Vindmøller og solceller skal have deres egen lov

Der skal meget mere sus i vindmøllerne, bølgekraften og solenergien, hvis vi skal nedbringe vores CO2-udslip, mener Socialdemokratiet.

Udbygningen skal sikres med en ny lov til Fremme af Vedvarende Energi, som bliver et af partiets centrale krav ved de kommende forhandlinger om et energiforlig. Loven skal sikre, at 45 procent af al energiforsyning skal være vedvarende energi i 2025.

Oppositionens største parti vil fastsætte bindende mål for, hvor meget vindkraft på land og til havs skal udbygges hvert år. Staten skal udarbejde en overordnet national plan for vindkraft, og de enkelte kommuner skal have mål for andelen af vindkraft i kommunen.

Staten skal i øvrigt stille arealer til rådighed for udbygningen, ligesom kommunerne skal have økonomiske incitamenter og nødvendige plankompetencer til at løse deres del af opgaven.

Så skal udbygning med biogas sikres gennem en bedre afregningspris og bedre planlægning. Andelen af biobrændsler i kraftværkerne skal øges til 25 procent, og biobrændsler til transportsektoren skal certificeres og blandes i motorbrændstoffet i mængder svarende til EU-målene, hvilket i første omgang vil sige 5,75. Det arbejder også den nuværende regering for.

Endelig skal der inden 2010 opføres et fuldskala-anlæg for bølgekraft.

Elproduktionen fra solceller skal fremmes gennem investeringstilskud, faste afregningspriser og solceller i nybyggeri.

Mindre vedvarende energi-andel for første gang i 20 år

Socialdemokraterne vil bruge fem milliarder kroner fra salget af Dong til en ekstra pulje til energiforskning.

Partiet begrunder lovforslaget med, at det er gået den helt forkerte vej med CO2 udslip og energiforbrug i 2006. CO2-udslippet steg med 2.9 procent - når man har korrigeret for eleksporten - og energiforbruget steg 6,2 procent.

Den andel af energiforsyningen, der kommer fra vedvarende kilder, faldt for første gang i mere end 20 år - fra 15,35 til 15,25 procent.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lyder som et godt tiltag! - Noget beskedent måske men, når man ser tilbage på de sidste års 'ørkenvandring' hvad angår miljøpolitik i det hele taget, så'e.

 • Måske liiige den med "biobrændsler til transportsektoren" som jeg mener, ikke er en god idé, med mindre det er i ganske specielle og afgrænsede områder som f.eks. landbrug hvor man dyrker afgrøderne lokalt, til eget forbrug.
 • 0
 • 0
 >> Den andel af energiforsyningen, der kommer fra vedvarende kilder, faldt for første gang i mere end 20 år - fra 15,35 til 15,25 procent <<

Jeg har meget svært ved at tro at over 15,35 procent af energiforsyningen i 1986 kom fra vedvarende kilder.

Jeg har ligeledes svært ved at tro at 15,25 procent af energiforsyningen i dag skulle komme fra ve.

Det er muligt at 15,25 procent af EL.energien (afhængig af regnemetode) kommer fra vind og en smugle halm og træflis.

>> Andelen af biobrændsler i kraftværkerne skal øges til 25 procent, <<

Hvis de lidt ædlere biobrændsler skal bruges i transportsektoren, er der vel kun halm og træ til kraftværkerne. Hvor langt skal vi skrue el.produktionen ned før den matcher målsetningen?

Mvh. Jørgen

 • 0
 • 0

Hov jeg glemte lige denne her.

 >> Endelig skal der inden 2010 opføres et fuldskala-anlæg for bølgekraft <<

Jamen Wavedragon er da et fuldskala-anlæg og har ligget i Nisum bredning i snart fire år.

Gid nogen kunne forklare / forsvare fuldskala.

Mvh. Jørgen

 • 0
 • 0

Selvom WaveDragon ser stor og imponerende ud er det ikke et fuldskalaanlæg. WaveDragon, som ligger i Nissum Bredning, er i skala 1:4,5 og så kan man selvfølgelig godt synes at det var da tæt ved og gør det overhovedet nogen forskel. Jeg skal prøve at forklare.

Det første man skal forstå er at skaleringsmæssigt adskiller bølgeenergianlæg sig fra vindmøller.

For vindmøller er det enkelt, her bliver store som små vindmøller udsat for den samme vind og når man fordobler vindmøllens størrelse, bliver rotorarealet og hermed energiproduktionen fire gange så stor.

For bølgeenergianlæg er det ikke helt så enkelt idet næsten alle bølgeenergianlæg er designet i forhold til bølgelængden. Hvis man vil teste en skala 1:10 af et bølgeenergianlæg, så gør man det i et bølgeklima hvor bølgelængden er 10 gange mindre end fuldskalabølgelængden. Da der er sammenhæng mellem bølgelængde og bølgehøjde og dermed energiindholdet i bølgerne, bliver skala 1:10 bølgeenergianlægget udsat for (tilført) væsentlig mindre energi end fuldskalaanlægget. Ved vindmøllerne fik den lille vindmølle tilført samme energi som den store. Jeg ved godt den store når højere op og det blæser lidt mere der.

Energien i en fuldt udviklet søtilstand er :

Pinf = 2,05 * (Hs)^2,5 [kW/m] ; hvor Hs = signifikant bølgehøjde

Da man ved bølgeeneriganlæg også skalerer bølgehøjden så stiger den tilførte energi pr. meter bølgefront i potensen 2,5. Dvs. hvis man fordobler anlægget og dermed også bølgehøjden så stiger den tilførte energi pr. meter bølgefront med 5,6 gange og da anlægget samtidig er blevet dobbelt så bredt vil dette anlæg producere ca. 11 gange så meget energi.

Dvs. energiproduktionen stiger i potensen 3,5 når man skalerer bølgeenergianlæg op.

En WaveDragon, som den i Nissum Bredning, har ca. 20 kW installeret generatoreffekt. Den vil i fuldskala skulle have installeret ca.: 20 [kW] * (4,5)^3,5 = 3,9 MW. Ved at skalere op 4,5 gange stiger energiproduktionen ca. 190 gange. Når man skalerer 10 gange op stiger energiproduktionen ca. 3.200 gange.

Det bør bemærkes at det i Danmark er 15 aktive bølgeenergiprojekter og at 6-8 af disse drives erhvervsmæssigt. Det er vigtigt at flere af disse får mulighed for at bygge fx skala 1:10 for at bevise at konceptet virker og få dokumentation herfor, så de også kan komme i betragtning til fuldskalaanlæg.

Støtte til fuldskalaprojekter er godt, men det er måske endnu mere vigtigt at få en bedre afregningspris pr. kWh, så der sker en industriel udvikling hvor motivationsfaktoren er at lave costeffektive anlæg.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten