Vestas vil høste strøm fra vindmøllernes vibrationer

Vibrationer i en vindmølle er som et termometer for, hvordan møllen har det. Hver mølle har sit eget vibrationsfingeraftryk. Fungerer et leje ikke optimalt, giver det sig udslag i vibrationer i vingen, som en sensor kan registrere.

Netop måling af vibrationer har danske Ferroperm Piezoceramics arbejdet på i årevis og har endvidere de seneste tre år haft et samarbejde med DTU Nanotech omkring. Men nu løftes samarbejdet til næste niveau. Nu skal virbrationerne ikke kun måles, men også levere strøm til at opsamle resultaterne og sende dem videre.

»Man har længe arbejdet med at udnytte vibrationer til at levere strøm, og der findes allerede i dag såkaldte energihøstere, der fungerer ved bestemte svingninger. Vi udvikler et system, der ikke er afhængig af en bestemt frekvens,« fortæller udviklingschef Erling Ringgaard, Ferroperm Piezoceramics, til Ing.dk.

Ved at høste strøm fra vibrationer slipper man for at skulle føre kabler med strøm eller benytte batterier. Desuden vil det i følge Erling Ringgaard også være muligt at tilvejebringe tilstrækkeligt med strøm til, at en sensor kan opfange signaler og til at sende disse signaler trådløst videre i overvågningssystemet.

DTU Nanotech og Ferroperm Piezoceramics er gået sammen med Vestas, der er interesserede i at benytte teknologien til at opsamle data fra selskabets vindmøller, og de tre parter har netop modtaget forskningsstøtte fra Højteknologifonden på 12 millioner kroner over de næste tre år.

»Nu har vi også fået Vestas med, og det bliver spændende at få teknologien ud af laboratorierne og ind i en konkret anvendelse,« siger Erling Ringgaard.

Han forventer, at det inden for de tre år, som programmet kører, vil være muligt for konsortiet at frembringe en prototype på teknologien. Efter yderligere et par år skal produktet på markedet. Ifølge Erling Ringgaard er der store perspektiver i teknologien.

»Når vi har vist, at det fungerer i vindmøller, så er det naturligt at se på andre vanskeligt tilgængelige områder, hvor der kan være brug for avancerede målinger. Her er flyindustrien jo en oplagt mulighed, men der kan være mange andre,« siger han.