Vestegnskommuner kræver hastigheden ned på 90 km/t på motorveje

Holbækmotorvejen i Brøndby Kommune, hvor det i dag er tilladt at køre 110 km/t. Illustration: Google Street View

Det larmer for meget, når bilisterne drøner af sted med de tilladte 110 km/t på to af landets mest befærdede motorveje, Køge Bugt og Holbækmotorvejen. For at skåne de lokale beboere i forstæderne bør hastigheden derfor sænkes til 90 km/t.

Sådan argumenterer Brøndby, Hvidovre og Vallensbæk kommuner. I første omgang har de med en fælles henvendelse forsøgt at få Vejdirektoratet til at indføre lavere hastighedsgrænser på i alt 11 kilometer af landets allermest befærdede motorveje.

Kommunerne har forgæves henvist til en bekendtgørelse, der trådte i kraft for små to år siden. Den dikterer, at vejmyndigheden i særlige tilfælde kan sætte hastigheden ned af hensyn til netop støjniveauet.

Afvist: Tidstabet er for dyrt

Trods flere runder af skrivelser frem og tilbage har Vejdirektoratet afvist enhver snak om, at motorvejene kvalificerer til den slags hastighedsnedsættelser. Hovedargumentet er det samfundsøkonomiske tab, som vil opstå, fordi bilisterne kommer langsommere frem. Ifølge kommunerne drejer tidstabet pr. bil sig om 1 minut og 20 sekunder.

Læs også: Minister: Højere fartgrænser giver årlig milliongevinst

Vejdirektoratet henviser til samfundsøkonomiske beregninger af at sætte hastigheden ned på motorvejen, som blev gennemført i 2015.

»Der ses ikke på baggrund af beregningerne at være anledning til at betvivle konklusionen i vores første svar om, at rejsetidstabet som følge af en hastighedsnedsættelse til 90 km/t på de ansøgte motorvejsstrækninger vil fylde betydeligt mere samfundsøkonomisk end de gevinster, der kan forventes realiseret i forhold til ulykker og miljø, herunder støj,« lyder det eksempelvis i en mail, som direktoratet har sendt til kommunerne i marts.

Borgmestre: Kan det virkelig passe?

Den har kommunerne sendt med som en del af en appel om at få lov til at mødes med folketingspolitikerne. De håber, at den nye regeringen vil gribe ind, sætte direktoratet på plads og få hastigheden på motorvejsstrækningerne ned, fordi den har talt for en mere grøn transportpolitik.

»En hastighedsændring vil uden de store omkostninger kunne bidrage til at nedbringe støjniveauet i området med omkring 2-3 dB og yderligere have en positiv effekt på trafiksikkerheden samt klimaet. Kan det virkelig passe, at dette tidstab skal stå i vejen for, at rigtigt mange beboere i området vil opleve en forbedret livskvalitet og sundhed som følge af, at de f.eks. kan sove bedre om natten,« spørger de tre kommuners borgmestre retorisk i et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S) og Folketingets transportudvalg.

Kommunernes indvendinger mod Vejdirektoratets argumenter er mange. For det første kom WHO tidligere i år med nye grænser for trafikstøj, som er lavere, end hvad Danmark hidtil har regnet som skadeligt. Miljøstyrelsens grænse for sundhedsskadelige effekter er 58 dB, mens WHO anbefaler at holde støjen under 53 dB.

Læs også: Trafikstøj er mere sundhedsskadelig end tidligere antaget

Vejdirektoratet har såmænd læst anbefalingerne fra WHO, men vil ikke benytte dem endnu, før Miljøstyrelsen evt. ændrer de danske grænser.

Hver anden bolig i de tre kommuner er for støjplaget

For det andet stiger trafikken voldsomt på motorvejene. På ti år frem til 2017 er der således kommet henholdsvis 43 og 27 pct. flere biler på Køge Bugt- og Holbækmotorvejene.

For det tredje er det langtfra en minoritet i de tre kommuner, som er ramt af støj over den nuværende grænseværdi på de 58 dB. Det gælder derimod godt halvdelen af alle boliger, 24.000, og for 60 procent af dem er årsagen ene og alene motorvejene. Hver syvende støjplagede bolig i landet ligger i en af de tre kommuner, og kun tre andre forstadskommuner, Solrød, Ishøj og Gladsaxe, er i nærheden af at være lige så plaget af larm fra biler.

Læs også: Fordobling på 17 år: Trafikstøj generer stigende antal borgere

Endelig argumenterer kommunerne med, at Vejdirektoratet ikke har yderligere planer om at dæmpe støjen fra motorvejene, mens de selv har gjort, hvad de kan, for at lægge en dæmper på larmen fra kommunevejene, inkl. at skifte til støjdæmpende asfalt på udvalgte strækninger.

Det har hidset kommunerne yderligere op, at de ikke mener, at Vejdirektoratet har svaret på, hvad der skal til for at opfylde bekendtgørelsens bestemmelse om at nedsætte hastigheden i helt særlige tilfælde.

Vejdirektoratet: Den bliver svær at forklare bilisterne

Der findes en del motorvejsstrækninger herhjemme, hvor hastigheden er sat ned af hensyn til trafikforholdene, men ingen, hvor det skyldes hensynet til naboerne. Det oplever danske bilister derimod ganske ofte, så snart de bevæger sig ud på de tyske motorveje.

Læs også: Faktatjek: Kan vi køre hurtigere på motorveje uden at risikere flere ulykker?

I praksis vil den dæmpende effekt være langt størst uden for myldretiden, da Køge Bugt- og Holbækmotorvejene er så proppet med trafik i myldretiden, at det oftest er vanskeligt at køre 110 km/t. Mellem 35 og 50 pct. af trafikken afvikles ifølge Vejdirektoratet på de to motorveje i myldretiden.

Uden for myldretiden, når der er god plads på vejen, mener Vejdirektoratet ikke, at de lavere hastighedsgrænser vil være »selvforklarende« for bilisterne.

»Her vil mange bilister derfor finde det naturligt og sikkert at køre hurtigere end de 90 km/t,« skriver direktoratet, og argumenterer for, at lavere fartgrænser vil kræve mere politikontrol.

Til det konstaterer kommunerne, at det allerede i dag er nødvendigt med fartkontrol, når der er plads på motorvejen, hvis ikke bilisterne skal slippe af sted med at køre hurtigere end de nuværende 110 km/t.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Problemet skal løses med støjdæmpende asfalt og støjskærme. Det må omegnsborgmestrene gerne gå til regeringen for at forlange.

De pågældende motorvejsstrækninger er fra 1960´erne og 1970´erne. Holbækmotorvej i omegnskommunerne fx. er indviet 1960-1974, altså mindst 45 år siden. Altså meget få beboere som har købt hus der inden motorvejene kom. Trafikken er steget siden de blev bygget, og det medfører mere støj i sig selv. Hvis man har købt hus ved motorvejene efter de blev bygget, har man set store stigninger i trafikken generelt i 1920´erne, 1930´erne, 1950´erne, 1960´erne og 1970´erne så det kan ikke rigtigt komme bag på nogen. Har man købt hus der efter 1974, har man også betalt en væsentlig lavere pris for det af selv samme grund.

Vedrørende klima- og sikkerhedsargumentet, er bilerne også blevet mere sikre og miljøvenlige, tænk blot på blyet som forsvandt fra benzinen i 1980´erne. Og antallet af dræbte som er faldet fra 1.000 personer om året til 200 trods stigning i trafikken.

 • 37
 • 17

Hvis man sænker hastigheden på mortorvejen, så vil GPS'erne udregne nye ruter. Ofte er det en omvej at tage motorvejen, men det opvejes så af den højere hastighed.

Derfor vil det næsten med sikkerhed betyde at flere bilister vil tage biveje, og så er det bare nogle andre der bliver støjplagede, foruden de får farligere trafik.

 • 18
 • 13

Man kunne godt gøre det her. 90 km/t på motorvejen gemmen udvalgte kommuner. Men så skal borgerne i de berørte kommuner også have et 90 km/t klistermærke på deres bil og således bliver det max. når de kører rundt i landet.

 • 14
 • 32

Lidt længere sydpå i Ishøj forhøjer man den eksisterende støjvold fra 5 til 12 meter: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/en-...

Personligt syntes jeg også man skulle kigge på kilderne til støjen -Jeg bor selv i et etagebyggeri ~500 meter fra Køge Bugt motorvejen og hører den kun som en svag susen, indtil der kommer en lastbil/motorcykel forbi der finder det morsomt at have modificeret udstødningen til langt over niveau.. og dette er et par gange i timen

 • 29
 • 0

En nedsættelse fra 110 til 90 vil de fleste trafikanter finde unaturligt lav i forhold til vejstandarden, og et sikkert resultat er at der vil opstå meget større forskelle i bilernes hastighed: ét segment vil blive ved med at køre som nu mens et andet segment altid prøver at overholde fartgrænsen. Den effekt er meget tydelig ved Kalvebodbroen hvor 90-fartgrænsen (på en strækning helt uden støjramte boliger) føles for stram for de fleste. Hastighedsforskellene er næppe til fordel for sikkerheden.

Mon ikke de støjramte kommuner i stedet skulle kæmpe for at staten bygger nogle flere støjmure? Og så i øvrigt lade deres borgmestre kæmpe kampen i stedet for at sende deres tekniske chefer ud i så politisk en kamp?

 • 17
 • 4

Et tidstab på 1 minut og 20 sekunder lyder umiddelbart ikke af meget – men det er det… Køre du strækningen hver dag i dit 40-årige arbejdsliv, så bliver det faktisk til mere end to måneder, du har spildt ekstra på denne ”lille” forsinkelse.

 • 9
 • 16

...skal det være bilisternes problem at man bygger op & ned af motorvejene ?? Man ved et der er støj langs motorvejen så lad være med at bygge støjfølsomt bebyggelse langs motorvejsnettet det er kommunerne selv som er de (U)ansvarlige i den her sag - de har tilladt bebyggelsen - nu skal de fikse støjproblemet, fortrinsvis sammen med de firmaer som stod bag byggeriet af bebyggelsen - for der er vel ingen ved sine fulde fem der tror på at man "ikke vidste" at en motorvej støjer!

 • 17
 • 13

Hastigheden på motorvejene gør, at GPS-en ofte beregner omvejen ad netop motorvejen som hurtigst. Med nedsat hastighed på motorvejen flyttes grænsen for "hurtigste vej til målet" i retning af mere trafik på landeveje og byveje frem for omvejen ad motorvejen. Såre simpelt. Og: Lavere hastighed betyder flere trafikanter på vejen samtidig, og dermed ringere vejkapacitet. Så: Hastigheden burde snarere sættes op til 130 km/t som også denne motorvej tilsyneladende er indrettet til.

Borgmestrenes kritik er blot og bart valgflæst for at pleace udvalgte vælgersegmenter frem til næste kommunalvalg. Man mærker hensigten og bliver forstemt.

 • 12
 • 18

Hvis vi laver 90 km/t på motorvejene i hele hovedstads området dvs indenfor det område rute 6 omkranser.

Så vil de fleste pendlere skulle bruge 4 minutter ekstra morgen og aften på at komme til/fra arbejde.

Den pris vil jeg meget gerne betale for at få halveret antallet af dage hvor trafikken er i total kaos grundet uheld.

90km/t vil betyde færre uheld og de uheld der så sker vil være mindre alvorlige og derfor hurtigere oprydning.

Antallet af dage med kø og øget trafik på biveje grundet uheld vil også blive reduceret væsenligt.

Færre vil komme for sent på arbejde, færre pædagoer skal have overarbejde da forældrene får flere dage hvor de faktisk kan nå hjem og hente ungerne.

Co2 udledningen fra biler vil falde med omkring 20%.

At færre vil blive syge grundet støj er kun en bonus.

At nogle få af de der kører udenfor myldretiden ikke gider ofre 2x4 minutter om dagen til fordel for de mange, betragter jeg som rendyrket egoisme.

Jeg ved godt at lige om lidt er der en enkelt der himler op fordi vedkomne pendler fra Vordingborg til Helsingør og derfor får 12 minutter ekstra hver vej, her er mit svar: FLYT tættere på dit arbejde

 • 27
 • 15

Mon ikke de støjramte kommuner i stedet skulle kæmpe for at staten bygger nogle flere støjmure?

Det lyder meget fornuftigt. I går lå jeg mærke til at de allerede er ved at sætte nogle op på en kort del af strækningen på Køge Bugt Motorvejen. Mon kommunerne helt har glemt det?

 • 4
 • 2

Det er da tudetosset at sætte hastighedsgrænsen ned på veje, der netop er brugt penge på bygge til høj hastighed, bare fordi nogle tosser har tilladt boliger på den billige jord tæt ved motorvejen. Motorveje er jo netop udstyret med alt det (broer/viadukter, tilkørselsramper, nødspor, forbud mod langsomme og bløde trafikanter, etc.), der tillader sikker kørsel ved høj hastighed. Hvis man sænker hastigheden til lidt over landevejsniveau, vil man lede flere bilister over på landevejen, der er både mindre sikker og tættere på boliger.

Og selvom Vejdirektoratet i deres uendelige visdom ikke har effektueret det på særligt mange strækninger på Sjælland, blev hastighedsgrænsen på motorveje jo faktisk hævet til 130 km/t. Så man kan sige, at de steder hvor max.hastighed kun er 110 km/t, er den jo faktisk allerede sænket.

 • 15
 • 6

om hastigheden så blev sat helt ned til 50 km/t så er der ingen bilist der ved sine fulde fem ville forlade motorvejen til fordel for andre veje. Vi er på vestegnen 10-15 km fra Kbh centrum, og i myldretiden kan en speed pedelec komme hurtigere frem end nogen bil. men alle skal være velkommen i kø/start/stop helved så larmer de ikke så længe.Og dem der i forvejen hverdag fylder dise veje op må da være ovenud lykkelige ved udsigten til at sidde i kø med endnu flere lidelsfæller.

Det bliver ikke mit problem jeg er forlængst skiftet til den teknologisk overlegne enkelt persontransporter. Ingen støj eller grim lugt, og fuldstændigt 2050 ready.

 • 10
 • 6

Kommunerne er særdeles glemsomme. Disse veje har været planlagt længe inden der var fastboende, så det er noget sludder. Desuden er det skammeligt, at man ikke benytter viden og erfaringer fra studier tilbage i 80'erne. Byg volde med naturlig beplantning - den bedste lyddæmper, der findes. Sskærme er for det meste grimme og dyre og virker ikke - og trods det bygges de nu alle vegne. Nye biler larmer meget lidt. Lastvogne må ikke køre mere end 100, så det er der allerede taget højde for. Men hvorfor tillades så de forfærdelige små maskiner, der larmer værre en en motorsav og buskrydder samtidigt. I 60' erne brugte man utalllige millioner på byplanlægning, så der er ikke noget at komme efter. Oven i købet har mange kommuner snydt de gårde og andre beboelser planlægningen gik ud over - uden kompensation nogensinde. Det er er Overgreb og magtmisbrug.

 • 10
 • 6

Her i Belgien har vi en gang imellem (sjældent heldigvis) SMOG alert. På de dage bliver den generelle hastighed på motorvejene sat ned fra 120 km/t til 90 km/t.

Resultatet er at trafikken glider meget bedre med langt færre stop.

Jeg er ikke ekspert, men kan gætte mig til at det skyldes at der er langt mindre hastighedsforskel imellem lastbiler og hurtigere personbiler. Og der er meget mindre start/stop kørsel, for der er nogen der kører for hurtigt op til de forankørende, og derefter bremser - med harmonikakørsel til følge.

En anden interessant observation er på en strækning ud af Bruxelles, hvor man over 10 km har opsat permanent strækningskontrol, så gennemsnitshastighed bliver målt. Fra dag 1 har det medført at der ikke længere er nogen der prøver at køre igennem med 150 km/t. Igen betyder det jævnere hastighed for alle, og slet ingen harmonika kørsel.

Stort plus for trafiksikkerheden og for miljøet.

Jeg ved ikke om en generel sænkning til 90km/t i storkøbenhavn er løsningen på støjproblemer, men hvis man kan fjerne de brådne kar der larmer mere end gennemsnittet ved at tage toppen af hastigsoverskridelserne ved at indføre permanent strækningskontrol på alle motorvejene, så tror jeg at man har løst mange problemer.

 • 20
 • 4

Der er en sammenhæng mellem motorvejens kapacitet og hastigheden. Den største kapacitet er ved 80-90 km /t. Der er målt sammenhæng mellem antal biler og hastighed i Fig. 3.2. Speed-flow diagram på side 4 i denne. http://www.trafikdage.dk/td/papers/paper97... Det er en fascinerende graf, der fortjener sin egen artikel. Den bekræfter også Steens observation fra Belgien.

Er der reelt en effekt i mindre køkørsel ved en sænkelse af hastigheden til 90 km/t. Eller er trængslen bare for stor? Har man regnet på det bidrag og sammenligning med de øvrige, der nævnes i artiklen?

 • 14
 • 1

Lad os flytte alle styrelser, ministerier, Rigshospitalet, Folketinget og Kongehuset til Jylland. Ribe har jo før været hovedstad, så de er nok klar igen. Så har vi intet at komme til det østlige Sjælland efter, og så kan de for min skyld ændre motorvejene til cykelstier....

 • 7
 • 12

Personligt syntes jeg også man skulle kigge på kilderne til støjen -Jeg bor selv i et etagebyggeri ~500 meter fra Køge Bugt motorvejen og hører den kun som en svag susen, indtil der kommer en lastbil/motorcykel forbi der finder det morsomt at have modificeret udstødningen til langt over niveau.. og dette er et par gange i timen

Og af forunderlige årsager, så vælter det stadig rundt med disse ekstreme støjende 2-hjulere. Der er nogle helt simple regler for støjniveuet - men jeg syntes ikke rigtig at der sker noget. Nogle gange kan de høres flere km væk.... men jeg syntes aldrig jeg har set en af dem blive stoppet. Misforstå endelig ikke. En elegant motorgang fra en velabalanceret og vedligeholdt motorcykel - kan lyde helt fint - ligefrem godt. Men de fleste perverse modifikationer, gør bare ondt i ørene og genere unødigt, selv når man bare forsøger at sidde i fred i ens lejlighed.

Ang. emnet. Så vil jeg da hellere kører 90km/t - jævnt. End at køre 110km/t, med acc/brems. Så det kunne måske være en fordel i myldertiden, så bilisterne bedre kunne nå at komme væk fra motorvejen i den anden ende, med samme rate, som de kommer ind. Men nu skal vi vist først lige lære de fleste at finde sammenhængen imellem tallet i deres speedometer og tallene på vejskiltene, samt trække til højre - før vi begynder at have for mange forventninger til moderne trafikanter.

 • 17
 • 0

Mht beboerne ville det være en rigtig beslutning, at nedsætte fartgrænsen til 90 km/h, når kommunerne ønsker det. Det vil gavne det lokale miljø, men ikke klimaet. På omfartsvejen omkring Lyon, Frankrig er hastighedsgrænsen også 90 km/h og det pga en mere flydende trafikafvikling. Pendlernes påståede øget tidsforbrug er ikke relevant, da det de kører i deres fritid. Det er kun den erhvers/arbejdsrelateret kørsel, der kan sættes på 'tabskontoen'. Vejdirektoratets begrundelse er derfor lidt absurd.

 • 11
 • 4

Kavene om max 90 km/t er jo blot et skridt på vejen til nedlæggelse af individuel motortrafik. Disse rabiate trafikmodstandere stopper jo ikke før "skridtgang" og en gående mand foran med et rødt flag.

Det er intet andet end kampen imod det teknologiske velfærdssamfund begrundet i en tåget ide om et Nirvana der kan klarer sig med en taghave og en regnvandstønde.

 • 10
 • 20

Kavene om max 90 km/t er jo blot et skridt på vejen til nedlæggelse af individuel motortrafik. Disse rabiate trafikmodstandere stopper jo ikke før "skridtgang" og en gående mand foran med et rødt flag.

Al biltrafik kører i et hastighedsområde der starter ved 0km/t og bevæger sig opad til et ikke nærmere defineret maksimum (Dansk lovgivning sætter begrænsninger som desværre ikke holder et antal idioter tilbage fra at køre hurtigere).

Langt de fleste på motorvejene omkring København bevæger sig allerede med 90-100 km/t. Men så er der de få der ødelægger det for resten ved at køre uforholdsmæssigt meget for hurtigt, og således bliver en bremseklods for et fornuftigt flow - eller sågar bliver årsag til ulykker der stopper al trafik.

Jeg er 100% sikker på at alle de der i forvejen kører som gennemsnittet overhovedet ikke er trafikmodstandere.

 • 11
 • 1

At nogle få af de der kører udenfor myldretiden ikke gider ofre 2x4 minutter om dagen til fordel for de mange, betragter jeg som rendyrket egoisme.

At nogle få ikke gider at gøre, som jeg gerne vil have det, betragter jeg som rendyrket egoisme.

Har du nogle data, som underbygger, at det kun er nogle få, der kører uden for myldretiden?

Tætheden af biler er sikkert lavere uden for myldretiden, men der er også 5 gange så meget tid uden for myldretiden, så mon ikke der kører flere uden for myldretiden. Eller omtrent lige så mange.

 • 1
 • 2

Der er tale om meget gamle motorveje, der har som jeg har forstået det altid været planer om at de skal klare en meget stor del af trafikken, hvis man så køber huse tæt derved må man forvente støj. Et alternativ hvor man "generer" trafikken, så den søger andre steder hen, f.eks. mindrre veje med skolebørn og lignende er ikke hensigtsmæssigt.

 • 7
 • 4

interessant læsning.

Der er lyde overalt. Fra trafikken, naboens havearbejde, musik eller legende børn. De lyde, vi ikke har lyst til at høre, er støj. Det har altså ikke nødvendigvis noget med lydstyrken at gøre, når vi synes, at noget støjer. Det er den enkeltes personlige lydoplevelse, der er afgørende for, om lyd opfattes som støj. Selv meget svage støjformer kan være meget generende. Tænk bare på en dryppende vandhane eller kollegaen, der klikker med sin kuglepen. https://netdoktor.dk/sundhed/stoej-kan-gaa...

 • 2
 • 2

Langt de fleste på motorvejene omkring København bevæger sig allerede med 90-100 km/t. Men så er der de få der ødelægger det for resten ved at køre uforholdsmæssigt meget for hurtigt, og således bliver en bremseklods for et fornuftigt flow

Fuldkommen enig - jeg sidder tit på omtalte veje. Som også påpeget ovenfor kører de fleste biler på indfaldsvejene i myldretiden hvor hastigheden under alle omstændigheder er under 50 km/h, hvorfor jeg ikke tror på de beregnede tal for tabt arbejdstid.

 • 8
 • 1

Et alternativ hvor man "generer" trafikken, så den søger andre steder hen, f.eks. mindrre veje med skolebørn og lignende er ikke hensigtsmæssigt.

Kan du anvise hvor de veje liggerpå vestegnen ? jeg tror der er mange der vil være interesseret i at benytte dem. 90 km/t ridende på en grøn bølge og uden nogen form for tværgående trafik. Hvorfor har vi dog været så dumme at poste milliarder i motorveje må man spørge sig selv.

 • 5
 • 1

En ekskursion til Hamborg nord for Elbetunnellen og til Essen nær centrum anbefales.

Her ses bl.a. løsninger med helt eller delvist nedgravet motorvej, afskærmning med helt eller delvist overdækning og brug af midterrabatten til afskærmning, så den ikke behøver at blive 12 meter høj.

Afskærmning er jo ikke gratis, men spørgsmålet er, hvilket Danmark vi ønsker os. Det er altså teknisk og økonomisk muligt med både store trafikårer og relativt stille byer og natur tæt på hinanden.

 • 4
 • 0

Når der er kø på køge bugt er det ret normalt at landevejene på begge sider hurtigt også bliver stoppet til (Tåstrupvej -> Karlslunde, Greve, Kappelev Landevej nord for og Skelvej, Blågårdsvej og hele Strandvejen syd for. Når det er helt galt er det hurtigere for mig (Fra Solrød) at køre af strandvejen til Avedøre Holme for at komme til Amager, en sjælden gang hele vejen -men mest bare fra Vallensbæk da Amagermotorvejen er ustyrligt underdimensioneret -Selve Køgebugt motorvejen er meget sjældent noget der forsinker voldsomt

Og mht til Holbækmotorvejen har jeg været nok i Klovtoftekrydset i Tåstrup til at gætte på Roskildevej..

 • 3
 • 1

Da motorvejene blev lavet, var der meget lidt bebyggelse i nærheden. Det har ændret sig med tiden. Noget andet der har ændret sig er mængden af trafik og dermed mængden af støj. Boliger der blev bygget da støjen ikke var noget problem og langt under nutidige grænseværdier, finder sig efterhånden i støj der gør at man ikke måtte bygge i dag.

Vejdirektoratet har ansvaret for at vedligeholde deres vej og udsender den mere støj end da den blev bygget må de støjdæmpe den, fx med støjmurer. Det vil de også gerne, men de har ikke pengene. Derfor ender vi tit med to sæt politikere der kan blive enige om at der skal gøres noget, men ingen har pengene.

Og hvad kan vi gøre ved det? Det er vel dem som støjer der må betale, ligesom det er Bane Danmark der betaler når togene støjer for meget, eller Forsvaret når det er nye flye der støjer for meget. Og så skal vi se at få noget færdselspoliti der kan klippe pladerne på de motorcykler der med vilje støjer ud over det tilladte. Ét køretøj forpester hurtigt tilværelsen for flere tusinde familier.

 • 8
 • 1

Skal vi have lavere hastigheder og lavere forskel i hastigheder, så må vi få ændret den regel, der gør at speedometre må vise 10% +6 km/h for meget, men ikke for lidt.

Det skaber irritation og farlige situationer, når nogen køre præcist efter gps-hastighed, og andre tror de kører på grænsen, men i virkeligheden op til 10km/h langsommere.

De fleste biler har elektronisk speedometer, og det burde være simpelt at have en gps-chip, der benyttes til at kalibrere det "mekaniske" speedometer på lige strækninger med godt signal. Så vil det "mekaniske" speedometer også vise korrekt hvor gps ikke virker.

Selv på ældre biler må det kunne lade sig gøre at have en gps-enhed, der også får signal fra den konventionelle hastighedssensor, så man får den korrigerede hastighed vist.

En GPS-chip kan fås for få € fra Kina, så det burde ikke koste ret meget at nye biler får nøjagtige speedometre, og en løs enhed kan næppe koste mere end 200kr.

 • 3
 • 2

En GPS kan også sagtens vise at man kører hurtigere end man gør. Når signalet er bedst er der en usikkerhed på 3 meter og den er typisk højere. Kører man efter hvad GPSen siger, skal man huske at en GPS må gerne vise at man kører langsommere end man gør, men det må bilen ikke og derfor kan man diskutere om det er klogt at rette sig efter efter hvad der må klassificeres som legetøj frem for bilens indbyggede sikkerhedsinstrument.

Det er irreterende at skulle overhale en bil der kører en snas langsommere end én selv, og jeg bander dem selv langt væk. Særligt når de hæver hastigheden mens jeg er ved at overhale. Men det er en anden snak.

 • 4
 • 5

Problemet med biler der konsekvent IKKE følger strømmen og den fælles hastighed i et motorvejsspor skyldes hverken spedometre eller GPS, men at nogle benytter cruse control, og sætter denne på et for dem bestemt hensigtsmæssigt tal.

Det er og bliver en uskik, og ret beset en egoistisk adfærd der er til stor gene i trafikken.

Så: Forbyd anvendelse af cruse control på tæt befærdede veje. Så vil alt gå mere glat og hensigtsmæssigt for alle.

 • 0
 • 13

En GPS kan også sagtens vise at man kører hurtigere end man gør. Når signalet er bedst er der en usikkerhed på 3 meter og den er typisk højere.

En GPS bruger ikke positioner til at beregne hastighed, den bruger doppler-effekten, og kan have en usikkerhed på ned til 0.1km/h.

Min idé går ud på at bruge GPS-hastigheden målt på lige strækninger og under gode forhold til at kalibrere det "mekaniske" speedometer.

 • 4
 • 0

Lavere hastighed giver bedre fremkommelighed i myldretrafikken. Det mener svenskerne i hvertfald i Gøteborg og sætter derfor hastigheden ned intelligent. Problemet er en relativt lav hastighed på en 4 sporet motorvej med begrænset trafik i yder timerne. Det er meget svært med andet end massive bøder og stræknings kontrol at holde nede. Men hvis der er færre biler så er støjen vel også mindre og en højere hastighed kan accepteres?

 • 2
 • 1

Selvfølgelig bør farten sænkes på Storkøbenhavns motorveje. Det er jo fuldstændig vanvittigt at udsætte tusindvis af beboere for voldsomme støjgener, blot for at bilisterne i bedste fald (og uden for myldretiden) sparer nogle få transportminutter. Vejdirektoratets økonomiberegninger er hul i hovedet: Man multiplicerer den meget lille og dermed stort set værdiløse tidsbesparelse for den enkelte med det høje antal trafikanter og opnår dermed et stort men meningsløst tal for "samlet tidsbesparelse". Dette store tal ganger man så med en slags teoretisk timeløn, og hokus pokus når man med denne verdensfjerne form for købmandsregning frem til store milliardbeløb per år som "samfundsgevinst". Kun ved meget større rejseafstande end dem, der er aktuelle inden for Storkøbenhavn giver høj hastighed reelle samfundsgevinster, fordi den enkelte trafikant vitterlig sparer brugbar tid.

 • 1
 • 2

Måske er det en god ide at lade være med at tale normale bymæssige vilkår op til "voldsomme støjgener." !

Målinger dokumenterer jo, at der IKKE er særlige støjgener i de omtalte områder, men at trafik kan høres på samme måde som alle andre steder hvor mennesker har valgt at bosætte sig i en by med den trafik der nu enagng er en forudsætning for overhovedet at have den by, de samme mennesker i øvrigt sætter pris på.

Men alt kan jo misbruges i propaganda imod den trafik som nogle rent emotionelt har valgt som deres personlige hadeobjekt.

Lidt det samme som den useriøse propaganda imod dieselbiler, med udgangspunkt i, at Kaare Pres Kristensen med sin partikelmåler har hidset nogle op. Resultet: Nu stiger salget af benzinbiler og diesel falder, endda så meget, at CO2-emissionen nu stiger p.g.a. øget fossilbrug til den dårligere benzinteknologi. Var det nu meningen ? For partiklerne er der jo stadig, det meste udefra eller fra andre naturlige kilder.

Nå, fred med det, for ingen er endnu døde af de partikler Kaare Pres Kristensen måler, og alle hals forudsigelser om katastrofer dementeres effektivt af den stadig stigende levealder - også i København.

 • 2
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten