Vindmølleindustrien: Energistyrelsen vildleder med alternative støtte-tal

Fredagens historie om, at elproduktion fra biogas støttes med fem gange mere end el fra kystnære vindmøller, fik – noget usædvanligt – Energistyrelsen til tasterne med en meget direkte kritik af Ingeniørens anvendte tal som værende ’for gamle’.

Læs også: Biogas er fem gange så dyrt som kystnære vindmøller

Ingeniørens tal stammer fra Energistyrelsen og et regneark fra 24. juni i år, hvor styrelsen for første gang prøver at sammenligne støtten til hver enkelt teknologi over hele teknologiens levetid.

Altså hvor man – for at kunne sammenligne tilskud på tværs af teknologier – omregner de nominelle tilskudssatser til en real tilskudssats (øre/kWh) for et typisk anlægs levetid inden for hver teknologi.

Læs også: Energistyrelsen offentliggør omdiskuterede beregninger bag billige solceller

Energistyrelsen skriver i sin pressemeddelelse, at Ingeniøren i stedet burde have brugt tal fra et svar til energiudvalget fra den 17. oktober med ’en opdateret sammenligning af støtteomkostningerne til en række VE-teknologier, herunder for de kystnære vindmøller og biogas.’ Her er støtten til el fra biogas 3,5 gange højere end støtten til kystnære vindmøller.

Blander æbler og pærer

Humlen er bare, at de tal, som styrelsen henviser til, svarer på et helt andet spørgsmål, forklarer chefkonsulent i brancheforeningen Vindmølleindustrien, Martin Risum Bøndergaard:

»Spørgsmålet fra udvalget går på, hvor stor støtten vil være til de enkelte teknologier hvert år over de næste ti år. Dermed ser man helt bort fra tilskudsperiode og levetiden samt seneste prisfald for de enkelte teknologier – og derfor siger de tal ikke noget om, hvad en bestemt teknologi med den gældende tilskudsordning eller seneste vindende budpris koster i støtte hen over hele levetiden,« siger han.

Han tilføjer, at metoden skjuler, at biogas får støtte hele levetiden, mens de kystnære møller alene får i de første cirka 11 år.

Læs også: Utætte anlæg gør biogas til et dyrt klima-fiks

Han er faktisk dybt forundret over, at en fagligt funderet styrelse bruger disse tal, fordi de burde vide bedre:

»Man vildleder offentligheden ved at henvise til en ubrugelig metode, der favoriserer biogas i forhold til de kystnære parker og dermed blander æbler og pærer. Jeg kan ikke forstå, hvilken interesse en faglig styrelse som Energistyrelsen kan have i dette,« siger chefkonsulent Martin Risum Bøndergaard fra Vindmølleindustrien.

Læs også: Byggeboom næsten tredobler produktionen af grøn gas i 2020

Biogas og kystmøller påvirkes mindre

De tal, som Ingeniøren har anvendt, stammer som nævnt fra et regneark, hvor der udregnes sammenlignelige tal for den meget forskelligartede støtte til VE-teknologier. Biogas-el får for eksempel fast afregningspris i hele anlæggets levetid, mens kystmøller og havmøller kun får støtte i et vist antal fuldlast-timer.

Man har også indregnet indirekte støtte som nettilslutning af vindmøller, ligesom den fremtidige elpris vil have betydning for støttens størrelse for de forskellige teknologier.

Ifølge Energistyrelsens kritik er der kommet en ny elprisfremskrivning, og derfor burde Ingeniøren have afstået fra at bruge tallene fra regnearket.

Læs også: Energiministeren: Vi er klar til at gribe ind over for vildtvoksende biogasstøtte

Samtidig skriver man dog også i pressemeddelelsen, at netop ’forholdet mellem biogas og kystnære møller ikke påvirkes i samme grad’ af elprisfremskrivningen, sådan som forholdet mellem landvind og kystnære havmøller gør det.

Vindmølleindustrien mener heller ikke, at en ny elprisfremskrivning vil ændre markant på forholdet mellem støtte niveauet biogas- og kystmøllerne.

Elprisfremskrivning går op og ned

»Den seneste elprisfremskrivning fra april viser lavere elpriser og vil derfor gøre de kystnære en anelse dyrere og forskellen en anelse mindre. Til gengæld forventer vi, at basisfremskrivningen i december vil vise højere priser, så en sådan udregning vil i sagens natur kunne opdateres på daglig basis. Men at kalde en fire måneder gammel analyse for forældet pga. el-prisudviklingen er måske lige hurtigt nok,« siger chefkonsulent Martin Risum Bøndergaard.

Læs også: Dansk Energi: Højere elpriser på vej

Energistyrelsen skriver i et svar til kritikken, at det er helt forkert at opfatte pressemeddelelsen – der havde overskriften ”Forkert historie om støtte til biogas i Ingeniøren” - som en henvisning til nogle 'korrekte tal’ i modsætning til Ingeniørens forældede:

»Vi skriver, at svaret fra 17. oktober godt kan bruges til at illustrere forskellene i støtteomkostninger for de forskellige VE-teknologier. Det ville så ikke blive en sammenligning mellem VE-teknologiernes gennemsnitlige støtteomkostning, men forskellen i støtte i årene 2016-2025, men det ville ikke grundlæggende ændre den historie, som Ingeniøren ville fortælle. Alternativet var som bekendt at basere en artikel på et forældet regneark«, skriver pressechef Ture Falbe Hansen.

Tallene i Energistyrelsens regneark med støtteomkostninger over levetiden vil i øvrigt nu blive opdateret med nye elprisforudsætninger, idet Energipolitisk udvalg har bedt ministeren om en sådan opdatering.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det giver ikke meget mening kun at kigge på støttetallene, når elnettet bedst drives med en blanding af mange teknologier.

Det er som at sammenligne støttetallene for busser og toge - en løsning med kun den billigste, er ikke den bedste løsning.

 • 5
 • 2

Mere grundlæggende er problemet vel at embedsmændende m/k er loyale overfor den til enhver tid siddende regering, ikke overfor Danmark som nation, eller for den sags skyld overfor faglighed.

Det ville iøvrigt klæde emnet at blive illustreret med graf over udvikling af pris og støtte over tid, og derved vise nuancer i debatten.

 • 10
 • 2

Biogas branchen er i rivende udvikling. Vindmøllerbranchen har i rigtig mange år modtaget støttekroner som nok har været den direkte årsag til at vindmølleindustrien den dag i dag, giver så mange arbejdspladser til Danmark som den nu gør. Biogas eventyren i Danmark er lige begyndt. Små danske virksomheder inden for området bliver hver dag lidt større, og flere af dem er begyndt at eksportere teknologi. Uden støtte, kan den del af vedvarende energi branchen ikke udvikles, for der skal være en incitament for at investorerne vælger at bygge et biogasanlæg, og hver gang sådan et bygges, lærer vi lidt mere og bliver bedre til at udvikle teknologien. Vindmøllerbranchen er velkørende i dag, vi skal have lignende udvikling i biogassektoren, og det er nu vi skal satse, for biogas er lige nu ved at være et område hvor hele verden er begyndt at interesserer sig for. Jeg ser for mig en stor eksporteventyr begynde at få form. Vi skal give den en chance.

 • 6
 • 5

Hej Jesper Nej, slet ikke. Godt nok er jeg politiker, men jeg er i særdeleshed ingeniør, og har fulgt biogasbranchen i flere år. Mit firma rådgiver og sælger udstyr til bl.a. biogasindustrien (og til vindmølleindustrien også). Jeg konkluderer som jeg gør, efter at have set gennem årene hvordan biogasbranchen udvikler sig teknologisk, nogle af vores kunder er i de seneste år begyndt at bygge sådanne anlæg andre steder i verden, og jeg er derfor af den opfattelse at det vil give mange danske arbejdspladser om nogle år. Akkurat som vindmølleindustrien gør i dag. Der bør arbejdes sammen på tværs af de brancher om at eksporterer dansk VE teknologi.

 • 3
 • 2

Uden støtte, kan den del af vedvarende energi branchen ikke udvikles ....

Diego - helt enig i dette, og hvad resten af dit indlæg angår, så er jeg da også enig i at det er vigtigt at biogas-teknologien får den støtte den behøver - også selvom den måtte være forholdsvis dyr, mens den er i sin spæde opstart.

Men det begrunder vel ikke at fakta skal fordrejes, så det får biogas til at fremstå billigere relativt til vindmøller?

... for det jo det diskussionen drejer sig om, her.

Du har da også ret i at vindmølleindustrien, med hjælp fra støttemidler, er på et langt mere modent stadie end biogas, og at vi i dag har en stor og voksende vindindustri, som hvert år genererer et langt større beløb af eksportindtægter på et langt større beløb end industrien nogensinde har fået af danske støttemidler.

Men støtten er jo ikke kun beregnet til at udvikle teknologien og fremme de danske vindmølleproducenter.

Den er primært til for at fremme energiomstillingen i Danmark, så vi, jo før jo bedre, slipper af med de fossile brændsler.

 • 12
 • 0

Uforståeligt, at vindmøllebranchen går i kødet på den relativt unge biogasbranche, når der tydeligtvis er brug for begge,: - vindstrøm til alt og alle når det blæser - bionaturgas til gasgeneratorer når det ikke blæser

Hele grundlaget må være, at vi skal omstille til el - både transport og opvarmning så snart telnologien er klar, og ikke lægge forhindringer i vejen herfor.

 • 0
 • 3

Der er jo ikke tale om at vindmøllebranchen går i kødet på biogas-branchen, men derimod på de fordrejede tal fra energistyrelsen. Der er intet til hinder for at man både har kystvindmøller og biogas, og teknologierne har begge en berettigelse.

Man må som minimum kunne forlange at styrelserne er objektive. Det er samme fordrejning vi ser i MRSA sagerne, og man er efterhånden nødt til at betragte styrelserne som ministeriernes fakta-vaskere, og dermed i udgangspunktet tvivle på korrektheden, fremfor i udgangspunktet at stole på korrektheden af de rapporter og analyser som udsendes.

Det hele bunder også i at energistøtteordningerne ikke er standardiserede til et gCO2 / MJ niveau, men tilpasset sådan at man politisk kan bestemme teknologivalgene.

 • 6
 • 0

Hej Søren

"Men det begrunder vel ikke at fakta skal fordrejes, så det får biogas til at fremstå billigere relativt til vindmøller?

... for det jo det diskussionen drejer sig om, her"

Du har fuldstændig ret. Det er ikke det artiklen drejer sig om.

Når jeg nu drejer samtaleemnet lidt, skyldes det i særdeleshed, at jeg har på det sidste, set tre artikler far Ingeniøren, som på et eller andet måde kan betragtes som værende lidt negative i forhold til biogasteknologien.

Det undrer mig lidt, at disse artikler kommer netop efter at det er blevet vedtaget at fjerne PSO afgifterne. Dette sidste kan man mene hvad man vil om, dog vil det uden tvivl have den konsekvens, at der vil være færre penge af tage af, til at afhjælpe energiomstillingen. Kagen man deler fra bliver jo mindre. Jeg har nok fået, måske en forkert opfattelse, men alligevel en opfattelse af, at vindmølle brancheorganisationen, har kastet en slags kampgane kombineret med måske noget lobbyarbejde i gang, som har til formål at tale negativt om biogassektoren, for på den måde forsøge at sikre sig en bedre placering når tilskuddene skal gives. Men det er jo kun mine egne spekulationer som sikkert ikke har noget på sig (?).

 • 1
 • 1

Uforståeligt, at vindmøllebranchen går i kødet på den relativt unge biogasbranche, når der tydeligtvis er brug for begge

Det gør de jo så heller ikke. De går i kødet på energistyrelsen, fordi de i denne sag ikke forholder sig sagligt til fakta.

Jeg tror ikke vindmølleindustrien har spor imod at fremme udviklingen af biogas-teknologier - tværtimod - biogas, og de deraf afledte industrier, er en fleksibel elforbruger, som kan blive en ganske fordelagtig at få ind i et energisystem med stor andel af vind - så biogas bør kun anses som fremmende for vindindustrien.

Men derfor skal de vel ikke affinde sig stiltiende med at vores nuværende regering - som jo omtaler en af Danmarks vigtigste eksportvarer for "grimme og beskæmmende" - konstant forsøger at få vindkraften til at fremstå dyrere end den er.

 • 7
 • 1

Søren

Vindindustrien er da meget mere umoden end biogas industrien.

Potentialet er enormt for vind som de seneste få års 60% prisfald for offshore LCOE og DONG's konsekvente strategi om at fokusere viser.

Vind er meget tæt på at knække alle virksomheder i fossil energi værdikæder og vil gøre så meget desto tidligere hvis der var fair konkurrencebetingelser.

Nyt 2015 USA gennemsnit for 20 årig vind PPA er nu 3C/kWh beregnet uden støtte. 0,5C lavere end 2014 tallene eller ca 14% på blot et år. Vestas nedsatte kun gennemsnitsprisen per MW vindmølle med 9% mellem 2014 og 2015 men skalering og kvalitetsforbedring giver jo også noget.

Ligesom dig ønsker jeg fuld skrald på udvikling af biogas og håber at det vil give anledning til eksport og positive miljøeffekter.

 • 1
 • 0

Vindindustrien er da meget mere umoden end biogas industrien.

Jens - at den teknologiske udvikling fortsætter, og udnyttes til bl.a. at gøre vindmøller billigere og mere effektive, er ikke ensbetydende med at vindmølleindustrien ikke er moden, for i så fald var ingen industri jo moden.

Vestas producerer for tiden ca 1.500 stk 2 MW vindmøller om året, med færre varianter end f.eks. bilindustriens produkter - som også er i fortsat udvikling, uden nogen ville betegne den som umoden.

Vindmølleindustrien er moden, fordi den for længst har fundet sit basiskoncept, og derpå skabt et yderst konkurrencedygtigt produkt, og nu primært koncentrerer sig om at sætte deres supply chain og produktionsapparat op til den efterspørgsel et sådant produkt genererer - samtidig med at de selvfølgelig fortsætter med at optimere produktet på både kost- og energieffektivitet.

Der er biogas slet ikke i nærheden af at være.

 • 4
 • 0

Biogas industrien i Danmark består af operatører af biogas og producenter af teknologi. Støtten til biogas vil gå til operatører og via attraktive priser på råvaren ogsp til landbruget, men i begrænset omfang vil det give et boost hos danske teknologi producenter eftersom der allerede er selskaber Tyskland England og Centraleuropa som har været igang længe før vi tænkte på noget i den retning. Så glem export og tænk import. Det er samme situation med omvendt fortegn for vind. Når man i England giver tilskud til vind betyder det ikke at der kommer engelske vindmøller op at stå, nej for løbet er kørt.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten