Vindmølleindustrien overrasker: Vi behøver næsten ikke fælde træer

Først skulle der fældes 1500 hektar skov. Så blev tallet reduceret til 800 hektar. Og med et trylleslag er det nu pludseligt måske ikke nødvendigt at fælde mere end 100-150 hektar skov i Østerild Klitplantage, hvor regeringen og Vindmølleindustrien ihærdigt forsøger at få vedtaget et vindmølletestcenter.

Det kom frem på en eksperthøring i går, hvor Vindmølleindustrien stod for den helt store overraskelse.

Inden eksperthøringen sendte industrien nemlig et brev og et notat til miljøminister Karen Ellemann og regeringen, hvor man slækker på det kontroversielle krav om, at størstedelen af fredskoven skal fældes for at sikre pålidelige målinger.

Læs brevet her.

Læs notatet her.

Ved at slække på kravet, håber Vindmølleindustrien, det bliver nemmere at få vedtaget lovforslaget i Folketinget. Der står:

"Da det desværre ser ud til at være vanskeligt, at samle det nødvendige flertal bag loven, som den ser ud nu, har foreningen sammen med virksomhederne foretaget en yderligere teknisk vurdering af, om der er noget, vi kan bidrage med til regeringen, som kan fremme en vedtagelse i Folketinget."

Og det kan industrien.

I notatet står der, at industrien ved at lave nogle justeringer i kravene til testcenteret og benytte LIDAR-teknologi til vindmålingerne kan nøjes med at fælde 100-150 hektar skov, selvom det hele tiden har lydt, at størstedelen af skoven skulle fældes af hensyn til netop målingerne.

Man gør dog opmærksom på, at løsningen ikke er optimal.

"Rent teknisk vil det justerede projekt være den næstbedste tekniske løsning, eftersom virksomhederne ikke kan gennemføre alle nødvendige målinger i Østerild, men er afhængig af at kunne sammenligne med målinger andet steds fra."

Karen Ellemann sendte brev og notat fra Vindmølleindustrien videre til resten af miljøudvalget, og de nye oplysninger kom tydeligt bag på flere medlemmer af udvalget, ligesom oplysningerne var nye for en række af de eksperter, der deltog i høringen-heriblandt Risø DTU der skal drive centeret.

Oppositionen var efter høringen ikke overbevist om, at placeringen i Østerild er den mest hensigtsmæssige, for de nye oplysninger skabte usikkerhed om de krav, der hele tiden er blevet stillet.

»Efter i dag står vi tilbage med flere ubesvarede spørgsmål end før,« sagde Steen Gade (SF) efterfølgende.

Heller ikke Flemming Møller Mortensen (S) er blevet overbevist:

»Man beder os træffe et kvalificeret valg på et ikke kvalificeret grundlag.«

Loven førstebehandles i Folketinget torsdag.

Ing.dk har modtaget en række forslag til spørgsmål, der kunne stilles under høringen, men på grund af en stram tidsplan, var der kun spørgetid til folketingsmedlemmerne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor skulle det tage så lang tid at finde ud af det? Hvor ville det dog have sparet tid og besvær for hundredevis af organisationer og enkeltpersoner, der har engageret sig i dette spørgsmål, hvis den oplysning var kommet frem for flere uger siden.

 • 0
 • 0

Citat fra artiklen;

-"Man gør dog opmærksom på, at løsningen ikke er optimal.

”Rent teknisk vil det justerede projekt være den næstbedste tekniske løsning, eftersom virksomhederne ikke kan gennemføre alle nødvendige målinger i Østerild, men er afhængig af at kunne sammenligne med målinger andet steds fra.”

.. Øh hvad er så til hindre for at centret kan ligge et andet sted ? Hvis industrien acceptere en forringelse af det de oprindeligt har ønsket - så er en af de alternative forslag vel en acceptabel løsning - også for industrien ?

Måske en del data ligefrem kan simuleres på en eller anden supercompter ? - Så handler det jo bare om en bygning :) Der står et hav af erhvervsejendomme tomme for tiden - endda til en rimlig penge.

 • 0
 • 0

Hvis man nu fjerner glansbilledet "vindmøllen" og tænker en sagsbehandling ifm. opførelse af industrivirksomhed i fredskov. Vil man acceptere en tilsidesættelse af nærmest samtlige lovgivninger.

Så efterfølgende skal man pludselig kun bruge 1/10 ryddet areal.

Hvad med imorgen, er det så usynlige vindmøller der opstilles, uden lyd, ligesom alle transporter foregår under jorden. Hvad kan vi forvente af useriøst arbejde.

Havde dette her ikke havde været vindmølleindustri havde oppositionen krævet hele regeringens afgang, denne her sag stinker!

 • 0
 • 0

Som jeg skrev i den anden tråd, inden denne artikel dukkede op; Jeg har siden august sidste år argumenteret for, at det ikke burde være nødvendigt, endsige være måleligt, om man fælder den ret lave plantage.

Møllerne får jo en frihøjde på mindst 100 meter!

Kravet til at fælde træerne i vindfeltet, skyldes en efterhånden forældet målestandard, fra dengang møller kun var 25m høje, hvor vindmålinger i 10m højde.

Måske man nu har opdaget, at det var mere relevant at opdatere målestandarden, end at glatbarbere så store landområder, når det reelt ingen indflydelse har på møllernes effekt.

Selvfølgelig er man nødt til at sammenligne målinger andet steds fra, af den simple grund, at når man anvender en ny målemetode/standard, så er man nødt til at verificere denne i forhold til målingerne med den gamle standard, for at kunne sammenligne møllernes målte effekt med de møller der er målt med den gamle målemetode.

Derfor havde det sikkert været belejligt at kunne benytte både den nye og den gamle målemetode på stedet.

 • Men ikke rimeligt at ofre en hel klitplantage for!
 • 0
 • 0

Hvis man nu fjerner glansbilledet "vindmøllen" og tænker en sagsbehandling ifm. opførelse af industrivirksomhed i fredskov. Vil man acceptere en tilsidesættelse af nærmest samtlige lovgivninger.

Så efterfølgende skal man pludselig kun bruge 1/10 ryddet areal.

Hvad med imorgen, er det så usynlige vindmøller der opstilles, uden lyd, ligesom alle transporter foregår under jorden. Hvad kan vi forvente af useriøst arbejde.

Havde dette her ikke havde været vindmølleindustri havde oppositionen krævet hele regeringens afgang, denne her sag stinker!

Man kunne jo også tænke at nævnte "industrivirksomhed" skulle være Thomas' hedeste drøm om et atomkraftværk.

Så håber jeg vi kan finde tilbage til alle Thomas' ovenstående og lignende indlæg, og se om ikke piben til den tid har fået en anden lyd ;-)

 • 0
 • 0

Så håber jeg vi kan finde tilbage til alle Thomas' ovenstående og lignende indlæg, og se om ikke piben til den tid har fået en anden lyd ;-)

Ja fagligheden har trange kår. Min hedeste drøm er ikke et atomkraftværk, men et videnssamfund hvor man undersøger alle muligheder i gensidig respekt.

Såfremt man skulle vælge atomkraft i DK vil jeg være den største modstander såfremt man anvendte den sagsbehandling som ses i denne her sag.

Men jeg forstår på Sørens indlæg at man skal tilsidesætte alle regler såfremt der er vindmøller involveret, resten skal forbydes, chikaneres mv.

 • 0
 • 0

Vindmøller til lands har altid skæmmet naturen uanset hvor grønne de møller er.

Hvorfor skal testmøllerne netop placeres i fredet skovområde, hvor en masse dejlige træer allerede har til huse.

Man kan mistænke dansk vindmølleindustri i, at være ude efter en fin adresse i skønne omgivelser.

Hvad er deres gode argumenter for, at det netop skal være her. Hvorfor finder de ikke en flad mark uden træer.

Så slipper de for at fælde.

Er man naturfotograf får man brug for gode retoucheringsværktøjer, hvis deres plan gennemføres. Lidt allegorisk udtrykt.

Iøvrigt er jeg enig i ovenstående betragtninger om simuleringer: “køb en supercomputer, istedet for”.

 • 0
 • 0

Fint med en halv (eller 1/3) indrømmelse, men vi mangler svar på, hvorfor man vil køre de meget store mølledele så langt op i Jylland, når de kunne placeres i nærheden af produktionen - eller endnu bedre et par km vest for Esbjerg. Der ligger både pramme og flydekraner, som alligevel skal bruges, når møllerne er testet og skal ud på havet. Og (gentager jeg) så sparer vi skoven og alle de veje og rundkørsler, der skal ombygges til den lange transport til Thy-land. Får vi snart 2-3 gode argumenter for Thy-placeringen?

 • 0
 • 0

Meget af debatten drejer sig om fredskoven skal fældes eller ej - spørgsmålet om støjen og den visuelle forurening i naturområdet berøres behændigt ikke af Miljøministren.

Dertil er det meget svært at forestille sig at beskyttede bilags IV arter og habitat-områderne ikke vil blive påvirket negativt - sagen vil sandsynligvis ende hos EU. Det har ingen glæde af - det er en dødssejler, Som motorvejen ved Silkeborg gennem Gudenådalen var.

 • 0
 • 0

Dejligt, at man med et trylleslag kan bevare det meste af fredskoven - og hvis det viser sig, at vindmøllerne larmer for meget, kan DELTA - Miljøstyrelsens referencelaboratorium - sikkert også med et trylleslag PLUS ET FILTER I LYDMÅLEREN - fjerne støjen.

Vi har så mange dygtige tryllekunstnere bl.a. i Miljøstyrelsen .... som i 1997 fjernede den landsdækkende lydforurening fra kraftvarmeværkernes dybe buldren ved at sætte en fiflet støjgrænse og en målemetode i det lavfrekvente område, der kan vise op til 10 dB(A) for lidt.

I årevis har Aalborg Universitet foreslået en i fagfolks korrekt målemetode, men Miljøstyrelsens afviser ekspertisen.

Se resultatet af den nylig afsluttede høring vedrørende ændring af målemetoden i det lavfrekvente område på vor hjemmeside: www.infralyd.dk og læg mærke til DANSK INDUSTRI, der er yderst tilfredse med at kunne spare udgifterne til lyddæmpende foranstaltninger.

Med venlig hilsen Solveig Odderskov Skovsøvej 62 3310 Ølsted www.infralyd.dk

 • 0
 • 0

Jeg har nyligt spurgt Vestas "hvorfor ikke Århusbugten?" Modsat Esbjerg har vi jo ingen forstyrende bølger her. Svaret var, at en væsentlig del af testen består i overhovedet at rejse de ~170 m høje møller og deroppe sætte vinger på. Det er i det hele taget først og fremmest en lang række praktiske problemer man godt vil have testet først, og det foretrækker man altså at gøre på land. Rimeligt nok, synes jeg.

 • 0
 • 0
 • eller endnu bedre et par km vest for Esbjerg.

Beklager, der ligger Fanø. Ikke i min baghave, tak ;-) Men der er god plads nede mellem Ribe og Tønder, lige ved Hovedvej 11. Det er vel OK med majsmarker?

 • 0
 • 0

Jeg har tidligere her i debatten foreslået et område nord for Ringkøbing fjord, med åbne marker og langt mellem husene. Et godt stykke øst for kysten, men med gode vindforhold.

Jeg finder også Socialdemokratiets forslag, om at placerere møllerne på det militære øvelsestærræn ved Oksbøl, helt oplagt. Her vil det jo ingen miljømæssige omkostninger have overhovedet!

Men det blev altså afvist, med en enkelt majors udtalelse: "Forsvaret afviste muligheden, fordi de mener det vil forringe muligheden for at efterligne realistiske krigsscenarier."

Hvordan kan et krigsscenarie være urealistik, fordi der står vindmøller ?

Man nedtager vel ikke landets vindmøller i tilfælde af krig? - eller aftaler med fjenden at føre krigen på steder hvor der ikke er vindmøller ?

De ville vel allerhøjest medføre, at soldaterne får øvelse i at forsvare landets vindmøller ;-)

Det kunne være interessant at se den analyse, der konkluderer at møllernes tilstedeværelse, forringer muligheden for et realistisk krigsscenarie. Men når det kommer til militæret, så kræver det åbenbart kun en enkelt majors simple udtalelse at afvise en så åbenlyst bedre placering end Østerild!

Måske det burde tages op til en ekstra overvejelse!

Endelig ser jeg at en helt oplagt placering på Harboøre Tange, på området lige vest for Cheminova (hvor det kun kan spolere udsigten for Cheminova).

Her er vejen allerede indrettet til tung trafik, og her er Danmarks absolut mest eminente vindforhold på land.

Rønland vindmøllepark (8 møller lige nord for Cheminova), er landets suverænt bedst producerende møller, bortset fra dem ude på Horns Rev.

Hvor er begrundelsen for hvorfor testcentret ikke kan ligge der i stedet?

 • 0
 • 0

Rønland vindmøllepark (8 møller lige nord for Cheminova), er landets suverænt bedst producerende møller, bortset fra dem ude på Horns Rev.

Hvor er begrundelsen for hvorfor testcentret ikke kan ligge der i stedet?

Det spørgsmål har jeg også stillet mig selv adskillige gange. Hvad er begrundelsen mon????? Hvem kan svare?

 • 0
 • 0

Vinden vender til modvind idag, jeg kan godt forstå at mange har fået nok.

Held og lykke med arrangementet, er spændt på om nogle politikere tør stikke næsen udenfor i denne kraftige vind.

 • 0
 • 0

Man nedtager vel ikke landets vindmøller i tilfælde af krig? - eller aftaler med fjenden at føre krigen på steder hvor der ikke er vindmøller ?

De ville vel allerhøjest medføre, at soldaterne får øvelse i at forsvare landets vindmøller ;-)

 • det er vel ikke særlig sandsynligt, at vore fjender ville vælge Don Quijote´s strategi?

Bortset fra det burde det være muligt at måle uden at fælde træerne - med undtagelse af et par steder, hvor et frit vindfelt kunne anvendes til korrektion - en ide som vindsektoren har fået på falderebet.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten