Vindmølleindustrien: Der findes intet alternativ til testcenter

Føljetonen om Danmarks kommende nationalt center for test af kæmpevindmøller fortsætter, efter Danmarks Naturfredningsforening i går offentliggjorde en rapport, der skulle dokumentere, at der findes alternativer til placeringen i Østerild klitplantage, hvor mange kvadratmeter fredskov må fældes for at gøre plads til møllerne.

Direktør i vindmølleindustrien, Jan Hylleberg, mener, undersøgelsen er fuldstændig værdiløs:

»Rapporten er i bedste fald misvisende, og i værste fald et forsøg på at misinformere politikere om Østerild projektet,« siger han, og kritiserer DN for kun at have screenet arealer på omkring fire kvadratkilometer, når industrien mener, den har brug for to-tre gange så meget plads på grund af støjgenerne.

Ifølge loven må der nemlig ikke være beboelse i nærheden, hvor støjen var vindmøllerne overstiger 44 db, men det tager naturvennerne ikke højde for i deres screening.

Både DN og andre har kritiseret screeningsprocessen, for at finde frem til en egnet placering for testvindmøllecenteret, for primært at have haft fokus på statsarealer, herunder skove og militærområder, som Forsvaret ikke vil give afkald på. Men Jan Hylleberg fastholder, at hele landet er blevet screenet.

Og at man også har kigget på landbrugsjord som alternativ.

»Havde vi fundet det sted, hvor vi kunne placere det på landbrugsjord, så havde vi selvfølgelig gjort det. Vi havde gernet fundet alternativer, men DN's rapport bidrager i hvert fald ikke til det,« siger han.

Danmarks Naturfredningsforening mener, Vindmølleindustrien skyder over mål med sin kritik af foreningens rapport.

»Kritikken er sådan set berettiget, men præmissen er bare forkert. Vi har ikke fundet egentlige alternative placeringer, men sandsynliggjort, at der er andre områder, der skal undersøges. Jeg synes ikke, vi har sagt, at vi har fundet de vises sten,« siger præsident i DN, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Udmeldingen i går var, at DN havde fundet alternative placeringsmuligheder, men den trækker man lidt i land i dag.

Rapporten skal mest af alt vise politikerne, at der kan findes reelle alternativer. Det mener DN ikke er deres opgave, og man mener slet ikke, politikerne har løftet den.

»Det er myndighedernes opgave, ikke vores. Jeg vil holde fast i, at det godt kan ligge andre steder,« siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Præcis hvor det skulle være er altså stadig ikke klart, men formand for miljøudvalget, Steen Gade (SF), siger også, at man vil kigge kritisk på screeningsprocessen i forbindelse med anlægsloven, der kommer i behandling senere på året.

»Vi skal have det ordentligt belystning, om screeningen har været god nok,« siger han.

Jan Hylleberg, direktør i Vindmølleindustrien, kan ikke forestille sig en anden placering for testvindmøllecenteret-så bliver det formentlig i udlandet i stedet.

»Hvis det ender med, vi ikke kan placere så stort et testcenter i DK, så er alternativet, at vi placerer det i udlandet. Det håber jeg ikke, men det kan være konsekvensen, hvis DK ikke mener, vi kan rumme et sådan testcenter,« siger han.

Der var sidste frist for indsendele af høringssvar til VVM'en for testvindmøllecenteret i dag.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mon ikke meget at modstanden mod testcentret kunne være undgået, hvis de ansvarlige havde vist rettidigt omhu ved at have skovloven in mente?

Det er min opfattelse, at havde folkene bag testcentret indset at vindmøller ikke nødvendigvis er vigtigere end skove i folks bevidsthed og dermed anvist erstatningsskov, kunne megen ballade være undgået.

 • 0
 • 0

Handler det om udvikling af store havmøller, kan et alternativ være et testcenter på diger og inddæmmede områder med landkontakt men helt uden at påvirke landområder.

Der kan vindvidenskaben desuden få en vis frihed at udforme og teste forskellige overfladestrukturer og mulige nye endnu smartere løsninger.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Uden at være ekspert synes jeg måske det er lidt underligt at der ikke kan findes andre steder, ikke der med sagt at Østerild klitplantage ikke kan bruges. Men der bør være andre steder også.

Lidt kort fra hovedet, hvad med Cheminova's site ved Nissum bredning.

Der blæser da lidt der og vindmøllerne står næsten i havet.

Street view http://bit.ly/9q5E2R

Kort http://bit.ly/9itOVq

 • 0
 • 0

Uden at være ekspert synes jeg måske det er lidt underligt at der ikke kan findes andre steder, ikke der med sagt at Østerild klitplantage ikke kan bruges. Men der bør være andre steder også.

Lidt kort fra hovedet, hvad med Cheminova's site ved Nissum bredning.

Der blæser da lidt der og vindmøllerne står næsten i havet.

Street view http://bit.ly/9q5E2R

Kort http://bit.ly/9itOVq

Helt enig - der er 8 km med plads på begge sider af vejen, og ikke et hus i nærheden. Der er masser af plads til møller - også store møller.

 • 0
 • 0

Tyge Vinds forslag er næsten lige så logisk som mit. Alligevel gengiver jeg her et lille indlæg, jeg har sendt til Politiken, og som vistnok bringes i morgen? Overskrift: "Vindmøller - helt ude i skoven!" Tak til Politiken, fordi I (4. marts) sætter spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt at rydde 12 km2 skov, så der kan opstilles syv forsøgs-havmøller i Thy-land. Jeg vil ikke blande mig i formaliteterne omkring fredsskov og den smukke natur deroppe, men vurdere det mere energi-teknisk. For det første kan 10-15 meter høje træer kun genere de kommende 250 meter høje vindmøller ganske lidt. For det andet kender man denne påvirkning fra mange hundrede andre møller, så man kan meget let korrigere måleresultaterne. Det er jo forsøgs-vindmøller – ikke produktions-møller! For det tredje er der flere grunde til i stedet at opstille møllerne på havet et passende sted ud for vestkysten, f.eks. ud for havnen i Esbjerg. Transporten af de 60 meter lange møllevinger og tårne bliver simplere og billigere, og der er ikke behov for kæmpekraner på land men let adgang for pramme og flydekraner, som alligevel skal være til rådighed, når møllerne senere skal ud på havet. Desuden er det vel temmelig logisk, at havvindmøller testes mest korrekt, når de opstilles på havet!

 • 0
 • 0

Det er ikke korrekt, at der ikke er alternativer til en placering af et testcenter for vindmøller i de sårbare naturarealer ved Hjardemål Klit og Østerild Klitplantage.

Det er udelukkende et spørgsmål om økonomi og hvorledes man "skruer projektet sammen".

Der er kendt, at de store vindmølleproducenter hellere ser en placering af et testcenter andre steder end i Østerild Klitplantage. Det kan man da godt forstå, da placeringen i de sårbare naturarealer ikke er i overensstemmelse med virksomhedernes CSR-politik. Det er vindmølleproducenterne der i første omgang står til at tabe markedsandele og miste omsætning, såfremt politikerne ikke straks lytter til de klare faresignaler herom.

Ved anvendelse af fleksible lejeaftaler med f.eks. 20-25 år samt attraktive økonomiske kompensationer til de landbrug, der lægger jord til opstilling af testvindmøller kombineret med attraktive tilbud om skattefrie afståelser for evt. berørte boliger i testområdet er dette givetvis de værktøjer, der skal til for at sikre etablering af et testcenter på dansk jord. En tvangsmæssig placering i sårbare naturområder som ovenikøbet indebærer fældning af store sammenhængende skovområder er på forhånd dømt til politisk undergang. En sådan fremgangsmåde vil have den stik modsatte effekt på beskæftigelse og støtte til vindmøllebranchen i Danmark. For yderligere informationer - se www.nationalttestcenter.dk

 • 0
 • 0

Det har været fremme at møllerne skulle blive 200 meter høj? Og træreneder er ikke højer ind max. 30 meter da det ligger ud til "Vesterhavet". Er det ikke en test center? Bliver der ikke smidt vindmøller med i nogle af de store skyskraber projekt?

Det er som om, der er en anden dagsorden under gulvtæppet, ind den som vi kender til!

Noget passer ikke mere sammen, både her og mange andre sted er der kommet mange pæne og veldokumenteret mod argumenter.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten