Vidt udbredte stoffer bag forringet sædkvalitet

Danske forskere vil undersøge om pesticider påvirker menneskets forplantningsevne Af Thomas Breinholt Pesticider. Overfladeaktive stoffer. Haveslanger. Epoxy. Vandbaseret maling.

Lak. Hårfarvningsmiddel. Sæddræbende creme. Sprøjtemiddelrester i mad og drikkevand...

Listen bliver længere og længere. En række bredt anvendte kemikalier i industri og landbrug er i stigende grad mistænkt for at kunne påvirke menneskets hormonbalance ved at virke som det kvindelige kønshormon østrogen. En gruppe danske forskere vil nu
derfor udvikle et testsystem, der kan afsløre stoffers østrogenvirkning.

Østrogenlignende stoffer i miljøet kan være forklaringen på den stærkt faldende sædkvalitet hos mænd, stigende hyppighed af unormal kønsmodning og en så stærk vækst i forekomsten af testikelkræft, at Danmark nu har verdensrekord. En sammenhæng, man
først nu er blevet opmærksom på.

NY TESTMETODE - Selv om de pesticider, der anvendes i dag, skal igennem adskillige tests og prøver for at blive godkendt af Miljøstyrelsen, har man aldrig ledt direkte efter hormonale effekter på mennesker, siger lektor Jesper Bo Nielsen fra Institut for
Selv om de pesticider, der anvendes i dag, skal igennem adskillige tests og prøver for at blive godkendt af Miljøstyrelsen, har man aldrig ledt direkte efter hormonale effekter på mennesker, siger lektor Jesper Bo Nielsen fra Institut for
Miljømedicin i Odense. Han påpeger, at der dermed kan være sluppet adskillige kemikalier igennem kontrollen med skadelig virkning for menneskets forplantningsevne.

Under ledelse af professor Philippe Grandjean har Instituttet derfor i samarbejde med Rigshospitalet, Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin i Århus, Novo Nordisk, dkTeknik, Specialarbejderforbundet og forskellige udenlandske partnere ansøgt det
tværministerielle Sekretariat for Pesticidforskning om at etablere et testbatteri for stoffer med østrogenlignende virkning. Metoden er baseret på cellelinier med humane østrogenreceptorer. I første omgang vil gruppen undersøge 50 godkendte
sprøjtemidler som anvendes i væksthuse. Samtidigt vil gruppen også undersøge kvinder, der under graviditeten har arbejdet med pesticider i væksthuse.

SVAMPEMIDLER Miljøstyrelsen har selv medvirket til at udarbejde listen over de bekæmpelsesmidler, der kunne undersøges. Den omfatter aktivstoffer, der indgår i jorddesinfektionsmidler, vækstregulerende midler, insekticider og svampemidler - heriblandt
Miljøstyrelsen har selv medvirket til at udarbejde listen over de bekæmpelsesmidler, der kunne undersøges. Den omfatter aktivstoffer, der indgår i jorddesinfektionsmidler, vækstregulerende midler, insekticider og svampemidler - heriblandt
også aktivstofferne i to af de mest anvendte svampemidler i Danmark: Maneb og mancozeb.

Styrelsen har samtidigt udarbejdet en liste over kemikalier, hvis østrogenlignende virkning nu er anerkendt. I et svar til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg udpeger styrelsen en stribe organiske chlorforbindelser, der igennem tiden er blevet
anvendt som bekæmpelsesmidler: DDT, methoxychlor, chlordecone, heptachlor og dieldrin.

Selv om de ikke anvendes i Danmark længere (de produceres og anvendes fortsat i forskellige u-lande), er de tungtnedbrydelige og ophobes stadigvæk i fødekæden, deriblandt hos mennesker. Listen omfatter også en række forskellige industrikemikalier, der i
større eller mindre omfang anvendes i plast, lak, maling og rengøringsmidler.

Miljøstyrelsen bekræfter, at de kontrolmetoder, der anvendes i dag, ikke altid er tilstrækkelige.

  • Der står ikke noget om undersøgelse af østrogeneffekter i de guidelines industrien skal følge, når de tester nye kemiske stoffer, erkender cand.

pharm. Thomas Bach Lauridsen fra Miljøstyrelsen. Han håber dog, at udviklingen af nye testsystemer vil bane vejen for, at østrogeneffekter kan inkluderes i fremtidens godkendelser og i revurderingen af stoffer, der allerede er godkendte.