Verdens længste søkabel løber udenom Danmark

Nordmændene er i fuld gang med at bygge verdens længste søkabel på 580 kilometer, der skal forbinde Norge med kontinentet, nærmere bestemt Holland.

Kablet, Norned, får en pris på 4,5 milliarder kroner, og kommer til at strække sig gennem Nordsøen fra Norges sydkyst til den hollandske kyst, Nordmændene håber at gøre forsyningssituationen i landet mere sikker med den nye forbindelse.

Kablet har en kapacitet på 700 MW, og strømmen bliver generet via HVDC-teknik (High voltage direct current), hvilket giver jævnstrøm i kablet.

Kablet mellem Norge og Holland vejer 70 kilo pr. meter. Foto: Statnett Illustration: Statnett

Sidste del af kablet, der vejer omkring 70 kilo pr meter, bliver lagt ned på den sidste strækning indtil Holland i november, oplyser de norske elnetselskab Stattnett.

Danmark er elmæssigt et transitland

Danmark befinder sig i et el-mæssigt trafikkryds mellem det nordiske vandkraftbaserede system og det kontinentale termiske system. Der er meget forskellig omkostningsstruktur i de to systemer, fortæller Peter Jørgensen, Planlægningsdirektør for Energinet.dk, der bestyrer det danske elnet.

På kontinentet bliver de dyreste værker faset ind, i takt med efterspørgslen på el stiger i dagtimerne, mens der i det nordiske vand-system ikke er forskel på elprisen mellem nat og dag.

»Det gør elprisen dyrere på kontinentet om dagen, hvilket gør det det en prismæssig god idé at sende strøm nordpå om natten og trække det sydpå om dagen,« siger Peter Jørgensen.

Og den strøm skal delvist igennem Danmark, hvilket kan skabe flaskehalse.

»En flaskehals er, når efterspørgslen på markedet efter udveksling af strøm overstiger den fysiske kapacitet i systemet. Og så bliver man nød til at fordele den kapacitet, der er til rådighed efter de aktører, der efterspørger,« fortæller Peter Jørgensen.

»Kapaciteten tilbydes den højestbydende,« tilføjer han.

Danmark bygger eget søkabel

Danmark og Norge er i gang med en miniudgave af Nordned, et fjerde Skagerrak-kabel på 245 km og 600 MW. Skagerrak 4 bliver klar til brug omkring 2012, og kommer til at koste omkring 1,9 milliarder kroner.

Kablet får stor betydning, fordi et vandkraftbaseret system som det norske og den danske vindkraft supplerer hinanden godt, vurderer Peter Jørgensen.

»Kombinationen af vandkraft og vindkraft er enestående. Fordi vand er noget, du kan gemme og tage frem, når du har brug for det. Vind har du kun de timer, hvor det blæser. Ved kombinationen af de to kan vi sende vindstrøm til Norge, når vi har overskud, og hente vandstrøm tilbage, når vi har underskud.«

Peter Jørgensen mener til gengæld ikke, at det store norsk/hollandske kabel får den store betydning for el-nettet herhjemme.

»Det er mere Holland og kontinentet generelt, der kan udnytte de norske magasiner. Men det er klart, at det reducerer efterspørgslen igennem Danmark på kapacitet, så det reducerer flaskehalsene,« siger Peter Jørgensen.

Grunden til at Danmark ikke er koblet på det store norsk/hollandske kabel forklarer Peter Jørgensen med teknik:

»Det er et jævnstrømkabel, der kører fra A til B, og en tredje tilslutning er med denne teknik ikke mulig.«

Vi har solgt vindstrøm for billigt

Det er tidligere beskrevet, hvordan vi i Danmark har solgt vores vindstrøm alt for billigt, fordi vi på tidspunkter med meget blæst er røget ind i flaskehalse og ikke har kunnet komme af med strømmen til en ordentlig pris.

Dette problem vil det store kabel i Nordsøen ikke nødvendigvis kunne afhjælpe, vurderer Peter Jørgensens.

»Det er kompliceret, hvad der kommer til at ske. Man kan forestille sig, at vi i stedet kommer i konkurrence med strøm fra kontinentet, som går gennem det nye Nordsø-kabel. Men det er ikke umuligt, at vi under visse scenarier kan sælge vores vindstrøm til en bedre pris, det er bare slet ikke sikkert,« siger han.

Det er umuligt på forhånd at vide, hvilken vej flaskehalsen bliver åbnet, men normalt vil Danmark gerne sende vindmøllestrøm sydpå, fordi prisen er højst dernede.

»Men tyskerne bygger også mange vindmøller, og så skal vi enten bruge strømmen herhjemme eller sende den til Norge sammen med tyskernes strøm. Så er vi pludselig i konkurrence, og så daler prisen måske,« slutter Peter Jørgensen.

Nordmændene barsler med endnu et søkabel, der skal gå til Tyskland. Det skal muligvis kunne trække helt op imod 1400 MW, og den forventede pris bliver mellem 4,3 og 5,5 milliarder kroner.