Vildsvinehegnet kan erstattes af en flydespærring

Loven om vildsvinehegnet, der skal beskytte Danmark mod afrikansk svinepest, ventes vedtaget den 4. juni. Illustration: budabar / Bigstock

Danmark er på vej til at få et cirka 70 km langt vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse for at hindre vildsvin i at vandre over grænsen ind i Danmark. Hegnet er ét af flere danske tiltag, der skal forhindre, at Danmark bliver ramt af afrikansk svinepest, fordi det vil skade milliardeksporten af svinekød.

Loven blev fremsat den 25. april, og i sidste uge har miljø- og fødevareministeren tilføjet et ændringsforslag, så lovteksten tager højde for, at ordet ’hegn’ skal forstås i en bredere betydning - og også kan udgøres af en flydespærring.

En ting er nemlig politik på Borgen, noget andet de lokale forhold i Sønderjylland. For undersøgelser har vist, at et almindeligt hegn ikke vil være praktisk alle steder i landskabet.

Så lovteksten har nu fået tilføjet afsnittet: ’Miljø- og fødevareministeren kan tillade, at vildsvinehegnet på visse strækninger udgøres af andre foranstaltninger med barrierevirkning for vildsvin end almindelige hegn, herunder f.eks. flydespærringer.’

Barriere med tyngde

Flydespærringer kan være mange forskellige ting, forklarer skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet, der er bygherre på vildsvinehegnet.

»Vi taler om en barriere, som kommer til at ligge delvist i vandoverfladen. Vi forestiller os, at flydespærringen vil ligge med en del af volumen under vandet og en større del over vandoverfladen,« siger han til Ingeniøren.

Så når vildsvin vil svømme fra Tyskland til Danmark, møder dyret barrieren. Flydespærringen skal have en tyngde, som gør, at hvis vildsvinet forsøger at skubbe den op, kan den ikke det. Og vildsvinet skal heller ikke kunne presse flydespærringen ned og svømme over den. Ligesom styrelsen lægger til grund, at vildsvin ikke dykker, eftersom det være unaturligt for det pattedyr.

Specialdesignet model til Sønderjylland

Naturstyrelsen har sammen med bygherrerådgiveren Cowi ikke fundet en egnet flydespærring på markedet.

Læs også: Veterinæreksperter godkender vildsvinehegn

Så der bliver sandsynligvis tale om én, der bliver lavet specielt til forholdene, og den er ikke dimensioneret endnu, fordi man stadig er ved at undersøge, hvordan man løser problemet.

»Flydespærring er jo heller ikke endeligt besluttet. Men det er en af mulighederne for at lave en hindring for vildsvinene,« siger Bent Rasmussen.

Løsning ved Rudbøl sø og Vidåen

Naturstyrelsen sigter på at benytte den type afspærring ved Rudbøl Sø, hvor den dansk/tyske grænse går igennem samt i Vidåen, der også nogle steder udgør grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Læs også: Veterinærøvelse: Danske svin får afrikansk svinepest i januar 2019

Naturstyrelsen er sammen med Cowi i gang med at undersøge selve linjeføringen af hegnet og hegnstypen. Og netop i de områder er der nogle forhold, der skal afklares.

«Det er et ret stort sø- og vådområde, som giver en lang række tekniske problemer, hvis man ønske at etablere et almindeligt hegn. F.eks. skifter vandstanden i åløbet ved høj- og lavvande et par meter,« siger Bent Rasmussen.

Hegn vil kollidere med ådiger og tidevand

Et almindeligt hegn i det område vil også kollidere med ådiger, der er tekniske anlæg, der uhindret skal kunne vedligeholdes. Og så er der en lang række lodsejere, der har areal ned til de diger, og der er veje, huse og tekniske installationer, hvor et hegn vil genere.

Læs også: Bekymret borger: Er det lovligt at lukke grænsen for vilde dyr?

»Der vil det være bedre at lægge en afspærring ud i vandet. Det kan godt være, at det ender med at blive et traditionelt hegn. Vi vil bare gerne afsøge mulighederne for at lave en løsning, der måske er lidt mere elegant, og som ligger tættere på grænsen,« siger Bent Rasmussen.

»Problemet er nemlig også, at hvis vildsvinehegnet skal længere ind nord for Rudbøl Sø og Vidåen vil temmelig meget af Danmark komme til at ligge på den forkerte side af hegnet. Det bliver mange hundrede hektar,« siger han.

Fjord og vadehav skal stadig have hegn

Umiddelbart er flydespærringen altså tiltænkt de sumpede områder og søen ved grænsen, men derimod ikke Flensborg Fjord og Vadehavet, hvor man tænker, at hegnet skal laves på en mindre strækning.

»I Flensborg Fjord taler vi om ud til en meters dybde, og i Vadehavet er det måske 50 meter ud i vandet. Det er mere for at forhindre de vildsvin, der måtte komme og følger vandkanten, så ikke bare passerer uhindret,« siger Bent Rasmussen.

EU-udbud på hegn midt i juni

Lovforslaget er under 2. behandling i Folketinget og ventes vedtaget den 4. juni.

Sideløbende arbejder Naturstyrelsen i tre spor: Den rent tekniske konstruktion af hegnet. Afdækning af natur-, miljø- og kulturmæssige konsekvenser af vildsvinehegnet og hvordan man varetager dem bedst muligt. Samt erhvervelse af rettigheden til at sætte hegnet op – det sker gennem ekspropriation.

Ved placeringen af hegnslinjen vil Naturstyrelsen også forsøge at genere landbrug mindst muligt, så hegnet f.eks. ikke opdeler marker i to. Men det kan ikke udelukkes at blive løsningen nogle steder, hvor man så måske vil ekspropriere mere jord på grund hegnet og hensynet til dyrkningen af markerne.

»Hvis alt går efter planen, og vi får grundlaget på plads med anlægstilladelsen, vil vi kunne starte EU-udbud i midten af juni. I forbindelse med udbuddet kommer der krav til, hvordan hegnet bliver opført og et estimat på, hvor lang tid det nok tager. Mit bud er, at vi kan begynde opsætningen af hegnet ved udgangen af 2018, og at vi nok kommer til at bruge 2019 på at sætte hegnet op,« siger Bent Rasmussen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det rigtig gættet at vildsvinehegnet også holder ulve tilbage?

Elegant løsning fra partierne i folketinget på det nogle ser som et ulveproblem, som samtidig sikrer en svag og indavlet ulvebestand i Jylland...

 • 5
 • 2

Det er da det mest åndsvage hegn jeg har hørt om. Det kommer da sikkert til at genere en masse, bare ikke vildsvinene de bruger da bare vejen.

 • 19
 • 1

De danske jægere må da være lykkelig over udsigten til at vildsvin kommer til Danmark. Nu har de i mange år betalt dyrt for at komme på vildsvine jagt i blandt andet Polen.

 • 0
 • 1

Kan en flydespærring holdes på plads i storm uden skader? Hvor ofte skal en flydespærring inspiceres og evt. repareres/udskiftes? Hegn ud i havet fanger på et tidspunkt tang m.v. og bliver så tynget/trukket helt ned, hvis ikke nogen fjerner tang m.v. Så der må etableres en ordning med opsynsmænd, tilsvarende de opsynsmænd der er i dag holder opsyn med diger.

 • 0
 • 0

... til alle former for afspærring af grænser i DDRs museer.

Nu tvivler jeg meget stærkt på at det er noget danske embedsmænd har fundet på. I der hele taget kan jeg undres over hvad offentligt ansatte skal have skudt i skoene i (bl.a.) debatter på ing.dk - deres opgave er typisk at implementere de love, regler og hvad politikerne ellers kommer op med af hjerneblødninger. I langt de fleste tilfælde peger pilen på den til enhver tid siddende regering. Så skal man skyde på nogen, så skyd da for pokker på de ansvarlige - dvs. politikerne.

 • 10
 • 2

A-hahahaaaa .. OMG - Det er jo til at tude over...

 • Det MÅ simpelthen være 1 april i dag.

Historien om hvordan DF's indvandrer hegn, camufleret som et vildthegn, nu (måske?) er ved at udvikle sig til en mange hundrede millioner kr. dyr specialdesignet flydespærring...

Alene COWI's regning for projekteringen kommer med garanti til at koste mange millioner. Dertil skal der så eksproprieres jord fra lods ejere OG så skal rædslen bygges. Mit gæt er en halv til en hel Milliard eller så...

Det her er jo endnu mere pinligt end DF's 52 Mio kr. "telt lejre" som måtte fyldes fra velfungerende flygtningecentre, for ikke at stå tomme ??

Hvis jeg var Bent (fra naturstyrelsen) ville jeg OMGÅENDE bede om et kæmpe ulempe tillæg, for at skulle være i spidsen for den galej...

 • 10
 • 1

Det er de også, et af problemerne med bekæmpelse af vildsvin, er at der er jæger der holder hånden over dem, for at fremme bestanden.

 • 1
 • 6

Er det ikke bekæmpelsen, der er problemet? Er det overheovedet dokumenteret / sandsynliggjort, at vildsvin er en smittekilde? Eller er det blot endnu en af de mange spins fra landbruget?

Flemming, du har fat i noget rigtigt.

Vildsvin er en dokumenteret smittekilde på linie med - eller endog overgået af udenlandske chauffører, der ikke vasker fødder, smider den hjemlige frokostpakke væk på vore rastepladser etc., etc.

Vores fædrelandskærlige og naturfremmende regering har af hensyn vores gode ry og røgte endnu ikke påbudt nedskydning af EU-chauffører på linie med vildsvin.

Man ser det for sig: en udstoppet, nedlagt EU-chauffør hængende på væggen sammen med andre nedlagte trofæer i den lokale kro.

Kort sagt Danmarks svar på EU-direktivet om fri bevægelighed - for vildsvin og for menneskeheden - selv i døden.

 • 6
 • 0

Tak for info - kan du ikke linke til den dokumentation. Jeg har (som åbenbart også Henrik ovenfor) "hørt", at risikoen for smitte via vildsvin skulle være ekstremt lille.

Den er allerede leveret i anden artikel om hegn og svinepest: Søg på afrikansk svinepest! Et EU-land har imens skiftet status, grundet fund af smittet vildsvin. Der er ikke tvivl om smittekilden er madpakker vildsvin har fået adgang til. Der er ikke tilstrækkelig sikkerhed omkring skraldespande. Ligesom der er for lidt årvågenhed omkring risici af transporter indenfor Schengen. For der er vel ingen der med vilje spreder smitte? https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon... http://mfvm.dk/landbrug/vaekst-eksport-og-... https://ec.europa.eu/food/animals/animal-d... https://www.lf.dk/aktuelt/nyheder/2018/apr...

 • 1
 • 4

Der er desværre mange der tages i tolden med udeklarede emner, der kan sprede smitte, pathogener og skadedyr. Mon ikke mennesker forholder sig ens hvad enten det er flytransport som vejtransport?

 • 0
 • 2

Tak for info - kan du ikke linke til den dokumentation. Jeg har (som åbenbart også Henrik ovenfor) "hørt", at risikoen for smitte via vildsvin skulle være ekstremt lille.

@Flemming, Jan har en del dokumentation, som du sagtens selv kunne skaffe dig ved at bruge søgefeltet i feks. Google. På samme måde som en guyaner kan smitte en dansker med Ebola, så kan vildsvin selvfølgelig smitte tamsvinet, de er jo stærkt i familie med hinanden. Det kan endvidere ske over store afstande via luften. Selv jægerne som gerne vil have vildsvin her i landet erkender, at vildsvin faktisk kan smitte tamsvin! https://jaegernesmagasin.dk/artikler/vilds...

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/...

5 mia. kroner i tabte eksportindtægter, fordi eksporten lukker inden for 24 timer. På et år kan det løbe op i 30 mia. kroner, skønner Fødevarestyrelsen.

Der er al mulig grund til at forhindre vildsvin kommer i den danske natur, ligesom man gør det med andre sygdomme og skadedyr.

Se i øvrigt boksen ved siden af artiklen.

 • 2
 • 5

Der er al mulig grund til at forhindre vildsvin kommer i den danske natur

Havde du brugt udtrykket "Der er al mulig grund til at forhindre indslæbte sygdomme i den danske natur" ville du komme en realistisk løsning nærmere alle kan forholde sig til.

Ingen fornuftsvæsener ønsker svineavlernes kankerot eller landbrugets afvikling.

Landbrugets økonomi hviler i høj grad på eksport. Det vil jeg ikke modsætte mig, men blot bidrage med en holdbar løsning. Derfor må nye løsninger overvejes, og her er vaccinationer mod svinepest et oplagt emne.

Per: Brug kalorierne på at henlede politikernes opmærksomhed på vaccinationernes enorme indvirkning på folkesundheden kunne have samme effekt for landbruget.

Det er ikke realistisk at tro et vildthegn eller en flydespærring sikre et vildsvinefrit Danmark.

Jeg er villig til at sætte en kasse førsteklasses belgisk trappistøl på højkant: Det er ikke sidste gang vi støder på indvandrede vildsvin i Danmark trods skrivebordsteoretikernes forsikringer.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten