Vestas skal bygge minimølle til afrikanske minigrids

Som et led i den danske udviklingspolitik har Danida søsat et projekt i samarbejde med Vestas, VedvarendeEnergi og DTU, der i første omgang skal give kenyanere uden for de etablerede elnetværk adgang til grøn strøm.

Planen er, at Vestas udvikler en ny type vindmølle, der skal integreres i de minigrids, der allerede eksisterer, men typisk kører på en kombination af dieselgeneratorer og solenergi.

Læs også: Hybride mikro-grids skal sikre strømforsyning i Sydøstasien

Energi skaber vækst og job

VedvarendeEnergi, der er projektleder på projektet, har stor erfaring med udviklingsarbejde i Kenya, hvorfor de også er med i projektet. Men organisationen vurderer, at projektet har stort potentiale, og det er på sigt meningen, at konceptet skal udbredes til andre dele af Afrika.

»Selve løsningen handler ikke kun om at udvikle en ny type vindmølle. Det handler om at kunne integrere vindmøllen i et minigridsystem og så udbrede løsningen for at give flere adgang til elektricitet,« siger Bjarke Rambøll, der er sekretariatsleder for VedvarendeEnergi.

På det afrikanske kontinent har kun 35 procent af befolkningen daglig adgang til strøm, og i mange områder er der lange udsigter til at få etableret kontakt til de nuværende elgrids. Derfor er løsningen ikke at bygge kæmpe vindmøller, der transporterer strømmen væk. I stedet skal Vestas udvikle små vindmøller, der giver lokalbefolkningen umiddelbar adgang til elektricitet.

Og det vil ifølge Bjarke Rambøll være med til at sikre vækst og udvikling i lokalområderne.

»Adgangen til energi vil sætte skub i den lokale udvikling og skabe vækst og job,« vurderer Bjarke Rambøll.

VedvarendeEnergi oplyser i øvrigt, at mange af komponenterne til de vindmøller, som Vestas udvikler, vil blive produceret i Kenya og på den måde også vil sætte gang i den industrielle udvikling i landet.

Lille mølle skal konkurrere med solenergi

De vindmøller, der eksisterer på det kenyanske marked, er på nuværende tidspunkt for dyre. Vestas skal derfor udvikle en vindmølle, der er konkurrencedygtig i kombination med den solenergi, som de eksisterende minigrids allerede kører på.

»Der er som sådan ikke tale om en vindløsning til Afrika, men en integreret energiløsning, der kombinerer de forskellige teknologier,« fortæller Ivan Nygaard, der er senior forsker på DTU.

Der eksisterer en global målsætning om, at alle mennesker på Jorden skal have adgang til strøm i 2030 - derfor bliver der brugt rigtig mange bistandsmidler til electrificering af landområder i Africa for øjeblikket.

»De fattigste mennesker har ikke råd til at betale for strømmen, som vi andre har. Derfor er det nødvendigt med en form for krydssubsidiering fra de etablerede net ud til de landområder, der skal have etableret nye net,« forklarer Ivan Nygaard.

Det kan ifølge DTU-forskeren gøres ved, at man lægger afgifter på strømmen i de allerede etablerede områder, suppleret med donormidler og projekter som dette.

»Det betyder, at der er rigtig meget bevægelse på området, og det er en fantastisk situation,« vurderer Ivan Nygaard.

Stor kommerciel interesse

Allerede nu kan Ivan Nygaard berette om, at mange private selskaber er i gang med at etablere minigrids i stor stil ude i landsbyerne, og det har en stor fordel.

»Det betyder, at de private selskaber kan tage vores projekt til sig og integrere det relativt hurtigt i de minigrids, de har etableret,« konstaterer Ivan Nygaard og tilføjer:

»Ofte ser man gode projekter i Afrika stå og falde hen. Ikke fordi de ikke fungerer, men fordi der ikke har været en efterfølgende kommerciel interesse. Med vores tilgang er der en etableret kommerciel partner til at tage over, når projektet er færdigt.«

Lokale myndigheder skal involveres

Foruden de tekniske udfordringer ved at udvikle vindmøllen, som ligger ved Vestas, så har projektet nogle reguleringsmæssige udfordringer. Det forsøger man at løse ved at inddrage de lokale myndigheder i projektet og derved sikre de rigtige rammebetingelser for integration af vind i minigrids.

Det er ifølge Ivan Nygaard et område, hvor UNEP DTU har stor ekspertise fra andre lande i Afrika. Derudover ligger der en udfordring i at etablere en lokal produktion af vindmøllerne. Projektet forventes operativt om senest fem år.