Verdens største radar rammes af nedskæringer

Arecibo radaren har en kæmpemæssig reflektor, som er bygget i en stor dal, og er helt uden sammenligning den radar i verden, som kan levere de mest detaljerede radarbilleder af planeterne samt af de såkaldte Near Earth Objects (asteroider og kometer, NEO). Nedskæringen sker i et forsøg på at overholde tidsfristen i et konkret projekt, som Kongressen i USA har pålagt NASA. De skal inden 2008 identificere alle NEO større end 1 km og karakterisere en del af dem.

Projektet bæres frem af en frygt for at Jorden skulle blive ramt af sådan et objekt, som måske for 65 millioner år siden udslettede dinosaurerne. En forudsætning for at kunne gribe ind i tide er naturligvis, at man kan forudsige sammenstødet - og derfor ønsker politikerne at potentielt farlige NEO'er kortlægges. For at nå det har NASA valgt at opprioritere andre metoder, først og fremmest med optiske teleskoper.

Beslutningen får hård kritik af det amerikanske Planetary Society, der fremhæver, at det er en arbitrær og meget kortsigtet løsning NASA har udtænkt. De hævder, at Arecibo radaren er helt uundværlig, når man skal bestemme NEO'ernes nøjagtige baneparametre - en forudsætning for at kunne forudsige en kollision lang tid i forvejen. De antyder, at man måske på kort sigt nok får flere observationer, men at de måske vil være værdiløse, fordi man mangler de nøjagtige målinger, som kun radaren kan give.

Samtidig gør de også opmærksom på, at den store radar for det meste er den eneste måde, man kan undersøge asteroidernes form og rotation på. Og det er vigtigt i udforskningen af NEO'ernes - og dermed planeternes - tilblivelse.