Vindmølleindustrien: Forbyd nye olie- og gasfyr

De effektive varmepumper, der med knopskydningen af vindmøller i Danmark på længere sigt kan gøre opvarmningen af boliger helt CO2-neutral, er hårdt presset af afgifter.

Skattereformen fordobler nemlig afgiften på el frem mod år 2020, mens afgiften på naturgas, olie og fjernvarme forbliver stort set uændret.

Derfor foreslår Vindmølleindustrien nu, at politikerne helt forbyder nye olie- og gasfyr eller i det mindste udligner prisforskellen på opvarmning med varmepumper og opvarmning med olie, gas eller fjernvarme.

Ideen er at få danskerne til at købe varmepumper, men samme logik mener Vindmølleindustrien bør gælde for elbiler, som en fordobling af elafgiften ellers vil gøre mindre attraktive.

Varmepumper og elbiler er mere energieffektive end olie- og naturgasfyr, samt benzin og dieselbiler, skriver Vindmølleindustrien i et notat, der henviser til en analyse foretaget af Risø DTU og Ea Energianalyse for Energistyrelsen og Skatteministeriet i juni.

Hvis politikerne ikke ønsker at sænke elafgiften af frygt for, at danskerne slæber deres elektriske varmeapparater ind i stuerne, kan politikerne nøjes med at harmonere afgiften på el anvendt til varmepumper og elbiler. Men det kræver intelligente målere, der kan adskille elforbruget til pumper og biler fra det øvrige forbrug, pointerer Vindmølleindustrien.

Industrien peger også på, at det er uholdbart at give tilskud til vindmøllerne, når der er for meget strøm på markedet, så strømprisen er i nul, hvilket typisk sker på vinternætter med kraftigt blæsevejr. Den foreslår derfor, at de i situationer skal også tilskuddet til møllernes elproduktion fjernes.

Dokumentation

Læs pressemeddelelse fra Vindmølleindustrien

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Elprisen fordobles (nu vi allesammen har sparepærer/LED- hvorfor har vi nu det?).

Hvordan er det nu med vi sparer og prisen stiger? Nåh jo vand!

Hvorfor skal man så være motiveret for noget med el?

Nu mere man sparer, nu dyrere er det.

Hvorfor- pokker!- skal jeg spare?

El- afgift Vand-afgift Olie-oseren-afgift Mukkebikkerne-afgift

Afgift afgift afgift. Det er endda dyrere for os med lavt forbrug.

Kan vi lå få hævet overførselsindkomsterne?

Og tis gerne i bukserne- jeg får 6000- og jeg betaler moms og afgifter- men får ikke råd til at isolere min bolig.

Ærgerlig ærgerlig.

Jeg GIDER ikke spare mere, jeg har sparet altid. Jeg kan ikke sspare mere- men kunne jeg låne 120.000 til at ordne boligen, så kan vi spare.

Andre har bil, plæneklipper, håndklædevarmere mm- hvornår er det deres tur?

Mvh Tine Ps: De må gerne beholde bøffer og vin

 • 0
 • 0

Det gør jeg! Det er som det plejer at være, når fjolserne så har gjort alt hvad der kan gøres for at spare, så hæver man bare prisen på varen og så har man fået det "tabte" tilbage igen. Jeg kan heller ikke spare mere, har elsparepærer hvor det giver mening, husker at slukke for lyset osv. Det der kunne være en mulighed var et solcelleanlæg på taget, men det koster desværre også mange penge.

 • 0
 • 0

Siden Tvind, der i sin tid tog initiativet til de store vindmøller, har møllerne været et værktøj, som venstrefløjen argumentativt har kunnet bruge, imod "monopolkapitalismen", hvad den størrelse så iøvrigt er og gøre sig uafhængige af dem, i folkets interesse.

At møllernes muligheder for at udkonkurrere fossile, vand og Akraft ikke er mulig, er en detalje der hele tiden overses.

Men når man ikke har den evne, at kunne se svaghederne, og når denne manglende evne er udbredt, håber vindmølleindustrien, at den ved at appellere til de "troende" kan få snablen ned i statskassen.

At alle ejerne af "Vore" vindmøllefabrikker er udlændinge, ligger helt udenfor de "troendes" fatteevne.

De tror, at hvis man bestikker møllefabrikanterne med tilskud, så føler de sig også kaldet til, at vedblive med at forøge produktionen her tillands og ikke flytte arbejdspladser til udlandet.

Venstrefløjen har endnu ikke fattet, at vindmøllefabrikation foregår helt efter, det de hader allermest, storkapitalistiske produktionsmetoder.

 • 0
 • 0

Jeg er ejer af et styk naturgasfyr - og jeg ville gerne have varmepumpe i stedet. Om 3-5 år skal fyret skiftes ud (levetiden udløber) og til den tid forventer jeg at varmepumperne kommer ned i et prisleje hvor jeg kan være med.

Jeg forventer ikke at skulle grave haven op, så en luft/vand varmepumpe er fint til mit varmebehov, årligt godt 10MWh. De fleste dage kører brændeovnen og peak-varmebehovet er derfor dækket ind.

Desværre er kapitalomkostningerne ved en varmepumpe ca. det dobbelte af et naturgasfyr, og med nuværende gas/el priser så koster en kWh varme godt det samme. Med et nyere kondenserende fyr vil det faktisk være billigere at bruge naturgas end varmepumpe, uanset om det er luft eller jordvarme.

Hvorfor skulle jeg vælge en varmepumpe? For at være "grøn" og støtte kulkraftindustrien i DK? Uanset vindmøllebranchens opråb så ender pengene i lommen på kulkraftindustrien, for når vinden blæser så er elprisen ufatteligt lav mens forbrugeren betaler dyrt takket være en fastpris baseret på kulkraftens omkostninger.

 • 0
 • 0

Du skal overveje en luft/vand varmepumpe ganske nøje. Jeg har kasseret min (Hitachi 14 kW).

Sørg for, at få en separat elmåler til hele installationen( varmepumpe,luftventilator cirkulationspumpe og varmepatron) og sørg for at at varmepatronen kan slukkes manuelt........og sørg for, at have en alternativ omvarmning af hjemmet når temperaturen går under 5 grader. For derunder vil fordamperen være så isdækket, at kørsel med varmepumpen er tåbeligt.

Og tilsidst gå til din arbejdsgiver og bed om et "grønt" tillæg til din løn, for det er dyrt :-)

Luft/Vand er kun til temperaturer over min 8 grader C.

Når snakken går på varmepumper i forbindelse med fjernvarme skyldes det to ting.

Man kan sende koldere vand end de 70 grader der er normalt, der ikke lider et så stort ledningstab undervejs til kunden. Han får så vandet ved 15-20 grader, som er en ideel temperatur for en varmepumpe der skal kunne levere 70 grader varmt vand.

 • 0
 • 0

Jeg har skrevet der tidligere men gentager af hensyn til Bjarke og Uffe. Min 1. luft til vand VP udskiftede jeg efter 22 år fordi kabinettet var rustet op. Udgifter til vedligeholdelse og eftersyn var nul kr. Den " ny" IVT pumpe Havde jeg så 5 år uden udgifter indtil jeg solgte huset for 2 år siden . Sammen med 4M2 solfanger og lidt efterisolering . var mine samlede besparelser mere end 400 000 kr. ( en fed forretning) Samlet energibesparelse mere end 60 % Effktfaktoren var kun 3 den gang. Suppleringsvarme var en god brændeovn. Nu er jeg købt nybygget lejlighed med det halve areal .Udgiften til fjernvarme er væsentligt højere . Så gør roligt som svenskerne. Hver 3. villa er udstyret med varmepumpe Boe Jørgensen Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Olie og gaskedler bør nødvendigvis ikke forbydes. Der er ofte god økonomi i, at kombinerer en kondencerende gas- eller oliekedel, med en varmepumpe. Olie- eller gaskedlen tager spidslasten og sikre høj fremløbstemperatur. varmepumpen kører når den giver den bedste økonomi. Invisteringspriserne mindskes på både kedel og varmepumpe.

God økonomi, at bruge vindmøllestrømmen til billig rumopvarmning.

 • 0
 • 0

Fordi fordamperen, der suger varme fra luften, jo skal være væsentlig koldere end atmosfæren for effektivt at kunne dette.

Fordamperen vil derfor fryse atmosfærens vanddamp til is på fordampperen, som atmosfæren ikke er istand til at fjerne under , efter min erfaring, 5 grader. Der ved ophører varmetransmissionen fuldt på samme måde, som i et køleskab der er overiset.

I nogle køleskabe finder er automatisk afrimning sted og det kan gennemføres med et ringe forbrug af energi fordi luftmængden og dermed fugtmængden er begrænset i et køleskab.

Men varmepumpen lever af, at der er så megen luft der passerer fordamperen som muligt og her vil luftens fugtighed fryse på fordamperen.

Der er naturligvis også en funktion der sørger for afrimning i en varmepumpe. Det koster bare energi og de fleste varmepumper er da derfor også forsynet med et varmelegeme, der kan sørge for, at ejeren af varmepumpumpen ikke fatter mistanke til apparatets evner, før end han ser elregningen. Varmelegemet en særdeles energi kærvende ting.

Så skal man huske at jo koldere det er jo længere skal luftvarmepumpen køre for at kunne levere den fornødne energi. Det koster. Der skal strøm til ventilatoren, og cirkulationspumpne i meget længere tid og er man støjfølsom så er en ventilator der går i døgndrift ikke morsom at høre på!

 • 0
 • 0

Skattereformen fordobler nemlig afgiften på el frem mod år 2020, mens afgiften på naturgas, olie og fjernvarme forbliver stort set uændret.

Den eneste måde, hvorpå vi kan reducere vores CO2-udslip i et væsentligt omfang i DK, er ved at:

1) Omlægge opvarmning og landtransport til EL

2) Producere al EL ved teknikker der ikke udleder CO2 under drift.

Dette meget enkle faktum tyder det på at vores politikere ikke er i stand til at forstå!

Måske det for en Cand Mag, Cand Polit, Cand Intet, eller hvad de ellers er derinde, er for svært at forstå så enkle ting, som;

 • at når det blæser, så stiger opvarmningsbehovet.

 • at hvis vindmøller skal have lov at levere el når det blæser, så nytter det ikke at fossile kraftvarmeværker er nødt til at producere strøm, for at fjernvarmebrugere kan holde varmen.

Men at vi har et helt folketing siddende, uden teknisk indsigt, det er i grunden ikke noget jeg klandrer politikerne for, for hvem har vi (hele ingeniørstanden), stemt på i efterhånden flere årtier, siden der nu ikke er én eneste ingeniør i folketinget ??

Skal det Danske vidensamfund da slet ikke være repræsenteret i folketinget ??

Hvad hjælper det at jamre sig over at politikerne ikke kan se, lige som os, hvad der skal til for at løse vore energi- og miljøproblemer, når vi selv vælger nogle politikere uden teknisk forståelde af nogen art ??

Opråb til alle læsere her på ing.dk:

HUSK AT STEMME PÅ EN INGENIØR VED NÆSTE FOLKETINGSVALE !

 • 0
 • 0

Bjarke har naturligvis ret.

Der er ikke sket nogen udvikling af luft/vand varmepumper i de sidste 20 år.

Den nye styreelektronik kan ikke noget som en pressostat og et afrimningsur ikke kunne, og hastighedsregulering af kompressoren i kombination med elektronisk ekspansionsventil betyder heller ikke noget.

Endelig har det forøgede fordamperareal slet ingen betydning.

I det hele taget er ingeniørers evner til produktudvikling stærkt overdrevne.

 • 0
 • 0

Varmepumpeteknologien er ikke noget nyt, den skal "bare" bruges de rigtige steder. varmepumpeteknologien gør sig godt i projekter med genbrug af varme, ex. genbrug af varme fra serverkøl.

 • 0
 • 0

Hvornår får mølleindustrien mon udviklet selvstændige holdninger og koncepter til erstatning for den nuværende strøm af citater fra Dansk Energi?

I betragtning af industriens størrelse er situationen både latterlig og på længere sigt fuldstændigt uholdbar.

 • 0
 • 0

Boe, er du ikke venlig at skrive lidt mere om dit varmebehov i dit hus, isoleringsgrad, vinduer og størrelsen af rummet som din brændeovn kunne varme op.

Jeg leger med tanken om at skifte til varmepumpen, men med en indkøbspris på det dobbelte af naturgasfyret (inkl. montering af gasfyr) så er det svært at finde fornuften med en årlig varmeudgift på godt 7500kr...

 • 0
 • 0

Olie og gaskedler bør nødvendigvis ikke forbydes. Der er ofte god økonomi i, at kombinerer en kondencerende gas- eller oliekedel, med en varmepumpe. Olie- eller gaskedlen tager spidslasten og sikre høj fremløbstemperatur. varmepumpen kører når den giver den bedste økonomi. Invisteringspriserne mindskes på både kedel og varmepumpe.

God økonomi, at bruge vindmøllestrømmen til billig rumopvarmning.

Ja, sikke en fantastisk ide, lad os bruge dobbelt så mange penge på kapitalinvesteringen, når den i forvejen er det der spænder ben for valget af varmepumpen!!

 • 0
 • 0

Ja, sikke en fantastisk ide, lad os bruge dobbelt så mange penge på kapitalinvesteringen, når den i forvejen er det der spænder ben for valget af varmepumpen!!

Når man går fra 15% kedelbesparelse, til 35% totalbesparelse, må kapitalinvestering også gerne være den dobbelte.

 • 0
 • 0

Er løsningen ikke at satse så hårdt på jordbaseret varmepumper som muligt?

F.eks. når en grund byggemodnes, hvor meget mon det så koster for kommunen at bestille 20*ilægning af varmerør eller varmebrønde på en gang?

Reglerne for nedgravning af slanger til jordvarme er lempet. Det tyder på en posetiv holdening til muligheden for jordvarme.

 • 0
 • 0

[quote]Olie og gaskedler bør nødvendigvis ikke forbydes. Der er ofte god økonomi i, at kombinerer en kondencerende gas- eller oliekedel, med en varmepumpe. Olie- eller gaskedlen tager spidslasten og sikre høj fremløbstemperatur. varmepumpen kører når den giver den bedste økonomi. Invisteringspriserne mindskes på både kedel og varmepumpe.

God økonomi, at bruge vindmøllestrømmen til billig rumopvarmning.

Ja, sikke en fantastisk ide, lad os bruge dobbelt så mange penge på kapitalinvesteringen, når den i forvejen er det der spænder ben for valget af varmepumpen!![/quote] Jeg tror du trænger til at se nogle varighedskurver.

Der er pokker til forskel på at investere i en varmepumpe, der kan dække 80% af et årsforbrug i forhold til en, der kan dække hele forbruget. Samtidig vil "100% VP" ofte indebære radikale ændringer i det varmeafgivende system p.g.a. den lavere fremløbstemperatur.

Hanne har netop ret: Den attraktive vej frem vil meget ofte være at supplere kedlen med en lille varmepumpe. En "80% VP" kan installeres hurtigt, og den kan med en langt mindre investering give langt størstedelen af besparelsen. Med en "intelligent" elmåler (+ evt. en elpatron) vil den endda kunne gøre installationen til en ægte markedsdeltager, der aktivt bidrager til systembalancen.

 • 0
 • 0

Når man går fra 15% kedelbesparelse, til 35% totalbesparelse, må kapitalinvestering også gerne være den dobbelte.

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvad du mener. Indtil du nærmere beskriver hvad det er du mener, så vil jeg vælge at være uenig.

Efterhånden som der er isoleret rundt omkring vil ratio beskrevet som kapitalinvestering divideret med årligt forbrug blive større og større. Derfor betyder renterne på det større lån så meget at selvom du halverer din årlige omkostning så udgør den en meget lille del af totalomkostningerne ved hele anlægget.

Tag mit eksempel, hvis du vil.

Årligt varmebehov: 10MWh

Anslåede varmepumpeomkostninger 60.000kr Anslåede naturgasfyromkostninger: 30.000kr

Nuværende udgift til naturgas, ca. 6600kr (900m³ * 7,3kr/m³) (ikke kondenserende kedel, virkningsgrad anslået til 0,85). Anslået udgift til el: 10.000kWh / 3,6 * 2kr/kWh ~ 5600. (3,6 er optimistisk!! taget fra positivlisten hos teknologisk)

Skiftes naturgasfyret ud med et kondenserende så bliver besparelsen meget tæt på 0kr/år ved at investere 30.000kr MERE. Dvs. med en rente på godt 7% på lån i banken så er det 2100kr dyrere at vælge varmepumpen.

Du foreslår så at man vælger begge dele? Altså en meromkostning på 4200kr bare i renter. Det svarer til en stigning på 75% i varmebehov.

http://www.teknologisk.dk/_root/media/3376... -26.september kun v?e_vand og luft_vand.pdf

 • 0
 • 0

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvad du mener. Indtil du nærmere beskriver hvad det er du mener, så vil jeg vælge at være uenig.

Elpris er iflg. elpristavlen.dk 1,78 kr/kWh. Dermed er varmepumpe kWh pris 1,78/3,6= 0,49 kr/kWh Gaspris er iflg gasprisguiden.dk 7,66 kr/m3. 7,66/11 kWh/m3 giver 0,69 kr/m3. Men der skal så divideres med kedelvirkningsgrad på 0,85 dermed er gaspris 0,81 kr./kWh. Sparet er 39%.

 • 0
 • 0

Hvad for en besparelse? Se mit andet indlæg og fortæl mig hvor jeg regner forkert.

Tja, - prøv at læse mit indlæg. Og skift så lige din "100% VP" til 60.000kr ud med en byggemarkeds-model med en varmeydelse på et par kW. Så er du på vej.

2kr/kWh el forekommer højt. Jeg giver selv 1,69kr (på "forsyningspligt"), el til opvarmning er godt 8 øre billigere.

Men i øvrigt er jeg enig i at elafgifterne er vanvittige. Der "afgiftes" for kulkondens uanset hvor meget el, der kommer fra møllerne. Vi kommer ikke rigtigt nogen vegne før det forhold bliver ændret.

 • 0
 • 0

Elpris er iflg. elpristavlen.dk 1,78 kr/kWh. Dermed er varmepumpe kWh pris 1,78/3,6= 0,49 kr/kWh Gaspris er iflg gasprisguiden.dk 7,66 kr/m3. 7,66/11 kWh/m3 giver 0,69 kr/m3. Men der skal så divideres med kedelvirkningsgrad på 0,85 dermed er gaspris 0,81 kr./kWh. Sparet er 39%.

Prisen på el er vist lidt forskellig fra egn til egn, indregner jeg mit abonnement så betaler jeg rundt regnet 2kr/kWh.

Mit forbrug er også relativt lille, godt 2500kWh el på et år.

Jeg har fundet fejlen i mit regnestykke, jeg bruger kun 8MWh på varme når virkningsgraden på gasfyret trækkes fra. Så bliver prisen på varmepumpen 4444kr og dermed lidt billigere. Stadig er det meget optimistisk at sammenligne en teoretisk virkningsgrad på 3,6 med en årsvirkningsgrad plus kostprisen for varmepumpen er godt 76.000kr hvis man kigger på Vølunds priser. 48kkr for pumpen og 28kkr for vandvarmerskabet.

Men for at kunne sammenligne de to, duer det ikke at sammenligne med luft/luft varmepumper da gasfyret også leverer varmt vand. Jeg ønsker sammenligning med mit eksisterende varmeanlæg med et tilsvarende anlæg.

 • 0
 • 0

Tja, - prøv at læse mit indlæg. Og skift så lige din "100% VP" til 60.000kr ud med en byggemarkeds-model med en varmeydelse på et par kW. Så er du på vej.

Jeg har allerede en brændeovn der leverer rigelige mængder varm luft. Det er centralvarmeanlægget til gulvvarmen i badeværelset og radiatorerne i huset jeg ønsker et anlæg til. Jeg kan klare mig med fremløb på 50c.

2kr/kWh el forekommer højt. Jeg giver selv 1,69kr (på "forsyningspligt"), el til opvarmning er godt 8 øre billigere.

Men i øvrigt er jeg enig i at elafgifterne er vanvittige. Der "afgiftes" for kulkondens uanset hvor meget el, der kommer fra møllerne. Vi kommer ikke rigtigt nogen vegne før det forhold bliver ændret.

Var elprisen lavere var det nemmere at retfærdiggøre varmepumpen, selvom tilbagebetalingstiden er lidt vel høj. Måske hjælper det når jeg i de kommende år skal fylde børneværelserne op og dermed også varme dem op...

 • 0
 • 0

APM - Mærsk har i mange år været professionelle lobyister - i USA. De støtter snart det ene; snart det andet; resultatet på bundlinjen afgør det.

 • som i det øvrige amerikanske erhvervsliv.

Vindmølleindustrien, især, men også generelt den øvrige energiindustri forekommer mig håbløst amatøristiske; det vil en amerikansk CEO give mig ret i.

 • thi de støtter det, der bedst kan modarbejde deres forretninger; altså de borgerlige; hvor det er åbenlyst, at de skulle kanalisere deres penge til en SFenergiminister, ledet af Margrethe Vestager - den sidste der er tilbage med format som Auken/Ellemann.

 • så kunne de få gang i deres forretninger.

En sær form form for skizofreni på højt ledelsesniveau.

Med håb om god bedring

Tommy

 • 0
 • 0

Ville det ideelle ikke være at lade en vandkølet olie/gasmotor trække en varmepumpe, enten mekanisk koblet eller trukket af en generator.

Hvis man udnyttede al spildvarmen og kondenserede udstødningen ville man kunne få en total virkningsgrad, der nærmede sig 2.

Anlægget kunne så samtidigt fungere som nødstrømsanlæg.

For at gøre det helt perfekt kunne der suppleres med vindmølle og solceller.

Carsten Andreasen

 • 0
 • 0

Jeg har svært ved at se hvad fordelen skulle være i forhold til en eldrevet. En eldrevet har godt nok en lavere total virkningsgrad end en direkte tilkoblet fossil motor, men ikke sindssygt dårligere og vigtigst af alt, du binder dig igen til en helt bestemt energitilføjelsesteknologi. Det er sku ærgeligt at spilde lagringsegnede energimedier, hvis der er billig energi til rådighed - hvadenten det er fra VE eller atomkraft.

I fremtiden vil en større del af energifremstillingen skulle ind over en omdannelse til el før det udnyttes. Det har helt åbenlyse fordele når det handler om at indrette et fleksibelt energisystem. Det har så også den ulempe at det medfrer et omdannelsestab, det skal mindskes så meget som muligt ved at 1) mindske behovet for fremstillede eller udvundne kulbrinter og 2) Udnytte spildvarmen fra denne process bedst muligt.

 • 0
 • 0

Ville det ideelle ikke være at lade en vandkølet olie/gasmotor trække en varmepumpe, enten mekanisk koblet eller trukket af en generator.

Mini-kraftvarmeværk og eldrevet varmepumpe med fælles styresystem & driftsoptimering har været et standard-produkt fra EC Power i over 10 år - og der kører faktisk en del af dem rundt omkring, selv om de egentligt fra starten var tænkt til samspil med møller.

Det gik jo hurtigt med møllerne sidst i 90'erne, så problemer med systembalancen = behov for nye løsninger var til at forudse. Det ville bl.a. blive hensigtsmæssigt at kunne skifte frit mellem elproduktion og elforbrug i forbindelse med varmeproduktion.

Uheldigvis gik mølle-udbygningen pludseligt i stå, så vi måtte "nøjes" med at sælge systemet på de høje virkningsgrader og den indbyggede fleksibilitet.

Nu kommer der tilsyneladende langt om længe gang i møllerne igen - og det glæder vi os til.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten