Vi indtager over 80 procent af phthalater via føden

Rapporten fra fødevaredirektoratet, "Human Exposure to selected Phthalates in Denmark", slår fast, at vi indtager over 80 procent af phthalaterne via føden. De sundhedsskadelige phthalater bliver brugt til at blødgøre plastik - eksempelvis i legetøj.

Undersøgelsen bygger på konkrete målinger af stofferne i fødevarer, produkter, indeklima og i det ydre miljø samt på modelberegninger.

Undersøgelsen viser blandt andet, at børn gennemsnitligt udsættes for op til 10 gange så store mængder phthalater i forhold til voksne - særligt børn i aldersgruppen fra 6 til 12 måneder.

»Det overraskende fund er, at børn i alderen 6 til 12 måneder er så eksponeret, til trods for, at phthalat-holdigt legetøj til børn under tre år er ulovligt« siger toksikolog i Fødevaredirektoratet, Ph. d. Ole Ladefoged.

Ifølge ham viser undersøgelsen, at phthalat-indholdet i babymad og mælkeerstatningsprodukter er overraskende højt, men at de ikke vil konkludere noget på baggrund af det nuværende analysemateriale:

»Men det er da foruroligende, så det vil vi gå videre med«, siger han til Ingeniøren|net.

Nogle af phthalaterne er på EU's liste over hormonforstyrrende stoffer.