Vestegnskommuner drømmer om Metro til Rødovre: Håber på hjælp fra staten

Illustration: Lasse Gorm Jensen, Teknologiens Mediehus

Rødovre Kommune gjorde det i sidste uge tydeligt, at de gerne så, at næste udbygning af metroen nåede helt til Rødovre Centrum. Udmeldingen kom i fællesskab med Hvidovre Kommune, der har fået undersøgt mulighederne for udbygning af metroen til Hvidovre Hospital.

Men i rapporten for undersøgelsen står Rødovre ikke nævnt en eneste gang. Så hvordan kommer Rødovre ind i billedet? Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S) forklarer, at kommunen ønsker en metro i fremtiden, men erkender også, at drømmen har lange udsigter.

»Vi er ikke så langt i processen endnu, at vi har fået lavet detaljerede rapporter eller screeninger,« siger han til Ingeniøren, men understreger samtidig, at han mener, at projektet er realistisk.

Læs også: Metro til Hvidovre og Bispebjerg Hospital vil koste 30 milliarder kroner

En dyr ting på ønskesedlen

Borgere på den københavnske vestegn skal dog væbne sig med tålmodighed. Rødovre og Hvidovre har nemlig ikke råd til selv at betale for de ønskede udbygninger på metroen.

»Den store udfordring er anlægsudgifterne. Kommunerne har ikke mulighed for at sælge jord og bruge pengene til at bygge metro, som man har gjort i København,« siger Erik Nielsen, der fortsætter:

»Derfor håber vi, at staten og Københavns Kommune vil bidrage, da en metro til Vestegnen vil være med til at løse en del af trængselsproblemerne i hele hovedstadsområdet. Ligesom staten bygger de store veje her i landet, må staten også bidrage til at udbygge metroen.«

Rødovre er en af Danmarks tættest befolkede kommuner, og en metrolinje kunne være med til at afhjælpe den stigende trængsel. En udbygning af metroen til Rødovre står dog ikke på listen af forslag i Københavns Kommuneplan for 2019, men Erik Nielsen håber nu alligevel, at politikerne på Københavns rådhus og Christiansborg vil hjælpe.

»Det er et politisk valg, om man vil fremme transportløsninger, der både giver renere luft og gør det hurtigere at komme til og fra arbejde,« siger Erik Nielsen.

Grove estimater

Kommunerne anslår, at det vil koste mellem 9,3 og 14 mia. kroner at bygge metro fra Ny Ellebjerg til Rødovre Centrum. De tal er dog ikke udgivet i nogen rapport, men borgmesteren mener, at tallene er realistiske.

»Tallene stammer fra Metroselskabet, som har lavet foreløbige beregninger. Tallene for både passagerer og driftsøkonomi er så lovende, at både staten og Københavns Kommune bør indtænke metro til Rødovre over Hvidovre, når man skal udvikle den kollektive trafik i hovedstaden i de kommende år,« siger Rødovres borgmester Erik Nielsen.

Ingeniøren har fået indsigt i kommunikation mellem kommunerne og Metroselskabet, der ganske rigtigt viser tal på ca. 14 mia. kroner, men kommunikationen understreger også gentagne gange, at der er tale om »grove estimater,« og pointerer samtidigt behovet for yderligere screening.

For 14 mia. kroner ville vestegnskommunerne til gengæld få boret ud til underjordisk metro fra Ny Ellebjerg via Hvidovre Hospital til Rødovre Centrum.

Det er ikke første gang, Rødovre leger med tanken om at få metroen til byens centrum. Der har tidligere været foreslået, at metroen kunne forlænges fra Flintholm til Rødovre, hvilket dog blev droppet bl.a. fordi, den linje ville køre gennem forholdsvist tyndt befolkede områder.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Rødovre kommune vil føre metroen gennem bebyggelser med høj befolkningstæt, så det kommer de nuværende beboerne i Rødovre til gavn. Nej, nej, nej, de har slet ikke forstået det. Metroen skal gennem gamle industriområder langt fra nuværende bebyggelse, så disse gamle industrigrunde kan sælges dyrt. Så lægges busliner, der betjener nuværende bebyggelse om, således at folk ikke kan komme nemt og direkte noget sted hen, men tvinges over i metroen.

 • 6
 • 4

Metroen skal nemlig selvfølgelig hele vejen til Flintholm/Vanløse. Fra Rødovrecentret fortsættes nordpå til industriområdet ved Egegårdsvej. Det må kunne byudvikles til at give nogle penge. Derfra over til Vanløse ved Bogholder alle/Jydeholmen, som altså er ret tæt bebygget.

 • 0
 • 1

Mere ringmetro forslag:

Nord

Eremitagen

DTU

Kongens Lyngby (nær) Lyngby station

(nær) Bagsværd station

Smørmosevej (industrikvarter)

Kagsåkollegiet

Herlev hospital

Herlev bymidte

(nær) Herlev station

Mileparken herlev

Industriområde vest for motorring 3

Rødovre centrum

Syd

 • 0
 • 3

Mere ringmetro forslag:

Nord

Eremitagen

DTU

Kongens Lyngby (nær) Lyngby station

(nær) Bagsværd station

Smørmosevej (industrikvarter)

Kagsåkollegiet

Herlev hospital

Herlev bymidte

(nær) Herlev station

Mileparken herlev

Industriområde vest for motorring 3

Rødovre centrum

Syd

Såvidt jeg kan se dublerer den for en stor del af vejen Ring 3-letbanen. Og så forresten, så vil en metro til Eremitagen ikke kunne betale sig, om så hjortene i Dyrehaven løser billet.

 • 3
 • 1

Hvis det skal give mening skal line da føres helevejen fra Hvidovre hospital igennem/under Rødovre og til Vanløse eller Flintholm så ringen "lukkes" ?

Med "ringen lukkes" mener du så, at begge metroer får endestation på Vanløse/Flintholm og folk så skal skifte tog, eller mener du, at Metroen fysisk skal køre i ring?

For med sidstnævnte så bliver det da først rigtig dyrt, når der skal laves afgreningskammer på den eksisterende Metro, med lukning af Metroen i årevis til følge. Det er ingen vist interesseret i.

 • 2
 • 0

Hvis det skal give mening skal line da føres helevejen fra Hvidovre hospital igennem/under Rødovre og til Vanløse eller Flintholm så ringen "lukkes" ?

Der er ingen grund til at alle nye metrolinjer partout skal indgå i lukkede ringe, selv om Cityringen er fin nok. Men se den påtænkte Havnering som skal gå gennem en del øde områder. Det vil ske på bekostning af radialforbindelsen til Brønshøj/Husum, hvor der rent faktisk bor mennesker, som nu må nøjes med en meget langsommere letbane. Også til Rødovre vil en ren radialforbindelse give masser af mening.

De fleste metrosystemer i verden er domineret af radialforbindelser, med ring- og tværforbindelser som supplement. Det er der gode grunde til.

 • 0
 • 0

Det forekommer mig at være en meget dyr løsning i forhold til det forventede samfundsøkonomiske afkast.

Det vil give bedre mening at se på en metrolinje fra Brønshøj/Bellahøj over Nørrebro Station, Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og videre ind mod centrum.

 • 3
 • 0

Det vil være et spørgsmål om midlertidigt at gøre Flintholm til endestation eller at droppe Vanløse som metrostation helt, og i stedet lade S-toget stoppe der.

Jeg bor i Rødovre, og burde derfor tale for en sådan løsning, men jeg kan ikke få det til at løbe rundt. Det er angivet i en anden artiklen, at strækningen til Hvidovre Hospital kun lige løber rundt rent driftsmæssigt, så det vil være et problem at finansiere anlægsudgifterne. Det er rimeligt at antage, at økonomien vil være tilsvarende (måske endda lidt bedre), hvis strækningen videreføres til Rødovre Centrum, for den går gennem tætbebyggede områder, og centeret vil naturligvis generere meget trafik.

Men fra Flintholm til centeret? Der ville komme en station i krydset Hyltebjerg Allé/Ålekistevej. Den ville fungere fornuftigt, der er et godt befolkningsunderlag. Så kunne man anlægge en station for enden af Hyltebjerg Allé ved Damhussøen, men den ville fortrinsvis blive brugt af ænder. Det næste oplagte sted ville være Egegårdsvej/Rødovrevej. Den vil heller ikke blive brugt særlig meget, bebyggelsen er ikke så tæt i det område. Den sidste station kunne betjene Bykernen (et nyt beboelsesområde under planlægning, det skal ligge omme bag ved Viften), den ville give fin mening, Men hvorfor så ikke udvide den anden strækning med en ekstra station.

Alt i alt vil der bare være for store udgifter i forhold til nyttevirkningen.

 • 1
 • 0

Ville det ikke være billigere at bygge en eleveret metro midt i Avedøvere Havnevej (Ring 2½)?

Så vidt jeg husker så er der rimelig god plads i form af bred midterrabat og plads på begge sider af vejen. Det er jo ikke en ny løsning, og den fungerer andre steder, fx i Ørestad.

At lave en en boret metro hvor der er plads over jorden, bør kun gøres af hensyn til æstetik.

 • 2
 • 0

Det vil være et spørgsmål om midlertidigt at gøre Flintholm til endestation eller at droppe Vanløse som metrostation helt, og i stedet lade S-toget stoppe der.

Ikke hvis det skal være en ringmetro a la Cityringen. Så vidt jeg ved, så har den eksisterende Metro (M1 og M2) ikke fysisk forbindelse med Cityringen (M3 og M4). Og det grundet, at Metroen fra 2002 er et helt andet system, så hverken tog eller signaler kan tale sammen på M1/M2 og M3/M4.

Skal Cityringens afgrening fra Ny Ellebjerg over Rødovre og til enten Vanløse eller Flintholm kobles på den eksisterende Metro fra 2002, så skal den eksisterende Metro bygges pænt meget om. Vil man så også have, at den skal kunne køre i ring, så skal der også laves endnu et afgreningskammer et sted på den eksisterende Metro. Det bliver meget, meget dyrt og den eksisterende Metro (M1 og M2) vil ikke kunne bruges i byggeperioden.

Man kan selvfølgelig spare en afgrening og så lade toget køre fra Vestamager/Lufthavnen over Vanløse til Rødovre og videre til Ny Ellebjerg og ud på Cityringen eller til Nordhavn. Det bliver ikke en ringmetro, og M1/M2 skal alligevel bygges om i årevis.

 • 0
 • 0

Det mest iøjnefaldende ved forslaget om Hvidovre Hospital er et enorm herresving for at koble Rødovre til en metro-arm. Hvorfor ikke videreføre M1 og/eller M2 fra Vanløse ned om Ålekistevej og nord om Damhussøen? Alene omkring Ålekistevej er befolkningsunderlaget sufficient , hvortil kommer, at Rødovre har et stort befolkningsunderlag samt et stort opland til Rødovrecentret. Dertil kommer yderligere, at strækningen er betydeligt kortere end herresvinget om Hvidovre Hospital. Mvh Jens-Holger Stellinger

 • 1
 • 0

Det mest iøjnefaldende ved forslaget om Hvidovre Hospital er et enorm herresving for at koble Rødovre til en metro-arm. Hvorfor ikke videreføre M1 og/eller M2 fra Vanløse ned om Ålekistevej og nord om Damhussøen? Alene omkring Ålekistevej er befolkningsunderlaget sufficient , hvortil kommer, at Rødovre har et stort befolkningsunderlag samt et stort opland til Rødovrecentret. Dertil kommer yderligere, at strækningen er betydeligt kortere end herresvinget om Hvidovre Hospital.

Det er diskuteret tidligere vedrørende denne artikel. Området er for tyndt befolket. At lave et metrostop ved et storcenter lyder tiltalende, men de fleste folk som skal storhandle foretrækker nok bilen. Det er også dyrt at proppe 2 voksne og 2 børn i et tog, sammenlignet med bilen. Ålekistevej har primært bebyggelse i 3-5 etagers højde på begge sider, dog også etplansbyggeri, men lige bagved vejen ligger på begge sider ganske almindelige villaområder, altså tyndt befolket.

 • 0
 • 0

Skal man lave en boret tunnel på ca 2.250 m fra Vanløse St. til Rødovre Centrum, vil det formentlig koste 1,5 mia kr pr km eller 3,375 mia kr. Men det kan gøres billigere: 1. Før metroen til Vanløse videre til Jyllingevej station ved at dele sporet med S-toget. 2. Før metroen videre under Jyllingevej med en cut and cover løsning til Damhusengen 3. Før metroen over jorden gennem Damhusengen til Elvergårdsvej. 4. Lave cut and cover på Elvergårdsvej og Rødovre Parkvej til RC. Så er dén ged barberet, det kan formentligt gøres til 1/2 pris.

 • 0
 • 1

Det mest iøjnefaldende ved forslaget om Hvidovre Hospital er et enorm herresving for at koble Rødovre til en metro-arm. Hvorfor ikke videreføre M1 og/eller M2 fra Vanløse ned om Ålekistevej og nord om Damhussøen? Alene omkring Ålekistevej er befolkningsunderlaget sufficient , hvortil kommer, at Rødovre har et stort befolkningsunderlag samt et stort opland til Rødovrecentret. Dertil kommer yderligere, at strækningen er betydeligt kortere end herresvinget om Hvidovre Hospital. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Det er diskuteret tidligere vedrørende denne artikel. Området er for tyndt befolket. At lave et metrostop ved et storcenter lyder tiltalende, men de fleste folk som skal storhandle foretrækker nok bilen. Det er også dyrt at proppe 2 voksne og 2 børn i et tog, sammenlignet med bilen.

At området er tyndt befolket er jo ret ligegyldigt eftersom der kun er planlagt en station i Rødovre. En metro station ved RC. Det er ikke min fornemmelse at RC er et storindkøbs center ala bilka hvor familier fylder gigantiske indkøbsvogne op for derefter at fylde bilen op. Der er masser af dagligdags små indkøb både med bil og cykel. Jeg kunne sagtens forestille mig en markant støre trafik fra indre KBH til RC af mennesker der bor tæt på en metro station. Men nu var det jo myldretids trængsel det drejede sig om. Og der syntes jeg Rødovre via en hjemme side og en konkurence skulle spørge sine borgere hvor mange der ville vælge bilen fra til fordel for metroen.

 • 1
 • 0

for ca 7-8 år siden da de lavede nogle nye tilkørsler til motorring 3 . Senere søgte jeg job i ringsted men droppede det på grund af den igangværende udbygning af E20. Jeg blev så deprimeret af den jyllingevej trængsel at jeg købte en el-cykel. Siden har jeg ikke sidet i en eneste kø. Vejarbejde/udvidelser kan heller ikke forsinke mig mere. Fuldstændigt overlegen på alle punkter. (undtaget at køre til ringsted.) Til Rødovre er jeg den absolut hurtigste i myldretiden, også hurtigere end den metro de aldrig får.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten