Vindmøllestøj får nabo-huspriserne til at falde med 15 procent

I værste fald kan støj fra vindmøller slå godt 15 procent af huspriserne, hvis man bor mindre end 200 meter fra en mølle, der støjer over 40 dB. Det konkluderer en analyse fra Københavns Universitet, der over 11 år har studeret over 12.000 salg og køb af huse fordelt på 25 steder i Danmark, hvor borgere bor tæt på de hvide møller.

»Vi har nu fået et samlet billede af, hvad udsigten til en vindmølle og vindmøllestøjen betyder for huspriserne,« siger en af hovedforfatterne bag undersøgelsen, Toke Emil Panduro, der er postdoc ved Sektionen for Miljø- og Naturressourcer ved Københavns Universitet.

Han peger på, at undersøgelsens resultater vil gøre det lettere at vurdere de økonomiske konsekvenser af opsætningen af en vindmølle i et lokalområde:

»Dermed vil planlægningsmyndigheder og vindmølleentreprenører bedre kunne sikre sig, at nye vindmøller opstilles, hvor de fra en samlet samfundsøkonomisk betragtning vil stå bedst.«

Faldet i huspriserne varierer, alt efter hvor tæt husene ligger på møllen, hvor meget den enkelte mølle støjer, og om der er forhindringer som skove, bakker og lignende, der kan dæmpe støjen. Du kan se en oversigt over betydningen for huspriserne i tabellen her til højre.

Oversigten viser faldet i huspriser afhængig af afstanden til møllen og den støj, som vindmøllerne frembringer. Illustration: Toke Emil Panduro

Regler for støj hjælper

Tilbage i 2011 indførte Miljøministeriet en række nye regler for, hvor høj den lavfrekvente vindmøllestøj må være. Grænsen ligger på 20 dB inde i boligen – både i boligområder og ved spredt bebyggelse i det åbne land. Det dækker over støj ved en vind på hhv. 6 og 8 m/s. Du kan læse reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det regelsæt gør, at Danmark kan gøre op med de støjproblemer, som den store undersøgelse fra Københavns Universitet beskriver, mener Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

»Det er positivt, at vi nu har fået en god oversigt over, hvad støj betyder for de mennesker, som har en landvindmølle som nabo. Men vi må også huske på, at vi i Danmark har klare regler for fremtidige opførelser og eventuelle støjgener. Noget, der rækker ud over den nye rapports konklusion,« siger han.

Asbjørn Bjerre anerkender dog, at rapporten tager fat i et vigtigt dilemma, nemlig det at bygge vindmøller tæt på beboelse.

Nye model for priser på huse

Ifølge Toke Emil Panduro er det da heller ikke analysens formål at stoppe opførelsen af landvindmøller, men derimod objektivt at belyse over for de mennesker, som bor tæt på møllerne, hvad de forskellige grader af støjproblemer betyder for huspriserne i de berørte områder.

Derudover har forskerholdet fra Københavns Universitet indregnet 54 forskellige faktorer i analysen, herunder blandt andet tagkonstruktionen på huset, afstanden fra huset til øvrige støjkilder – blandt andet motorveje – om huset er i et eller flere planer.

»Vi har brugt en udvidet husprismodel i forhold til den, man kender fra både gældende VE-regler og Skatteministeriet. Vores medregner alt fra byggeår, tagkonstruktion, afstand til isolerende ting i landskabet osv. Det har været et vigtigt analyseredskab for os og er med til at tegne et mere reelt billede af, hvad støjen betyder,« fortæller Toke Emil Panduro.

Du kan mod betaling læse hele rapporten på tidsskriftet Land Economics’ hjemmeside.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"slå godt 15 procent af huspriserne, hvis man bor inden for 200 meter" Det må være meget få der gør det, og en ret lille mølle som snart må være forældet. Nye møller er langt større, og reglerne siger derfor også at de skal stå meget længere væk fra naboer. Hvordan er støjen ved huset som funktion af rotordiameter og dermed afstand ?

 • 0
 • 0

Nu er der vel ret beset ikke nødvendigvis den store sammenhæng mellem ejendomsvurderingen og den reelle værdi ved salg.

Derudover står der tydeligt i skemaet i artiklen, at faldet i priserne afhænger af støj OG den visuelle påvirkning. Umiddelbart kan man ikke at skemaet se, at der kan kvantificeres på de to ting hver for sig.

 • 0
 • 0

15% er næsten usynligt når priser på boliger sammenlignes. Er der en gård i nærheden, så trækker den nemt ligeså meget fra, på grund af lugtgener, og møj på vej.

 • 0
 • 0

Det meste af vindindustrien ligger i områder med negativ vækst, hvor netop kun vindindustrien sådan rigtigt har fremgang. Gad vist hvor de danske huspriser ville være uden vindindustrien og da især, hvor huspriserne i vækstfattige områder hvor mange grundejere får spædet deres sparsomme indtægter op med deres indtægter fra vindmøller.

Gevinsterne ved vindindustrien klarer nok en del af de 15%, men derfor er det da stadigvæk kreperligt at være offer for støj og at få skæmmet sin udsigt i en grad så omkringliggende ejendomme ligger højere i pris.

En oplagt løsning er, at der skal være lokal forankring af ejerskabet og lodsejeren skal dele med andre som påvirkes.

 • 0
 • 0

Den afstand var gældende for længe siden da møllerne var omkring 300 kW og de fleste er fjernet nu. I dag skal afstanden være mindst 4 gange højden til øverste vingespids. I et tilfælde på Tåsinge er højden 126 m på to 2,3 MW møller så afstanden til nærmeste ejendom er over 500 m. Møllerne blev rejst for 5 år siden. Den nærmeste ejendom blev solgt for nylig til 3,9 m.kr hvor ejendomsværdien er 2,9 m.kr. Andre ejendomme i 1 km afstand er blevet solgt til ejendomsværdien. Tre eksempler er ikke nok til at lave statistik på, men det giver et fingerpeg om, at der ikke er et problem.

 • 0
 • 0

Hvis det bare er en vurdering, siger det ikke meget om handelspriser. Det giver vel nærmere et djøfgrundlag for (nedsat?) skatteudskrivning.

15% lyder ikke af meget; men er det 200% af friværdien, bliver beløbet pludselig betragteligt for den enkelte ejer. Det kan blive svært at låne til nødvendige forbedringer, bil etc. eller få råd til at sælge huset og flytte et andet sted hen.

 • 0
 • 0

15% lyder ikke af meget; men er det 200% af friværdien, bliver beløbet pludselig betragteligt for den enkelte ejer.

Hvis ens friværdi er 8% så har man ikke meget held med at låne til nødvendige forbedringer i dag.

 • 0
 • 0

Hvis naboerne fik gratis vindmøllestrøm uden afgifter (altså helt gratis), ville mange nok ikke klage. Så ville mange nok kappes om at blive nabo til en vindmølle. Gratis strøm, gratis el-varme.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten