Vindmøller lever længere end forventet

En af Danmarks ældste, elproducerende vindmøller kørte første gang strøm ind på nettet i februar 1978 og har således næsten 33 år på bagen. Og ifølge Energistyrelsens såkaldte stamdata-register for danske vindmøller var der ultimo september i år ikke mindre end 2.663 vindmøller i Danmark, der har produceret elektricitet i 20 år og derover.

Så meget tyder på, at den reelle levetid på de eksisterende vindmøller generelt set er længere end de 20 år, som møllerne designes til. En opfattelse, som bekræftes af de eksperter, Ingeniøren har talt med.

Teknologichef hos Siemens Wind Power, Henrik Stiesdal, forklarer, at en undersøgelse af ældre Bonus-møller i USA, opstillet 1983-89, klart viste, at der ikke er nogen grund til at opfatte 20 år som en slags tærskel-værdi, hvorefter møllerne kollapser:

»Ud af de 1.066 vindmøller med en middel-levetid på 23 år kørte de 1.045 stadig med 99 procent rådighed og med kun helårlige eftersyn. Hovedparten af de få, der var blevet pillet ned, var fjernet som led i forlig med ornitologiske foreninger. Tekniske problemer var ikke årsagen,« siger han.

Han tilføjer, at det især er slidskader på lejer og gear, der er den begrænsende faktor for en mølles levetid, mens man sjældent ser skader på vinger og aksler, hvor udmattelsespåvirkningerne er de kraftigste.

»Så i takt med at vi i Siemens eliminerer gearkasserne i vore møller, så er det ikke umuligt, at vi kan sætte design-levetiden i vejret,« siger han.

Gearkassen skal skiftes

Hos Dong Energy, som opererer 1.100MW vindkraft, har man også en forventning om, at vindmøllerne kan køre ud over de 20 år. For Horns Rev 2 , som er den nyeste havmøllepark, regner man ifølge øverste driftsansvarlig Lars Thaaning Pedersen med 20-25 års vindkraftproduktion fra hver vindmølle:

»Vores politik er, at vi reparerer møllerne - også efter at de er 20 år, hvis det kan betale sig - og tager det fra sag til sag. Vi ved endnu ikke, om der er et generelt tipping-point for møllerne, hvor det ikke mere kan betale sig at reparere på dem,« siger han.

Han tilføjer, at selvom man taler om en levetid på 20 år, er der komponenter, som man muligvis skal skifte inden da; først og fremmest gearkassen, men også andre komponenter.

Skrottet på grund af økonomi

Direktør i det rådgivende vindenergi-ingeniørfirma EMD, Per Nielsen, vurderer ligeledes, at møllerne sagtens kan køre mere end de 20 år. Og han påpeger, at de relativt mange mindre vindmøller, som er skrottet især omkring 2001, ikke blev taget ned af tekniske årsager:

»Møllerne blev skrottet som følge af den økonomisk fordelagtige skrotningsordning, hvor man fik pæne tilskud for at fjerne dem. De vindmæssigt gode placeringer skulle så bruges til nye og større vindmøller,« siger han.

Han tilføjer, at mange af dem i øvrigt blev solgt til udlandet, hvor de kører i dag. Godt 2.200 vindmøller er ifølge Energistyrelsens statistik skrottet i perioden fra 2000 og frem til nu. Heraf alene 1.229 i 2001.

Risiko for haveri og kort levetid

Mens der altså er enighed om, at de eksisterende vindmøller vil mere end gå tiden ud, så tvivler teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Strange Skriver mere på fremtidens super-optimerede vindmøller:

»Vindmøllefabrikanterne optimerer hele tiden og kan - som følge af bedre og bedre simuleringsprogrammer - gå tættere og tættere på grænserne for, hvad møllerne skal kunne holde til. De gør det for at minimere vægten af hele møllekonstruktionen, men det kan man ikke gøre, uden det går ud over sikkerhedsmargenen, og dermed øges risikoen for havari og kortere levetider,« siger han.

Den igangværende udvikling hen mod større vindmøller med bedre driftsøkonomi kan også betyde, at der ikke er den store interesse fra hverken leverandører eller købere i at øge levetiden, fordi mølletypen inden da vil være overhalet af større møller. Det mener Lars Thaaning Pedersen fra Dong Energy for eksempel:

»De havmøller, vi opfører i dag, står på de bedste placeringer, så når de bliver 20 år, vil det måske bedre kunne betale sig at skifte dem ud med nogle større modeller end at begynde at reparere på dem,« siger han.

Fra Siemens vurderer Henrik Stiesdal, at dette vil ændre sig med tiden, når industrien bliver mere moden:

»Når industrien får udviklet de optimale vindmøllestørrelser, så vil designlevetiden sandsynligvis blive øget. Sikkert først til 25 år; senere måske mere. På lang sigt kunne det måske endda ende med op til 50 år, som typisk er designlevetiden for 'konventionelle' kraftværker,« siger han.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Imperial College London. "Claims that aging wind farms are a bad investment blown away by new research." ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/... Citat: "... The team found that the UK's earliest turbines, built in the 1990s, are still producing three-quarters of their original output after 19 years of operation, nearly twice the amount previously claimed, and will operate effectively up to 25 years. This is comparable to the performance of gas turbines used in power stations.

The study also found that more recent turbines are performing even better than the earliest models, suggesting they could have a longer lifespan. The team says this makes a strong business case for further investment in the wind farm industry. ..."

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten