Vestas kvittede giftigt styren og valgte epoxy for 13 år siden

Når andre vingeproducenter ikke har arbejdsmiljøproblemer med opløsningsmidlet styren - sådan som LM Wind Power tilsyneladende har det - så skyldes det, at de helt har skiftet støbe-teknologi og derfor ikke mere har behov for polyester - og dermed styren - i produktionen.

Hos Vestas Wind Power forklarer adm. direktør for Vestas Blades, Ole Borup Jakobsen, at man allerede midt i halvfemserne begyndte at gå væk fra at bruger glasfiberarmeret polyester og i stedet gik over til at anvende epoxy sammen med glasfiber i en ny proces. I 1997-98 stoppede man helt med polyester.

»Vi ville gerne kunne bygge nogle lettere vinger og have en mere miljøvenlig arbejdsproces, så derfor gik vi over til epoxy og til en såkaldt pre-peg proces, hvor glasfiberen er imprægneret med epoxy i forvejen,« siger han.

Han tilføjer, at styren jo er et organisk opløsningsmiddel, der har været kendt i 100 år, og det ifølge hans opfattelse er bedst, hvis man kan undgå at bruge den slags.

Men epoxy er allergifremkaldende og dermed ikke ufarligt?

»Nej, men når glasfiberen netop er imprægneret i forvejen, betyder det, at vi slet ikke har flydende epoxy i vores vingeproces og dermed ingen emissioner,« forklarer han.

Robotter sprøjtemaler med epoxy

Processen virker sådan, at man først lægger den imprægnerede glasfiber op i vingeformen, hvorefter det hele opvarmes, så epoxyen bliver flydende og binder fibrene sammen.

Helt slippe for flydende epoxy på fabrikken kan man dog ikke, idet vingerne stadig sprøjtemales med epoxymaling til sidst:

»Men det foregår i lukkede malerkabiner, og vi går efterhånden mere og mere over til at lade robotter klare maleriet,« siger Ole Borup Jakobsen.

Forskningsspecialist på Risø DTU med speciale i kompositter, Hans Lilholt, forklarer, at styren hører uløseligt sammen med materialet polyester, der populært sagt limer glasfibre - i måtter, væv eller som tråde - sammen til et stærkt komposit-materiale.

Polyester indgår sammen med styren i hærdeprocessen og samtidig er styren et opløsningsmiddel, der sørger for at fortynde polyester-blandingen, så den er nem at arbejde med.

Hvis man i stedet vil bruge epoxy til at lime glasfibrene sammen med, kan man undgå den meget stærkt lugtende styren, men har så til gengæld fået epoxy at slås med.

Ingen materialeteknisk forskel

Epoxy er som nævnt allergifremkaldende i lav-molekylær form, altså flydende, hvor den kan gå igennem huden og ind i organismen.

»Rent materialeteknisk er der ingen forskel mellem polyester og epoxy som bindemiddel for glas- eller kulfibre - bortset fra at epoxy bedre klarer fugt,« vurderer Hans Lilholt fra Risø DTU.

Han peger dog på, at styren i polyesteren er mere flygtig end epoxy og det derfor vil være lettere at holde epoxyen inde i lukkede rum og dermed sikre et bedre arbejdsmiljø:

»Styren er ekstrem stærkt lugtende. Så fordi man kan dufte stoffet, er det ikke ensbetydende med, at grænseværdierne er overskredet og at der dermed er noget galt med arbejdsmiljøet,« siger Hans Lilholt.