Vind- og elbranchen: Intelligente elmålere inden 2015

Alle landets elforbrugere skal have opsat intelligente elmålere inden 2015, hvis det står til brancheorganisationerne Dansk Energi, Danmarks Vindmølleforening og Vindmøllebranchen.

De ser elmålerne som et afgørende redskab for at sikre den fleksibilitet i forbruget af el, som er nødvendig, hvis Danmark skal kunne nå de målsætninger for energi og miljø, som vi har forpligtet os til i EU.

Elmålerne er et af de tiltag, som kan gøre det muligt at indpasse en stigende mængde vedvarende energi

Der er brug for fem ændringer i energi- og skattepolitikken, påpeger organisationerne i et forsøg på at varme op til en kommende debat om, hvordan vi opfylder CO2-reduktionsmålene inden for transport, opvarmning og landbrug.

»Vi vil gerne give vores bud på, hvordan man kan øge anvendelsen af CO2-neutral vindkraft inden for både transport- og opvarmnings-sektoren,« siger direktør i Vindmølleindustrien Jan Hylleberg.

Fjernaflæste målere

Ud over de intelligente målere foreslår organisationerne, at et hurtigt-arbejdende udvalg skaber de nødvendige rammer for, at alle elforbrugere inden for fem år får fjernaflæste målere med den nødvendige software-arkitektur og styringsautomatik.

En anden vigtig anbefaling handler om, at afgiften på strøm skal harmoniseres med afgiften på olie, gas, fjernvarme og energiforbrug i transportsektoren.

Ved den seneste skattereform blev elforbruget nemlig pålagt ekstra afgifter, hvilket i dag gør, at forbrugerprisen er dobbelt så høj på el som på olie. Dette vil eskalere frem mod 2020, hvor el bliver fire gange så dyr som olie.

»Det er et helt forkert klimasignal at sende til danskerne, at olie koster mindre i CO2-afgift end strøm, når det er mere gavnligt for klimaet, at vi varmer vores huse op med varmepumper frem for oliefyr og lader vores biler kører på strøm fra eksempelvis vindmøller,« pointerer Lars Hansen, afdelingschef i Dansk Energi i en pressemeddelelse.

Ifølge organisationerne skal energiafgifterne afspejle de respektive energiformers CO2-udledning.

Incitament til at installere varmepumper

To anbefalinger vedrører, hvordan man øger brug af el i fjernvarme-systemerne. Her mener organisationerne, at man skal forlænge en eksisterende lov, som gør det fordelagtigt at investere i elpatroner på fjernvarmeværkerne. Desuden skal afgifterne afgifterne på varmepumper til fjernvarmeværkerne nedsættes, så værkerne får et incitament til at installere varmepumper på værkerne.

Den sidste anbefaling handler om, at pristillæg til vindkraft kun skal udbetales, hvis markedsprisen for strøm er positiv. Pr 1. oktober i år indfører den nordiske elbørs, Nordpool, nemlig minuspriser for alle el- producenter, når el-prisen går i nul.

»Det er nødvendigt, at vi får nogle regler og incitamenter, som gør at alle producenter følger markedet og ikke producerer strøm, når der ikke er aftagerer til den,« siger Jan Hylleberg.

Dokumentation

Notatet med fem anbefalinger

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det lyder som om at intelligens i sig selv og fjernaflæsning er hovedpunkterne. Det vil jo ikke rykke en tøddel, medmindre intelligensen medfører at brugerne kan reagere på f.eks. varierende priser, og vel at mærke, så der også er noget at spare/tabe, ved ikke at gøre det. Altså brugbar information til brugerne. De store operatører på markedet bør ikke have for stor indflydelse på udformningen af intelligensen, da de selvfølgelig har en dagsorden baseret på deres egen indtjening. Jeg kan godt se en vis rimelighed i, at vindmøllerne ikke skal forgyldes når spotprisen er lav, men men: De store og decentrale værker behøver vel ikke at producere som gale medens spotprisen er lav eller negativ? I princippet kunne det vel også være disse værker der skruede ned for produktionen! Det viser sig jo i virkeligheden, at vores elnet kan køre stabilt med mere end 50% vindkraft. Forhåbentlig udkrystalliserer der sig en måde at styre vindmøllerne sammen med grundlastværkerne, så "kul og vind" bliver delt ligeligt til samfundets fordel. Vindmøllerne må jo også indse, at de ikke kan eksistere uden backup kapacitet. Ellers må de f.... selv sørge for den. Det er i øvrigt præcis det som Dong gør med sine vindmøller. Derved kan de selv styre hele menageriet, og mon deres vindmøller oplever negativ spotpris? Det var måske under bæltestedet, men dog værd at overveje.

 • 0
 • 0

En måler er som en computer, dum og ligeglad. Den gør udelukkende hvad den bliver bedt om, inden de grænser man har konstrueret den til. I dag at måle forbrug. I SDE har vi længe efterlyst el-målere, der kan noget mere. De skal kunne registrere ikke bare hvormeget, men også hvornår og måske også til hvad den målte indgåede el er brugt til. Der hvor der mangler intelligens er hos de besluttende politikere og embedsmænd. For først når el-prisen liberaliseres helt ud til forbrugerne og afgifterne flyttes til el-produktionen vil forbrugerne kunne deltage i at afbalancere flukturende vinmølle-el-produktion. Det vil så være muligt for forbrugerne at reagere på prissignaler, men det helt store gennembrud kommer først, når målerne også bliver aktive, således at de automatisk tænder og slukker for div. elforbrug efter en programering, der bygger på forbrugerens ønske og reagerer på aktuel el-pris og prisudsigt. Det kan altsammen lade sig gøre, hvis vi får intelligens hos menneskene bag.

vh Mogens Bülow, formand for foreningen SDE Sammensluttede Danske Energiforbrugere www.energiforbrugeren.dk

 • 0
 • 0

Jeg kom til at tænke på udtrykket at: "Det smarteste ved ham er hans mobiltelefon."

Det er som at politikerne frygter intelligente elmålere direkte afsløre deres egen sparsomme formåen gennem synliggørelse af stupiditeten ved den faste elafgift.

Hvad er smartest, en elmåler eller en politiker? Er balancen tippet?

 • 0
 • 0

Jeg kan godt se en vis rimelighed i, at vindmøllerne ikke skal forgyldes når spotprisen er lav, men men: De store og decentrale værker behøver vel ikke at producere som gale medens spotprisen er lav eller negativ? I princippet kunne det vel også være disse værker der skruede ned for produktionen! Det viser sig jo i virkeligheden, at vores elnet kan køre stabilt med mere end 50% vindkraft.

Desværre er det sådant at det næsten udelukkende er de store synkrongeneratorer der sikrer stabilitet/balance og kvaliteten af spændingen i elsystemet. Jo mere vindkraft der produceres jo mere rullende reserve skal der være i drift til at tage over nå vinden pludselig dør ud. De store værker har et minimalt driftspunkt de skal køre i eller over for at de kan køre ved stabilt.

I tillæg er der en del affaldsfyrede værker og andre værker der leverer varme til fjernvarmenet, som ikke kun styres efter elsystemet.

Det er altså nødvendigt at køre en række værker uanset udbuds/efterspørgsels situationen på elmarkedet. I øvrigt overstiger den installerede kapacitet på vindmøllerne belastningen i mange af årets timer.

Kritisk eloverløb vil blive stadigt mere almindeligt i fremtiden og vi vil se vindmøllerne spilde vind i stadigt flere timer. På et eller andet tidspunkt må det blive så tydeligt, at vi ikke får nytte af de mange investerede kroner i vindkraft, at selv myndighederne ikke længere kan ignorere fakta. Det der skal til er mere elforbrug på de rigtige tidspunkter og flere transmissionsledninger til udlandet. Det kræver en omfattende reform af elafgifterne og politisk mod til at trumfe nødvendig infrastruktur igennem (400 kV luftledninger).

 • 0
 • 0

Indlæg her på siderne af Mie Stage (07-09-2002) og Magnus Bredsdorff(10-09-2009) synes snarere at pege på, at man FØRST skal se at få lavet en el-måler. Dong's målere kan ikke klare en "sandsynlig forkommende hændelse" i form af overspænding uden at ryge, og i Sverige har man opdaget, at målerne dér ikke kan tåle højfrekvent elektronisk støj.

I stedet for at drømme om en velsignet fremtid, burde man starte med at lave en harmoniseret produktstandard for elmålere, for de ovennævnte fænomener burde aldrig være sluppet ud på markedet, men være "fanget" ved en typeprøvning efter en konkret standard.

 • 0
 • 0

En harmoniseret produktstandard for elmålere: Naturligvis!!! En elmåler må selvfølgelig ikke begynde at ryge ved mindre overspændinger eller nettransienter, og de skal selvfølgelig overholde nogle ganske skrappe EMC-normer. Lige netop en ELMÅLER må hulme ikke flippe ud, pga lidt højfrekvent elektrisk støj!

Sikke en panik, der vil opstå, hvis elforbrugerne ''en masse' begynder at kræve elmålerne ombyttet og checket pga mistanke om fejlvisning! Det vil kræve en ganske pæn opstilling med EMC-støjhaløj m.v. hjemme på forsyningsselskabet.

Man vil sikkert ligefrem begynde at savne de gode, gamle Ferrantis målere. De flipper ikke ud pga lidt elektrisk støj. Og med de lovede forhøjede el-afgifter bliver det jo helt galt.

Det får mig til at tænke på sagen med vandmålere, som huserede for et lille års tid siden i den tekniske presse. Det er jo utvivlsomt en kendt sag i dette forum, at hvis man tapper 1 liter i et målebæger ved at åbne laaangsomt for vandhanen og lukker igen lagsomt, så viser vandmåleren som forventet et forbrug på ca 1 liter. Men hvis man tapper 1 liter vand i målebægeret ved 10-15 småsjatter, hvor man åbner og lukker lynhurtigt for vandhanen, så viser måleren typisk et forbrug på 1,3 liter. (Bl.a min egen måler opfører sig sådan). Dvs man har en målefeljl på 30%!!! Og man betaler vandafgift og ikke mindst vandafledningsafgift på basis af disse målere!!! (Jeg fatter faktisk ikke at jeg finder mig i det). Det ender nok også med at jeg klager.

Nå, men jeg har i hvert fald instrueret min hustru om, at hun, for at spare, skal lade vandet løbe når hun skræller kartofler, under hele skrælningsforløbet, og IKKE åbne og lukke for vandet undervejs.

Og jeg er selv ophørt med at bruge min spritz-pistol på vandslangen af samme årsag. (Godt at jeg ikke skal forklare logikken i dette for små, energibevidste skoleelever, der jo har det med gerne at ville opdrage lidt på far og mor mht at spare på ressourcerne:-).

Men nu til det jeg egentligt ville: Hvorfor pokker er den spritnye elmåler med fjernaflæsning und alles, som Tre-For netop har installeret i mit kosteskab, forsynet med flydende krystal display???????????. Altså er man tvunget til at have en lommelygte stående til rådighed, hvis man jævnligt vil aflæse sin måler!!!!!!!!!! Hvorfor ikke LED-display eller baggrundsbelyst LCD. Det er f..... helt ude i hampen. Der kan umuligt være en fornuftig forklaring på dette.

Lige præcis ved en elmåler skulle det ikke være et problem, at skaffe lidt power til at drive et display.

Og markerings-lysdioden, med 10.000 impulser pr. kWh! Så hurtigt kan jeg ikke tælle. Det var meget nemmere at tælle omdrejninger på Ferrantis-skiven. Plus et stopur. (Godt ord igen, hvis der i måleren findes en frekvensdeler, der kan sætte frekvensen ned til et rimeligt niveau, f.eks. 100 impulser pr kWh).

Mvh JODA

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten