Verdens første naturgas-hurtigfærge skal sejle på Mols-Linien

Mols-liniens hurtigfærger skal fremover kunne drives billigere og mere miljøvenligt med naturgas. Det vil i givet fald blive første gang i verden, at naturgas etableres som drivmiddel i en hurtigfærge.

»Vores færger vil spare 30 pct. CO2, og udslippet af NOX eller kvælstof vil blive reduceret med 40 pct. Udledningen af svovl vil helt blive elimineret", siger Mols-Liniens administrerende direktør Preben Wolff i dag til Berlingske Tidende. Han forventer, at færgerne er klar i 2011.

Preben Wolff ser først og fremmest projektet som en fremtidssikring af selskabet.

»Danmark har forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet, og alle energiforbrugende erhverv må imødese risikoen for, at politikerne indfører nye CO2-afgifter«, siger den administrerende direktør.

For at færgerne kan sejle på naturgas, kræver det, at der etableres et lager for flydende naturgas, kaldet LNG på færgehavnen på Odden, og det kræver tilladelse hos blandt andet kommuner, Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Investeringen i tankanlægget beløber sig til 100 mio. kr. Enten skal Mols-Linien selv finansiere byggeriet, eller også gennemføres det i fællesskab med den norske leverandør af flydende gas, Gas Nord.

»Gas Nord har en forretningsmodel, hvor de tilbyder helt eller delvist at finansiere etablering af tankanlæg for på den måde at komme ind på markedet,« siger Preben Wolff.

Emner : Skibe
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er en and som ikke engang hører hjemme i berlingeren. Disse færger har et enormt forbrug. At opkonvertere til et dyrere brændstof er økonomisk selvmord.

 • 0
 • 0

Jeg kan oplyse om at det i hvert fald ikke er en avis and. Har selv været tilknyttet Mols-Linien i en periode, og ved at de har arbejdet i en længere periode med at undersøge fordele/ulemper ved at skifte over til LNG på de hurtigfærger der er udstyret med gasturbiner (Seajet).

 • 0
 • 0

Jeg har andetsteds på ing.dk http://tinyurl.com/y8drh43 regnet på den fantastiske mængde energi der bliver brugt på disse hurtig færger. Forbruget svarer til 47,5 liter per bil per overfart selvom der kun er 45-60 km lige over.

Dette kan kun lade sig gøre med billigt brændsel. Jeg gik ud fra at LNG var dyrere end bunkers men wiki er lodret uenig med mig. LNG er faktisk billigere end de raffinerede produkter som gasturbiner gør brug af. Jeg bliver derfor nødt til at trække mig, økonomisk er det måske ikke en umulighed.

Teknisk har jeg stadig nogle forbehold ved at blande LNG, passagerer og hurtigfærger men det må blive Søfartstyrelsen problem. For mig lyder det helt forkert.

Energi økonomisk (CO2) er hurtigfærgerne helt forrykte. Man kan køre nedenom med under den halve udledning. At LNG kan spare 30% CO2 udledning i forhold til nuværende er rimeligt ligegyldigt. Det er i øvrigt også ca. 30% ekstra CO2 udledning der kan forventes at medgå til udvinding, oparbejdning, køling, transport af LNG. Der er også afledte CO2 udledninger ved gasolie men de er ikke af samme størrelsesorden.

Tag langsom-færgerne istedet, de er også mindre stressende.

 • 0
 • 0

I Norge sejler der allerede LNG-fæger, hvis man er sømand er gastankskibe de aller sikreste skibe man kan sejle med (mindst risiko for skader eller forlis). I øvrigt er vogndækket lastet med biler med benzin i tankene, det ville nok ikke blive tilladt idag, hvis bilfærgen ikke allerede var opfundet.

 • 0
 • 0

Mig bekendt er en medvirkende årsag til at hurtigfærgerne overhovedet kan få det til at løbe rundt, at de i modsætning til store dele af den øvrige kollektive transport, ikke betaler moms af brændstoffet (altså en slet skjult subsidiering).

Eller kan det afkræftes?

 • 0
 • 0

Det gør den ombord på en af Mols-Liniens hurtigfærger! Fakta er at en sådan færge forbruger ca. 5500 liter brændstof for at krydse Kattegat. Med en belægning på 80 biler i gennemsnit giver dette et forbrug pr. bil på 68 liter dieselolie. Da afstanden imellem Århus og Sjællands Odde er 38 sømil (72 km) forbruges der således omkring en liter brændstof for at transporterer et køretøj en km. Så hvis man vil gøre sig selv og miljøet en stor tjeneste bør man benytte sig af Storebæltsforbindelsen. Med de før omtalte 68 liter brændstof i tanken er det muligt at tage turen København-Århus 3 gange. Samtidig får du mulighed for at nyde turen over Fyn hvilket ikke er så ringe endda.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten