Verdens største solvarmeanlæg fordobler kapaciteten

Stor, større, størst. Mens flere konkurrenter rundt om i verden har store solvarmeanlæg på tegnebrættet, så har verdens største solvarmeanlæg fået grønt lys til næsten at fordoble kapaciteten. Marstal Fjernvarme på Ærø går fra en kapacitet på 18.000 til 35.000 kvadratmeter solfangere.

Målet er, at over halvdelen af varmen skal komme fra Solen, mens resten kommer fra biomasse. Dermed kommer varmeforsyningen kun fra vedvarende energikilder på Ærø, hvor der har været solvarme siden 1994.

»Det er gået fantastisk, og vi har mod på at udvide igen. Olien er dyr i dag. Jo mere vi udvider, jo mere uafhængige bliver vi,« fortæller Leo Holm, der er varmemester på Marstal Fjernvarme.

De nuværende solfangere dækker Marstal bys behov, når Solen skinner, så derfor bliver det altafgørende at kunne lagre en stor del energi til koldere tider, hvor Solen ikke giver lige så meget varme. Ellers bliver Marstal Fjernvarme nødt til at slippe varmen ud.

Derfor bygger de et nyt dampvarmelager med en kapacitet på 75.000 kubikmeter vand. Det kan rumme varmen fra en årsproduktion på de nye solfangere, hvilket vil sige 6-7 MWh om året. Det svarer til en måneds varmeforbrug i Marstal, hvor der bor 2.550 mennesker.

Ny kedel kører på energipil

Når der ikke er mere varmt vand på lager, kommer varmen på det nye anlæg fra en kedel med en kapacitet på 4 MW, der kører på biomasse. Der er ikke nok traditionel biomasse som halm, så den nye kedel kommer til at køre på energipil. Piletræet vokser nemlig hurtigt og kan høstes hvert andet år.

»Der skal vi ud og overtale et par landmænd, som måske gerne vil dyrke energipil,« siger Leo Holm.

Den nye kedel kan også producere elektricitet ved hjælp af Organic Rankine Cyclus. I princippet er det en gammeldags dampturbine. Men i stedet for at bruge vanddamp til at køre turbinerne rundt, så bruger ORC en silikonebaseret olie. Den skal kun varmes op til 310 grader.

Det betyder, at rådgiveren kan projektere et mindre anlæg til lavere tryk, lavere temperatur og med mindre korrosion i rørene. Det giver en lavere pris og gør anlæggene interessante for små varmeleverandører.

»Hvis vi er oppe i store enheder, så er dampturbiner selvskrevne. Men når det kommer til små megawatt, så er ORC'en den mest konkurrencedygtige,« siger Niels From fra Planenergi, der er rådgiver på projektet.

Dansk Fjernvarme vil følge med i projektet med ORC. Flere af de små fjernvarmeanlæg pønser nemlig på at komme af med naturgas, men de må ikke skifte varmekilde, medmindre de også kan lave elektricitet.

Selvom elvirkningsgraden kun ligger på 20 procent med en effekt på 750 kW i Marstal Fjernvarmes tilfælde, så kan teknologien blive interessant.

»Det er en kalkule. Jeg er i tvivl om, det kan betale sig at lave el samtidig med, at man laver varme. Hvis man har et dyrt naturgasanlæg, kan det måske betale sig,« siger John Tang, der er teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Store solvarmeanlæg på vej

Men ORC bliver ikke det eneste nye tiltag. En varmepumpe kommer til at levere en varmeeffekt på 1,5 MW. Desuden kan den bruges til at sænke temperaturen på vandet, når det kommer tilbage fra fjernvarmekunderne. Hvis vandet er køligere, når det skal ud i solfangerne, så stiger effekten.

Titlen som verdens største solfangeranlæg giver opmærksomhed ude i verden. For eksempel ringede en østrigsk rådgiver for at spørge om råd til et stort solprojekt i Riyadh i Saudi Arabien.

Men selvom Marstal Fjernvarme næsten fordobler kapaciteten og tager nye teknologier i brug, så regner varmemester Leo Holm ikke med at beholde titlen som verdens største solvarmeanlæg. Rundt om i verden - fra Riyadh til Dronninglund - er der nemlig store solvarmeanlæg på vej.

»Det eneste, jeg ville ønske anderledes, var, at vi var blevet overhalet noget før,« siger Leo Holm.