Vi skifter elpaneler ud med varmepumper

Illustration: eriksvoboda / Bigstock

Danske husholdninger har taget luft-luft-varmepumperne til sig og anvender dem i stigende grad i stedet for elpaneler til primær opvarmning.

Det er ét af resultaterne af en netop offentliggjort spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik har foretaget for Energistyrelsen for at få et mere nuanceret billede af varmeforsyningen i danske husholdninger. Indtil nu har man kun haft for eksempel BBR (Bygnings- og Boligregisteret) som kilde. I BBR skal boligejerne selv indberette ændringer i deres opvarmningsform.

Læs også: Halvdelen af landets oliefyr er forsvundet

Sammenligningen viser, at andelen af husstande, der til BBR har opgivet elvarme som primær opvarmningsform – cirka 5 procent – i den nye opgørelse er skrumpet ind, så det i dag kun er 1 procent, der angiver elpaneler som primær varmekilde.

I stedet tegner luft-luft-varmepumper sig for 2,5 procent hos dem, som tidligere angav elpanelerne som deres primære opvarmningsform. Også brændeovne kommer ind og erstatter elpanelerne – dog i lidt mindre omfang end varmepumperne.

Varmepumper og træpillefyr blive stadigt mere hyppige i husstandene, viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Energistyrelsen. Illustration: Energistyrelsen

Læs også: Træpillefyr og billige varmepumper skubber oliefyret ud

Kigger man på en anden gruppe – nemlig alle husholdninger, der overhovedet har et elpanel – svarer 46 procent, at de aldrig bruger panelerne.

6,5 procent har varmepumper

Også antallet af varmepumper til brugsvand – igen set i forhold til BBR-registret – er øget fra 3 til 4 procent. I alt opvarmes 6,5 procent af de danske husstande således primært med luft-luft- eller brugsvandsvarmepumper.

Specialkonsulent Martin Rasmussen fra Energistyrelsen forklarer, at man har bestilt undersøgelsen for at få et bedre datagrundlag og finde ud af, hvilke opvarmningsformer der går fremad, og hvilke der stagnerer. Alt sammen noget, der er vigtigt i forhold til forberedelse af politiske initiativer:

»For eksempel vil vi jo gerne vide, hvor mange varmepumper, der egentlig er derude, og hvor hurtigt udviklingen går,« siger han.

Læs også: Hvert sjette danske hjem opvarmes med brænde

Han tilføjer, at et andet vigtigt resultat af undersøgelsen er, at rigtig mange husholdninger bruger supplerende opvarmning, og at brændeovne er den mest forekommende supplerende opvarmningsform.

Det sker først og fremmest i boliger med oliefyr, men brændeovnene supplerer også ofte varmepumper og træpillefyr.

Store forskelle fra BBR

»Det absolutte antal boliger med olie, varmepumper og brændeovne viser sig at være meget forskelligt fra oplysningerne i BBR, men mere på niveau med opgørelsen i en undersøgelse af brændeforbrug i Danmark fra 2015, som Energistyrelsen fik foretaget,« siger Martin Rasmussen.

Energistyrelsen har også spurgt til husholdningernes opvarmningsformer nu og for to år siden, hvilket bekræfter forholdet mellem elpaneler og varmepumper.

Læs også: Varmepumper vipper biomasse af pinden, hvis lav elvarme-afgift gennemføres

Disse svar viser nemlig, at husholdningerne gradvist afskaffer oliefyr, elpaneler, brændekedler og måske også naturgasfyr. I stedet anskaffer de sig varmepumper og træpillefyr.

Undersøgelsen er internetbaseret, og 11.150 husstande var inviteret til at deltage. Svarprocenten var på 30,5 procent.

Husstandene blev spurgt mellem 22. december 2016 til 14. februar 2017.

Ifølge Energistyrelsen har prioritering af andre opgaver betydet, at resultaterne først er blevet publiceret nu.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Igen viser det sig at husstandene gør hvad der ser fornuftigt ud. Måske politikerne syntes de skulle have investeret i jordvarme eller luft til vand, men det er jo ikke til at stole på at politikken holder så længe, så der investeres i noget der kan afskrives hurtigt, og alligevel give nogen komfort.

  • 3
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten