Vindmølletest i plantage koster en halv milliard kroner i erstatningsskov

Der skal etableres et nationalt testcenter for kæmpevindmøller i Nordjylland, og i den forbindelse ser det ud til, at op mod 1500 hektar fredskovskov, der er ejet af staten, skal fældes.

Miljøminister Troels Lund Poulsen skrev i et svar til Skovrådet, der er ministerens egne rådgivere, 22. december 2009, at »Regeringen har besluttet, at der skal laves erstatningsnatur- og skov for at kompensere for den skov, der ryddes.«

Omfanget af erstatningsskov, der vil blive etableret, fremgår ikke af ministerens svar til Skovrådet, og det fremgår heller ikke af den VVM for projektet, der blev udsendt i starten af det nye år.

I VVM'en nævnes erstatningsskov blot i en parentes.

Hos Skovrådet er formand Niels Elers Koch glad for, at ministeren lover erstatningsskov. Men kun hvis skoven etableres efter Skovloven.

»Det er godt, at VVM nævner problemstillingen, omend på en lidt forkert måde. Vi må så med det svar, der foreligger til os fra Miljøministeren, forvente, at Skovloven naturligvis efterleves, og at det vil fremgå af den anlægslov for projektforslaget, der kommer senere,« siger han.

Mange ubekendte

Hvis Miljøministeren vælger at følge Skovloven og anbefalingerne fra Skovrådet, skal der rejses erstatningsskov på et areal, der er mindst lige så stort som det, der fældes. Typisk rejses det dobbelte.

Det vil betyde skovrejsning på op til 3000 hektar.

Med en hektarpris ifølge Dansk Landbrug på omkring 175.000 i det vestjyske, vil det koste 525 millioner kroner at etablere erstatningsskov på nuværende landbrugsjord.

Dertil er der udgifter til plantning af træer, der dog delvist dækkes af tilskud, samt eventuelle opkøb af landbrugsejendomme, der måtte ligge på arealerne.

Hertil følger en CO2-udledning ved fældningen, som ing.dk tidligere skrev, der koster omkring 45 millioner kroner på kvote markedet.

DN vil have konkrete planer

Hos Danmark Naturfredningsforening (DN) tror man ikke, det er Miljøministerens planer, at staten skal opkøbe landbrugsjord og CO2-kvoter for mere end en halv milliard, og det fremgår da heller ikke af svaret fra Miljøministeren til Skovrådet.

Her står der, at omfanget af erstatningsskov »vil blive fastlagt i den videre proces«.

Det frygter man hos DN betyder, at Miljøministeren sylter konkrete planer og udskyder beslutningen, til vindmølletestcenteret er vedtaget.

Senere kan rejsning af statsskov, som staten er årligt har forpligtet sig til og som under alle omstændigheder skal etableres, så betegnes som »erstatningsskov«, uden at der bliver kompenseret for de 1500 hektar, der fældes i Østerild klitplantage.

»Ministeren slipper af sted med at sige, at der nok skal blive rejst erstatningsskov. I praksis vil der ske det, at erstatningsskoven kommer ind i stedet for statsskoven. Men så er der ikke rejst ekstra skov, og naturen er ikke blevet kompenseret. Planen for erstatningsskov bliver nødt til at være konkret; hvor, hvornår og hvilken type,« siger Nora Skjernaa-Hansen fra DN.

Hos Miljøministeriet har udmeldingen hele tiden været, at man endnu ikke vil tage stilling til omfanget af erstatningsskov.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis vindmølle industrien er så forhippet på at få det test center tilbyder da straks at smide de 525 milioner på bordet eller begynder at købe jord og plante skov, længere er den vel ikke?

 • 0
 • 0

Hvis vindmølle industrien er så forhippet på at få det test center tilbyder da straks at smide de 525 milioner på bordet eller begynder at købe jord og plante skov, længere er den vel ikke?

Er der nogen der har opfanget hvem der har bestemt placeringen?

Jeg er ikke så sikker på at det er vindmølleindustrien.

 • 0
 • 0

[quote]Hvis vindmølle industrien er så forhippet på at få det test center tilbyder da straks at smide de 525 milioner på bordet eller begynder at købe jord og plante skov, længere er den vel ikke?

Er der nogen der har opfanget hvem der har bestemt placeringen? Jeg er ikke så sikker på at det er vindmølleindustrien.[/quote]

Det er vist vores "miljø"guru Troels - kan vi ikke lade HAM betale ?

 • 0
 • 0

"Dertil er der udgifter til plantning af træer, der dog delvist dækkes af tilskud, samt eventuelle opkøb af landbrugsejendomme, der måtte ligge på arealerne."

Staten har ikke mulighed for at få tilskud til skovrejsning gennem skovrejsningsmidlerne.

Derfor vil der komme en regning på mellem 15000 og 35000kr pr. ha for tilplatningen.

 • 0
 • 0

Dem der har bestemt placeringen, må da ikke være helt ved Deres fulde fem! Det er jo næsten til optagelse i listen af Molbihistorier!!!

 • 0
 • 0

Det lyder da umiddelbart som om planen var at skippe det med erstatningskoven helt, for ellers går det billige af at bruge nogle af statens fredede arealer til formålet.

I øvrigt kunne det være sjovt at vide om de har regnet på Oddesundbroens begrænsninger på transporten nordenfjords. :-)

 • 0
 • 0

Sidst jeg regnede ud hvad forbrugerne betalte til den skjulte skat på el, som hedder: PSO (Public Service Obligation) eller (som den blev kaldt en gang: "På Svends Ordre") var i 2004. Der var den på ca. 5 miliarder og den er sikket ikke faldet siden (vi har jo skattestop). 90% af de penge går som støtte til vindmøller. Så når man alligevel opfatter el-forbrugerne som malkekvæg, så lad da også dem betale den ½-millard til skovrejning. Husk nu på, det er med vindmøller som med Muhammed: Enhver kritik er blasfemi, når der er tale om noget helligt. vh Mogens Bülow, foreningen SDE Sammensluttede DAnske Energiforbrugere. www.energiforbrugeren.dk

 • 0
 • 0

Sidst jeg regnede ud hvad forbrugerne betalte til den skjulte skat på el, som hedder: PSO (Public Service Obligation) eller (som den blev kaldt en gang: "På Svends Ordre") var i 2004. Der var den på ca. 5 miliarder og den er sikket ikke faldet siden (vi har jo skattestop). 90% af de penge går som støtte til vindmøller. Så når man alligevel opfatter el-forbrugerne som malkekvæg, så lad da også dem betale den ½-millard til skovrejning. Husk nu på, det er med vindmøller som med Muhammed: Enhver kritik er blasfemi, når der er tale om noget helligt. vh Mogens Bülow, foreningen SDE Sammensluttede DAnske Energiforbrugere. www.energiforbrugeren.dk

Har du også beregnet hvor meget eksistensen af vindmøller presser prisen på strøm og trukket det fra?

 • 0
 • 0

Sidst jeg regnede ud hvad forbrugerne betalte til den skjulte skat på el, som hedder: PSO (Public Service Obligation) eller (som den blev kaldt en gang: "På Svends Ordre") var i 2004. Der var den på ca. 5 miliarder og den er sikket ikke faldet siden (vi har jo skattestop). 90% af de penge går som støtte til vindmøller.

90% er ca 40% for meget. Ca 50% går enten direkte til vindmøller eller til tilslutning af VE.

Mogens Bülow, foreningen SDE Sammensluttede DAnske Energiforbrugere. www.energiforbrugeren.dk

Skal jeg forstå det sådan at dine fejlfyldte poster er SDEs officielle stemme? For så vil jeg da huske på at bedømme foreningen ud fra det faktum...

 • 0
 • 0

Har du også beregnet hvor meget eksistensen af vindmøller presser prisen på strøm og trukket det fra?

Nej, men det er der givet nogle vindmølle tilbedere, der har! Jeg mener de kom frem til, at det var under 2 øre/kWh. Til gengæld har de ikke regnet på, hvad det koster at få vind-el ind i det dankse elforbrug! De har heller ikke medregnet, hvad de fordelagtige skatteregler betyder for den danske samfundsøkonomi. Tabel 2 PSO-omkostninger til miljøvenlig elproduktion, mio. kr. 2005 2006 2007 2008 Vind 1.668 1.076 1.631 667 I alt 2.942 1.722 3.229 1.065

Nærmere om sammenhængen mellem elpriser og PSO kan læses her: http://www.ens.dk/da-dk/undergrundogforsyn... Se også linket i højre side: PSO-opgørelse for 2008.

PSO øre/kWh Vest ØST 1-2009 5,2 5,4 2-2009 14,0 12,1 3-2009 12,5 10,4 4-2009 13,4 10,7

 • 0
 • 0

Tabel 2 PSO-omkostninger til miljøvenlig elproduktion, mio. kr. 2005 2006 2007 2008 Vind 1.668 1.076 1.631 667 I alt 2.942 1.722 3.229 1.065

Tak for linket, hvor det klart fremgår at støtten til vind er under 50% af PSO omkostningerne. Mogens snakkede om støtten til vind som andel af HELE PSO portionen, ikke bare den del der handler om miljøvenlig elproduktion. For at kopiere dit skema:

    2005   2006  2007  2008 

Vind 1.668 1.076 1.631 667 PSO ialt 3.478 2.244 3.749 1.612

Mht vindenergis prispres, så er jeg sikker på at Søren Lund har et link, når han kommer her forbi. Og mht PSO 2009, så glæder jeg mig til at se en opdeling i de forskellige kasser. Jeg er helt sikker på at vind tager en større del, men de er absolut ikke oppe på 90%. Det ligner nok udgifterne i 2005...

 • 0
 • 0

[quote]eksistensen af vindmøller presser prisen på strøm og trukket det fra

Iogmed de presser prisen opad, er det vel noget der skal lægges til??!![/quote]

Nej. Eksistensen af vindmøller der har en defacto marginal produktionspris på 0 kr betyder, at den rå pris på strøm bliver presset nedad af vindmøller. Udbudskurven skydes til venstre med den mængde MW møllerne producerer. Omkostningerne ved møllerne består i PSO afgifterne. De to tal skal trækkes fra hinanden...

 • 0
 • 0

Mht vindenergis prispres, så er jeg sikker på at Søren Lund har et link, når han kommer her forbi.

Det vil jeg glæde mig til, især hvis linket kan påvise et fald i forbrugernes elpris, det sjove er jo, at når vindmøllerne presser spotprisen stiger PSO-udgiften, så forbrugerne reelt ikke kan se et fald spotpris på deres elregning.

NB: Husk at PSO-satserne skal tillægges 25 % moms for, at få det beløb forbrugerne betaler.

 • 0
 • 0

forstår ikke lige man vil fælde skov for og få plads til en test plads for vindmøller.. medmindre man godt kan lide turbulens.. Foreslår og jævne københavn og bygge den der.. ville kun være og gøre miljøet en tjeneste..

Nej der gået religion i dette klima helvede.. fælde natur for klima.. NEJ TAK

 • 0
 • 0

Anders, forbrugeren betaler i hvert fald meget mere på grund af vindenergien. Men han er jo 'syndig' og skal straffes.

Oversat: du har ingen ide om hvor meget og i stedet for at finde ud af hvor meget eller bare sætte dig ind i de samlede økonomiske virkninger af vindenergi, så skyder du lommepsykologiske analyser afsted.

 • 0
 • 0

den nye vindmøllepark skal jo ligge lige der, for at genere naboerne - hippierne i thy-lejren - mest muligt. Det er det man på politisk kalder en rævekage - og så skidt med at der ryger en ordentlig håndfuld fredsskov med i købet... who cares ? ikke nogen af de nuværende magthavere i hvert fald...

 • 0
 • 0

den nye vindmøllepark skal jo ligge lige der, for at genere naboerne - hippierne i thy-lejren - mest muligt.

Selvfølgelig!!! ;-)

Thylejren ligger minsandten ikke andet end 1-2 km fra selve møllerne. Når testpladser nu alligevel er påkrævet, kan man jo ligeså godt bruge dem til at genere nogle venstreorienterede kernevælgere!

 • synes regeringens hensigt jo at være, siden vi ikke får anden begrundelse på hvorfor den kun kan ligge der!

Det er jo også helt i tråd med alle de gentagende forslag fra KK-folket, her på ing.dk, om at bygge et atomkraftværk ude på Christiania - så de må da være meget tilfredse med initiativet ;-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten