Viden om verdens vand

En tredjedel af verdens befolkning bor i lande med vandmangel. Og fortsætter forbruget som i dag, vil to tredjedele bo i områder med vandproblemer inden 2025.

Sådan skriver FN's informationskontor for de nordiske lande ved præsentationen af en ny dansk hjemmeside, der sætter fokus på verdens ferskvandressourcer og den for tiden ikke særligt bæredygtige udvikling på området.

Hjemmesiden er lavet i anledning af, at FN har udnævnt 2003 til at være Det internationale år for ferskvand. Året sætter fokus på verdens problemer med den vitale ressource og vil blive anvendt som en platform for at fremme eksisterende aktiviteter og nye initiativer vedrørende forvaltning af vandressourcer på internationalt, regionalt og nationalt niveau.

Den nye hjemmeside præsenterer blandt andet fakta om ferskvand, relevante konventioner og aftaler, generalsektær Kofi Annans seneste rapport samt en række links til relevante FN organer, der beskæftiger sig med temaet vand. Siden er kompetent, overskuelig og velfungerende. Den kan ses på følgende link:

http://www.un.dk/danish/Miljo/Water/Index.htm