Verdens voksende landbrugsareal skriger på flere honningbier

Trods udbredt bekymring over nedgang i antallet af bier i Europa og USA, så vokser antallet af bier mærkbart på verdensplan.

Et forskerhold med deltagere fra Argentina og Canada har fundet frem til, at klodens totale population af bier er øget med 45 procent i løbet af det seneste halve århundrede.

Men forskerne er bekymrede over, at i samme tidsrum er andelen af afgrøder, som er afhængige af menneskers opdræt af bier, øget med over 300 procent, skriver forskerne i deres forskningspaper.

Verdens bier skal overkomme stadig mere, fordi mennesker over hele kloden tilplanter landbrugsland med afgrøder, der kræver biernes aktive indsats. Nu er det måske ved at være for meget for bierne. (Foto: Wikipedia) Illustration: Wikipedia

Konklusionen er, at verden kommercielle fødevareproduktioner er blevet langt mere afhængige af en stor mængde bier, end godt er. Og det betyder, at der kan opstå bestøvningsproblemer i fremtiden, både i de kommercielle afgrøder og i lokalområdernes naturlige flora.

Forskernes anbefaler derfor, at politikere tager problemet med i betragtning, når de vedtager landbrugs- og miljøbeskyttelsespolitik.

Efterspørgslen efter honning og andre bi-afhængige fødevarer er kraftigt voksende, og derfor vokser mængden af bistader med den foretrukne biart Apis mellifera.

Mange afgrøder har imidlertid ikke brug for bier. Det gælder eksempelvis hvede, majs og ris.

Æbler og squash skal derimod bestøves af bier, men humlebierne kan også udføre arbejdet, hvis apis mellifera'erne har for travlt.

Dokumentation

Forskningspaper om biernes tilstand
Artikel i Scientific American

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Skriger?

ha ha, foreløbigt ser det ud til at naturen selv finder ud af det som sædvanligt - far out

 • 0
 • 0

Selvom landbrugsarealet er vokset betyder det vel ikke nødvendigvis at der er kommet flere planter der skal bestøves end før. Hvis man for eksempel har valgt at anlægge en æbleplantage hvor der før har været en eng, skov eller græsmark med rig blomsterflora vil æbleplantagen sikkert ikke kræve flere bier end den natur der var der i forvejen. Desuden er der vel også andre insekter end lige præcis bier der bestøver blomster..

 • 0
 • 0

Hvilke landbrugsarealer skriger på bier? Ingen korn- eller foderarealaer skal bruge bier. Raps bestøves af bier, men hvis ikke der er bier, vil rraps bestøve sig selv, mod et beskedens mindreudbytte. Kløver i en græsmark skal bestøves af bier, men som foderplante er det ligegyldigt. Kun enkelte frøarealer skal bruge bier, så det ser ud til, at kilderne til artiklen ikke er særlig kyndig udi landbrug! Som det nævnes i artiklen, er visse frugttræer og -buske afhængig af bibestøvning, men disse afgrøder hører hører ikke til landbrugsarealer. Pesticider er nævnt som et problem, men der er skam strenge restriktioner til at bruge dem på arealer, hvor der er fare for bibesøg, sprøjtemanden er skam erstatningspligtig, hvis han ødelægger bier - hvis biejeren blot anmelder placering af sine stader og husker at give dem vand.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hvilke landbrugsarealer skriger på bier?

Hvad med jordbær? I stedet for bevæge mig ud i en længere diskussion om hvad der her hhv. land/skov og havebrug vil jeg holde mig til et par korte pointer.

 1. Bier er vigtige for vilde planter og dele af ... erhverslivet.

 2. Som Ditlev og Per er inde på er der næppe brug for flere bier end for 1000 år siden. Tværtimod er store arealer sået til med kornarter som ikke bruger bier til noget.

 3. Vigtige trusler mod bierne er sygdomme og faldende interesse for biavl. Bemærk at der ikke findes vilde honningbier i DK pga. varroamidernes hærgen.

 • 0
 • 0

Bier og pesticider bliver aldrig et lykkeligt makkerpar. Selv om nogle landbrugsformer ikke har brug for bierne i deres produktion, giver det ikke ret til egenhændigt at udrydde dem eller i bedste fald at undlade at tage det nødvendige hensyn.

At betragte bibesøg som en fare skurrer fælt i mine ører. Hvori består faren ved at få besøg af honningbier?

Jeg kan dårligt forestille mig at det er rigtigt sprøjtemanden kun er erstatningspligtig såfremt biavleren har husket at anmelde placeringen af staderne udover de regler der er gældende i Danmark ved fødevareproduktion.

Normalt er det altid skadevolderen der er erstatningspligtig. Erstatningspligten er mig bekendt heller ikke afhængig af at biavleren giver bierne vand.

I praksis er de fleste landmænd selvfølgelig meget omhyggelig med at overholde sprøjteforskrifterne. De fleste landmænd anser heller ikke besøg af honningbier som en fare. Problemet er bare at når der sker uheld, er det næsten umuligt at udpege synderen. Hvad der derimod er sikkert, er at biavleren står tilbage med en økonomisk lussing.

 • 0
 • 0

Johan,

I praksis er de fleste landmænd selvfølgelig meget omhyggelig med at overholde sprøjteforskrifterne. De fleste landmænd anser heller ikke besøg af honningbier som en fare. Problemet er bare at når der sker uheld, er det næsten umuligt at udpege synderen. Hvad der derimod er sikkert, er at biavleren står tilbage med en økonomisk lussing

ingen anser besøg af honningbier som en fare, men i praksis er der kun tilfældet i rapsmarker og marker med kløver. Bierne - herunder specielt humlebier - er meget velkomne i landbruget, ingen tvivl om det. Landbruget anser da bier som nyttedyr. Det er heldigvis meget sjældent at man hører om skader på bier p.g.a. landbrugets sprøjtning. Den største fare for bier må siges at være angreb af varrao-mider. Min pointe var blot at pege på, at artiklens ophavsmænd ikke kender ret meget til forholdene på landet - bier er ikke nødvendig for normal landbrugsdrift. Hvis enkelt afgrøder er afhængig af bier så entrerer man sig med en biavler, der sætter stader ud i nærheden.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Måske artiklens ophavsmænd har lidt videre horisonter end blot det hjemlige landbrug.

På verdensplan er der temmelig mange afgrøder der er afhængige af bestøvning med indlejede honningbier, for at give et ordentligt udbytte. I USA f.eks. er udlejning af bier til bestøvning af afgrøder big buisness, og uden denne ville produktionen af disse kolapse. F.eks er produktionen af mandler i Californien, der producerer langt størstedelen af verdensforbruget 100% afhængig af honningbierne. Herhjemme har der ikke været decideret mangel på bier til bestøvning, men der har været visse vanskeligheder på Lolland med bestøvningen af kløver til frøproduktion. I USA er situationen anderledes alvorlig. De store bestøvere har mistet mange bifamilier, og man har måttet indse, at man kan nå dertil hvor det ikke længere er muligt blot at "entrere med en biavler" fordi der måske ikke er bier nok.

 • 0
 • 0

@Thor,

I USA er situationen anderledes alvorlig. De store bestøvere har mistet mange bifamilier, og man har måttet indse, at man kan nå dertil hvor det ikke længere er muligt blot at "entrere med en biavler" fordi der måske ikke er bier nok

det har du ret i, den overvejende årsag er Varrao-miden, som man skal finde en løsning på.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten