Vindmølle-testcenter VVM »ikke papiret værd, den er skrevet på«

I forbindelse med et kommende testvindmøllecenter ved Østerild i Nordjylland, er en VVM for projektet blevet sendt i høring i otte uger.

Vindmølletestcenteret kommer til at have plads til syv havvindmøller på op til 250 meter fra vingespids til jorden, og centeret skal sikre den danske vindmølleindustri gode testfaciliteter.

Ifølge VVM'en kan rydningen af fredsskov for at sikre gode vindforhold ende med at blive »en af de største landskabsforandringer, der er gennemført som enkeltprojekt i Danmark«.

Men VVM'en der skal afdække centerets påvirkning af miljøet, hvor op til 1.500 hektar fredskov skal fældes for at gøre plads, møder hård kritik fra Danmarks Naturfredningsforening, der mener, den indeholder alt for mange usikkerheder.

»Den er ikke papiret værd, den er skrevet på. Det er fuldstændig rystende dårligt. Der er så mange beslutninger, der endnu ikke er truffet, så man ved simpelthen ikke, hvilke konsekvenser testcenteret får,« siger Nora Skjernaa Hansen, naturfaglig medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun peger på, at der til undersøgelsen hverken er lavet feltundersøgelser af dyrelivet eller taget ordentlig stilling til, hvilken type erstatningsnatur der vil blive etableret.

I VVM'en står der, at placeringen ved Østerild klitplantage er blevet valgt på baggrund af en screening af hele landet, men det er uklart, hvorfor man har valgt lige netop denne placering frem for andre. Eller hvorvidt man har kigget på opkøb at landbrugsjord til formålet i stedet.

»Det er så skuffende, at man ikke kan se, hvorfor denne placering er valgt, og hvilken sammenligning der har været med andre områder. Man får ingen argumenter, men blot en konklusion. Det er en meget meget lukket proces,« siger Nora Skjernaa Hansen.

Anlægslov tilsidesætter skovlov

Vindmølletestcenteret er planlagt ved anlægslov, og derfor er det Folketinget, der vedtager projektet.

Det betyder, at skovloven, der ellers ville gøre det lovpligtigt at rejse erstatningsskov, bliver tilsidesat. Det fremgår af VVM'en, hvor der står, at »de nævnte bestemmelser i planloven og i skovloven bliver helt eller delvist ophævet i testområde og vindfelt«.

Men Folketingets grundlag for at vurdere konsekvenserne af anlægget og behovet for erstatningsskov er alt for ringe, fordi VVM'en er fuld af mangler, siger Nora Skjernaa Hansen:

»Det er gået alt for stærkt, og projektet bliver hastet igennem, fordi man gerne vil levere over for industrien. Fuld respekt for det, men man giver ikke Folketinget eller befolkningen en chance for at vide, hvad det er, de tager stilling til,« siger hun.

I VVM'en står der, at testcenteret vil gavne andel af vedvarende energi og sikre flere vindmøller i fremtiden, som hurtigt opvejer de negative klimakonsekvenser af skovrydningen, men den køber Danmarks Naturfredningsforening ikke:

»At vindkraft som sådan er grønt er ikke et argument for at forulempe naturen. Nærmere tværtimod. Det holder jo heller ikke at fælde regnskoven for at lave biodiesel,« siger Nora Skjernaa Hansen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi skal have meget mere vindkraft i Danmark, men det er at gøre branchen en bjørnetjeneste hvis der dukker for mange af den slags overskrifter op! Karlo Brondbjerg

 • 0
 • 0

Mon det er muligt at forhøje vindmøllerne med de meter som træerne er høje, Vil det ikke give samme resultat ?

 • 0
 • 0

Det holder jo heller ikke at fælde regnskoven for at lave biodiesel

Nej, men der er jo heller ikke regnskov i Østerild Klitplantage, det er en PLANTAGE der er ca 100 år gammel (anlagt 1889-1940)

Begrebet fredskov dækker ikke over at skoven er særligt bevaringsværdig, men kun at den er omfattet af skovloven (http://www.skovognatur.dk/Love/Lovgivning/...)

Desuden er det klart at man ikke kender konsekvenserne af anlægget og at der er mange beslutninger der ikke er taget endnu. Planen er jo netop at der kun skal fældes det antal træer der er nødvendigt altså ikke nødvendigvis alle 1500ha. Hvor meget der skal ryddes afhænger af de målinger som laves i vindfeltet. Så det er selvfølgelig noget der skal laves løbende, også efter anlægget, da træer har det med at vokse.

Det største minus i min optik er at Østerild huser en god bestand af den ellers sjældne fugl natravn.

Læs evt. Skov og naturstyrelsens pjece om Østerild Klitplantage: http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/F4C...

mvh Thomas

 • 0
 • 0

@ Thomas

Nu går kritikken jo primært på, at der ikke gives nogen argumentation for valg af placering, ud over at man "har screenet hele Danmark". Plantage eller ej så virker det lidt dumt at lægge den lige dér, specielt når man ikke efterfølgende kan forklare hvorfor.

Mht. fredskov er det vel primært tilsidesættelse af genrejsningsloven, som man er utilfreds med, ikke om plantagen er specielt bevaringsværdig.

 • 0
 • 0

[quote]Det holder jo heller ikke at fælde regnskoven for at lave biodiesel

Nej, men der er jo heller ikke regnskov i Østerild Klitplantage, det er en PLANTAGE der er ca 100 år gammel (anlagt 1889-1940)[/quote] Jeg tror det der undrer de fleste her er, hvad der gør Høvsøre-testcentret så ubrugeligt. Der er i forvejen en 160meter mast og adskillige møller, så de to naboer der er har nok vænnet sig til generne. Umiddelbart har Østerild kun den "fordel" at det er længere fra havet og København.

I praksis er det nok penge som har afgjort valget, fordi jorden i Østerild er "gratis" for staten.

 • 0
 • 0

Til Poul:

Nu er det sådan, at ved Høvsøre, må der ikke sættes møller op med en højde over 165 meter - skal dette ske, skal der først laves en ny vvm-redegørelse m.v.

Om den forrige vvm-redegørelse, kan kun siges, at heller ikke den er det papir værd, som den er skrevet på.

Det sjove var, at ifølge Kammeradvokaten m.v. som stod for, at gennemføre projektet dengang, var det det eneste sted i hele verden, at prøvestationen kunne oprettes.

Dernæst har både Risø og møllefabrikanterne måttet sande, at det er endog meget problematisk, at få vingerne bragt frem til prøvestationen - et forhold som man allerede i 1999/2000 blev gjort opmærksom på, men valgte at overhøre.

Derfor blev der f.eks. heller ikke oprettet et vingetestcenter til erstatning for Sparkjær.

Vedr. din kommentar om, at de to naboer må have vænnet sig til generne - så kan jeg (med 1450 meter til den nærmeste mølle) sige NEJ det har vi ikke. Og ja vi er da lidt flere end to naboer.

Må man spørge hovr du bor henne i landet ??

 • 0
 • 0

Ja, jeg bor i byen (7500), så jeg kommer næppe til at have nogen personlig part i sagen.

Men det virker underligt at logistikken til et godt stykke nord for Thisted skulle være synderligt meget nemmere end turen til Høvsøre.

Du har da helt ret i at der sikkert skal laves nyt papirarbejde, men det burde ikke kunne måle sig med det arbejde det er at fælde et ret så stort stykke skov. Generne for beboerne i Bøvling matcher nok ret præcist generne for beboerne i Østerild by, de har så vidt jeg kan se samme størrelse og afstand.

Dit indlæg viser meget godt den udbredte holdning til at vindmøller her i landet: de er rigtigt gode, bare ovre hos naboen. Personligt har jeg ikke aktier i nogle af placeringerne, men synes at det er voldsomt at fælde så meget fredet skov når der er alternativer.

Og så bliver man jo altid lidt mistænksom når en løsning præsenteres som "den eneste rigtige" uden yderligere argumenter for det. :-)

 • 0
 • 0

Men det virker underligt at logistikken til et godt stykke nord for Thisted skulle være synderligt meget nemmere end turen til Høvsøre.

Mon ikke det først og fremmest er fordi at rækken af mølleplaceringer er ca 5 km lang i Østerild, og kun 1,5 km i Høvsøre ?

Jeg synes også det er uforskammet at man ikke oplyser den saglige begrundelse for, hvorfor det ikke kan ligge andre steder!

Årsagen til at Høvsøre var den eneste mulighed dengang, kunne jo være fordi Østerild krævede fældning af træerne. Nu er vi måske der, hvor der ikke er nogen vej udenom ?

Men det kan vi jo kun gætte på!

Desuden undrer det mig stadig, hvis man, "bare" p.g.a. nogle gamle målestandarder, fra dengang vindmøller kun var 25m høje, er nødt til at fælde en hel plantage af træer, hvoraf nok de færreste er over 10 m, når møllernes frihøjde er over 100 m. Det må dæleme være muligt at gøre dokumentere møllernes effektivitet, uden. Disse træer er jo at sammenligne med lyngplanter, i forhold til dengang standarden blev formuleret.

Hvorom alting er; hvis vi skal anvende vindkraft i Danmark, helst store effektive havmøller - og ikke i fremtiden skal importere dem udefra, men omvendt - så SKAL der bevilliges et sted hvor udviklingen af disse kan foregå.

Alternativet kunne vi jo vælge atomkraft i stedet, og så tyder meget jo på at samme to placeringer er de mest oplagte.

Hvad foretrækker du, Torben Lund-Hansen ? ;-)

(driller bare)

 • 0
 • 0

1500 ha skov der skal genplantes når man nu laver et landsplandirektiv for nyt testcenter. Regne regne regne 150.000 kr pr ha (jorden er jo blevet billig) gange 1500 ha hmmmm det må give 225 mio. kr.

Jeg kan godt forstå at man nok ender med at købe CO2 kvoter for 45 mio. kr.(tal fra tidligere ing.dk artikel), hvis man vil gøre noget for den dårlige samvittighed, når nu selve biomassen åbenbart ikke er mere værd. Bynær skov for samme beløb, altså 45 mio, ville nok rent samfundsmæssigt betyde mere.

 • 0
 • 0

@ Thomas

Nu går kritikken jo primært på, at der ikke gives nogen argumentation for valg af placering, ud over at man "har screenet hele Danmark". Plantage eller ej så virker det lidt dumt at lægge den lige dér, specielt når man ikke efterfølgende kan forklare hvorfor.

Det er vel ikke VVM redegørelsens opgave at gøre det. Så vidt jeg kan læse mig til, skal den kun beskrive miljøpåvirkningerne af det pågældende anlæg, på den givne placering.

Personligt så jeg gerne testcentreret et andet sted, men find lige et sted, hvor der ikke er nogen imod det.

mvh Thomas

 • 0
 • 0

Personligt så jeg gerne testcentreret et andet sted, men find lige et sted, hvor der ikke er nogen imod det

I betragtning af at de fleste nye møller (forhåbentlig) bliver havmøller, var en placering til havs vel den mest oplagte løsning, og der er "jorden" RIGTIG billig!

 • 0
 • 0

Der er ingen tvivl - et testcenter for havvindmøller burde ligge på havet - ved Høvsøre gik det fra, at være en national prøvestation for store havvindmøller til, at være en national prøvestation for store vindmøller - nok fordi møllefabrikanterne fik overbevist staten om, at en placering til havs ville fordyre tilsyn, reparationer og udskiftninger.

Høvsøre-placeringen kunne have været umulig, hvis staten havde haft penge nok, i forbindelse med et tidligere forsøg på, at købe jorden op til et fuglereservat.

Man havde også tidligere sagt nej til private mølle-projekter.

Men man havde besluttet, at det skulle være Høvsøre-placeringen og ville derfor ikke høre på rationelle argumenter for at valget måske ikke var det bedste. Dette bar vvm-redegørelsen også præg af. Blandt andet ville en placering på Rønland ved siden af Cheminova medføre en disharmoni med Cheminovas skorstene - hmmmm.

Jeg siger ikke, at en placering i Østerild er hverken bedre end Høvsøre eller overhovedet optimal - Mon ikke Danmark er for lille og tæt befolket til at huse et sådan center.

Vores opfattelse af aktiviteten på Høvsøre er også, at der ikke sker det store - så hvorfor det er så vigtigt for møllefabrikanterne at få yderligere test-placeringer vides ikke.

Måske er det fordi Risø skal være delvist selvfinanserende og en mølleplacering giver 1-2 millioner i lejeindtægt om året?? Ligeledes får møllefabrikanterne også del i tilskudskronerne til møllestrømmen.

 • 0
 • 0

Sagen er utroligt maget giftigt. Det bliver ikke beder af det er et område på 1.500ha. = 3.000tl. = 1.500.000m2 En fodboldbane er på 10.000m2 altså det er 150 fodboldbaner og et paracelhus kvarter til 15 huse med vej = 15.000m2 altså det er 1.500 familie huse der kan plasseres i dette område. http://www.le34.dk/natur/OrienteringNaturb... http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj... http://www2.sns.dk/udgivelser/1999/fredsko... http://www.skovognatur.dk/Kontakt/Brevkass... http://www.skov-info.dk/haefte/1/kap07.htm http://www.skovognatur.dk/Kontakt/Brevkass... http://www.skovognatur.dk/Common/Soeg.htm?... https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900...

Sådan ser det ud, og derfor er sagen ekstremt farligt pga. områdets størrelse. Altså kan man godt forvente denne sag kun lige har set dagens lys, og den vil tage tid. Vi har en anden sag, vi ej kan glemme det er Bilka sagen i Horsens. Den blev godkendt til sidst, men ej på en pæn og sobel måde. Denne sag fortælle hvor nemt det er, at tænke nyt her i Danmark med alle de lov og regler vi holder os. Denne sag vil også belyse hvorfor vi ikke har mere alternativ energi.

 • 0
 • 0

Der er ingen tvivl - et testcenter for havvindmøller burde ligge på havet

Den argumentation er umiddelbart logisk. Dermed testes møllen under de forhold den skal fungere under. Vel er det flere gange dyrere at udføre testen på havet (fundament, søkabel, flydekran, søtransport af mandskab osv.), men det i sig selv er jo ingen undskyldning for at belaste miljøet på land.

Den holder bare ikke hele vejen!

Det ER meget dyrere og vanskeligere at udføre testen på havet. Selv vindmålere skal opstilles i et større område omkring møllen - på havet. Nogle testmøller står kun i korte perioder, vel ned til et halvt år, før de tages ned og nye opstilles til nye tests, hvilket gør omkostningerne ved opstillingen på havet enorm.

Så det er selvfølgelig ikke for sjov at producenterne foretrækker at udføre tests på velegnede placeringer på land, og hvis de ikke kan få lov i Danmark, giver vi andre lande en stor konkurrencefordel, i forhold til at branchen koncentrerer både udvikling og produktion i disse lande i stedet for DK.

Det kan vi ikke være interesserede i!

Når det så er sagt, så tror jeg vi løber ind en tid, hvor havmøller bliver så store (10 MW?), at de simpelthen er nemmere at transportere og opstille, og dermed også at teste, til havs.

De rigtigt store møller er allerede nået der til, hvor vinger, nacelle og tårn er delt i mange dele, for at de overhovedet kan transporteres og rejses på land, og det kræver allerede det maksimale af en mobilkran at lyfte så store dele så højt, når den samtidig også skal kunne køre på en almindelig vej.

Vandvejen er en hel del bredere, og kan bære så stor en mølle og kran som helst.

 • 0
 • 0

Sidste, ville jo også være lige 'uden for Vestas' dør'!

A'hem....! Men, dét ville jo også betyde, at "Regeringen", efter otte års modstand, pludselig skulle vælge at [i]støtte[/i] danske vindteknologi! - Utænkeligt! :-/

 • 0
 • 0

At gennemtrumfe et Nationalt Testcenter ved anlægslov, viser med al mulig tydelighed at dette er den eneste måden hvorpå man kan forsøge at trumle befolkningen. Loven vil ophæve alle gældende regionsplaner - etc for området, der er udlagt som fredsskov, §3 områder, ynglende Traner, Natravn, og trækrute mellem to EF Habitatområder og udpeget af Miljøministeren som naturkanon. Vestas og Siemens gør sig selv en bjørnetjæneste med at ikke protestere mod denne naturvandalisme. Det er industrien som fremstår som naturvandaler, og de vil ved skovfældningen udlede 400.000 tons CO2, der i øvrigt vil koste 45 millioner i CO2 kvoter årligt for at opfylde Kyoto aftalen. De konsulenthuse der vandt udbudsrunden (var der en udbudrunde?) BirkNielsn/Sweco Architects A/S og Orbicon - Leif Hansen A/S har enten ikke læst indsigelserne fra lodsejerne, eller også har de valgt at ignorere faktuelle data, hvorved VVM redegørelsen fremstår stærkt mangelfuld, fyldt af faktuelle fejl og stærkt skønmalende. Dette er så udygtigt udarbejdet og beskæmmende for Troels Lund Poulsen -By og Landskabsstyrelsen - konsulthusene, at det vil ende med at skade Vindmølleindustrien i en sådan grad som vi ikke kan forestille os. Meget naturligt er der nu oprættet en "Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller" www.stilhed.eu der kæmper mod opsætning af larmende og generende vindmøller. Ligeledes er der lavet en forening mod Nationalt Testcenter, se mere på www.nationalttestcenter.dk Vi har lånt naturen af vore børnebørn, og vi skal ikke sælge jyske naturområder til Siemens og Vestas (der er 68% ejet af udenlandske investorer) Danmark er for lille til monstermøller.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten