Vi måler hos beboerne: Metrostøj holder sig inden for grænsen
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Vi måler hos beboerne: Metrostøj holder sig inden for grænsen

Illustration: Søren Rask Petersen

Selvom adskillige naboer har klaget til metroselskabet over generende støj, når metroen passerer under deres boliger, så viser målinger fra to lejligheder i Haraldsgade på Nørrebro, at støjen fra den nye metrolinje overholder de grænseværdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen.

Det skal understreges, at der er tale om orienterende målinger.

Målingerne er foretaget af FORCE Technology for Ingeniøren den 2. oktober 2019 i tidsrummet 20.30 til 22.15 i to lejligheder i boligblokken Haraldsgade 18-42 på Nørrebro.

Læs også: 110 naboer har klaget: Københavns nye metro larmer og ryster

Støjen forstyrrer nattesøvnen

Louise Brask Sørensen bor i den ene af de lejligheder, hvor Ingeniøren har fået foretaget målinger.

Selvom Metroselskabet havde lovet, at hun ikke ville kunne høre metroen, når den almindelige drift gik i gang, så forhindrer støjen hende i at slappe af, og det går ud over hendes søvn.

»Det værste er, at togene kører hele natten. Jeg vågner om natten på grund af larmen, og det stresser mig at få forstyrret min nattesøvn, når jeg har et fuldtidsarbejde at passe,« siger Louise Brask Sørensen.

Læs også: Metroselskab betaler rekordhøj erstatning for støj

Selv med fjernsynet kørende, så hører man tydeligt, når metroen suser forbi.

Først en susende, brummende lyd, før toget brager forbi med en dyb rumlen. Det tager cirka 10 sekunder.

Togene passerer to gange hvert tredje minut i dagtimerne og hvert 4-5 minut om aftenen. Om natten passerer et tog hvert sjette minut - både i hverdage og i weekenden.

Læs også: Søndag åbner Københavns 25 mia. kr. dyre metroring: Se hele dens omtumlede historie

Overholder grænseværdierne

Men selvom støjen virker stærkt generende for Louise Brask Sørensen og andre beboere på Haraldsgade, så ligger det gennemsnitlige støjniveau markant under grænseværdierne, som er fastsat af Miljøstyrelsen.

Af de to lejligheder, som Ingeniøren fik foretaget målinger i, lå det gennemsnitlige støjniveau højest i Louise Brask Sørensens lejlighed.

Med udgangspunkt i metroens køreplan lå det gennemsnitlige støjniveau i Louise Brask Sørensens soveværelse på 7 dB(A) i aften-/natperioden og 15 dB(A) i dagtimerne.

De værdier kan så sammenlignes med grænseværdierne på henholdsvis 20 dB(A) og 25 dB(A).

I de 10 sekunder ad gangen, hvor lyden fra et passerende metrotog kunne høres, var støjniveauet gennemsnitligt 22 dB(A).

Da lyden var allerhøjest, målte FORCE Technology 32 dB(A), hvilket er væsentligt højere end den tilladte midlede grænseværdi, men inden for det tilladte, når det er peaks.

Læs også: Forsinkelse og underbudgettering: Cityringens støjende historie

Sådan blev der målt

Følgende fremgår af den rapport, som FORCE Technology har lavet til Ingeniøren. Enkelte dele af rapporten er redigeret af hensyn til forståelsen.

"Den 2. oktober i tidsrummet cirka 20.30 til 22.25 foretog FORCE Technology orienterende støjmålinger i soveværelset i to lejligheder i Haraldsgade.

Målingerne er alene orienterende, da der kun blev målt i et punkt i hvert soveværelse. I Miljøstyrelsens vejledninger angives det, at der skal måles i 3-4 punkter.

I begge soveværelser blev der målt i punkter 1,2 meter over gulvet og i et punkt, der ikke lå på rummets symmetrilinjer.

I begge lejligheder kunne passager af metrotog høres i alle rum, der blev inspiceret. Passagerne kunne høres i cirka 10 sekunder.

Analyserne af målingerne viser, at hovedparten af lydenergien fra passagerne ligger i frekvensområdet 80-200 Hz. Dette område ligger hovedsageligt i det lavfrekvente område, der i Miljøstyrelsens orientering 9/1997 er defineret som 10-160 Hz.

I lejlighed A blev der målt under 4 passager. Det A-vægtede lydtrykniveau midlet over 10 sekunder var i gennemsnit LAeq,10sek = 17 dB(A). Det maksimale A-vægtede støjniveau, der blev registreret, var LpA,max,fast = 28 dB(A). Baggrundsstøjen (mellem togpassagerne) var i lejlighed A mindre end LAeq,baggrund = 20 dB(A).

I lejlighed B blev der målt under 7 passager. Det A-vægtede lydtrykniveau midlet over 10 sekunder var i gennemsnit LAeq,10sek = 22 dB(A). Det maksimale A-vægtede støjniveau, der blev registreret, var LpA,max,fast = 32 dB(A). Baggrundsstøjen (mellem togpassagerne) var i lejlighed A mindre end LAeq,baggrund = 17 dB(A).

Hvis man vil sammenligne de målte niveauer med de orienterende grænseværdier i Miljøstyrelsens orientering 9/1997 vedrørende lavfrekvent støj skal den målte lavfrekvente støj måles over 10 minutter.

Hvis der således er 1½ minut mellem hvert tog, og hver passage kan høres i 10 sekunder, svarer det til, at der kan høres metrotog i 67 sekunder for hver 10 minutter. Hvis der er 6 minutter mellem hvert Metrotog vil disse i gennemsnit kunne høres i 17 sekunder pr. 10 minutter.

Når der korrigeres for den faktiske tid, som togene kan høres, skal de målte middelværdier for støjen under en passage korrigeres med et sted mellem -10 dB (ved 1½ minutter mellem togene) og -16 dB (6 minutter mellem togene).

Med disse korrektioner er de målte lavfrekvente støjbidrag fra togpassagerne:
Lejlighed A: LpA,LF = 2 til 8 dB(A).
Lejlighed B: LpA,LF = 7 til 15 dB(A).

De orienterende grænseværdier for lavfrekvent støj om dagen (kl. 07-18) er 25 dB(A) og er i aften/natperioden (kl. 18-07) 20 dB(A)."

I rapporten fra FORCE Technology var måleenheden LAeq,max,fast benyttet, men det er nu rettet til den korrekte enhed LpA,max,fast. Derudover er målinger af baggrundsstøj tilføjet. Det har ingen betydning for resultaterne.

9. oktober er indsat information om højest målte værdier.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...er langt hen ad vejen et spøgrsmål om man VIL lade sig genere. Jeg fik tinnitus for en del år siden, og kuren her er at vænne sig til lyden. Det kan man med lidt træning og med viden om hvad lyden kommer af, og at den er uskadelig. På samme måde hører man med tiden hverken tog eller motorvej når man bor i nærheden.

Så: sålænge støjen ikke har et skadeligt niveau - så lær at leve med det...

 • 16
 • 20

Jeg har haft den glæde at få en metrolinie 10cm fra mit hegn. Jeg kan fortælle Frank Andersen at det er ikke noget man lærer at leve med og er endt med efter 5 år med en ubrugelig have at flytte. Det kan godt være at normerne siger man skal midle støjen over tid, det fjerner jo ikke generne mens støjen er der. Det svare til at man fyrer en kanon af nogle få gange i døgnet, middelstøjen kan så holdes indenfor grænsevædierne. Det kunne være fint hvis dem der fastsætter grænseværdierne selv blev udsat for støj der ligger tæt på. Det gælder forresten også for dem der beslutter at anlægge støjende ting i andre menneskers nærmiljø.

 • 26
 • 5

Man kan ikke lære bare begynde at ignore støj.

Det er noget, som når man først ligger mærke til det og det bryder ens normale baggrundslyd om man vil. Så kører det hele tiden i baghovedet, man bliver irritereret og så begynder at man bruge energi på helt bevidst og ubevidst.

Og så sidder man i en situation hvor man slet ikke kan slappe af, kroppen er anspændt og samme med det mentale, man er hele tiden "på" når det man helst vil er at slappe af når man er i sit eget hjem.

Det har jo vist sig at støj er helbredsskadeligt, ud over de sædvanlige høreskader.

 • 19
 • 4

Det kan godt være at normerne siger man skal midle støjen over tid, det fjerner jo ikke generne mens støjen er der. Det svare til at man fyrer en kanon af nogle få gange i døgnet, middelstøjen kan så holdes indenfor grænsevædierne.

Ja, det relevante må da være om støjen i de 10 sek., den varer, fx. er nok til at vække folk, som sover. Hvis man bliver vækket hver 6. minut hver nat, bliver man da bims. Er 15 dB(A) højt nok til det?

 • 11
 • 1

jeg bor op af S-banen og sover med åbent vindue ud mod banen hver nat, og når det kører forbi med over 100 km/t er det altså ikke en svag rumlen. ved hækken ud mod banen er støjen ofte over 80 db, hvad den så er i vores soveværelse 6 meter derfra har jeg ikke målt, men som sagt jeg sover hver nat. Jeg vågner dog engang imellem når de sliber skinner, laver sporarbejde eller klipper bevoksning, det larmer dog også en hel del mere.

men hvis de ikke er vant til støjen vil det virke generende i starten, man vender sig dog til det :)

 • 10
 • 6

Jo man kan! Det er lige meget om støjen (som her er lav) kommer udefra eller indefra:

Hvis man har arbejdet i et arbejdsmiljø med meget støj, høj lydpåvirkninger eller en konstant summen af en art. selvom man bruger diverse værnemidler mod støj, så er din krop bare det mere træt, eller hvis man sidder på et kontor lige opad et værksted der støjer meget.

Man er bare træt og udmattet pga. støj. Ligesom pædagoger kan være det efter larmende børn og lign.

Kroppen bliver bare drænet for energi. Og man kan sagtens mærke det, jeg kan i hvert fald når man kommer fra et støjende miljø til et stille. Man bliver simpelthen lettet på en anden måde.

Her er en artikel jeg prøvede at finde til mit forrige indlæg

Larm fra naboen eller trafikken hænger sammen med forhøjet risiko for at være stresset eller have dårligt mentalt helbred

 • 9
 • 1

Hvis man har arbejdet i et arbejdsmiljø med meget støj, høj lydpåvirkninger eller en konstant summen af en art. selvom man bruger diverse værnemidler mod stø

vi er helt enige om at dét hverkan kan eller skal man vænne sig til, men den målte støj fra metroen er i disse tilfælde langt fra at være i nærheden af det du taler om.

Vi har i dette tilfælde målingerne som dokumentation for at støjniveauet er meget lavt så det er ikke sammenligneligt. Jeg har selv i mange år tilstræbt at bygge lydsvage pc'ere - og her sælges 30db blæsere som nærmest lydløse (hvilket IKKE er tilfældet).

 • 3
 • 2

Vil hævde at støj ikke altid er støj. Har sovet som en sten ved siden af et vandfald eller ud til en kyst. Denne naturlige lyd er langt mere naturlig end et Metrotog eller anden jernbane / motorvej. Der behøves ingen målinger, men bare sund fornuft. Det må være forfærdeligt at bo over et metrotog.

 • 11
 • 2

Det må være forfærdeligt at bo over et metrotog.

Hvis man bor i Haraldsgade på Nørrebro og synes støj er forfærdeligt, bør man så ikke overveje om Haraldsgade på Nørrebro er det rigtige sted at bo?

Meget kan man sige om Haraldsgade på Nørrebro, men det var jo ikke ligefrem et stille område at bo, heller ikke før metroen åbnede. Men til forskel for politibiler, ambulancer og partybusser, kører metroen under jorden, hvilket trods alt lægger en dæmper på støjen. Jeg kan i hvert fald overhoved ikke høre den som kører under vores bygning.

 • 6
 • 6

Undersøgelsen, som vi kan håbe gentages når skinnerne er slebet, henviser til gældende regler og normer.

Men var der ikke en lang, ophedet debat om lavfrekvent støj i forbindelse med vindmøller ? jeg mener een ting er at der er et sæt normer, en anden ting er om normerne faktisk er relevante og tidssvarende ?

Hvem har referencer til konklusioner om normerne ? Er de gamle og ikke tidssvarende, eller er de relevante ? Hvad er normerne i andre lande ?

 • 5
 • 0

når nogen fortæller at de ikke høre støjen, men tillykke til dem. Så er der dem der tier fordi der ikke syntes noget alternativ. Det ses tydeligt i den eksplosion af tilkendegivelser der nu strømmer ind fra hele landet, fordi en enkelt person satte gang i et facebook opslag hvor han klagede sin nød. https://www.tv2lorry.dk/artikel/avisbude-t...

Man skal ikke vænne sig til støj, man skal ikke tro at det er en naturlov at mennesker, maskiner eller dyr skal støje.

De der 2 hjulede skrige og stinke maskiner må da for helvede snart forsvinde langt langt væk fra vores civilisation.

 • 5
 • 1

Man kan ikke lære bare begynde at ignore støj. Jo man kan! Det er lige meget om støjen (som her er lav) kommer udefra eller indefra: http://kratvej28c.dk/vores-sider/12-contac...

Der er vel nogen forskel på tinnitus og ekstern støj, der kommer og går hyppigt. Jeg har også lært at leve med en tinnitus, der er ret konstant og i et bestemt frekvensområde. Tog et års tid uden egentlig metode, udover at acceptere, at det kunne jeg alligevel ikke ændre på. Ku' have revet lamper og tapeter ned og knust et par ruder indtil da.

Men en lyd, der kommer og går, og som vækker én hver 6. min natten igennem i det lavfrekvente område. Så skulle man 'lære' at lade være med at vågne? Tænker, at hvis nogen prikker til én hver 6. min vil det have samme effekt mht dette: man vågner. Effektiv, diskret tortur. Dertil kommer at små stigninger i lydstyrke i de lavere frekvenser skulle være mere generende end i de høje frekvenser. Og nogen hører bare bedre end andre; dvs. de automatisk bliver meget mere generede lige over deres personlige, lave høretærskel.

Jeg tænker, at miljøfastsatte lydgrænser trænger til et større eftersyn og justering.

Derfor kan man da godt afprøve forskellige metoder til at dæmpe ens egne reaktioner på støj. Evt. kan det give lidt mere ro på. Men mht. sådanne metoder, så gælder der nok at "One Size Does Not Fit All". Lidt af titlen på den ene af to artikler om forskning i behandling af tinnitus:

The COMiT’ID Study....: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/... One Size Does Not Fit All....: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/.... Jeg har læst minimalistisk i disse og set på figurerne. De har undersøgt, hvad en stor gruppe af tinnitus behandlere og forskere mener om effekten af forskellige behandlingtyper. Konklusionen svarer vist nok til den citerede titelstump. Jeg tænker, at der gælder noget lignende for 'behandling' af reaktioner på støjgener.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten