Vi behøver ikke skyde køerne, for at landbruget kan levere større CO2-reduktion end elbiler

12. oktober 2018 kl. 16:20110
Vi behøver ikke skyde køerne, for at landbruget kan levere større CO2-reduktion end elbiler
Illustration: E.on..
En rapport udarbejdet for regeringens eget fødevareministerium påviser fem veldokumenterede CO2-virkemidler i landbruget. Dermed modsiger den klimaministerens udtalelse i et debat-program torsdag om, at eneste løsning var at »skyde køerne«.
Artiklen er ældre end 30 dage

Når energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) torsdag i et direkte TV-debatprogram gjorde sig til talsmand for, at vi kun ved at »skyde køerne« kan reducere landbrugets CO2-emission, har han tilsyneladende overset en rapport, som Miljø- og Fødevareministeriet har fået udarbejdet af Aarhus Universitet.

Rapporten – som vi tidligere har omtalt her på stedet – påviser fem veldokumenterede virkemidler i landbruget, som tilsammen kan reducere erhvervets årlige CO2-udledning i 2030 med op til 2,75 mio. ton CO2e (CO2-ækvivalenter) eller op til 14 mio. ton akkumuleret i 2030.

Læs også: Professor: Ambitiøs CO2-reduktion i landbruget kræver, at vi dropper dyrene

Til sammenligning forventes regeringens målsætning om 1 million nul- og lavemissionsbiler at give en akkumuleret besparelse på 3-4 mio. ton i 2030.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Politikerne er uenige: Kan man have et klimavenligt landbrug uden markante omstruktureringer?

Braklægning giver mest

»Vi kender ikke metoderne (til at reducere landbrugets udledning, red.) Det gør hverken du eller jeg eller Morten Østergaard,« svarede ministeren tv-vært Clement Kjærsgaard, der ville vide, hvornår regeringen vil sætte et konkret mål for landbrugets CO2-udledning i 2030.

Men ifølge rapporten fra Aarhus Universitet har disse fem konkrete virkemidler den nævnte effekt – med mest effektive virkemidler nævnt først:

  • Braklægning af organogene (kulstofholdige) jorder – både uden og med ophør af dræning af markerne.
  • Omdannelse af hovedparten af gyllen til biogas, hvilket både kan ske med og uden hyppig udslusning af gylle til lager eller ved køling af gylle i stalden.
  • Forsuring af gylle i stalden der hvor man ikke bruger gyllen til biogas.
  • Tilsætning af nitrifikationshæmmere til handelsgødning og husdyrgødning, hvilket mindsker dannelse af lattergas.
  • Ændret fodring af kvæg og opdræt med kraftfoder, fedt og let fordøjeligt grovfoder.

Nogle af virkemidlerne er oven i købet ret billige, anfører Institut for Fødevare og Naturressourceøkonomi under Københavns Universitet.

Gylleforsuring er gratis

Instituttet har – igen på bestilling fra Miljø og Fødevareministeriet – regnet den såkaldte skyggepris ud for de enkelte virkemidler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge deres rapport, giver gylleforsuring og ændret foder med fedt til malkekvæg faktisk overskud på samfundsøkonomien på grund af gavnlige sideeffekter, mens virkemidlet med det største potentiale, nemlig udtage af kulstofrige jorder koster 220 kroner pr. ton CO2e, hvis man udtager 44.700 hektar.

Læs også: Professor om vandmiljøets fremtid: Vi skal have ådalene tilbage

At reduktion af CO2-udledningen fra landbruget er blandt de billigste instrumenter er også Klimarådet og De økonomiske Vismænd kommet frem til i deres rapporter om emnet fra henholdsvis juni 2017 og foråret 2018.

Ingen direkte drivhusgas-regulering i dag

Ifølge Vismændene er der i dag ikke nogen direkte regulering af landbrugets udledninger af drivhusgasser, og at det derfor ikke er overraskende, at der er samfundsøkonomisk billige muligheder for at begrænse udledningen af drivhusgasser i landbruget:

Læs også: Vismænd: God samfundsøkonomi i at tvinge landbruget ind i klimakampen

»Vores analyser tyder samlet på, at hvis reduktionerne foretages, hvor det er billigst, vil der faktisk være en samfundsøkonomisk årlig gevinst på 0,4 mia. kr. Det skyldes, at der er en række ekstra miljøgevinster forbundet med reduktion af drivhusgasser i bl.a. landbruget, da en reduktion i udledningen af drivhusgasser også vil mindske landbrugets udledning af kvælstof og ammoniak,« skriver de i en kronik i betalingsmediet Altinget.

Landmænd mangler incitament

Medlem af Klimarådet og professor i miljø- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet Jette Bredahl Jacobsen påpeger, at det faktisk godt kan være samfundsøkonomisk fornuftigt at reducere i antallet af malkekvæg:

»Og så mener både vi og Vismændene, at uden en pris på klimagasserne og individuelle klimaregnskaber for de enkelte bedrifter, så har landmændene intet som helst incitament til at handle klimarigtigt og for eksempel tænke emissionsreduktioner ind, når de alligevel er inde og lave store ændringer, som bygning af en ny stald,« siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Landbrug og transport er store klima-syndere, men det kan ikke betale sig at omstille

Klimaplanens eneste kvantificerede tiltag inden for landbrug er tætning af biogasanlæg for at modvirke methan-udslip.

Ud over det vil man nedsætte et udvalg og give 169 mio. til støtte til anvendelse af ammoniakreducerende teknologier samt 90 mio. kroner til styrket klimaforskning i landbruget.

Landbrugets udledninger står for cirka 20 pct. af den samlede drivhusgasudledning i Danmark, som i 2016 lå på 53,5 mio. ton CO2e.

110 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
109
8. december 2018 kl. 15:41

Jeg tror ikke den ene part har noget at lade den anden høre hvad økonomisk uansvarlighed angår.

Det kan ende med at være en rent akademisk diskussion når jord, jernbane og de andre monopoler er solgt fra til kapitalfonde og andre bundhæderlige spekulanter med hjemadresse på et andet kontinent eller en ubetydelig lille østat på den anden side af jorden:https://friebonderlevendeland.files.wordpress.com/2018/02/mc3b8rklc3a6gning-af-udenlandsk-jordkc3b8b-08-06-2017.pdfhttps://friebonderlevendeland.files.wordpress.com/2018/02/mc3b8rklc3a6gning-af-udenlandsk-jordkc3b8b-08-06-2017.pdf

108
8. december 2018 kl. 08:52

Nej jeg er faktisk "land-mand", så jeg ved at ting går op og ned. Det må man blot sørge for at have en buffer for. Tilgengæld ved jeg at "by-folk" kan finde på at sætte sig i gæld, så de risikerer at blive insolvente med afdragsfri lån op over skorstenen, hvis huspriserne falder.

Jeg tror ikke den ene part har noget at lade den anden høre hvad økonomisk uansvarlighed angår.

107
8. december 2018 kl. 08:23

citat:lave et regnskab der holder, eller lade være med at købe jord. Nu er DK jo stadig et landbrugsland og tror du de bønder, der i dag er helt nede på knæ, fordi svinekødpriserne er langt nede pga Breksit og høsten var langt uder hvad man var vant til pga den tørre sommer kunne forudse den situation, for så havde mange jo nok ikke købt jord. Jeg tror du er en "by-mand", der tror at man kan lave regskaber, der holder selv om EU og naturen og dermed vejret snyder en. vh mogens

105
7. december 2018 kl. 16:51

Jacob:"når der alene i Danmark er titusindvis af jordejere". Jeg tror at vi to opfattet ejerskab ret forskelligt. Jeg mener at hvis den jord, man har skøde på er pantsat og man betaler renter for ejerskabet, så er ejerskabet fiktivt. Og hvor meget jord tror du er gældfrit? Rentebetalingen er faktisk en betaling af leje for at have jorden til rådighed og kan man ikke betale den, kan ejerskabet tages fra en. Det kaldes tvangsauktion. Den reelle ejer er jo så egentlig panthaveren. Dvs. bankerne og de har ikke ry for at være blødsødne. Kan en landmand ikke dyrke afgrøder til en værdi, som kan dække renterne må han låne. Igen på bankernes præmisser. Dvs at den der har skødet har "kun" en uopsigelig brugsret, så længe han betaler lejen/renterne. Måske ville det være mere trygt at betale fuld grundskyld til samfundet, istedet for renter til bankerne. Så kunne man let yde støtte i dårlige tider og ikke som i dag landbrugsstøtte, som jo bare tilfalder bankerne. Bankerne arbejder jo modsat i krisetider. vh mogens

103
7. december 2018 kl. 12:15

Da der er et frit marked for fødevarer, kan forbrugerne jo bare købe importerede fødevarer, hvis de danske er for dyre.

De liberale regeringer udskriver obligatorisk skat for at kunne give et væsentligt statstilskud til de liberale erhverv heriblandt landbruget og efterfølgende kan utilfredse helt frit og i den liberale ånd, "bare" købe importerede fødevare. Hmm.

Liberale erhverv henter anslået 40+ milliarder i statskassen hvert år, fraregnet skatteunddragelser. Det lyder umiddelbart mere som markedsfundamentalisme end som liberalisme.

George Monbiot skrev i The Guardian i 2014:

If neoliberalism was anything other than a self-serving con, whose gurus and thinktanks were financed from the beginning by some of the world’s richest people (the US multimillionaires Coors, Olin, Scaife, Pew and others), its apostles would have demanded, as a precondition for a society based on merit, that no one should start life with the unfair advantage of inherited wealth or economically determined education. But they never believed in their own doctrine. Enterprise, as a result, quickly gave way to rent.

All this is ignored, and success or failure in the market economy are ascribed solely to the efforts of the individual. The rich are the new righteous; the poor are the new deviants, who have failed both economically and morally and are now classified as social parasites. The market was meant to emancipate us, offering autonomy and freedom. Instead it has delivered atomisation and loneliness. citat slut.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/05/neoliberalism-mental-health-rich-poverty-economy

102
6. december 2018 kl. 21:17

Grundskyld er ikke hverken en skat eller en natinalisering. Det er prisen fællesskabet må forlange for at folk skal have retten til at disponere over et stykke jord.

Det kaldes skat.

Når en vare, her dansk jord, er i en fast mængde, som ikke kan forøges, så er det uanset antallet af ejere et monopol. Det kan ikke leve op til liberalismens teser om at udbud og efterspørsel regulerer prisen.

Vertical farming og anden højteknologi kan øge udbyttet per hektar. Du har totalt misforstået prismekanismen. Udbyttet og efterspørgslen af fødevarer, biobrændsel etc. spiller også ind.

Placering nær byer, hvor store mængder af mennesker skaber en stor økonomi spiller også ind. Folk flytter også ud af byerne, fordi udbudsprisen ligger over hvad de finder rimeligt. Bliver en metropol for dyr, vil en anden kunne udkonkurrere den.

Det er så let på papiret at være liberalist, men husk at gennemført liberalisme fører til revulution fra "de fattige". Det viser historien.

Har du nogle eksempler. Jeg kan end ikke komme på eksempler med gennemført liberalisme. Er du sikker på at du ikke tænker på feudalisme, som er langt fra liberalisme.

101
6. december 2018 kl. 18:08

Grundskyld er ikke hverken en skat eller en natinalisering. Det er prisen fællesskabet må forlange for at folk skal have retten til at disponere over et stykke jord. Dvs. en ret der ikke burde kunne købes. Tilpasser man grudskylden så det bliver atraktivt at flytte virksomheder væk fra de store byer, har vi vel også en rigtig god hjælp i vores energikrise. Et folk har vel lov til at sørge for at enkeltes grådighed ikke i liberalismens hellige navn udsletter livet på jorden, for så er ejeskabet jo ligegyldigt, vi er alle i samme båd. Når en vare, her dansk jord, er i en fast mængde, som ikke kan forøges, så er det uanset antallet af ejere et monopol. Det kan ikke leve op til liberalismens teser om at udbud og efterspørsel regulerer prisen. For at det virker skal varer/tjestydelser kunne øges, når efterspørgslen er større end udbuddet. Det vil du også godt kunne finde hos Adam Smidths økonomilære. Så jo, når man kan tjene på at eje jord vil ejerne ofte ikke sælge. Det giver pristigninger på jord og så vil ejerne jo ikke sælge, hvis de kan klare af beholde det. Prøv nu lige at se til Frankrig: Der har man en rig overklasse, der sidder på al jord i nærheden af de store byer. Mindrebemidlede bor så langt fra deres arbejdsplads og kører hver dag mange km frem og tilbage. Det er skadeligt for CO2 udledningen, men i stedet for at se på det oprindelige problem, beslutter man at lægge afgift på bil-brændstof. Og se, hvad der fører til. Skulle vi ikke her i DK acceptere styring af jorden, inden vi får franske tilstande. Det er så let på papiret at være liberalist, men husk at gennemført liberalisme fører til revulution fra "de fattige". Det viser historien. Lovgivning omkring monopoler er nødvendige. vh mogens

100
6. december 2018 kl. 15:04

Mogens, det giver altså ingen mening at tale om et monopol, når der alene i Danmark er titusindvis af jordejere.

Og jeg fatter heller ikke at du ved at lægge en skat på eller nationalisere jorden tror du kan skabe billigere priser på fødevarer. Og at det skulle være et specielt dansk fænomen.

98
6. december 2018 kl. 14:17

Var det ikke egentlig "bare" jordmonopolet sagen drejede sig om? Da vi i DK havde et Monopoltilsyn, var det den definition de brugte. Alt det andet du fører ind er jo bare udenomssnak, for at sløre hvad sagen her drejer sig om: Fødevarepriserne contra jordpriserne. vh Mogens

97
6. december 2018 kl. 14:15

Men nu er det sådan at den neosocialisme der har plaget samfundet i et århundrede har fjernet samfundets ressourcer til at give denne gratis uddannelse, og samtidigt fjernet(beskattet) de unges muligheder for selv at finansiere uddannelsen.</p>
<p>Så I må i gang med socialismens klassiker, tvangsregulering for at dække over egne fejl.

Hvis vi ikke kan blive enige om at socialisme er en isme der går ud på at løse problemerne i fællesskab, så taler vi forbi hinanden. At begrebet misbruges af despoter og dem der er værre ændre ikke grundtanken. Socialisme=fællesskab, Liberalisme = ingen fællesskab. Derfor er betegnelsen Liberal Alliance sin egen selvmodsigelse, eller blot absurd.

Set i det lys lyder Fidel Castros erklæring helt fornuftig: "Hvorfor tro at de socialistiske idealer, der er så generøse og appellere til solidaritet og broderskab en dag vil forsvinde, hvad er der så tilbage? Egoisme individualisme og personlige ambitioner. . . De egenskaber vil ikke redde verden. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Og det er min mening." underskrevet Fidel Castro. At Fidel Castro for vild skyldes at korruption er en menneskelig egenskab ligesom trangen til at spise mad og avle børn. Ingen leder undgår korruption hvis han forbliver på posten længe nok, derfor er det ikke muligt at være præsident i USA mere end 8 år. Det er en beundringsværdig selverkendelse som vi her i landet burde tage ved lære af, selv banker kunne drage nytte af en tættere forbindelse til virkeligheden.

Det er historieløst at kalde tvangsregulering for en socialistisk klassiker.

95
6. december 2018 kl. 13:53

At sammenligne monopolet jord med en udannelse er da tåbeligt. Et monopol betyder at "tingen" kun findes i en konstant mængde og at flere i samfundet har brug for den. Det sætter ejerne i en situationm der medfører urimelige prisstigniger, til skade for hele samfundet. I den slags tilfælde er det da anerkendt at fællesskabet har ret til at gribe ind. En uddannelse er jo ikke et monopol. Mangler den, så¨kan andre tage den eller en tilsvarende, der kan løse efterspørgslen. Derfor vil der naturligt være loft over hvad dens værdi vil være. Alt hvad der kan produseres vil ikke kunne blive et monopol. Men jord kan desværre ikke produseres. vch Mogens

94
6. december 2018 kl. 09:51

Det er ikke nødvendigt hvis den mistænkelig socialistiske ide, at alle i et civiliseret samfund skal have ret til en gratis uddannelse, skulle overleve den antisociale neoliberalisme som har plaget mange samfund op til og efter århundredeskiftet.

Men nu er det sådan at den neosocialisme der har plaget samfundet i et århundrede har fjernet samfundets ressourcer til at give denne gratis uddannelse, og samtidigt fjernet(beskattet) de unges muligheder for selv at finansiere uddannelsen.

Så I må i gang med socialismens klassiker, tvangsregulering for at dække over egne fejl.

91
5. december 2018 kl. 23:23

Ejer man landbrugsjord så ejer man en formue, men har normalt også en gæld, som driften af jorden ikke kan forrente. Man kan så håbe på at jorden stiger i værdi, så man kan låne til at betale renterne af gælden. Da stigningerne svinger og bankerne gør det samme, vil man hele tiden blive pustet i nakken af tvangsauktionspøgelset. Nogle overlever alligevelhele livet og dør jo så rige fra en formue, men masser bukker under undervejs. Er det så socialistiske tanker, når man mener, at vi er nødt til at styre jordpriserne, når jorden er blevet et monopol. Man ser det også i USA. Da der var fri jord, man kunne opdyrke holdt det jordpriserne nede. Men det er der ikke mere og det er vel ikke tilfældigt at økonomen Henry George var amerikaner. Prøv at læse lidt af hans værker, før du kalder det socialisme. vh Mogens ps. Det var faktisk hans disiple, der opfandt matadorspillet, for at vise hvad der sker når nogen ejer jorden som andre er afhængige af. Men det er vist aldrig rigtigt blevet forstået.

90
5. december 2018 kl. 19:23

Når danske fødevarer er de dyreste i EU, må det da skyldes at dansk landbrugsjord også er det.

Det er købekraften der henvises til i linket. Da der er et frit marked for fødevarer, kan forbrugerne jo bare købe importerede fødevarer, hvis de danske er for dyre. Så det er ikke en begrundelse for dine socialistiske tanker.

Så længe monopolet jord handles efter udbud og efterspørgsel, vil den stige lige til grændsen (og måske lidt over) for hvad den kan bære. Det er også grunden til at landmænd i DK lever fattigt og dør rige.

Jeg ved ikke hvor mange der kommer til at dø rige fremover. Det er er pyramide spil, finansieret af EU støtte midler, hovedsageligt hektartilskud. Det har givet Jackpot til de som ejede jord før indførelsen af disse tilskud. Efterfølgerne hænger på en gæld, der kun kan betales renter af hvis der er tilskud.

Derfor er det ikke tilskud til landmænd, men til obligationsejere. Fjerner man tilskudene, så vælter bankerne og pensionisterne bliver fattigere.

89
5. december 2018 kl. 14:08

Når danske fødevarer er de dyreste i EU, må det da skyldes at dansk landbrugsjord også er det. Som (gammel) retstatsmand vil jeg da så slå et slav for fuld grundskyld. Så længe monopolet jord handles efter udbud og efterspørgsel, vil den stige lige til grændsen (og måske lidt over) for hvad den kan bære. Det er også grunden til at landmænd i DK lever fattigt og dør rige. Virkeligheden er "bare" at sådan opfører monopoler sig i liberalismens system. vh Mogens

86
18. november 2018 kl. 10:30

Hej Per A. Hansen

Ad 3. Ang mere plads til husdyrene har jeg ikke nævnt det, men der er lovgivet på området, disse anvisninger følges naturligvis. løsdriftstalde opfylder vist alle dine ønsker om plads og motion?

Man bør vel ikke bryste sig af at man overholder loven? Jeg har et vennepar, som bor landligt i det midtjyske. Som det vanligt har de lidt høns. Længere oppe af vejen har en landmand fritgående grise. Jeg har observeret at både høns og grise vælger at gå ude og rode i jorden, selvom intet forhindrer dem i at blive i husene. Nu er det selvfølgelig simple (blik)skure og ikke en lækker stald, men har man nogensinde undesøgt om grise og høns i rigtige stalde egentlig helst vil gå ude hvis muligt?

Ad 4. Nej, dyrlæger er ikke ansat af landmanden, og fortæl endelig ikke en dyrlæge det du skriver. Så bliver han/hun merget fortørnet, lige så meget som hvis du postulerer at en forsvarsadvokat lyver for sin klient.
Veterinærerne søgrer for at lovgivningen på området opfyldes til punkt og prikke.

Når f.eks fravænningsgrise får antibiotika. Ringer klandmanden så når han observere sige grise eller kommer dyrlægen så af egen drift. Og hvis han kommer af egen drift, hvordan kan han så vide at der er sygdom. Og hvordan ser man egentlig de syge grise og hvordan får man dem isoleret. Er det kun dyrlægen der administrere medicinen eller overlades det til landmanden. som økologiske produceret. Og hvordan giver man en fravænninggris en antibitikakur?

Ad 5. Dokumentationen han ses i GEUS-rapporter.

Jeg fandt ikke dokumentationen. Til gengæld fandt jeg følgende: "Desphenylchloridazon blev påvist i 29,2% af de undersøgte indtag. Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 16,9% af de undersøgte indtag og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 4,6% af de undersøgte indtag. " Det er ikke så lovende.

85
13. november 2018 kl. 17:55

Læs nu rådene i sammenhæng.
For mejeriprodukter og kød gælder det at vælge de magre produkter.

Fedtfattig mortens-and? Fedtfattig piskefløde? Fedtfattig flæskesteg? Fedtfattig flæskesvær? Så hellere mindre af en god kvalitet, animalske fødevare er uomtvisteligt velsmagende men ernæringsmæssigt inderligt overflødige. Selv ikke hr Hansens gefundenes Fressen, det meget omtalte B12 vitamin er andet end en uetisk omvej til en vitaminpille idet dyrene fodres med B12 vitaminer fordi de heller ikke kommer i nærheden af jorden hele deres indespærrede liv. Det er rent faktisk svært at finde andre grunde end velsmag duft, tradition og latterlig lave priser for at forbruge så store mængder som tilfældet er. Af hensyn til helbredet er lidt men godt det sikre valg, og der skulle også gerne være lidt tilbage til eksport:-)

Nederst et link til råd om inflammatoriske fødevare som de animalske desværre tilhører. Det er blandt andet derfor vi i mange af de industrialiserede landbrugslande også slås med gigt, barnløshed, blodpropper, knogleskørhed og alle de andre ubehagelig sygdomme i den gruppe der har det næsten hyggeligt navn: Livsstilssygdomme.https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Entzuendungen-mit-gesunder-Ernaehrung-lindern,entzuendungshemmer100.html

84
13. november 2018 kl. 14:56

@Erik Bresler Læs nu rådene i sammenhæng. For mejeriprodukter og kød gælder det at vælge de magre produkter. Det rådene ikke skriver meget om, er hvilke typer fedt er gavnlige og ikke gavnlige. Smør er f.eks. sundere end magarine, selvom vi er blevet fejloplyst om det modsatte. Hvis sprog ikke er en barriere, så se tips på ndr.de "ernärungsdoc" somhttps://www.ndr.de/info/Ernaehrungs-Doc-Anne-Fleck-warnt-vor-Transfetten,audio434726.htmlhttps://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/lebensmittel-check_mit_tim_maelzer/Was-ist-gesund,sendung772734.htmlNogle gode tips:https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-ernaehrungsdocs/rezepte/index.html

83
13. november 2018 kl. 12:19

Måske er det læsehjælp der er brug for, siden dokumentation fra sundhedsstyrelsen ikke læses korrekt?

Måske! -
Og måske kunde den sætning indeholde en anelse mere information, og en anelse mindre konspiration. Her følger endnu et ordret citat samt nederst 2 link med forklaring: Citat: "Vi spiser cirka en tredjedel for meget mættet fedt – det vil sige det fedt, der findes i smør og smørblandinger, mælk, ost og kød.citat slut.

På Sundhedsstyrelsen´s hjemmeside: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaeringHenvises tilhttps://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-officielle-kostraad/spis-mindre-maettet-fedt/

Hvem vil hr Damgaard foreslå vi først tilbyder læsehjælp? På forhånd tak.

82
13. november 2018 kl. 10:00

Måske er det læsehjælp der er brug for, siden dokumentation fra sundhedsstyrelsen ikke læses korrekt?

81
13. november 2018 kl. 08:53

Når Sundhedsstyrelsen i et landbrugsland efter årtiers nølen har mindsket anbefalet daglig indtag af både mælk og kød.

Det er et skridt i den rigtige retning for folkesundheden og landets sundhedsbudget, og på sigt en mindre klimabelastning.

80
13. november 2018 kl. 00:03

Spædbørn bør ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring. citat slut

Modersmælk er klart at foretrække, men hvis det ikke er muligt er modermælkserstaning et godt alternativ. Modermælkserstatning er baseret på komælk, kun ved konstateret laktoseintollerans benyttes modermælkserstatning baseret på soya. Om overgang til komælk, læs sundhedsstyrelsens håndbog fra side 64-67.

79
12. november 2018 kl. 20:05

Ad 1. Mælkens gavnlige dider er skam veldokumenteret, og det er en af basisnæringsstofferne for børn i alle aldre.

Måske skulle hr Hansen læse op på Sundhedsstyrelsens nyeste råd næste gang emnet er mælk til børn:-) Påhttps://www.sst.dk/da/nyheder/2015/nye-raad-om-mad-til-spaedboern

står følgende: Nye råd om mad til spædbørn Oprettet 23. februar 2015

Spædbørn bør ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring. citat slut

78
12. november 2018 kl. 17:51

Ang miljøskader: Er vi uenige om at methan er en klimagas?

Hm, jeg glemte bemærkningen om metan som klimagas. Metan er en klimagas, men der er ikke særlig potent, uanset om klimafolk forsikrer hinanden om, at den er særdeles kraftig. hvis man ser på de fysiske fakta, så absorberer metan kun nogle få områder i varmespektret, en del er endda tilfølles med vanddamp, men de tkorrigerer man ikke for. Du kan se det selv på grafikken, hvor arealetnerne af indfangningen er et godt mål for klimaeffekten.

https://www.dropbox.com/s/bbie7a9zf1gioho/23E8_4CDFCF46.jpg?dl=0

Se de små trekantede grå felter ved metan og sammenlign med COI2 og vanddamp. Jeg undrer mif over, at man selv i ingeniørkredse ikke rigtig har set på de fysiske egenskaber for klimagasserne. Det er ikke klimaeksperter der regner på klimagasserne, der er klimamodellørerne, der ikke rigtig tager hensyn til fysikken.

77
12. november 2018 kl. 17:42

Hej Per A. Hansen
Jeg tænker vi kan give dine påstande et par tanker:
Påstande, der ikke er dokumenterede. Mælkens gavnlige egenskaber er dokumenteret.

@Niels Peter, først tak for et sagligt indlæg, der viser du er indstllet på en saglig debat, det har jeg savnet meget i dette forum. Ad 1. Mælkens gavnlige dider er skam veldokumenteret, og det er en af basisnæringsstofferne for børn i alle aldre. Ad 2. Vedrørende kostråd, så er de tikke et emne, jeg er kommet ind på. Kostens pyramide har man byttet rundet på gennem tidens løb, landbrugets fodring har dog gennem mange år været videnskabeligt funderet, og 30-50 år forud for den humane ernæring. Se prof. Mølgaards forsøg i 30-erne, som man nu har kopieret til sprotsfolk. Ad 3. Ang mere plads til husdyrene har jeg ikke nævnt det, men der er lovgivet på området, disse anvisninger følges naturligvis. løsdriftstalde opfylder vist alle dine ønsker om plads og motion? Ad 4. Nej, dyrlæger er ikke ansat af landmanden, og fortæl endelig ikke en dyrlæge det du skriver. Så bliver han/hun merget fortørnet, lige så meget som hvis du postulerer at en forsvarsadvokat lyver for sin klient. Veterinærerne søgrer for at lovgivningen på området opfyldes til punkt og prikke. Ad 5. Dokumentationen han ses i GEUS-rapporter. De ca. 80% af lukkede vandboringer skyldes et totalmiddel (Prefix, Casarone), der omdannes til BAM. Egentlig et ganske harmløst stof, men landbruget har aldrig anvendt dette middel, der ville gøre han marker sterile et årstid. Nej det er kirkegårde, parker, private, stat og kommuner, hvor vejkanterne engang blev sprøjtet for at undgå ukrudtet løsnede asfalten. Simaziner, atraziner m.fl er midler, der ikke er anvendt, men det tager folk med ukendskab til erhvervet sig ikke af, landbruget får skylden for andres forureninger. Det er omtalt masser af gange, men de samme mennesker læser ikke disse faglige indlæg. Prøv f.eks. at se, hvad professor i miljø ved KU, Nina Cedergreen siger om sagen. Der er beregnet, at man skal drikke 20 tons vand for at få pesticidrester nok til at det har en målelig effekt.

De nævnte kompensationer for ikke at behandle visse marker, har nok ingen effekt, men landmanden skal da har en kompensation for udbyttenedgangen, som er dikteret af myndighederne. Landbruget får ikke statsstøtte, som mange i dette forum ofte postulerer. landbruget får en kompensation fra Eu, hvis formål er at erstatte nedgangen i udbytter forårsaget af politiske indgreb - og for at støtte almindelige forbrugere der sikres billige og rigelige fødevarer. Kompensationen beskattes og alle - også Bresler - slipper lidt billigere i skat. desuden brandbeskattes landbrugsjorden i forhold til udenlandske kolleger.

Tak for spørgsmålene, jeg vil dog undres mig meget, om det ændrer noget som helst at den gruppe debattører, der huserer mage fora med deres dybe foiragt for erhvervet.

76
11. november 2018 kl. 21:21

Niels Peter Jensen kommer med sagligt indlæg, og det eneste du kommentrer, er dine fordomme om veganere.

Er indlægget fri for fordomme om landbruget? Er det fri for at levere indtil flere stråmænd? Der skrives en del påstande, uden at der er dokumentation. Er det sagligt?

Jeg har ikke fordomme om veganere, men der er øjensynligt et mindretal intollerante veganer/vegetarer der fører enhver debat til yderligheder. Der er sikkert et stort flertal af tollerante veganere/vegetarer, men det er ikke det der skrives om.

Måske skulle indlæg krydres med fagligt indhold, men det fortjener opremsning af standpunkter ikke. Dermed denne opfordring til at tænke sig om. Vi skal jo tilegne os forudsætninger for at forstå de faglige sammenhænge for at kunne komme med nogle kvalificerede gæt på konsekvenserne på et højere fagligt niveau. For at komme videre.

74
11. november 2018 kl. 18:18

Jeg har givet dig en tommelfinger ned. Hvor fremgår det, at Niels Peter Jensen er veganer? Fordi man ikke spiser kød, så er man nødvendigvis ikke veganer. Bare så du lige er orienteret.

Enig! Der mangler også forklaring på at veganere, af alle, ikke respektere eller har opdaget at alle er forskellige. Er ikke selv veganer, takket være bla.a. Mortens-and og julesteg, men har svært ved at se hvordan eller hvem det gavner at fremstille en så tydelig stråmand vendt mod en lovmedholdelig og dyrevenlig indstilling.

72
11. november 2018 kl. 11:46

Jeg synes det er pudsigt at en diskussion om kød og klima typisk ender i en diskussion for og imod landbrug. Landbrug er et liberalt erhverv, som leverer det kunderne efterspørger. Mit manglende kødindtag er byttet ud med andre varer og mig bekendt gror kartofler, kål, ærter, porrer, gulerødder, selleri, asparges, havre, byg og hvede rigtig godt her i landet. Og jeg er endda, i lighed med en masse venstresnode økofreaks, villig til at betale ekstra for hensyntagen til klima og dyrevelfærd.

Alligevel skinner standpunktet om enten kød eller ej. En tilgang i balance ville møde mere lydhørhed. Landbruget tager skam ansvar på et effektivt, højt fagligt niveau. Andre lande ser op til dansk landbrugsproduktion. Netop informationer om forsøgsarbejde er bedre end kostrådene gennem decenier. At behandle dyrevelfærd i husdyrproduktionen, forudsætter vel akcepten af at dyrene skal have et formål. Så at være ren veganer er nok ikke bedste forudsætning for at diskutere dyrevelfærd, uden nogen tollerance overfor ikke-veganer. Skal klimaet være en del af debatten, er veganer-glorien nok tilsmudset af at være menneske. Medansvarlig for fossil afbrænding af kulbrinter gennem tiderne. Vi er alle forskellige, så før veganere opdager og respekterer dette, giver en debat ingen mening.

71
11. november 2018 kl. 08:16

Hej Per A. Hansen Jeg tænker vi kan give dine påstande et par tanker:

</p>
<ol><li>Påstande, der ikke er dokumenterede. Mælkens gavnlige egenskaber er dokumenteret.

De officielle kostråd fra fødevarestyrelsen anbefaler 500 gram kød pr uge. Den gennemsnitlige dansker spiser mellem 700 og 1000 gram pr uge. De officielle kostråd fra fødevarestyrelsen anbefaler maks 25 gram ost pr dag. . Den gennemsnitlige dansker spiser cirka 45 gram pr dag. Altså en større indtag end anbefalet. Angående mælk; så er det altid calcium der bliver nævnt som mælken positive bidrag. Men når jeg spiser min standard morgenmad, havregryn med skummetmælk, så er der forholdsmæssigt mere calium i grynene end i mælken.

2. Heller ingen dokumentationer vedrørende påstandene om helbredsskadeligheder eller miljøskader.

Ang helbredsskadeligheder: Jvf de officielle kostråd fra fødevarestyrelsen vil man reducere sandsynligeden for en række livstilssygdomme hvis man følger kosterådene. Ang miljøskader: Er vi uenige om at methan er en klimagas?

3. Give bedre plads, de overvejende staldforhold er løsdrift, ikke bindestalde.

Vi kan vel ikke blive uenige om at man kan give mink, kyllinger og slagtesvin mere plads? Vi kan vel heller blive uenige om at en fareso ikke nødvendigvis skal være fikseret? Landbrug & Fødevarer bruger udtrykket "staldudnyttelse", hvilket for mig indikerer at der en økonomisk incitament i at have mange dyr i en given stald.

4. Medicin ordineres af veterinære, ikke af landmanden. Hvis bresler ved mere om medicinering af husdyr bør han rette kritikken til veterinærerne, hvorfor skal landmanden altid have skylden for andres forureninger og fejltagelser.

Vi kan godt blive enige om at hverken landbruget eller andre for den sags skyld skal have skylden for andres forureninger og fejltagelser. Men veterinæren er hyret og betalt af landmanden, så landbruget kan ikke fralægge sig ansvaret. Endvidere har en opgørelse af 2014 vist at konventionelt produceret fravænningsgrise fik 20 gange så meget antibiotika, som økologiske produceret. Dette viser at det valg af produktionsform medfører et større forbrug af antibiotika.

De ca. 85% af lukkede drikkevandsboringer pga pesticidrester skyldes midler, landbruget ikke har anvendt.

Dette er en information jeg ikke vil anfægte, men det overrasker mig og hvis der var en henvisning vil det være fint. Jeg mener at vide at landbrug har modtaget kompensation for "sprøjtefri" zoner for at beskytte vandboringer. Og helt generelt; er det OK at forurene hvis der er 5 andre der også gør det?

Jeg synes det er pudsigt at en diskussion om kød og klima typisk ender i en diskussion for og imod landbrug. Landbrug er et liberalt erhverv, som leverer det kunderne efterspørger. Mit manglende kødindtag er byttet ud med andre varer og mig bekendt gror kartofler, kål, ærter, porrer, gulerødder, selleri, asparges, havre, byg og hvede rigtig godt her i landet. Og jeg er endda, i lighed med en masse venstresnode økofreaks, villig til at betale ekstra for hensyntagen til klima og dyrevelfærd.

70
8. november 2018 kl. 22:05

Ak, ja.

Ja Ak, ja Det hele ramler omkring det konventionelle forgældede og giftplagede landbrug, men forsvarerne for mere af det samme er opildnet til kamp, skulder ved skulder, indtil sidste mand slukker og lukker.

69
8. november 2018 kl. 12:37

Det er lettere at gå efter budbringeren end at gå efter problemet, men måske knap så intelligent.

De mange tonsvis af indlæg i diverse medier med angreb på landbruget er da fuldt legalt, blot indlæggene er fagligt korrekte. Det er de aldring i Breslers landsdækkende misinformationer. Se her: " Stoppe vores helbreds og miljøskadende overforbrug af kød og mælk. Give dem bedre plads i stalden end de lovbefalede absolutte minimumskrav, Nøjes med at give dem medicin der vitterligt er syge, og ikke medicinere hele flokken selv om det måske øger indtjeningen marginalt. "

  1. Påstande, der ikke er dokumenterede. Mælkens gavnlige egenskaber er dokumenteret.
  2. Heller ingen dokumentationer vedrørende påstandene om helbredsskadeligheder eller miljøskader.
  3. Give bedre plads, de overvejende staldforhold er løsdrift, ikke bindestalde.
  4. Medicin ordineres af veterinære, ikke af landmanden. Hvis bresler ved mere om medicinering af husdyr bør han rette kritikken til veterinærerne, hvorfor skal landmanden altid have skylden for andres forureninger og fejltagelser. De ca. 85% af lukkede drikkevandsboringer pga pesticidrester skyldes midler, landbruget ikke har anvendt. Erik Bresler er ikke en budbringer, men misinformator. Hvis Bresler mener at han bringer intelligente indlæg, så er vi også uenige på det punkt. Spis roligt danske produkter, EU har endda sørget for at priserne er lave. Det plejer Bresler at betegne som statstilskud til landbruget for sine skattepenge. Ak, ja.
66
7. november 2018 kl. 11:36

Danske fødevare er på det nærmeste EU´s dyreste. Derfor er det relevant at spørge hvorfor, når lav pris argumentet tydeligvis ikke holder.

Stol på Bresler, han tager altid fejl. Nej, fødevarerne i Danmark er ikke de dyreste i EU, tag f.eks. på indkøb i Sverige. Landmanden er derimod i den gruppe, der får mindst betaling for sine fødevarer i EU. Overalt har myndighederne forstået at rapse landbrugets kompensationer til sig gennem store skatter på jorden og på moms på produktionesmidler. Afgifter og skatter, som er langt højere end de er hos kollegerne i udlandet. Såbresler får indirekte et meget stor tilskud fra landbruget i form af billigere priser på råvarerne fra landbruget. I tvivl, tag til Norge og køb ind. Jeg kender landmænd som folk der aldrig brokker sig, det gør derimod en række kritikere af landbruget, der gerne ser at landbruget omdannes til natur, så de fortsat kan færdes gratis i. Problemet er så, hvem Bresler oma. skal rette sine brokkerier til?

65
27. oktober 2018 kl. 23:13

Råmælken(colestrum) indeholder antistoffer som kalven har gavn af. Kalven drikker kun ca. 5 liter af de 30-50 liter koen producerer. Råmælk kan fryses ned og optøs, så der er noget til andre kalve, hvis en ko ikke kan give mælk (f.eks. pga. medicinsk behandling). Har ofte syrnet overskydende mælk, så det kunne bruges til andre lidt ældre kalve. Køerne malkes i spand de første dage, så jo der er rigeligt med mælk som ikke går til mejeriet. Har ofte brugt lidt kærnemælk i en junge og hældt den friske varme mælk oveni, det syrner hurtigt og er en god foderkilde til kalvene. Har ikke oplevet diarre hos kalvene.

64
27. oktober 2018 kl. 21:09

Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor CO2 udledningen øges af at der indgår køer i regnskabet (fraset den midlertidige methanstigning samt evt. fossilt brændsel - som der kan udvikles alternativer til)

63
27. oktober 2018 kl. 17:51

Hej Hans Henrik Hansen

</p>
<ul><li>og trække vejret langsommere?? :)

Jeg tror ikke du kan vælge at trække vejret langsommere. Og slet ikke når du sover. Endvidere er din CO2 udledning en funktion af din forbrænding og ike din vejrtrækning. Til gengæld kan du vælge at indtage mindre kød og mælkeprodukter. Det er lidt som at være bloddonor, give dit sæde til en gravid kvinde eller stikke en hjemløs en tyver.
62
27. oktober 2018 kl. 16:37

Et af dine ønsker bliver nu opfyldt. Der er ingen der ikke lader kalve/lam /kid få mælken de første par dage. Men det er ikke af dyreetik, det er fordi mejeriet vil ikke have det, der hedder: Råmælk. vh Mogens Ps. jeg har haft 80 malkekøer og de gik løse, havde god plads og kom ud i det fri hver dag. Men økonomien var ikke til det så jeg stoppede. Men jeg mener stadig at skummetmælk er det sundeste mad, findes. Jeg drikker en liter hver dag, er 77 år og har aldrig haft influensen og er aldrig blevet vaccineret imod det.

60
27. oktober 2018 kl. 11:56

</p>
<ul><li>og trække vejret langsommere?? :)

Der er også dem der snakker med potteplanterne, hvilket jo giver frisk tilførsel af CO2 og efter sigende bedre vækst.:-) En gammel metode til at binde karbon, som er helt gratis og uden de store samfundsomvæltende konsekvenser , så vidt jeg kan se. Men jeg tager sikkert fejl, som sædvanlig..:-)

58
27. oktober 2018 kl. 09:17

Man kan bare reducere sit indtag af kød og mælkeprodukter.

57
26. oktober 2018 kl. 10:32

Tak køer, geder og får og undskyld at vi nu kritiserer jeres måde at fordøje på, men den redde os dengang.

Skulle vi så ikke vise vores taknemmelighed og respekt ved at: Lade dem komme ud under åben himmel i længere tid end det tager at køre dem til slagteriet, også selv om det nogle gange tager rigtig mange timer. Stoppe vores helbreds og miljøskadende overforbrug af kød og mælk. Give dem bedre plads i stalden end de lovbefalede absolutte minimumskrav, Nøjes med at give dem medicin der vitterligt er syge, og ikke medicinere hele flokken selv om det måske øger indtjeningen marginalt. Lade være med at malke køerne lige efter de har kælvet fordi kalven mangler den mælk der indeholder særlig mange hormoner beregnet til nyfødte kalve og fordi vi tager skade af de samme hormoner. Stoppe overproduktion af mælk der lagres som tørmælk, og efter sidste udløbsdato sælges billigt til dyrefoder.

55
26. oktober 2018 kl. 02:08
54
25. oktober 2018 kl. 20:37

Da der i fordums tid, efter et vulkanudbrud var misvækst i nogle år var en enorm sultkatastrofe i Europa, var vi så heldige at der et sted i Ungarn skete en arvemæssig mutation, så vokse mennesker også kunne tåle mælk eller rettere sagt mælkesukker. Det var unormalt for voksne. Men det var et dominerende arveanlæg og det gjorde at Europas befolkning overlevede ved at drikke mælk fra nogle dyr, der kunne omsætte cellulose. Man skød da ikke det der gav en føden. Arveanlægget har bredt sig til hele Europas befolkning og med udvandringer til Nordamerika også hertil. I resten af verden ville man være sultet ihjel. D.v.s. det at vi har kunnet udviklet os til det vi er i dag skal vi takke drøvtyggerne for. Altså: Tak køer, geder og får og undskyld at vi nu kritiserer jeres måde at fordøje på, men den redde os dengang. vh Mogens

53
19. oktober 2018 kl. 10:12

Hvis det ikke kan forstås som et forslag om at afskaffe subsidier til landbrug, har du efter min vurdering været lidt uheldig med formuleringen.

Hvis det ikke er muligt at spørge hvorfor, uden det opfattes som et ønske om at nedlægge landbrug, så er der en kommunikationsbrist. Danske fødevare er på det nærmeste EU´s dyreste. Derfor er det relevant at spørge hvorfor, når lav pris argumentet tydeligvis ikke holder. Det er en ikke uvæsentligt detalje at der blandt forbrugere er et komfortabelt flertal for meget mindre kemi/medicin og meget mere dyrevelfærd. Det er yderst relevant ift. den tidligere omtalte forsyningskrise.

52
18. oktober 2018 kl. 21:46

Inspirationen til det forslag kan ikke skyldes indledningen der lyder: Der er mange gode grunde til at betale skattekroner for at beholde fødevareproduktionen indenland

Mit indlæg refererer direkte til følgende:

Hvorfor er det nødvendigt at undgå valutaforbrug til lige netop fødevare[r], hvorfor ikke ikke støtte tekstilindustri, sværdindustri og elektronik.

Hvis det ikke kan forstås som et forslag om at afskaffe subsidier til landbrug, har du efter min vurdering været lidt uheldig med formuleringen.

Hvis det kan forstås som et ønske om at nedlægge landbrug skyldes det en beklagelig kommunikationsfejl.

I så fald er vi vist enige.

Sværdindustri har vi ikke haft i århundreder, efter at skydevåben er blevet mere effektive end blankvåben :-) :-)

51
18. oktober 2018 kl. 20:04

Tja, vi kunne selvfølgelig blive frontløbere og blive det første og eneste land i den vestlige verden, som ikke subsidierer landbruget.

Inspirationen til det forslag kan ikke skyldes indledningen der lyder: Der er mange gode grunde til at betale skattekroner for at beholde fødevareproduktionen indenlands, især så længe skatteyderne er tilfredse med produktionen, citat slut. Hvis det kan forstås som et ønske om at nedlægge landbrug skyldes det en beklagelig kommunikationsfejl.