VIDEO: Fysikere filmer laserlys i flugten

I science fiction-film er det nemt at se laserstråler fare af sted på kryds og tværs, når rumskibe eller personer skyder efter hinanden med laservåben, men i virkelighedens verden er korte pulser af laserlys svære at få øje på.

En laserstråle kan nemlig kun ses, når fotoner fra den rammer øjet eller kamerasensoren. Hvis man vil se laserlys og følge laserstrålens vej, må man nøjes med at opfange de fotoner, der spredes af det medium, som laserlyset passerer igennem.

Det går nogenlunde nemt, hvis laserlyset skal igennem dis, tåge eller røg. Men hvis der ikke er andet end luft på laserstrålens vej, er den uhyre svær at få øje på. Medmindre man altså er fysiker fra Heriot Watt University i Storbritannien, for her er det lykkedes at fotografere en kort laserpuls, mens den finder vej igennem et system af spejle. Eksperimentet beskrives i en artikel, der publiceres i online-tidsskriftet Nature Communications.

Hvert billede i forskernes film er faktisk sammensat af to millioner billeder af laserpulser, der reflekteres af spejlene. (Foto: Heriot Watt University) Illustration: Heriot Watt University

Læs også: Verdens hurtigste kamera tager 4,4 billioner billeder i sekundet

Med en hastighed på cirka 299.700 km/s er en ultrakort laserpuls svært at fange – det skal i hvert fald gå stærkt. Fysikerne benytter et særligt kamera med 32x32 pixels, hvor hver pixel kan opfange enkelte fotoner med en tidslig nøjagtighed på 67 pikosekunder - 67 billiontedele af et sekund.

Med sådan et kamera er det muligt at filme laserpulser med en varighed 500 pikosekunder. Sådanne pulser er 15 cm lange og når at bevæge sig to cm mellem hvert billede.

Læs også: Verdens hurtigste kontakt: Ny laser kan tænde og slukke 1.000 milliarder gange i sekundet

Da fotonerne sjældent kolliderer med molekyler i luften og spredes, så kameraet kan fange dem, blev forskerne nødt til at afsende og optage et par millioner laserpulser, før der var registreret fotoner nok til, at der kunne blive en film ud af det.

Teknologien kan i princippet bruges til at ‘se om hjørner’, idet man kan få information om et objekt ved blot at registrere fotoner, der spredes af luften i et område, som man rent faktisk kan se. Forskerne forestiller sig, at det for eksempel kan anvendes medicinsk.

Men indtil videre må man nøjes med at se en laserpuls (eller rettere et par millioner lagt sammen) finde vej fra spejl til spejl i forsøgsopstillingen. Spol frem til 2:20, hvis du ikke er interesseret i beskrivelsen af eksperimentet, men bare vil se laserstrålen på film: