 0
 • 0

Manipuleret natur er ikke natur men kultur. Skal naturen bøde for din og andres manglende hensyntagen?

Ja, så absolut da! Boe, vi lever jo ikke i stenalderen, vel? Naturen er til for vores skyld, og vi kan i princippet gøre med den, hvad vi vil. Vi står ikke til ansvar for én eller anden overnaturlig større mening. Vi står til ansvar overfor de fremtidige generationer. Og de vil have fremskridt i stedet for urskov!

 • 0
 • 0

Søren Lunds visioner om det enorme nordeuropæiske marked er ren konen med æggene. De har intet hold i virkeligheden. Økonomien i vindkraft er så elendig, at dette i sig selv sætter snævre grænser for udviklingen. Atomkraft koster det halve og er stabil produktion. Claus Wøbbes modstilling mellem "urskov" og "fremskridt" er det, man kalder en falsk modsætning og kvalificerer ikke til videre debat.

 • 0
 • 0

Søren Lunds visioner om det enorme nordeuropæiske marked er ren konen med æggene. De har intet hold i virkeligheden. Økonomien i vindkraft er så elendig, at dette i sig selv sætter snævre grænser for udviklingen. Atomkraft koster det halve og er stabil produktion.

Tak for det deklarative udsagn. Heldigvis har de ikke særlig stor valør, når det står alene. Hvis du kigger dig lidt omkring, dels i Ingeniørens artikler, dels i debatten, så vil du se at det spørgsmål faktisk diskuteres MED ARGUMENTER herinde. Kom ind i kampen, kig på den faktiske udvikling og forhold dig til det. Modstanden imod vindkraftssatsning har nogle ret kompetente repræsentanter herinde og du skal vist noget op i gear for at følge med.

Claus Wøbbes modstilling mellem "urskov" og "fremskridt" er det, man kalder en falsk modsætning og kvalificerer ikke til videre debat.

Nå. Den form for billedsprog bruges ofte i holdningsytringer for at formidle hvordan verden ser ud fra ens subjektive ståsted, ligesom din brug af konen og æggene. Det er jo ikke meningen at selve den spidsformulering som billedet udgør skal diskuteres, men den argumentation der ligger bag.

 • 0
 • 0

Synes det er en grundlæggende underlig idé at placere vindmølleparken i Østerild Plantage, som jo netop er godt på vej til at blive en af fornuftig og naturligt præget brugsskov. Skoven er slet ikke så monokulturel, som nogen (herover) får det til at lyde. Der er efterhånden en hel del løvtræ og fyretræ.

Desuden må jeg huske at nævne at det er langt mere skadeligt for en skov at der kommer bygninger, biler og støj, da dyrelivet i en skov er mere følsomme overfor dette. - og jo... der er skam både biller og egern og mus og sommerfugle og og orme og spurve og spætter... og ja, sågar Krondyr...

Derfor er jeg enig med DN i at placeringen af møller, er bedre på åbne marker (evt. dyrkede).

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten