Vindkraft og elektrificering præger udspil til ny klimastrategi for EU
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Vindkraft og elektrificering præger udspil til ny klimastrategi for EU

Illustration: Scanpix

Onsdag præsenterede EU's klima- og energikommissær, Miguel Arias Cañete, EU-Kommissionens langsigtede strategi for et klimaneutralt EU fra 2050.

Bag strategien, som nu skal diskuteres bredt i EU, ligger en detaljeret analyse af otte scenarier for, hvordan landene kan reducere klimagasudledningen med mellem 80 og 100 procent set i forhold til 1990, kaldet klimaneutralitet.

Scenarierne har navn efter den vigtigste driver i omstillingen, og det er henholdsvis elektrificering, brint, elektrofuels, energieffektivitet, cirkulær økonomi, 'Combo' (en kombination af teknologier, hvor 2-graders målet nås) og endelig 1,5 Tech og 1,5 Life, der begge har Combo som udgangspunkt, men tilsætter henholdsvis teknologier som CCS og cirkulær økonomi og livsstilsændringer.

De to sidste scenarier går som navnet antyder efter at holde temperaturstigningen under 1,5 grader.

Skematisk fremstilling af de otte scenarier i EU-Kommissionens klimastrategi, som nu skal diskuteres i medlemslandene og EU-Parlamentet. Illustration: EU Kommissionen

De tre førstnævnte scenarier sørger for en 80 procents reduktion af drivhusgasudledningen i 2050 og indeholder alle betydelige energieffektiviseringer, udrulning af vedvarende energi samt effektiviseringer i transportsystemet. Og som navnet siger, drives de tre scenarier særligt af et skifte fra fossile brændsler til klimaneutrale energibærere som el, brint og elektrofuels.

De to næste scenarier ser på, hvordan en særlig indsats for henholdsvis energieffektivitet og cirkulær økonomi kan bidrage til reduktion af udledninger.

Masser af biomasse med CCS

I det sjette scenarie, Combo, går man efter en 90 procents reduktion ved at kombinere tiltag fra de fem første scenarier, uden dog at nå samme udrulning af de enkelte teknologier, som der fokuseres på i hvert af de fem scenarier.

Scenariet sigter på at vise, hvor langt man kan nå med ovenstående teknologier med kun lille anvendelse af negative emissioner og uden ændringer på forbrugerpræferencer.

Endelig er der de sidste to scenarier, hvor man når helt i hus med 100 pct. klimaneutralitetet i 2050.

I 1,5 Tech-scenariet sigtes der mod at presse lidt mere ud af teknologierne fra Combo, og så anvender scenariet mere biomasse i kombination med CCS for derved at opnå negative emissioner.

I det sidste scenarie, 1,5 Life, fokuserer man mere på cirkulær økonomi og store, adfærdsmæssige ændringer hos den enkelte forbruger.

Elproduktion stiger med 150 procent

Kigger man lidt mere på tværs af scenarierne, sker der for eksempel markante ændringer i elsektoren på grund af udstrakt direkte og indirekte elektrificering (elektrofuels).

Det fremgår af en sammenskrivning af den 393 sider lange analyse, som brancheorganisationen Dansk Energis EU-chef Jørgen Skovmose har foretaget.

Heri står der også, at elproduktionen forventes at stige med mellem 40 procent (i energieffektivitetsscenariet (EE) og 150 procent i 1,5 Tech-scenariet frem mod 2050.

Samtidig falder det primære energiforbrug fra 2005 til 2050 (undtaget elektrofuels-scenariet). Det skyldes dels et skifte fra fossile brændsler til især VE-baseret elektricitet, og dels effektiviseringer i slutforbruget.

I de to meste spareivrige scenarier reduceres med henholdsvis 50 procent og 45 procent i det primære energiforbrug fra 2005 til 2050.

Det skyldes dels et skifte fra fossile brændsler til især VE-baseret elektricitet, og dels effektiviseringer i slutforbruget.

1.000 GW vind i 2050

Hvad angår elproduktionsteknologier, viser alle scenarier ikke overraskende en betydelig stigning i andelen af vedvarende energi.

I 2050 er kul helt udfaset fra el-forsyningen, mens naturgas er det eneste tilbageværende fossile brændsel i sektoren. Det ventes dog i de klimaneutrale scenarier at være begrænset til mellem 1 og 5 procent af produktionen i 2050.

Vindenergi bliver den dominerende teknologi og udgør 51-56 procent af elproduktionen i 2050 mod 9 procent i dag. Og de klimaneutrale scenarier vil kræve, at man i 2050 har etableret 1.000 GW vindkraft mod 140 GW i 2015.

Solenergi forventes at udgøre 15-16 procent i 2050, sammenlignet med en andel på 3 procent i 2015.

Biomassens andel forbliver relativt stabil gennem perioden med en andel på 7-10 procent – højest i scenariet 1,5 Tech, hvor netop bioenergi kombineret med CCS (BECCS) udgør det centrale element.

Koster 4.100 milliarder kroner årligt

Andelen af atomkraft falder gennem perioden fra 26 procent i 2015 til 12-16 procent i 2050 i alle scenarier.

Kommissionen vurderer, at de årlige investeringer i energisystemet skal øges fra 2 procent af EU's BNP til 2,8 procent, hvilket svarer til 3.900-4.300 milliarder kroner om året.

Til gengæld forventer Kommissionen, at transitionen til en klimaneutral økonomi vil stimulere vækst og beskæftigelse og resultere i 2 procents stigning i BNP.

Da transitionen vil ramme meget forskelligt på tværs af Europa, vil der blive afsat betydelige midler på EU's budget til at modvirke de negative sociale konsekvenser.

Man kan selv studere scenarierne nærmere her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi kan få 1000GW atomkraft til under 500milliarder kr om året, regnet ud fra Hinkley Point C pris og kapacitet samt levetid. Med en kapacitets faktor omkring 90%, ja så havde vi vel kun brug for omkring halvdelen af dette for at opnå samme mål i forhold til 1000GW VE. Udfra SDU ingeniørenes regnskab med med det koster 150kr om måneden per dansker at erstatte fossiler i det danske samfund, ville det jo ikke engang komme op på 1000milliarder kr om året at opstille EU i det scenarie.

Årsagen skal vist i demagogi hvor vores EU politikere vælger ikke at høre på det rigtige klimaforskere der har lavet stuiderne bag IPCC rapporter og advarer politikerne om at gå ud fra IPCCs rapporter her(ja af en eller anden grund kan jeg ikke få lov at dele den oprindelige artikel fra Forbes, men søg på IPCC Blatant anti nuclear på google):

https://www.reddit.com/r/samharris/comment...

Men i stedte betaler "forskere" til at fortælle hvad de gerne vil høre som ham her:

https://rationalwiki.org/wiki/Jan_Willem_S...

 • 8
 • 16

Hvad er vores militærudgifter for at sikre oli resurser ?
Skulle 1L benzin koste Dkk 32,-

Et citat:
BTW, for the $6T the USA spent (so far) on wars in the middle east, counter-terrorism, etc because we wanted to secure our middle eastern oil supply, the USA could have completely withdrawn all interests in the middle east and instead spent the money for completely free solar cells on every single-familiy residence AND bought everybody an electric car. This country has it's priorities completely out of wack.

 • 9
 • 2

Hvis ikke landene, alle sammen, vil tillade transmissionskapacitet for el, så er det her varm luft uden realia.
Og det forhold at der netop er offentliggjort reservation af danske havarealer er naturligvis en nødvendig forudsætning, men uden kabler / ludtledninger helt uden realia.

Lige nu kan vi i medierne læse om fortsat tyske "handelshindringer" for eksisterende elkraft. Så hvis ikke .......

 • 4
 • 0

At deltage i, og overvære Klima debatten, er lige så undeholdende, som at se et elsket familiemedlem begå langtsomt selvmord, med en lang række af tåbelige beslutninger.
Ovenikøbet med de ekstra fordel af være med i faldet mod afgrunden, når vores muligheder, rinder ud med større og større hast.

Vi satser konsekvent på den dyreste og dårligste løsning på vores energforsyning (og alt muligt andet), velvidende at vi har en anden og bedre løsning.

Verden har i dag ca. 450 atomreaktorer, som er istand til at forsyne os med 4-5 % af vores primære energi.
Ingen anden energikilde har større potentiale, og bevist sin duelighed gennem mere end 50 år, men vi afvikler den istedet for det modsatte.
Vi fravælger mao , den bedste og mest effektive kilde udfra useriøse og tvivlsomme årsager: Frygt, dumhed og økonomi.

Den økonomisk vinkel er naturlig spændende, når naturen omkring os ændres med stadig større hast, med temepraturstigninger, havstigninge, massedøs af planter og dyr, og en kommened flygtningkatastrofe når milliarder flygter mod nord, væk fra varmen og ørkendannelse.

 • 6
 • 14

Dette ligner et realistisk bud på et samfund uden fossil energiproduktion. Både politisk, økonomisk og teknisk muligt. Jeg har dog ikke sat mig grundigere ind i rapporten...

51-56 % vind, det kan godt håndteres i elsystemet, vi har i dag omkring 140 GW (svarende til 9%) og skal op på omkring 1000 GW, det er under 30 GW om året. I dag installeres der omkring 12 GW pr år (fratrukket det der nedtages), så tempoet skal øges med en faktor 2-3...

3 % sol, skal blive til 15-16 %, dvs. antallet skal også øges med noget nær en faktor 10 i forhold til i dag. Vi kommer nok til at se mere vind end sol i Danmark, så her skal der satses på de sydlige himmelstrøg. Igen, tempoet skal op.

7-10 % biomasse, skal fastholdes, så der skal etableres omkring det dobbelte af hvad der er i dag, hvis de enkelte værker kan fastholde den nuværende udnyttelsesgrad. (personligt håber jeg at andre kilder vil tage over, men det er jo bare min holdning)

Atomkraft går fra 26 % i dag til 12-16 % i 2050, dvs. at den nuværende kapacitet skal fastholdes, så her skal man også til at have lavet planer for de værker der skal udskiftes. (læs: tempoet skal også op her)

Vandkraft er ikke nævnt, så de skal åbenbart dække resten (2-15%)?

At den nuværende investering i elforsyningen går fra 2 % til 2,8 % lyder ikke alarmerende... Faktisk lyder det meget billigt...

 • 5
 • 2

Vi kan få 1000GW atomkraft til under 500milliarder kr om året, regnet ud fra Hinkley Point C pris og kapacitet samt levetid. Med en kapacitets faktor omkring 90%, ja så havde vi vel kun brug for omkring halvdelen af dette for at opnå samme mål i forhold til 1000GW VE. Udfra SDU ingeniørenes regnskab med med det koster 150kr om måneden per dansker at erstatte fossiler i det danske samfund, ville det jo ikke engang komme op på 1000milliarder kr om året at opstille EU i det scenarie.


Rolf Hansen:
Næste gang, så tag en dyb indånding og læs artiklen igen :)

 • Der nævnes ikke 1000 GW VE, der nævnes 1000 GW vind og sol skal samtidig næsten 10-dobles, dertil kommer biomasse og investeringer i atomkraft.
 • Der investeres i dag omkring 2 % af BNP, det skal øges til 2,8 % af BNP. De 4.100 miliarder om året er inkl. det der i dag bruges på at investerer i hele det europæiske energisystem.
 • 3
 • 2

Det giver i omegnen af 6.700 MIA. kr/år og ikke 500 MIAår, som Rolf har beregnet.
Husk at prisen fra Hinkley Point C er ca 850,- kr/MWh el. Pristalsreguleret 35 år frem.

Sådan en gang vås basseret på en urealistisk høj diskontorente på 10% og en finansieringperiode på halvdelen af værkets startlevetid(det er jo ikke en vindmølle der må betragtes som nedrivnings klar når den når 30år).

Hinkley Point C koster lige under 90mia kr og har en start levetid på 60år. Det giver 1,5mia kr om året. el kapaciteten er på 3.3GW og så kan du vel selv gange det op så du får 1000GW, eller det kan du så ikke så nu må jeg hellere hjælpe dig: 454,5mia kr.

 • 4
 • 5

Rolf Hansen:
Næste gang, så tag en dyb indånding og læs artiklen igen :)Der nævnes ikke 1000 GW VE, der nævnes 1000 GW vind og sol skal samtidig næsten 10-dobles, dertil kommer biomasse og investeringer i atomkraft.

Ja du må hellere tage en dyb indånding hr. N1.

Fra artiklen:

"Og de klimaneutrale scenarier vil kræve, at man i 2050 har etableret 1.000 GW vindkraft mod 140 GW i 2015."

Og med hensyn til hvad jeg skriver er der ikke brug for investeringer i biomasse til elproduktion, det giver dog mening i forhold til produktion af syntese brændstof, hvilket du også vil kunne læse i rapporten fra ingeniørerne fra SDU og er inkluderet i beløbet jeg har angivet.

Der investeres i dag omkring 2 % af BNP, det skal øges til 2,8 % af BNP. De 4.100 miliarder om året er inkl. det der i dag bruges på at investerer i hele det europæiske energisystem.

Ja det lyder utroligt billigt med 2.8% af EUs samlede BNP, specielt taget i betragtning, igen fra ingeniøren bag SDU rapporten at med de 150kr per borger for 100% VE samfundet, at det danske energisystem kommer op på 7% af det danske BNP eller rettere 140mia kr om året eller hvad der svarer til at hver danske borger skal betale 2100kr hver måned for vores energi system med beregning udfra samme befolkningstal som SDU ingeniøren har brugt i rapporten.

Derudover er det ganske irrellevant når jeg lige har vist dig at de 2,8% af EUs samlede BNP er unødvendigt dyrt.

 • 2
 • 4

Rolf Hansen

Hinkley Point C koster lige under 90mia kr og har en start levetid på 60år. Det giver 1,5mia kr om året. el kapaciteten er på 3.3GW og så kan du vel selv gange det op så du får 1000GW, eller det kan du så ikke så nu må jeg hellere hjælpe dig: 454,5mia kr.


Det ville være mere rigtigt at tage udgangspunkt i levetidsomkostninger, end etableringsomkostninger da EU'soverslag er for alle investeringer i nettet. Også kabellægning, drift og vedligehold. Men jeg vil give dig ret i at man ikke skal regne på elprisen, da den også indeholder fortjeneste. Man kan så altid diskuterer om renter og afskrivninger er med i EU's overslag...

 • 3
 • 1

Det ville være mere rigtigt at tage udgangspunkt i levetidsomkostninger, end etableringsomkostninger da EU'soverslag er for alle investeringer i nettet.

Hvilket så giver absolut ingen mening da det er indeholdt i selve el-prisen og har ikke noget med selve investeringerne til at opføre værket at gøre.

Også kabellægning, drift og vedligehold.

Tja, nu burde der være rigeligt med råderum i det overslag jeg har givet til den minimale kabelføring der er nødvendig i forhold til den 1000GW kapacitet vindmølle produktion der skal transporteres rundt i EU.

Man kan så altid diskuterer om renter og afskrivninger er med i EU's overslag...

Godt spørgsmål, men det er vel underordnet, andet end det ville komme EU borgerne til gode hvis EU udstedte farovrable statslån i værkets levetid, hvilket ville være en ganske indbringende forretning for borgerne.

Det er næppe en god forretning at mange af møllerne skal genfinansieres inden 2050, hvilket også lidt udstiller de LCOE priser Flemming prøver at bruge, som er ganske urealistisk og netop bliver manipuleret med den urealitisk høje nævnte rente til at kortsigtede løsninger ser mere økonomisk farvorable ud end langsigtede der stadigvæk fungerer i 2050 uden at skulle genfinansieres.

 • 2
 • 3

Hvilket så giver absolut ingen mening da det er indeholdt i selve el-prisen og har ikke noget med selve investeringerne til at opføre værket at gøre.


Jamen så er det jo elprisen du skal gange op, hvis du ikke vil se på indvesteringsomkrostningerne... Inkl. alle de penge der reinvesteres hvert eneste år for at drive hele systemet.

De 4100 milliarder kr er ikke penge der skal ud af EU's budgetter. Det er ikke prisen for udvidelsen af sol, vind og biomasse... Det er de forventet årlige omkostninger ved at drive og udvikle et energisystem så det bliver fossilfrit. Både elnet, gasnet og fjernvarmenet m.m... (ud over at der vist fortsat indgår en mindre mængde naturgas?)

 • 2
 • 1

Ja, 1000 GW vindkraft, ikke 1000 GW VE som du skriver...

Underordnet da de 1000GW atomkraft med 90% kapacitetsfaktor ville svarer til rundt regnet 2000GW havvindmøller der er den CO2 neutrale VE energikilde med højeste kapacitetsfaktor.

De første 2% af BNP om året, investeres der allerede i det aktuelle energisystem. Det fremgår af dit indlæg at du tror at det koster 2,8 % EKSTRA af BNP om året... Det er de ting jeg bemærker.At du kan henvise til en anden der kommer frem til 7 % af BNP om året, det forholder jeg mig ikke til...

Næ Men du burde forhold dig til hvad jeg skriver at hverken 2% eller 2.8% af EUs BNP burde være på 2% eller derover. Som jeg startede med at skrive, skyldes det demagogi.

Det er hvad vores eget klima og energiministerie oplyser at vores energisystem koster pt, og det er sådanset bare det han har oplyst mig og du kan jo selv gå ind og tjekke tallene. Du burde forholde dig til hvad vores myndigheder oplyser.

Det havde ikke engang kostet halvdelen hvis vi valgte atomkraft vejen i 80erne.
Feks. 9,9GW med Hinkley Point Cs horrible pris(hvilket er noget af et overslag fordi prisen for erfaringerne i første værk ikke skulle betales i næste osv.) ville koste hver dansker 67,5kr om måneden, i det scenarie ville vi kunne finansere udfasning af fossile brændsler til alt i samfundet samt sikre forsyningssikkerhed samt erstatning af fjernvarmekedler med varmepumper etc, til den nette sum af 400kr om måneden, hvor der endda er lavet et overslag på 15mia om året.

 • 1
 • 3

Jamen så er det jo elprisen du skal gange op, hvis du ikke vil se på indvesteringsomkrostningerne...

En omgang vrøvl man vist ikke skal forholde sig for meget til. Men elprisen siger ikke meget om selve omkostningerne for at drive elsystemet som i dag, det gør derimod alle afgifterne, ja ok og til næste r også en del af skatten da PSO jo kommer på finansloven.

De 4100 milliarder kr er ikke penge der skal ud af EU's budgetter. Det er ikke prisen for udvidelsen af sol, vind og biomasse...

Du kan vel godt selv se du selv modsiger dette i næste sætninger her:

Det er de forventet årlige omkostninger ved at drive og udvikle et energisystem så det bliver fossilfrit. Både elnet, gasnet og fjernvarmenet m.m...

 • 1
 • 6

Men elprisen siger ikke meget om selve omkostningerne for at drive elsystemet som i dag, det gør derimod alle afgifterne, ja ok og til næste r også en del af skatten da PSO jo kommer på finansloven.


Det kommer jo helt an på hvilken del af elprisen som du ser på... Er det den samlet pris ved slutbrugerne, så har du ret... Men er det den rå elpris som producenten modtager, så siger den meget om de faktiske omkostninger... Naturligvis inkl. fortjeneste og man skal også medtage alle de indtægter som producenten har ud over den rå elpris... Selve driften af nettet, kan du få en ide om, ved at se på transportomkostningerne på din elregning...

Du kan vel godt selv se du selv modsiger dette i næste sætninger her:


Nej, for investeringsomkostningerne betales af elforbrugerne via elregningen, af gasforbrugerne via gasregningen osv. Ikke via EU's budgetter...

 • 7
 • 1

Som sædvanlig ender debaten op med at handle om prisen på en KWh.

Det er åbenbart ligemeget hvad der sker, det bliver altid til en tåbelig diskution om pris.

Hvis EU for alvor begynder at bygge atomkraft så falder prisen naturligvis, som erfaringen med byggerierne gå op.

Hvis EU satser på Vindmølle og Sol og afvikler sin atomkraft Dvs skære andelen ned fra 25-26 % til 12-13 % så falder forsyningsikkerheden, og det er dyrt.

Når forsyningsikkerheden falder, dukker der flere og flere back-up systemer op og de vil være fossil drevne. Mange af dem bliver naturligvis privat, så de bukker ikke op i regnestykket, men dere forurening af atmosfæren skal nok blive synlig.

Prisen på en KWh er ikke så vigtig hvis den ikke er tilrådighed.

Vindmøller og solceller er den forkerte teknologi til opgaven.

 • 3
 • 8

Men er det den rå elpris som producenten modtager, så siger den meget om de faktiske omkostninger...

Vås som er modsagt her:

https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2018/729...

Nej, for investeringsomkostningerne betales af elforbrugerne via elregningen, af gasforbrugerne via gasregningen osv. Ikke via EU's budgetter...

Sjovt du siger det fordi:

En multiteknologisk udbudsordning for on- og offshore vindmøller og solcelleanlæg med et budget på 842 mio. DKK (112 mio. EUR). Støttemodtagerne vil blive valgt ved to udbud, der gennemføres i 2018 og 2019, hvor de forskellige teknologier vil konkurrere med hinanden. De udvalgte anlæg vil tilbyde deres el på markedet og modtage støtte i form af et tillæg oven i markedsprisen (supplerende betaling).

 • 1
 • 5

Rolf
Forkert. Finland er med mange års forsinkelset ved at idriftsætte lignende.
Og har opgivet at bygge flere sf den type.

Forkert? Hvad har Finlands beslutning at gøre med UKs beslutning om at bygge Sizemore C som iøvrigt er forventet at blive 20% billigere end Hinkley Point C?

At TVO andelshavere ikke vil nyde godt af de erfaringer som de iøvrigt er blevet kompenseret for, kan jeg ikke rigtigt se er et argument for at du at du ikke laver cheryypickkede beregninger og argumenter, andet end den form for demagogi nyder Rusland godt af, som jo er valgt til at lave de næste reaktorer i Finland.

 • 1
 • 5

Vi satser konsekvent på den dyreste og dårligste løsning på vores energforsyning (og alt muligt andet), velvidende at vi har en anden og bedre løsning

- men vi kan i det mindste trøste os med at have lidelsesfæller, fx. i Skotland:

Iain MacLeod, of the IESIS, said: “The electricity system was designed with generation coming mainly from coal and nuclear energy. However, as we change generation sources to include intermittent renewables, we must review how the system works with these new inputs. The risks involved when introducing new sources of generation need to be controlled. Intermittent renewable energy sources do not supply the same level of functionality as power stations to meet demand at all times and avoid operational faults. Intermittency issues ... relevant to wind and solar energy have not been adequately explored.”

https://www.heraldscotland.com/news/172628...

 • 2
 • 3

Rolf
Ifølge nedenstående koster det 20 Mia Pund.
ca 170 Mia kr.
EDF har allerede her under opstarten varslet 18 måneders forsinkelse.
https://www.google.dk/amp/s/amp.theguardia...

Fint så lad os tage det tal og lave en beregning.

1stk Hinkley Point C anlæg, ville så koste 2,8milliarder kr om året eller hvad der svarer til 42kr per dansker hver måned om året.

I min beregning i på 400kr per dansker om måneden om året for et totalt fossil frit samfund var der en overvurdering/overskud på 15milliarder kr om året, så det rykker det ikke ved og 400kr(stadigvæk med over 10milliarder overskud om året) per dansker om måneden kontra 2100kr(som vores nuværende energi system med 100% erstaning af fossile brændsler koster) er stadigvæk over 5 gange billigere og mange gange mere bæredygtigt i forhold til ressorucerforbrug, areal forbrug mm.

1000GW Hinkley Point C i EU kommer så til at koste 843milliarder om året, stadigvæk langt under 4100milliarder kr som EU vil bruge om året på udvikling af EUs energi produktion. Gad vide hvem der skal beriges med alle disse penge taget ud af lommerne på EU borgerne. Dig?

 • 1
 • 3

Nedenfor gengives de tyske tal for vind og solenergi for November 2018. Enhed MW.

................Onshore..Offshore....Wind.....Solar....Wind+solar
Kapacitet......52.296...5.951...58.247...45.468...103.715
Max................32.040...5.031...34.989...16.093....37.291
Mittelwert....11.370...2.743...14.113....1.743....15.856
Min........................858......54.......1.960..........0.......2.104

Samlet kapacitetsudnyttelse 15,3%
Maksimal ydelse ifht kapacitet 36,0%
Minimal ydelse ifht kapacitet ** 2,0%**

Hvem udover børn i en børnehave og politikere kan dog finde på at investere i et sådant energisystem?

 • 1
 • 4

Under det senaste året har allt fler börjat larma för en hotande el- och effektbrist och ett elsystem som riskerar att inte kunna leva upp till våra förväntningar. Svenska Kraftnät, som är ansvarig myndighet för att hålla elsystemet i balans, ser att vi kommer att få en allt mer ansträngd effektsituation de kommande åren.

Och det larmas från olika delar av landet om att nya industrier som vill etablera sig får besked om att de inte kan få tillgång till el...

https://www.fplus.se/fplus-reder-ut-darfor...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten