Vindmøller med enzymer skal omdanne CO2 til brændstof

Det svenske ingeniørfirma Morphic Technology har opnået patent på en ny metode til at opsamle og udvinde CO2 direkte fra atmosfæren. Det sker ved at overfladebehandle vindmøllevinger med særlige enzymer - hvilket er den samme proces, som fjerner CO2 fra menneskers blod.

Metoden angiver tillige, hvordan den opsamlede CO2-gas kan oparbejdes til metanol. Det kræver blot vand og elektricitet.

Morphic har endnu ikke bygget nogen prototyper, som kan demonstrere, at princippet er praktisk anvendeligt i almindelig vindmølledrift. Men metoden virker i laboratoriet, skriver firmaet i en pressemeddelelse.

Vindmøller kan producere metanol eller andre flydende brændstoffer til brændselsceller. Der skal bruges elektricitet, som vindmøllen allerede producerer - og så skal møllevingerne smøres med enzymer, der trækker CO2 ud af den luft, som vingerne stryger igennem. (Foto: Morphic) Illustration: Morphic

Det er firmaets andet patent med samme formål. Det første blev udtaget i 2004, og det nye patent er en mere raffineret udgave af samme princip. Morphic mener nu at have helt styr på, hvordan man trækker CO2-gassen ud af luften.

Derfor handler den fortsatte udvikling nu om at skabe et produkt, som på en økonomisk måde kan oparbejde gassen og gøre den brugbar.

»Der findes adskillige metoder. En af de store udfordringer i vores forsknings- og udviklingsarbejde er at finde en rentabel proces, som omdanner CO2 til flydende brændstof. Det arbejder vi på at analysere og optimere nu,« siger Martin Valfridsson i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Opfindelsen kan med tiden blive et banebrydende produkt for os. Men der er naturligvis meget udviklingsarbejde foran os, og mange problemer, der skal løses. Men nu, hvor vi har sikret os vores patentrettigheder, kan vi endelig begynde at kontakte forskere og industrielle partnere, som kan hjælpe. CO2-fangst er nu kommet højt op på den internationale agenda, så vi tror, det bedste vil være at kommercialisere ideen gennem salg af licenser.«

Enzymet, som Morphic vil smøre på vindmøllers vinger, hedder carbonic anhydrase. Enzymet sætter fart i en proces, som omdanner CO2, vand og energi til bikarbonat og brint.

Membran indbygget i møllevingerne

Morphic's marketing director og product development manager, Kurt Dalberg, som i øvrigt er en af opfinderne, fortæller til Ingeniøren:

»Meningen er, at der skal være en membran indbygget i møllevingerne, som tillader CO2 at passere. Vingerne fra en 100 meter stor vindmølle kører igennem meget store luftmængder, så CO2-tilførslen bliver ikke en begrænsende faktor. Der skal bruges meget energi, men den produceres jo i vindmøllen. Inde i vingen skal bikarbonat og brint transporteres væk, og denne teknik skal først udvikles, så der forestår et stort udviklingsarbejde, som vi nu søger partnere til.«

Han fortæller, at beregninger viser, at med 1 MW kan der produceres cirka 120 kilogram methanol per døgn.

Firmaets øvrige ekspertise ligger på udvikling og produktion af brændselsceller og vindmølleteknologi.

Morphic blev i 2008 Sveriges hurtigst voksende firma, og ifølge Deloitte Technology Fast 500 EMEA var Morphic samme år nummer fire på listen over verdens hurtigst voksende firmaer.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Morphic
Fast 500 EMEA

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det lyder for mig besværligt at vingerne skal være den aktive co2 indsamler. Den indsamlede co2 skal imod centrifugalkraften suges ind mod navet (går jeg ud fra) og enzymerne skal fornys efterhånden som de slides af/ødelægges. Det må da være lettere at bruge tårnet til formålet. Ellers lyder ideen da fin, at man kan slippe for at lave strøm eller bare lave en smule til møllens eget forbrug. mvh Jørgen

 • 0
 • 0

Jeg går ud fra at CO2én frigives til atmosfæren når methanolen brændes af f.eks i en hybridbils el-generator.

Kunne vi ellers tænkes at få omvendt CO2 forurening, dvs. atmosfære med for lavt CO2 indhold?

Nå ja, der er jo ingen overhængende problemer, da det ser ud til at være en teori på et meget tidligt teoretisk stadie.

 • 0
 • 0

Jeps, bliver en reel problemstilling når vi først har opsamlet nok CO2 og lavet til methanol, svarende til al fossil brændstof afbrændt over de sidste 150 år.

Dette forudsætte selvfølgelig at vi insisterer på at lagre alt denne Methanol, frem for at bruge den.

Er lidt som folk der var bekymrede for den øgede luft-fugtighedsforurening fra brint-biler.

 • 0
 • 0

..har vel trods alt en ret afgørende rolle for en evt. succes for systemet. 24 MWh år jeg til at svare til ca 86.400 megajoule. 120 kg metanol (metHanol er ikke dansk!) rummer ca. 2 700 megajoule. Ergo, ca 3,3%!

Dertil kommer så omkostninger til vedligeholdelse af maskinel og membraner!

 • 0
 • 0

..har vel trods alt en ret afgørende rolle for en evt. succes for systemet. 24 MWh år jeg til at svare til ca 86.400 megajoule. 120 kg metanol (metHanol er ikke dansk!) rummer ca. 2 700 megajoule. Ergo, ca 3,3%!

Dertil kommer så omkostninger til vedligeholdelse af maskinel og membraner!

Tjo, men tilgengæld kunne vi måske få lavet både el og en flydende erstatning for gas&olie. Hvis vi er heldige så kunne vi endda styre produktionen så der kun laves ethanol når der er overskud af el?

 • 0
 • 0

Til selve artiklen vil jeg blot bemærke, at det lyder mystisk at lægge enzymerne på vingernes udvendige overflade - i stedet for at tage CO2 ind tæt ved vingespidsen og placere enzym- overfladerne i de hule vinger, hvor de sidder beskyttet mod vejr, fugle og vind! - Det er MIT patent! Men til Mogens Olivarius: Din tanketorsk, - altså forslaget om at bruge samme system på et kulfyret kraftværk - er nærmest en vittighed. Du må da vide, at energien (el og varme) jo kommer ved at forbrænde kul til CO2 !!! - Der skal derfor bruges samme energimængde til at omdanne denne CO2 til organisk materiale (omtrent den modsatte proces)... plus så meget ekstra energi, som tabet ved processerne! Derfor benytter patentet de CO2-fri vindmøller til at føde processen med den nødvendige energi. - Man kunne også bruge solvarme, solceller, bølgeenergi og naturligvis kernekraft, der alle er næsten CO2-fri.

 • 0
 • 0

hvis man har brugt al den co2 der findes i røgen fra kraftværkerne vil det måske være mere fornuftigt at udvinde co2 af havvand som indeholder en højere koncentration af co2 -jeg har i årevis advokeret for at lave syntetisk brændstof (metanol) af co2 og brint fra spaltning af vand med vindmøllestrøm også her på disse blogs - mere kan læses på www.projektsamarbejde.dk -- risø og haldor topsøe har brugt millioner på at lave syntesegas direkte udfra co2 og h2o som det forefindes i skorstensrøg hvor man passende kunne starte med et fjernvarmeværk der bruger bilogiske fyringsmaterialer -dette kan ske ved elektrolyse i en keramisk fuelcelle -- det er imidlertid som om hele the establishment hellere vil promovere biofuel med biologiske udgangsmaterialer selvom den anden løsning ligger lige til højrebenet--

 • 0
 • 0

Som jeg forstår artiklen er fidusen ved at bruge vingernes ydre overflade, at den kommer i kontakt med rigtig meget luft, uden at man behøver at arbejde for det.

Hvis man i stedet tager luft ind ved vingespidserne er men nødt til at arbejde for at få den samme mængde luft i kontakt med membranen.

 • 0
 • 0

Som jeg forstår artiklen er fidusen ved at bruge vingernes ydre overflade, at den kommer i kontakt med rigtig meget luft, uden at man behøver at arbejde for det.

Hvis man i stedet tager luft ind ved vingespidserne er men nødt til at arbejde for at få den samme mængde luft i kontakt med membranen.

Hm, jeg tror nu at du (og Morphic!) har mere torsk i garnet end Holger! ;-)

Hvis vingernes overflade er sådan indrettet, at de kan absorbere molekyler ud af luften, må aerodynamikken omkring vingen blive ret meget anderledes end hvad den er for en almindelig vindmøllevinge. Jeg kan ikke se at Morphic overhovedet har tænkt på denne ekstra bremsning. Derfor tror jeg mere på Holgers idé, selv om også dén må indbære en vis bremsning.

 • 0
 • 0

Som sædvanlig kører det ud ad tangenten, når det er noget med CO2. Bevares, der er megen interessant teknik i det, men hvis man brugte strømmen fra vindmøllen direkte til at erstatte fossil-el eller fossil-varme, så var virkningsgraden meget større. Det er sådant der kommer ud af at koncentrere sig om CO2, istedet for at nedbringe fossil afbrænding.

 • 0
 • 0

Svend: Selvfølgelig er det mest effektivt at benytte vindmøllestrøm direkte til el-formål.... MEN det er stensikkert, at opfinderen tænker på den overskudsstrøm, som de mange vindmøller (især i Danmark) laver i kraftig blæst, når der ikke er afsætning for strømmen. Så i stedet for at drosle vindmøllerne ned - eller sælge strømmen billigt eller gratis til udlandet, kunne det MÅSKE betale sig at omdanne energien til "lagerenergi", f.eks. metanol, brint el.lign. der kan gemmes eller bruges i transportsektoren.

 • 0
 • 0

Hvis man ville bruge indersiden af vingerne på en mølle til CO2 indfangning og ville gøre det på en fornuftig måde så erindrer jeg, at jeg som dreng (1954) så en mølle i Populær Mekanik, hvor vingerne var hule og ved deres roternde bevægelse slyngede de luft ud igennem vingerne.

Derved skulle der dannes en kraftig luftstrøm der via tårnet trak en turbine og en dertil forbundet generator.

 • 0
 • 0

Til Holger Skjerning. Nu går det vel ud på at spare fossil afbrænding, og dermed den CO2 det laver. Derfor er det ligegyldigt hvor strømmen sendes hen og hvad vi får for den. Fossil reduktionen er den samme. Oprigtig talt tror jeg det er billigere at levere overskudsstrøm gratis end at bruge den til ovennævnte CO2 fangst. I hvertfald giver det større reduktion på den måde. Jeg vil tro det endda var mere økonomisk i så fald at lave brint af strømmen og pumpe den ind i naturgasnettet. Det giver et helt gratis lager.

 • 0
 • 0

Hvis man ville bruge indersiden af vingerne på en mølle til CO2 indfangning og ville gøre det på en fornuftig måde så erindrer jeg, at jeg som dreng (1954) så en mølle i Populær Mekanik, hvor vingerne var hule og ved deres roternde bevægelse slyngede de luft ud igennem vingerne.

Derved skulle der dannes en kraftig luftstrøm der via tårnet trak en turbine og en dertil forbundet generator.

Nu appelerer jeg til dit flyverhjerte, Bjarke! ;-)

Du kender sikkert Ellehammers helikopter nr. 2 og fx helikopteren (vistnok fra Holland) med jetmotorer ude i rotorspdserne fra ca midt i 1950'erne. Det handler om fremdrift, men her taler vi om det omvendte, turbiner til at nyttiggøre vindens kinetiske energi. Tror du virkelig på at det på nogen måde kan betale sig at lukke en luftstrøm ud fra vingespidsen? Det vil jo altid "koste mere end det smager"! Sammenlign fx med jetflyenes "luftbremser" ("reverse thrust" eller "thrust reversal"), som der egentlig ikke er noget som helst "reverse" ved! Luft ud af vingespidserne skaber bremsende turbulenser!

 • 0
 • 0

Du tænker på Fairey Rotodyne.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fairey_Rotodyne

Jeg forstår godt hvad du mener John, med ved en velkonstrueret udgang fra vingetippen, ser jeg kun et voldsomt støjproblem.

Du tænker som mange ingeniører i effekt termer og glemmer at vind er gratis. Det er vindmøller ikke!

Men at anvende en vindmølle til et sådant formål er jo ret beset en tanketorsk, idet en stillestående lamelrist, eller en husvæg, jo er betydeligt nemmere styre og servicere processen på.

 • 0
 • 0

Svend Ferdinandsen: Jamen, vi er enige om, at CO2-besparelsen er vigtigere end økonomien, men vore politikere vægter "politisk korrekthed" og nationale interesser højere end de globale. Eksempler kender du vist! Og vi er vist enige om, at ovennævnte Vindmølle-CO2-fidus er dødens pølse!

 • 0
 • 0

Svend Ferdinandsen: Jamen, vi er enige om, at CO2-besparelsen er vigtigere end økonomien, men vore politikere vægter "politisk korrekthed" og nationale interesser højere end de globale. Eksempler kender du vist! Og vi er vist enige om, at ovennævnte Vindmølle-CO2-fidus er dødens pølse!

 • 0
 • 0

Du tænker på Fairey Rotodyne.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fairey_Rotodyne

Nej, det var en lille en. Jeg fandt den på nettet, den hedder "Kolibrie". Se http://en.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_H...

Jeg forstår godt hvad du mener John, med ved en velkonstrueret udgang fra vingetippen, ser jeg kun et voldsomt støjproblem.

Turbulensstøj koster!

Du tænker som mange ingeniører i effekt termer og glemmer at vind er gratis. Det er vindmøller ikke!

Er det ikke mig der plejer at sige det der? ;-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten