Vindmølleindustrien: CEPOS er ukritiske marionetdukker for olielobbyen

Martin Ågerup, direktør i CEPOS, har i dag overfor ing.dk indrømmet, at en stærkt kritiseret rapport om den danske vindmøllemode, som tænketanken udarbejdede sidste efterår, var bestilt og betalt af kul- og olieindustriens amerikanske lobbyorganisation, Institute for Energy Research (IER).

Sammen med en af rapportens forfattere turnerede Martin Ågerup rundt i USA og spredte rapportens budskab om, at det danske vindmølleeventyr er en varmluftballon. Til stor glæde for kul- og olieindustrien.

Vindmølleindustrien har ikke mange pæne ord at sige om CEPOS i den sammenhæng.

»Det ser ud til, resultatet var bestilt på forhånd. CEPOS har ukritisk optrådt som et talerør i et politisk ærinde, og det er stærkt beklageligt. For mig ser det ud til, de har været marionetdukker,« siger direktør i Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg og fortsætter:

»CEPOS er blevet brugt af kul- og olielobbyen til at miskreditere den danske vindmøllemodel«

Hvorfor er det problematisk at rapporten er bestilt, når CEPOS siger, de har arbejdet uafhængigt?

»Jeg ser ikke noget problem i, at rapporten er bestilt. Problemet ligger i, at CEPOS lader sig bruge ukritisk. Rapporten er så mangelfuld, at den burde trækkes tilbage,« siger han.

Rapporten og USA-turneen der miskrediterede den danske vindmøllemodel, kom på et tidspunkt, der risikerer at koste den danske vindmølleindustri dyrt.

Jan Hylleberg siger, det har krævet hårdt arbejde fra de amerikanske vindlobbyister at bekæmpe budskabet i rapporten.

Rapporten blev offentligt i efteråret op til COP15, på et tidspunkt i amerikansk politik, hvor budskabet var lige, hvad den amerikanske højrefløj.

»Rapporten var meget alvorligt for de virksomheder, som er afhængige at sælge på det amerikanske marked. Det skete på et tidspunkt, hvor USA var inde i alvorlige diskussioner op til COP15, og rapporten var bestilt i et politisk ærinde,« siger Jan Hylleberg og efterlyser en mere seriøs kildekritik fra CEPOS.

En lang række danske eksperter og fagfolk har allerede kritiseret rapporten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I en anden tråd om samme emne flyder det over med anklager og teorier om sammensværgelser. Så lad det være det første emne her. Det er nu uden diskussion at CEPOS har fået penge af amerikanske interesseorganisationer til at lave en rapport. Vi/man kan så vælge at beskylde CEPOS for at have lavet bestilt arbejde eller man kan tro på at de er "rene".

Det samme gælder vindmølleindustrien. Det er udenfor diskussion, at vindmølleindustrien har modtaget mange direkte offentlige midler og tilskud via elregningen til sin udvikling. Man kan med lige så stor ret påpege, at den nu hyler op fordi den er blevet fanget med fingrene i klejnekassen.

Cepos er en liberal tænketank og det betyder såmænd blot, at de som ideologisk udgangspunkt har, at staten skal blande sig i mindst muligt. Ifølge dem selv (uden at have læst rapporten) er det vel også det, som de mener at have påvist.

 • 0
 • 1

Det er udenfor diskussion, at vindmølleindustrien har modtaget mange direkte offentlige midler og tilskud via elregningen til sin udvikling. Man kan med lige så stor ret påpege, at den nu hyler op fordi den er blevet fanget med fingrene i klejnekassen.

Det kan man i al fald ikke med nogen ret påpege. Udtrykket "fanget med fingrene i klejnekassen" indikerer at de har gjort noget ulovligt eller amoralsk og samtidig fordækt. Vindmølleindustrien har fået og får tilskud, men det er helt lovligt og kendt af alle.

 • 0
 • 0

Vindmølleindustrien har fået og får tilskud

Benny! Hvad er det for tilskud du mener vindmølleindustrien får, eller har modtaget?

Vindmølle[i]ejerne[/i] modtager et tilskud pr. produceret kWh (vistnok omkring 10øre, for tiden?) - Men, selve industrien har da vist aldrig fået tilskud.

 • 0
 • 0

Videnskabsminister Helge ”Sand”-ers satsning på at kommercialisere forskningen har vist sig at være en kæmpe fiasko. Markedets succeskriterium er indført som sandhedskriterium i forskningen, ”på trods af bedre viden”!

Cepos er den altdominerende ideologiske tænketank her til lands, og den falder i et med regeringens officielle ideologi. Spørgsmålet om forskningens egnethed overlades til markedet: http://www.google.dk/search?sourceid=navcl...

Sandheden skal således måles på, om den er salgbar.

Det faktum, at den amerikanske kul og olielobby har bestilt og betalt Cepos-rapporten på forhånd, betyder ifølge tænketankens ideologi, at forskningen pr. definition er sand, (i overensstemmelse med markedet som kriterium for sandhed): ”Afstanden mellem forskning og faktura” er der nemlig ikke, når der allerede er betalt for resultatet! Helge Sanders motto om at minimere afstanden fra forskning til faktura kan ikke efterleves mere konsekvent på den måde.

Det helt store problem for i de regerendes ideologiske selvforståelse er, at man aldrig i historien har brugt mere stat i forsøget på at holde markedet oppe. Man fatter ikke paradokset i sin egen adfærd: http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-43.pdf

Bankerne kan i øjeblikket låne af nationalbanken til renter, der ligger under inflationen (staten/nationalbanken forærer milliarder væk til kapitalmarkedet/bankerne).

Staten har ofret et ukendt antal milliarder, og skudt dem ind i bankerne som risikovillig kapital. Det kalder man så herefter ”ansvarlig kapital”.

Staten garanterer for indskud i de danske pengeinstitutioner for et beløb, der svarer til mere end det dobbelte af landets samlede BNP. Det er officielt imod EU´s konvergenskrav, da staten aldrig må komme op på at skylde så meget (men EU, inkarneringen af den institutionaliserede monetarisme, forstår at staten ofrer alt for markedet).

Landbruget modtager årligt 26 milliarder kr. i direkte og indirekte støtte. Hundreder af tusinder af husejere er lovligt forpligtet på at aftage varme, vand og el fra selskaber, som tilhørte de selv samme husejere, men som kommunerne på grund af regeringernes politik har eksproprieret og solgt til private firmaer, med et provenu som for længst er forsvundet i offentlige kasser. Forsyningsselskaberne kan derfor i fremtiden sætte prisen, avancen, som de vil over for deres stavnsbundne kunder, der ikke har mulighed for at vælge hverken til eller fra.

Hvis ikke regeringens socialdarwinistiske tanketorsk kvalificerede budskabet i sine politikanvisninger simpelt hen ud fra det markedsprincip, der handler om, at den, der betaler, bestemmer hvad der skal stå i rapporterne, så ville de regerende aldrig havde siddet der.

Problemet er, at selv om man kan vide bedre end det der er tanketorskens viden, dvs. selv om der findes en videnskabeligt kvalificeret viden om kommercialiseringen af forskningen, som siger at kommercialiseringen af forskningen er en katastrofe også i økonomisk og bredere social forstand, ja så tilhører det denne viden, at den ved om sig selv, at på markedets vilkår, må den beskrive sig selv som mindre egnet.

Markedets lov vælger ikke ud fra distinktionen mellem hvad der er sand eller falsk viden, men ud fra om budskabet kan sælges. Budskabet om at markedets selektive mekanismer ikke er sandhedskriterium eller noget sandt udviklingskriterium kan beviseligt ikke sælges. Surt men sandt. Det er en teori som meget let kan eftervises med empiriske metoder. Man kan f.eks. med egne øjne se hvad der skrives og siges i resten af denne blok. Det er ikke alle fisk som er truet.

 • 1
 • 0

CEPOS er nu afsløret i faglig prostitution. Før dette troede vi på, at CEPOS leverede analyser der altid så tingene i et liberalt perspektiv. Nu kan vi aldrig mere vide, om en udtalelse der kommer fra CEPOS er andet end en betalende interessents partsindlæg. Som jeg ser på det betyder dette igen, at hvis vi fortsat lytter til CEPOS, så får de som betaler mest altid ret. Jeg for min del ser ikke længere noget formål med CEPOS, andet en som eksempel på selvmord blandt tænketanke.

 • 0
 • 0

Før dette troede vi på, [...]

Mnjae, tal for dig selv...

Der er flere af CEPOS analyser der har trippet mit bull-shit-o-meter helt op i det røde felt, så jeg har aldrig haft nogen synderlig tiltro til deres forhold til sandhed og virkelighed.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Det kan man i al fald ikke med nogen ret påpege. Udtrykket "fanget med fingrene i klejnekassen" indikerer at de har gjort noget ulovligt eller amoralsk og samtidig fordækt. Vindmølleindustrien har fået og får tilskud, men det er helt lovligt og kendt af alle.

En forretning bør bygge på værdiforfølgelse og ikke på statsstøtte... Og hvis forretningen bygger på statsstøtte er det vel forkasteligt at blande sig i den offentlige debat om støttens berettigelse!

Sjovt nok kommer Jan Hylleberg ikke med nogen konstruktiv kritik af rapporten, han er kun fokuseret på hvor mange møller der kan sælges og hvor dårligt det er for forretningen at der kommer en fra hans hjemland der mener at vindmøller er varmt luft! Gad vist om det overhovedet interessere ham om lortet virker, eller han kun bekymre sig om regningen fra lobbyfolkene???

 • 0
 • 0

Ja man jo kan læse dette svar, og sølle kr. 200000 til en rapport, herregud.

Alle andre rapporter om vindkraft er typisk udfærdiget af vindkraftindustrien, der foreligger stadig ikke nogen officiel rapport om økonomien i vindkraft. Altså en samfundsøkonomi hvor de afledte omkostninger medtages, her typisk den øvrige energisektors bidrag med gratis forsyningssikkerhed. Her er særlig fjernvarmebrugerne helt glemt.

Men måske denne her debat kan få udfærdiget en fyldestgørende rapport og ikke blot genskrive de nuværende juhurapporter.

Ellers til almindelig orientering kan oplyses at elpriserne er kraftigt faldende grundet voldsomt faldende elsalg. Prisen er således kun på ca. 2/3 på kontraktplan for næste år. Denne kæmpeprisnedsættelse skal nu udmøntes, og lur mig om fjernvarmebrugerne ikke igen skal betale. Jeg kan ihvertfald se de små decentrale få endnu større problemer end de har allerede nu.

 • 0
 • 0

Ja man jo kan læse dette svar, og sølle kr. 200000 til en rapport, herregud.

Det er næppe hele sagens omfang.

200.000 dækker næppe omkostningerne til en PR-junket som den CEPOS fik forærende, for at sprede det glade budskab i USA.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

CEPOS har lagt følgende på deres hjemmeside i dag:

http://www.cepos.dk/publikationer/analyser...

• Institute for Energy Research (IER), som har sponsoreret rapporten, har ikke haft indflydelse på rapportens metodevalg eller konklusioner.

• Rapportens forfattere er udvalgt af CEPOS – ikke af IER.

• IER har ikke haft indflydelse på forfatternes metodevalg og konklusioner.

vs.

• De overordnede konklusioner, som drages i rapporten vedr. vindenergiens andel af el-eksporten, har de pågældende forfattere tidligere fremført andetsteds.

Er det kun mig der ser at det netop er problemet? Ifølge deres egen version får CEPOS får en spand penge til at analysere vindenergis placering i energiforsyningen og vælger så en forfatter, hvis konklusion er kendt på forhånd? At rapporten kun er en opdatering af en ældre rapport er en pointe som Hans Henrik Hansen også har fremført, uden dog at fremføre at det rent faktisk er en svækkelse af CEPOS argument.

Der er to plausible sagsforløb her:

1) CEPOS ved at de modtager penge fra kulindustrien til at undersøge vinds indplacering i et energisystem. De finder en, som allerede har udgivet en sådan rapport, hvis metodevalg ledte frem til et resultat, der ligger i enden af de mest skeptiske af alle estimater præsenteret. De beder om en opdatering af denne rapport.

2) Det samme scenarie, men hvor CEPOS under hånden får at vide at der ønskes en kritisk rapport.

Scenarie 1) er selvfølgelig det som CEPOS gerne vil fremføre og hvilket jeg bliver nødt til at tro på, med mindre andet bevises. Det giver dem et ”plausible denial”. Men for mig er det af mindre vigtighed hvordan det er sket. Som jeg læser CEPOS egen sagsbeskrivelse har de jo stort set kendt konklusionen af rapporten på forhånd og Martin Ågerup vidste at olie- og kulindustrien stod bag afsenderen af checken, også efter egen udsagn: http://ing.dk/artikel/107415-omstridt-cepo... Der kan jo selvfølgelig ikke vises et kausalt link imellem de to og for at det skulle kunne holde ”i en retssag”, så skulle der jo nok være et fysisk ”bevis”, der viste at pengene var betinget af bestemte konklusioner. Men det er der jo heller ikke nogen der påstår.

Det er selvfølgelig godt at se at CEPOS ikke direkte har tjent på forretningen.

Alt det her ville jo have været overflødigt, hvis den valgte metode ikke var så nem at kritisere (grundlæggende at den helt ignorer forandring i udlandets efterspørgsel, selv om den faktor ironisk nok klart men ukommenteret fremgår af figuren øverst på side 10). Hvis der havde været valgt en bedre metode, så ville der jo ikke have været grund til at motivforske CEPOS valg af forfatter. Hvis metoden havde været overbevisende, så havde rapporten jo talt for sig selv

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten