Video fra tysk miljøorganisation: Femern-tunnelen ødelægger unikt stenrev fyldt med liv

Illustration: Nabu

Det danske byggeri af verdens længste sænketunnel, der skal forbinde Rødby på Lolland med den tyske ø Femern, vil smadre et værdifuldt stenrev på bunden af bæltet, som lovgivningen beskytter.

Sådan lyder det fra den tyske naturfredningsforening Nabu, som har sendt dykkere fra det i Tyskland kendte firma Submaris i Kiel de cirka 20 meter ned til bunden af bæltet.

Her har de fundet, hvad Nabu beskriver som et rev, som anlægget af den 18 kilometer lange tunnel i en 60 meter dyb grav vil ødelægge.

»Det er en unik habitat: Store sten og klippestykker dækket med farverige svampe, tæt mos-lignende bevoksning og tang. Forekomsten af fladfisk er enestående i Østersøen. Den økologiske skade, som tunnelbyggeriet medfører, skal genvurderes,« siger Kim Detloff, der står i spidsen for Nabus afdeling for marin naturbeskyttelse.

Havets oaser

Organisationens pressemeddelelse fortsætter med at konstaterer, at rev er strengt beskyttet af både tysk lov og europæiske regler. Tyskland har gjort for lidt for at bevare disse »havets oaser«, som Nabu beskriver revene.

Det springende punkt er, argumenterer Nabu, at det danske projektselskab Femern A/S i sit materiale til de tyske myndigheder har beskrevet, at havbunden i Femern Bælt udelukkende består af sand og silt. Derfor skøjter det danske materiale let hen over, hvor vigtigt et naturområde, tunnelbyggeriet ødelægger, mener Nabu, som også får nævnt, hvor afgørende det er for marsvinet med den slags levesteder.

Nabu har i forvejen været med til at indklage den tyske miljøgodkendelse af tunnelen for en forbundsdomstol. Godkendelsen, som blev udstedt af den slesvig-holstenske planmyndighed Amt für Planfeststellung Verkehr (APV), er fyldt med fejl, argumenterer Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung. I denne bevægelse er Nabu hoveddrivkraften.

Læs også: Tyske miljøorganisationer vil stoppe Femern-godkendelse med 600 siders klage

Nu havner dykkernes billeder, video og kortlægning af havbunden på dommernes bord sammen med den 600 sider lange klage, som de tyske tunnelmodstandere afleverede til domstolen i Leipzig i juli. Femern A/S har igennem en årrække udarbejdet de 13.000 siders dokumentation, som endelig fik det blå stempel af Slesvig-Holstens transportministeren, Thilo Rolf fra det liberale parti, i januar.

Læs også: Efter fem års sagsbehandling: Tyske myndigheder blåstempler Femern-tunnel

Retssagen har foreløbig opsættende virkning og er årsag til, at det danske projektselskab ikke kan gå i gang med at bygge selve tunnelen, der er budgetteret til 52,6 milliarder kroner i 2015-priser. Det beløb garanterer den danske statskasse for alene mod, at Danmark betaler en ni milliarder kroner dyr opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby med indtægter fra bilister og jernbane i tunnelen. Tyskland må derimod grave dybt i den offentlige kasse for finansiere en ny, dobbeltsporet jernbane fra Lübeck til Puttgarden.

Læs også: Kronik: Sådan blev Rigsrevisionens Femern-undersøgelse lagt død

Det lykkedes ikke umiddelbart at få Nabu til at uddybe de passager i Femern A/S' materiale, som skulle stride mod virkeligheden på bunden af bæltet i den vestlige Østersø.

Ingen i Femern A/S stiller op til interview om den nye kortlægning af havbunden. Organisationen sender kun følgende skriftlige citat fra kommunikationschef Tine Lund-Bretlau:

»Femern A/S er bekendt med Nabus indvending vedrørende stenrev i Femern Bælt fra den klage, de har indgivet over myndighedsgodkendelsen. Spørgsmålet vil derfor blive behandlet i domstolsproccessen.«

Da Danmark og Tyskland i 2008 underskrev statstraktaten om at bygge Femern-tunnelen, var planen, at tunnelen skulle være færdig ti år senere. Nu er balladen med den tyske miljøgodkendelse den væsentligste enkeltårsag til, at det danske Transportministerium i bedste fald tør håbe på en åbning ti år senere, i 2028.

Læs også: Topjurister: Fundamentet for dansk Femern-beslutning er rendyrket spådomskunst

De tyske dykkere har optaget denne video fra bunden af Femern Bælt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
 • af miljøorganisationer der lever og ånder for nogle muslinger, der givet vist efter få år er vokset tilbage hen over tunnelen.

Jeg har slev været medlem ad greenpeace i mange år og betaler fortalt kontingent (ret billigt) - de gør noget aktivt for miljøet. Olieudslip, ulovlig hvalfangst. Store firmaer der udleder spildevand uden at rense det - for at spare penge osv. Men helt ærligt - muslinger på havbunden. Artiklen for det til at lyde som om vi er ved at pløje Great Barrier Reef ned.

 • 24
 • 3

Artiklen for det til at lyde som om vi er ved at pløje Great Barrier Reef ned.

Noget af problemet er vel at Femern bælt rapporten ikke er korrekt, enten på grund af manglende undersøgelser eller vildledning. Hvis jordbunden ikke består af hvad Femern bælt mener den består af, vil projektets omkostninger med stor sansynlighed også ændre sig. Har Danmark råd til at betale 100mia for 18km tunnel, med en tilbagebetaling på 100 år?

 • 5
 • 8

Enig - man kan på ingen måde sammenligne et nordisk stenrev med et hårdt koralrev. Hvis tunnelbyggerne blot bliver pålagt at genetablere stenrevet efter byggeriet, vil en lignende biotop opstå meget hurtigt.

Som dykker oplever man ofte, hvor hurtig flora og fauna er til at invadere nye undervandsstrukturer - f.eks har vindmøllefundamenter jo vist sig som magneter for undervandsliv - fuldstændigt som skibsvrag er det

Så: ro på - og ikke mindst saglighed.

Mvh Flemming Inkarneret naturforkæmper med hovedfokus på det marine.

 • 32
 • 0

Nabu huskede at medregne miljøbelastningen fra de færger, der ustandseligt banker frem og tilbage i det relativt lavvandede farvand, i deres konklusion?

 • 16
 • 0

Andre der har set videoen fra ende til anden?

Jeg så 1 - skriver EN - fladfisk.

Rystende at sådan en video kan få indflydelse på det største samfundsprojekt i dansk historie.

Især når man tager erfaringerne om rehabilitering af fanaunen i betragtning fra Storebælt.

 • 14
 • 0

Så burde NABU jo hellere forlange et der bygges en broforbindelse, der vil byde på flere kunstige stenrev.

Så vidt jeg er orienteret vil tunnelen blive dækket af et beskyttende stenlag. Altså i realiteten et 60 m bredt kunstigt stenrev i hele bæltets bredde. Langt, langt mere end der nogensinde fjernes ved tunnelens etablering.

Fra Øresundstunnelen ved via i øvrigt at tunnelbygningen ikke vil negativt påvirke det omgivende vandmiljø. Beskrivelsen af bunden som sand og silt passer i øvrigt godt med hvad jeg har oplevet ved dyk i området. Som sportsdykker med stærke meninger om beskyttelse af havmiljøet ser jeg frem til, at en tunnel faktisk vil give en forbedring via etablering af kæmpemæssige udvidelser af hårdbundsmiljø.

 • 15
 • 1

Havde man virkelig troet at Femeren forbindelsen med den danske stat i ryggen ville holde sig til sandheden og KUN sandheden? Jeg har da en klar forventning om at de vil lyve, fordreje og skjule viden når det tjener deres sag ganske som staten gør i forvejen. Så når man siger et og virkelighenden er en anden eller man opføre sig som bedere vidende og tror man kan bestemme andre landes lovgivning og retssystem så fortjener man at få en gedin røvfuld og blive sat på plads.

 • 3
 • 19

Femern-forbindelsen er et prestigeprojekt, der set fra København er vigtigt. At NABU kæmper imod, skal vi faktisk være glade for. Forbindelsen er nemlig set fra Jylland overflødig, da Vestdanmarks trafikinteresser ligger i en solid adgang både på skinne og veje ned gennem Schleswig-Holstein og uden om Hamburg. Hvis nogen ikke kan se den vision, bedes de tage et landkort, sætte en finger på Herning og vende kortet 180 grader. Da vil man kunne se, at Europa ligger oppe og det er der, hvor de danske markeder ligger. Trafikken mellem Sverige og Tyskland er ikke et dansk anliggende og den danske forsyningsandel over Femernbeltet kan nemt betjenes med færgedrift. Jesper Jepsen har ret i, at Danmark ikke skal bestemme over andre landes lovgivning og retssystem. Al de kendte danske krumspring i forbindelse med Femern-projektet burde være rigelig grund til, at få en gevaldig røvfuld og blive sat på plads.

 • 3
 • 17

Hvem er "vi"?

Temmeligt godt spørgsmål!

Hvem har økonomiske interesser i benspænd?

Som andre har været inde på, så har vi erfaringer fra de andre sund- og bæltforbindelser. Konklusionen herfra er jo positivt ift. fauna, så hvilke faglige argumenter har NABU? Ingen? Deres påstande har jo ingen faglig baggrund. De burde kende til erfaringer fra andre forbindelser.

Har deres indvendinger baggrund i opgravninger i Elben? Det kan jo ikke sammenlignes.

 • 7
 • 1

Vi er bla. Os der går ind for at staten overholder love og regler, at staten ikke skjuler, lyver,fordrejer, nægter adgang til viden os der forstår at andre landes love og regler er deres at bestemme og ikke andres at ændre. Men måske de andre... ikke har problemer med at andre lande bestemmer hvordan love og regler skal være for danskere, hvordan danske domstole skal dømme..

 • 3
 • 14

Er det verificeret at NABUs video rent faktisk er optaget i det område hvor tunnelen skal placeres?

 • 9
 • 0

I DK er Fehmern-forbindelesen åbenbart noget af det største i øjeblikket.

I D er den nogenlunde lige så vigtig som en omfartsvej omkring en landsby. Den er slet ikke på radaren på forbundsniveau (hvor pengene kommer fra). Slesvig-Holsten har lidt interesse, og det er så det.

Dette er et rent dansk projekt, fra tysk side ligger det meget langt nede på prioritetslisten over trafikprojekter. Udbygningen af Puttgarten-Lübeck forbindelsen, både jernbane- og motorvej kan i kigge langt efter, den kommer ikke til at ske.

Velkommen til virkeligheden.

 • 2
 • 6

https://en.nabu.de/issues/habitats/nordstr...

Det uderstreger at tyskerne er skide ligelade med miljøet og de andre medlemmer af EU´s vitale interesser. Når bare der en tidligere kansler (Schröder der er lobbyist for for Nordstream) sørger for at tyskerne kan føle sig grønne. Så til helvede med miljøet, når bare russerne betaler hele gildet, hvor financieringen af forbindelsen Puttgarten- Lübeck skal ske for tyske penge. Jeg har købt min sidste tyske bil og og andre produkter derfra.

 • 4
 • 5

Femern-forbindelsen er et prestigeprojekt, der set fra København er vigtigt. At NABU kæmper imod, skal vi faktisk være glade for.

"At NABU kæmper imod, skal vi vestdanskere faktisk være glade for" ftfy

Forbindelsen er nemlig set fra Jylland overflødig, da Vestdanmarks trafikinteresser ligger i en solid adgang både på skinne og veje ned gennem Schleswig-Holstein og uden om Hamburg. Hvis nogen ikke kan se den vision, bedes de tage et landkort, sætte en finger på Herning og vende kortet 180 grader. Da vil man kunne se, at Europa ligger oppe og det er der, hvor de danske markeder ligger.

Den tilsyneladende overflødige rotation er vigtig for konklusionen idet det ellers vil være vanskeligt at ignorere de danske markeder i Sverige og Norge.

Trafikken mellem Sverige og Tyskland er ikke et dansk anliggende og den danske forsyningsandel over Femernbeltet kan nemt betjenes med færgedrift.

Der er østdanskerne så uenige.

Jesper Jepsen har ret i, at Danmark ikke skal bestemme over andre landes lovgivning og retssystem.

Det kan det jo sådan set juridisk heller ikke. Vestdanmark kan derimod delvis bestemme over Østdanmarks lovgivning og retssystem.

Al de kendte danske krumspring i forbindelse med Femern-projektet burde være rigelig grund til, at få en gevaldig røvfuld og blive sat på plads.

Altså at Vestdanmark vil glæde sig over at Østdanmark får en gevaldig røvfuld og bliver sat på plads? Jeg har altid mistænkt at de mange broforbindelser vil få Danmark til at falde i to stykker geopolitisk. Det går hurtigere end jeg synes om. Det er på tide at gøre øst-vest forbindelser gratis. Det vil også kunne gøre handel med Sverige og Norge mere interessant for Vestdanmark.

 • 7
 • 1

Jeg så 1 - skriver EN - fladfisk.

Ikke rigtigt et argument - stenrev er ikke en typisk biotop for fladfisk (med undtagelse af hårhvarre)

Stenrevene er uhyre vigtige for vores artsdiversitet og tjener også som gemmesteder for alskens skaldyr og ikke mindst fiskeyngel og som eneste biotop for en af vore koraller dødmandshånd.

 • 4
 • 0

Hvis vi også sammenligner med det Vikinge Link, eller mange VIndmøller parker som står meget tæt på beskyttet eu 2000 habitat.

Altså en sammenligning mellem et land som bøjer og bryder regler, og trumfer projekter igennem, uden hensyntagen til lokalbefolkning og andre hensyn. Eller til et land hvor ting tager sin tid, fordi myndigheder og borgere har ret til at få deres sager prøvet ved domstolene.

Så ved jeg godt hvad for et sted jeg vælger.

I forbindelse med Vikinge link, så tror jeg også den Danske minister, og Energi Danmark helt har glemt at kablet til England, kan komme til at ligge helt uden for EU, med regler for energi transport vi ikke kender endnu, samt at den forventet import/export til Tyskland også bliver udsat i mindst lige så lang tid som Femeren. Da masterne til de nye højspæningsmaster i Tyskland, skal igennem den samme proces godkendelse proses som femeren.

Løsningen er i stedet at lave et nedgravet SØ/ensrettet kabel fra Falum til England, og et andet langt ned i Tyskland til et tilsvarnde dito. Tilslutning af Vindmøllerparker kan så klares med nedgravet 150Kw kabler.

https://ing.dk/artikel/ny-minister-fasthol...

Hvis vi skal have et samfundt baseret på vedvarende energi, en omstilling som vi under alle omstændighder skal igennem på et tidspunkt. Så må vi aceptere elkabler, da det er en af vedens bedste enegibærer. Så vi skal have flere kabler på kryds og tværs i landet.

Men jeg synes stadigt det er tåbeligt at lave et kablel til England, når der det er EL forbrugeren der skal betale prisen for etableringen, og den måske også højere ELpris.

Vindmølle ejerene, og det Tyske samfund, som har for meget solcellestørm i prioder er de eneste som får en fordel af denne invistering,. Hvis de blev hørt, om de stadig ville have denne forbindelse, hvis de også selv skulle betale anlæsgprisen. Måske i form af at det blev taget i pujen af det vi før kaldte PSO midler, så garanti prsien for el blev sænket, . så vil jeg sige det var ok.

Men hvis man skulle se samfundsøknomisk på det, og det gør eneginet Danmark så tydeligtvis ikke. Så var det meget mere ide i at få lavet en bedre forbindelse til Sverige/Norge, og få koblet Vest og Øst Danmark sammen. Et "Danmark Link" fra Jylland til Sjæland, vil give Sjæland en højere el sikkerhed og en lavere elpris, mens vindmølle ejeren i vest Danmark ville få en højere el pris. En anden nem mulighed var selv at "brænde" vores overskudsstøm af i Varme, i stedet for Canadisk importeret "grøn" træ. Det vil også betyde at prisen på el ikke så tit vil få slet bunden ud, så vi er nød til at betale vores nabolande for at modtage den.

Man har også glemt, at når Viking Link en gang er færdigt, så kan Englænderne, ud over at stå uden for EU, også have et stort overskud af Vindmøllestøm, da de selv udbygger meget. Så vil de eneste som får noget ud af denne forbindelse, være Tyskerne. Som kan sægle deres solcellestøm, via en forbindelse betalt af Danske El forbruger.

Også er vi slet ikke kommet ind Ødrift, solceller, Ammoniark El biler og Batterier, og meget andet som vil flytte enegimarked makant de næste 5-10 år.

 • 1
 • 7

Forbindelsen er nemlig set fra Jylland overflødig, da Vestdanmarks trafikinteresser ligger i en solid adgang både på skinne og veje ned gennem Schleswig-Holstein og uden om Hamburg.

En Femern tunnel vil ikke skade eller ødelægge jyllands trafikinteresser, vejene i jylland påvirkes ikke af om biler og lastbiler kører gennem en tunnel mellem lolland og fehmern eller de fortsat sejler,derimod vil den belastede jernbane op gennem jylland styrkes ved at godstogene ikke tvinges til at køre 160km omvej over jylland, tog til tiden er som jeg ser det en del af vestdanmarks trafik interesser.

Økonomisk set er tunnelen brugerbetalt, en meget stor andel af brugerne er fra sverige og tyskland, som også betaler for landanlæg og opgradering af dansk jernbane.

Miljø mæssigt spares de 160km, og frem for alt TID så jernbanen kan fragte godset til omladning i gøteborg hurtigere end det kan køres med lastbil, flere jernbanevogne og færre lastbiler giver indirekte miljøgevinster f,eks på køge bugtmotorvejen når tusindvis af biler kan trille og ikke bare holder i tomgang.

 • 5
 • 0

@Bent Andersen

Dette er et rent dansk projekt, fra tysk side ligger det meget langt nede på prioritetslisten over trafikprojekter. Udbygningen af Puttgarten-Lübeck forbindelsen, både jernbane- og motorvej kan i kigge langt efter, den kommer ikke til at ske.

Tyskerne langt med planerne om udbygning af både bane og vej imellem Puttgarten og Lübeck. Der er byggestart så de bliver færdig inden forbindelsen åbner. Kun Femernsundbroen bliver først færdig senere, da man har konstateret at den nuværende bro er i dårlig stand. Men stadig sådan at man kan over den med el-tog...

 • 3
 • 0

@Steen Thomassen

Drøm videre. Vejforbindelsen med udvidelse til 4 spor eller motorvej er planlagt. Udvidelsen af banen til to spor og evt. elektrificering er ikke engang i godkendelsesfasen. Og en nedrivning/nyopbygning af Fehmernsundbroen ligger så fjernt at man kan glemme den.

Læs "Verkerhswegeplan 2030" fra det tyske trafikministrerium igennem, så forstår du hvad jeg mener.

 • 1
 • 2

Køre @Bent Andersen. Hvis du angreber på fakta, så skal du bedre styr på det.

Udvidelsen af banen til to spor og evt. elektrificering er ikke engang i godkendelsesfasen.

Banedelen har været i VVM, som er en del af processen for at få det besluttet og godkendt. Der er allerede sat årstal på anlægsarbejdet med tilhørende sporspæring i flere år imellem Puttgarden og Neustadt, hvor persontrafikken imellem Hamborg og København omlægges via Storebælt - dog i de første år pga. det danske sporarbejde. Og tyskerne har forpligtet sig til at være færdig inden åbningen.

Og en nedrivning/nyopbygning af Fehmernsundbroen ligger så fjernt at man kan glemme den.

Processen er sat i gang..... jeg følger projekterne. Om det bliver bro eller tunnel er ikke afgjort. DB Netz har fin information om det. Og broen er fredset - så det bliver ikke bare nedrevet.

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten