Vild forvirring om elafgift for solcelleejere
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Vild forvirring om elafgift for solcelleejere

Foråret er godt i gang med at gøre sin entré, og dermed går produktionssæsonen for de danske solcelleejere ind. Nu skal det tabte fra efterårets og vinterens grå himmel indhentes, så der kan pyntes på elregningen.

Men regnestykket, der ligger til grund for elregningen, er ikke lige til at gennemskue for solcelleejere, der har valgt at lade deres hus opvarme af eldrevne varmepumper, og ingen er klar over, hvordan Skat tolker loven.

Elopvarmede husstande er berettigede til at betale en billig elvarmesats i afgift, så snart forbruget overstiger 4.000 kWh om året. Afgiftsrabatten er til for at tilgodese de elopvarmede husstandes relativt store elregninger, så der ikke skal svares fuld afgift på den strøm, der går til varme. De første 4.000 ‘dyre’ kilowatttimer er altså et udtryk for et almindeligt strømforbrug.

Det er dog stadig uklart, om forbrug af egenproduceret elektricitet fra eksempelvis solceller skal tælle med i regnskabet, og hverken solcelleejerne eller de elselskaber, der opkræver afgiften, aner, hvordan Skat tolker loven.

Elvarmesatsen er reguleret i elafgiftsloven, som blev udarbejdet før boomet af private solcelleanlæg i 2012. I loven stilles som eneste betingelse, at husstanden er helårsbeboet og registreret i BBR-registret som en elopvarmet husstand.

På den ene side er egenproduceret strøm, der afsættes direkte i husstanden, reelt gratis strøm, der ikke er betalt afgifter af. Hvis forbruget fra egenproduceret strøm tæller med, vil solcelleejerne altså kunne opnå afgiftsreduktion på baggrund af afgiftsfri strøm.

På den anden side nævner elafgiftsloven intet om, hvor strømmen skal komme fra for at opnå afgiftsreduktionen, og uanset hvordan det vendes og drejes, er det faktiske forbrug det, som bestemmelserne i loven er sat i verden for at tilgodese.

Styresignal skaber forvirring

I et par enkeltsager har Skatterådet afgjort spørgsmål fra solcelleejere, der ønskede afklaring på, om strøm, der direkte afsættes i husstanden, kan tælle med i regnskabet op til de 4.000 kWh. Rådet besvarede spørgsmålet med et ‘ja’ og skrev blandt andet i begrundelsen:

»Det er Skats opfattelse, at elforbrug, der er produceret på en helårsboligs eget solcelleanlæg, skal medregnes i de 4.000 kWh, omtalt i elafgiftslovens § 6, stk. 1.«

Afgørelsen kan dog ikke bruges som reference til, hvordan Skat generelt opfatter reglerne. Elselskaberne opkræver afgiften på vegne af Skat og er derfor afhængige af at vide, hvilken praksis der skal efterleves. Derfor har brancheforeningen Dansk Energi bedt Skat om et såkaldt styresignal, der er en præcisering af myndighedens generelle opfattelse.

Styresignalet er endnu ikke færdigudarbejdet, men et udkast, som Ingeniøren er i besiddelse af, er i øjeblikket sendt i høring. Heri opridses problemstillingen, og der refereres til Skatterådets tidligere afgørelse.

»(...) Skatterådet har endvidere i SKM2014.6.SR og SKM 2014.7.SR (sagsnumre, red.) afgjort, at egenproduceret solcelleel medregnes i de 4.000 kWh, som fremgår af elafgiftslovens § 6, stk. 1. om nedsat elvarmesats for forbrug, der overstiger 4.000 kWh,« opsummerer Skat (fremhævning tilføjet, red.).

Men senere i samme dokument, at den reducerede elvarmesats alene gælder for forbrug, der er hentet fra elnettet, altså det stik modsatte synspunkt:

»Hvis der installeres solceller, gælder den reducerede elvarmesats alene for forbrug af elektricitet trukket fra det kollektive elnet, der overstiger 4.000 kWh pr. år pr. bolig.«

Også andre passager af Skats udkast er tvetydige:

»Af de første 4.000 kWh, der trækkes fra elnettet, betales den normale elafgiftssats. For forbrug fra elnettet ud over 4.000 kWh betales der en reduceret elvarmesats. Egenproduceret elektricitet, der udveksles med det kollektive elnet, skal dermed medregnes til forbruget. Det har heller ingen betydning for retten til nedsat elvarmesats, om anlægget er omfattet af nettoafregning på års- eller timebasis,« skriver Skat (fremhævning tilføjet, red.).

Fra 1. januar blev de forskellige elafgifter, der tidligere har været adskilt i forskellige kategorier, samlet til én samlet sats, der som udgangspunkt lyder på 83,3 øre pr. kWh på al strøm. Den særlige elvarmesats, som elopvarmede husstande skal betale for forbrug over 4.000 kWh, er i 2014 sat til 41,2 øre, altså en rabat på lidt over halvdelen af den normale afgift.

Det har ikke været muligt at afklare, hvornår det endelige styresignal er færdigudarbejdet og vil træde i kraft. Både Skat og elselskabernes brancheforening, Dansk Energi, oplyser til Ingeniøren, at indtil det sker, har parterne ikke yderligere at tilføje til sagen.

Læs hele udkastet til det kommende styresignal her:

Betal alt inklusive når man henter op til 4000 kWh energi om året.

Bruger man mere, får man rabat, da man har betalt sin del afgifter til samfundets 'ak og ve'.

Så behøver man ikke striber af økonomer, jurister og revisorer til at forsøge at regne den ud.

ALLE apparater afsætter energien som varme, hvorfor energien benyttes til ELOPVARMNING af boligen og derfor helt FULDAUTOMATISK kommer ind under kravet om at forbruget skal benyttes til elopvarmning. Fint hvis det effektiviseres med en varmepumpe.

Dét er dybt tåbeligt at smide millioner af skattekroner ud til krampagtig administration af forskruede sætningsopbygninger udført af 'tænketanke' med hul i bunden.

  • 4
  • 1

Eks: Hus med elvarme og solcelleanlæg

6000kWh Elproduktion
12000kwh Strømforbrug

4000kwh Salg af strøm
10000kwh Køb af strøm
6000kwh Års netto køb af strøm

Det er egenligt mindst et par scenarier

1) Kun reduceret afgift for nettoregning over 4000kwh: 6000-4000 = 2000kWh

Det er denne de fleste elselskaber henholder sig til i øjeblikket

2) Reduceret afgift for forbrug over 4000kWh: 12000kWh-4000kWh = 8000kwh

Er man på årsnettoafregning så får man kun en regning for 6000kwh og derfor den lave sats på hele regningen.

Er man derimod på den nyere timeafregning vil det være tæt på de 10000kWh der ikke er brugt samme time og de første 8000kwh af disse kan fåes med lav afgift.

3) Reduceret afgift for køb over 4000kWh (10000kWh-4000kWh = 6000kWh)

  • 0
  • 1

Og hvad så. Der er krav om at man leverer al energi til nettet uden for forbrugsmåleren. Hvad der er af leverancer til nettet rager jo ikke forbruget.
Det vil kun være relevant at betragte hvor meget energi husstandens forbrugsmåler genererer og så få rabat på dét der ligger ud over 4000 kWh.

Problemet er jo egentligt meget enkelt med solcellerne. Kan du forbruge al energien i huset behøver man jo ikke tilslutte til nettet (nominelt). Man kan drive en varmepumpe evt. + varmelager.
Det må da koste et og andet at kunne lagre sin energiproduktions overskud i nettet, så man slipper for at investere i energilagre i husstanden.

  • 0
  • 3