Veterinæreksperter godkender vildsvinehegn

Vildsvinet er den største smittekilde til husdyrsygdommen afrikansk svinepest. Illustration: GerardM, Wikipedia

Siden regeringen og Dansk Folkeparti i marts blev enige om en samlet pakke, der skal bekæmpe den frygtede husdyrsygdom afrikansk svinepest, har kritikken haglet ned over især et af tiltagene: et 70 km langt vildthegn, der skal sættes op ved den dansk-tyske grænse.

Men vildsvinehegnet er fornuftigt, lyder det fra DTU Veterinærinstituttet, der i dag står for det veterinære beredskab, når der udbryder husdyrsygdomme.

»Jeg synes, at det er at være forudseende, selv om det (hegnet, red.) ikke vil virke 100 procent, for vildsvin vil stadig kunne komme ind i Danmark,« siger institutdirektør og afdelingschef Kristian Møller fra DTU Veterinærinstituttet.

Instituttet har ikke rådgivet regeringen i forhold til initiativerne, men er blevet hørt.

Kritikken er massiv

Hegnet skal være 1,5 meter højt og graves 50 cm ned i jorden for at holde vildsvin ude af Danmark.

Læs også: Bekymret borger: Er det lovligt at lukke grænsen for vilde dyr?

Borgere, interesseorganisationer og jægere har både i Ingeniørens debatspor og i en række andre medier kritiseret hegnet skarpt. Oven i har Slesvig-Holstens miljøminister i Flensborg Avis kaldt hegnet »ude af proportioner«.

Hegnet hindrer også andre dyr i at krydse landegrænsen, og i øvrigt kan vildsvin svømme over Flensborg Fjord, lyder noget af kritikken, ligesom man ved, at vildsvin kan bruge de almindelige veje.

Desuden har har menneskelig aktivitet, hvor man f.eks. smider svinepest-inficeret mad i naturen eller fodrer svin med det, også en betydning for smittespredningen, siger kritikerne.

Vildsvin er den største smittekilde

Ifølge Kristian Møller har Tyskland endnu ikke konstateret afrikansk svinepest, og så længe det er tilfældet, er risikoen ikke så stor. Men det er kun et spørgsmål om tid, mener de tyske myndigheder.

»Det er vildsvinepopulationen, der er den største smittekilde. Når en population flytter sig, flytter afrikansk svinepest med,« forklarer han og tilføjer:

»Hegnet er et forsøg på at dæmme op, når og hvis afrikansk svinepest skulle komme. På den måde er Danmark på forkant.«

Tjekkiet har gode erfaringer med hegn

Kristian Møller har netop været til et stort møde i Warszawa i Polen, hvor veterinæreksperter fra hele Europa var samlet for at diskutere netop afrikansk svinepest, der i øjeblikket spreder sig i især Østeuropa. På mødet fortalte landene om, hvilke tiltag de har gang i eller overvejer.

Læs også: Veterinærøvelse: Danske svin får afrikansk svinepest i januar 2019

Tjekkiet blev ramt af afrikansk svinepest i 2014 og satte straks gang i flere tiltag. Blandt andet har man opsat et vildthegn, der hegner et område ind, hvor en større bestand af vildsvin er smittet med svinepest, og hvor sygdommen også har ramt svinebesætninger.

»Og der kan man se, at det har en effekt, fordi man har fået inddæmmet smitten,« siger Kristian Møller.

»Der vil stadig være steder i Danmark, hvor vildsvin vil kunne komme ind. Men man holder øje med, om hegnet er intakt. Og hegnet vil stresse dyrene så meget, at det vil reducere antallet af dyr, der vil forsøge at vandre ind i Danmark og nedsætte omfanget. Det er der ingen tvivl om,« siger han.

Fredløse vildsvin

Vildsvinehegnet er et af 13 initiativer, der skal beskytte danske svin mod afrikansk svinepest. For hvis Danmark bliver ramt, lukker eksporten på 13 milliarder kroner årligt til lande uden for EU.

Et af de andre initiativer er, at jægere fra 1. juli 2018 må skyde vildsvin døgnet rundt, fordi man på den måde vil forsøge at udrydde bestanden i Danmark. Det vil formentlig også øge antallet af vildsvin, der søger mod Danmark, fordi der bliver bedre plads til dyrene.

Mennesker spreder smitten hurtigt

Flere af de andre tiltag i ‘svinepest-pakken’ retter sig mod menneskelig aktivitet, der kan sprede smitten.

Læs også: Tag på tidsrejse gennem Danmarks natur: Naturlig natur er evig forandring

Det gælder f.eks. langturschauffører, der ofte spiser deres medbragte mad på rastepladser i Danmark. Skilte vil informere om, at rester af maden skal kasseres i særlige skraldespande, som vildsvin ikke kan rode rundt i. Og informationskampagner skal sikre, at landmænd og andre landboer ikke fodrer svin med madaffald.

Det er også vigtige tiltag, for den smittekilde koster Polen dyrt, forklarer Kristian Møller:

»I Polen har man set, hvordan smitten kan springe flere hundrede kilometer på få dage – til Warszawa. Der smitter det ikke direkte gennem vildsvin, men fordi nogen har fødevarer med, der er inficeret, og som bliver smidt i naturen eller brugt som foder til svin.«

Polen diskuterer også etablering af et vildthegn mod vildsvin.

Alternative smittekilder

På Veterinærinstituttet er man lige nu også optaget af alternative smittekilder som fluer og insekter, der flyver ind og ud af ventilationsanlæggene i staldene, for der har været tilfælde, hvor smittekilden ikke er oplagt.

»Vi har f.eks. set en besætning, der blev aflivet på grund af svinepest, og hvor der var mange fluer på dyrene. Det kunne måske være fluerne, der bringer smitten ind i besætningerne,« siger Kristian Møller.

»Det er en hypotese, som vi er ved at afprøve i vores laboratorium, for det er ikke eftervist. Men der er en reel mulighed for, at det kan ske på den måde,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis vi nu opsætter 70km vildsvinehegn ved den Dansk/Tyske grænse, kommer det så ikke også til at påvirke genindvandringen af ulve i Danmark, eller er dette bare en sidegevinst?

Er ulven klogere end grissebassen, så den kan finde vej udenom og hvordan står de to egentlig overfor hinanden i naturen, spiser ulve gris, eller er det kun i tegneserier? Hvis den gør, kan den så være smittebærer?

 • 3
 • 1

Så er der atter salg i symbolpolitikken, hvor de fleste partier befinder sig så godt. Hvis ikke det havde været "truslen" fra vildsvinene, så skulle DF'erne nok have fundet på et andet påskud. Nu starter man med et hegn på 1,5 m, men herfra er det ikke langt til at forhøje det op til 2 m, og siden til 4 meter for at Martin Støjberg og Ingen Henriksen kan sove roligt om natten. Som vanligt trasker de andre højrepartier i hælene på DF, og synes at det er da en god ide.

Og det er jo herligt med et sådant hegn, for mens det er til debat, så er der ingen der tager sig af den systemiske mishandling, der foregår i danske stalde, og som bl.a. koster ca. 25.000 smågrise livet - hver dag. Dét spørgsmål har aldrig interesseret dyrenes parti.

 • 17
 • 11

Dette hegn vil kun have en begrænset effekt, og det er ren symbolpolitik. Desuden er de danske jægere ikke opsatte på at skyde vildsvinene, selv om Danmarks Jægerforbund har lovet støtte til dette. En lille afstemning på Facebook, hvor mere end 1100 deltog på et par dage viste at under 14% af jægerne ville skyde vildsvinene hvis de fik/får chancen. Og mere end 85% vil undlade at skyde vildsvinene. Dette sikkert et udtryk for at vildsvine er en naturlig hjemmehørende art i Danmark (ikke invasiv). Og vildsvin bidrager i høj grad til øget biodiversitet, og vil være et yndet jagtobjekt for de danske jægere. Og jeg tror de fleste af de danske jægere ser mere nuanceret på vildtet i almindelighed og vildsvin i særdeleshed, og har ikke begrænset deres natursyn til en snæver landbrugs interesse... Og i øvrigt finder mange jægere det underligt at man gør en masse for at bibeholde og tage hensyn til en anden nylig genindvandret vildtart, som heller ikke er invasiv (Ulve), og som beviseligt skaber en masse problematikker. Ulve vil man på trods af de problemer de skaber gerne bevare, men vildsvin vil man konsekvent have skudt væk ??? Vildsvine bestanden er steget eksplosivt i blandt andet Schleswig Holstein, hvor der sidste år blev nedlagt mere end 13000 vildsvin. Og hegn eller ej, så kommer vildsvinene, og derfor bør man måske lave nogle mere langsigtede løsningsmodeller. En tysk undersøgelse viser netop at vildsvinene selv er IKKE den største smittebreder: http://www.maskinbladet.dk/artikel/rapport... Så måske skulle der andre tiltag til for at løse dette problem....

 • 6
 • 6

Naturligvis mener DTU det samme som politikerne, det er jo dem der betaler deres løn og man modsiger jo ikke den der betaler ens løn...

@Jesper Haut Ulven vil nok gå uden om vildsvin da der er nemmere måder at få føde på, bla. vores skravlede råvildt. Et hegn på 150cm holder ikke en ulv tilbage, den vil kunne springe over eller grave sig under, bare spørg folk der har slædehunde.. Min. højde på hegn er 180cm og 30-40cm under jordoverfalden og det kræver at hunden ikke kan komme op og stå på noget( og så kan nogle slædehunde endda kravle op ad hegnet så..)

@John Christensen Hvilke masse problemer er det ulven laver? Altså udover at folk pludselig bliver flået ud af deres virkelighed og skal forholde sig til at naturen ikke er designet af Disney? og at masse hysteri fint trives blandt naturskræmte morderne mennesker. Ulven kan ikke skade svineproduktionen som man påstår vildsvinet kan( hvilket tyskerne så har modbevist), Ulven er "eksotisk" modsat et svin... Igen Disney tankegang og manglende viden om virkeligheden. Ulven har man vist ville komme siden 9 nov. 1989 da grænsen mod øst blev åbnet, vildsvin har i årtier stået lige ved grænsen og som med ulven så har man vist at det var et spørgsmål om tid før den kom. Men svine avlere og fåre avlere har intet gjort og nu hyler de op og kræver at andre løser deres problemer og at de ikke skal omstille sig til ændrede produktionsvilkår.

Men når man nu vil have dette hegn så mener jeg at de 179 folkevalgte på tinge fik sig noget praktisk arbejdserfaring og blev sat til at sætte det op sammen med de 3 øvereste ledelses lag i statsadministrationen. Politikerne har masser af ferie der kan inddrages (juni til oktober). Ved at sætte politikerne og deres chefer til at bygge det sikre vi at det aldrig bliver færdig gjort og det byggede ikke holder da ingen af dem aner hvilken ende af en skovl der skal i jorden.

 • 9
 • 5

Har kommentarer til Martin Henriksens og Inger Støjbergs ønske om at begrænse adgangen for invasive (og stærkt ekspansive) kulturer noget at gøre i Ingeniørens debatspalter?

 • 5
 • 5

Svinepesten er til dels et skalkeskjul for at hegne mod vildsvin. For svinepesten spredes primært via mennesker. Den egentlige grund til, at landbruget med djævlens vold og magt vil holde vildsvin ude, er en helt anden. Hvis man har set en kartoffelmark efter besøg af vildsvin, forstår man godt, at landbruget ikke elsker vildsvin. Men nu har landbruget været favoriseret i så mange år - vores åer blev lavet til kedsommelige kanaler, søer og moser udtørret, sprøjtegifte spredt over alt etc, - at det må være ved at være slut. Nu skal endnu en gammel, fordrevet statsborger, vildsvinet, slutte sig til ulven.

 • 8
 • 5

Men hvad med alt det andet liv man spærre for?

Et hegn spærre jo ikke kun for vildsvin, ulve og andre politiske ukorrekte pattedyr, det spærre jo for hele rækken af vildt der normalt vil krydse grænsen på kryds og tværs. Det må da kunne få en betydning på sigt, eller er det ikke meningen at dette hegn skal være permanent?

Nogen andet er, at det forhåbentligt også er landmændende selv der skal betale dette hegn, og ikke skatteyderne!

 • 4
 • 3

Svinene skal nok komme uanset hegn. Imens sidder svinebønderne på hænderne og forventer deres problem løses af alle andre.

Jægerne har tilbudt at skyde vildsvinene. Det har svinebønderne sagt ja til - mod en tårnhøj jagtleje og trofæafgift.

Samtidig har danske svinebønder investeret kraftigt i svinefarme i Polen - et land med svinepest.

Svinepest er så langt fra grænsen at der er stadig tid til de beskytter deres besætninger - for egen regning.

 • 7
 • 8

Nej, men de kunne bruge vaccine i stedet, og så sparrede skatteyderne hegnet!

Men hvor er grænsen så for hvor meget man skal støtte det ene erhverv med, synes du ikke de får støtte nok i forvejen?

 • 3
 • 4

Det kan jo være nødvendigt?

Jeg mener i hvertfald ikke et hegn er nogen sikker forsikring, og gør mere skade end godt!

Noget andet er, hvad sker der egentligt hvis en gris får svinpest, kan det smitte til mennesker, bliver kødet uspiseligt, kan du svare på det?

 • 1
 • 4

Kan hegnet også stoppe økonomiske lykkeridere og økonomiske migranter? Det kunne vi spare meget ved. Og ‘flygtninge’ som sjovt nok ‘flygter’ fra Tyskland hvor der mig bekendt ikke har været krig, nu i en årrække.

 • 3
 • 9

Det har den relevans, at også ingeniører arbejder i et samfund og en verden, der er yderst politisk. Kun at beskrive tingene ud fra en streng ingeniørmæssig vinkel, ville være mangelfuld. Det ville være en underlig debat, der ikke beskæftigede sig med politiske emner, og omtalen af disse. Ingen har nytte af, at debatten foregår i en apolitisk osteklokke.

Debatten her handler om populistiske politikere, der søger letkøbte "løsninger" på måske selvopfundne udfordringer. Og da ingeniører bl.a. også beskæftiger sig med svinepest, så er det temmelig relevant, at sætte de politiske beslutninger til diskussion. Herunder også motiverne til at handle som det sker.

 • 8
 • 2

JA men debatredaktionen kan ikke lide relevante bemærkninger, der støder an mod den af de talende klasser vedtagne gode tone. Hvordan defineres i øvrigt ordet "populisme"? Det forekommer mig, at det først og fremmest hæftes på mennesker, der interesserer sig for kendsgerninger. Jeg så for øvrigt for nylig filmen "Darkest Hour" om Winston Churchill. Hans opfordring til briterne om at kæmpe mod Hitler til trods for, at alle indsigtsfulde og forstandige mennesker ville overgive sig til det nazistiske barbari, ville i dag med sikkerhed blive betegnet som populisme. Havde Europa dog en Winston Churchill i dag.

 • 6
 • 3

Hvordan defineres i øvrigt ordet "populisme"? Det forekommer mig, at det først og fremmest hæftes på mennesker, der interesserer sig for kendsgerninger.

[.....]

Havde Europa dog en Winston Churchill i dag

En super-racist der på mange områder så op til Hitler og ønskede Ghandi død? Du kan sikkert finde en håndfuld Winston'er til ethvert DF møde.

Hvis noget kan "blive betegnet som populisme" så er det den evige sang om at England og USA har reddet os fra Nazisterne. På D-dag var Nazisterne på flugt og var presset tilbage til Polen.

 • 3
 • 3

På Politiken brød de sig heller ikke om Winston Churchill i 1939-40, dog husker jeg ikke ved hvilken lejlighed Politiken omtalte ham som "en farlig mand", - måske i forbindelse med Politikens hyldestartikel til Hitler på dennes 50 års fødselsdag den 20. april 1939.

Hvis man definerer racisme ikke som noget med hudfarve og kropsbygning , men som en holdning til visse politiske og religiøse forestillinger, så gør Churchills udtalelser om bl.a. Islam ham ganske rigtigt til racist.

Det går nok ikke an at bringe et væsentligt citat på dette sted. Man kan selv søge på nettet og finde det, med mindre det fornylig er blevet ramt af censuren.

For et år siden var jeg i Normandiet. De militære kirkegårde der bekræfter mildt sagt ikke Thomas Tofts påstand om, at tyskerne var på flugt på D-dag.

I øvrigt kan man ikke finde "en håndfuld Winstoner til et hvert DF møde". Jeg har lige læst Roy Jenkins store biografi om Churchill. Jeg kan hilse og sige, at Winston Churchill var en helt usædvanligt begavet og flittig mand. Der findes ikke mange som ham.

 • 2
 • 1

JA men debatredaktionen kan ikke lide relevante bemærkninger, der støder an mod den af de talende klasser vedtagne gode tone.

Nonsens - hvad er det for relevante bemærkninger, debatredaktionen ikke kan lide? Kom med nogle eksempler? Jeg har skrevet på denne blog i en hel del år, og har ikke oplevet, at der er bemærkninger og holdninger, der ikke kan komme til orde. Måske bortset fra de værste tilfælde af skidt og møg, og perfide angreb, men dem ser vi jo ikke.

 • 3
 • 0

Ingeniøren oplyser ikke, hvori ens forseelse består, når man får at vide, at man har skrevet noget, der anses for upassende. Men en enkelt gang tror jeg nok, at min forseelse var, at jeg havde nævnt, at den muslimske verden fordobler sit befolkningstal hvert 30. år. Hvilket er aldeles sandt.

 • 1
 • 4

Der står også en del om selve svinet: Der er få fjender, særligt de voksne svin. De er omnivor (som menesker) https://dyr.dk/leksikon/vildsvin-id334 Alm. jagt begrænser ikke bestanden. Opformeringen med 2-3 kuld om året a 10-12 grise, er det utilstrækkeligt. http://www.skovdyrkerne.dk/om-os/laes-arti... Før har de danske bestande rødder i udbrud fra dyreparker, der sammen med manglende kontrol giver et uklart billede. Bundfrossen jord giver dog nogle naturlige begrænsninger for udbredelsen. https://de.wikipedia.org/wiki/Wildschwein

 • 1
 • 0

Du kan selv slå op i FN.s befolkningsstatistik. Og hvis du ikke har glemt alt fra din matematikundervisning kan du regne fordoblingstiden ud. Og hvad så? Man risikerer jo ikke straf for at mene, at islam er en kulturel berigelse for os, medens det modsatte ikke nødvendigvis er tilfældet. I hvert fald ikke i England og Sverige.

Men selv Arne Lund må vel have observeret, at det officielle tal for hvad ikke vestlig indvandring koster os per år er omkring 36 milliarder kroner med stærkt stigende tendens. Dette til trods for at indvandrede tamiler, vietnamesere og kinesere bidrager positivt til samfundet.

I øvrigt drejer denne blog sig, i hvert fald på overfladen, om naturbevarelse. Den bedste form for naturbevarelse er vel, at menneskene ikke bliver endnu mere talrige.

 • 1
 • 3

Dog er der med et kuld om året rigeligt til at en lille bestand kan eksplodere på blot 2 år. Særligt når der er så få naturlige fjender til vildsvinet.

 • 2
 • 1

Jeg vil finde den befolkningsstatistik frem - tak for tipset. Mht. "de officielle tal for hvad indvandringen koster - jeg ved godt, vi er ved at komme lidt langt væk fra emnet - sorry.

I februar 2018 udsendte Finansministeriet - ifølge Svend Auken Danmarks største holdnings-ministerium - et bestillingsarbejde fra DF til den kommende valgkamp - "Indvandrenes nettobidrag til de offentlige finanser". Heri hed det bl.a. at indvandrerne årligt koster samfundet 36 mia kr. - ca. 100 mio kr. om dagen - er det sandsynligt? Men uanset hvad, så vil tallet blive brugt flittig ti den tilstundende valgkamp, og hvor det vil lyde: Hvad kunne vi dog ikke få af velfærd i stedet.

En nærlæsning af notatet viser, at ministeriet blander mennesker med indvandrerbaggrund og med dansk statsborgerskab, sammen med asylansøgere, og afviste asylansøgere. Udgifterne kan ikke være de samme for syrere og afghanere på den ene side, og tyrkere, jugoslavere og pakistanere på den anden - der jo ikke har flygtningestatus. I beregningerne indgår børn i daginstitutioner og skoler, og disse bidrager - uanset herkomst - naturligt nok ikke direkte til samfundsøkonomien. Til gengæld gøres der ikke meget ud af at fortælle, at i de senere år, er der kommet ca. 24.000 personer med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet, og at beskæftigelsen for denne gruppe relativt set, vokser hurtigere end blandt hjemmefødte danskere. Når finansministeriets notat omtales er det for at påpege, hvordan mange politikere og meningsdannere politiserer debatten om indvandrere og deres kultur, bl.a. ved at se bort fra påviselig viden om konkrete forhold, men også ved en udstrakt brug af skrøner om islamiseringen og nationens snarlige undergang.

Og så er finansministeriet jo ikke just kendt for at regne særlig præcist. Antallet af fejlskøn er tårnhøjt.

Tilbage til vildsvinene....

 • 2
 • 3

Svend Auken tages til vidne på finansministeriets utroværdighed. Nu var troværdighed jo ikke lige netop Svend Aukens spids kompetence.

Og jeg kom i tanker om Metals cheføkonom, Steffen Møller, der talte på et kursus jeg var på i juni 1981. Han kom lige fra et møde med den stærke smed Georg Poulsen, der skulle have raset over Svend Auken og bl.a. sagt:

"Hvad den mand kan finde på af naragtigheder lader sig ikke beskrive."

Citeret efter hukommelsen, men jeg er ret sikker på, at jeg husker rigtigt. I hvert fald var jeg enig med Georg Poulsen.

 • 3
 • 2

Georg Poulsen var en politisk flakke af rang,. Begyndte som DKP'ere, så skiftede han til Sf, og siden - og i takt med, at han kravlede til vejrs i fagbevægelsen til Socialdemokratiets højrefløj. 'Så han er nok ikke det bedste eksempel på troværdighed. Auken derimod, han forblev loyal overfor sit parti livet igennem. Ikke at jeg altid var enig ham. men den slags synes jeg fremmer troværdigheden.

 • 3
 • 1

Der bliver vi nok ikke enige. Så lad mig slutte med at skrive, at jeg anser Svend Auken for en af de sidste 50 års mest skadevoldende politikere. Skandaløse udtalelser om præsident Reagan, demagogi og illoyalitet overfor vore Nato partneres beslutning om at imødegå den sovjetiske atomtrussel, kontraproduktiv energipolitik, der ved hjælp af afgifter fordrev energitunge virksomheder til Kina med en stærk forøgelse af den globale kuldoxidudledning til følge, medlemskab af dansk koreansk -nordkoreansk förstås- venskabsforening, besøg hos den nordkoreanske diktator, et oppustet miljøministerium, hvor sagligheden i hvert fald undertiden havde ringe kår etc. etc.

 • 3
 • 3

Igen praler man med en eksport på 13 Mia. Kroner. Men man gletmmer, at den er finansieret med store bankkreditter fordi den giver underskud. Luk for denne urentable produktion hurtigst muligt

 • 1
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten