Verdens første søstjernefabrik opføres i Skive

Billedet viser en søstjerne, der æder en musling. Illustration: M.Buschmann og CC BY-SA 3.0

Jagten på proteinkilder til dyrefoder sætter Skives nye industrisymbiose Greenlab Skive og Limfjorden på verdenskortet.

I går tog man første spadestik til verdens første søstjernefabrik ’Danish Marine Protein’, der skal levere proteintilskud til økologisk dyrefoder.

Søstjerner indeholder 70 procent protein, og fabrikken høster søstjernerne i Limfjorden, tørrer og kværner dem, så de bliver til fiskemel.

Produktionen gavner både vandmiljøet og muslingeproduktionen, ligesom proteinfoderet bliver mere bæredygtigt end sædvanligt.

EU-ændring baner vejen for søstjerneeventyret

I dag er søstjerner et stigende problem i Limfjorden, fordi de æder fjordens blåmuslinger, og dermed truer eksporten af muslinger. Den udfordring er produktionen med til at løse.

Læs også: Stort udbrud af søstjerner æder af Great Barrier Reef

Samtidig udnytter man næringsstofferne i søstjernerne i stedet for, at de går til grunde på bunden af Limfjorden, når de dør.

Produktionen af proteinpulver fra søstjerner blev først tilladt i sommeren 2017, hvor EU på dansk opfordring godkendte søstjernemel som fodermiddel. Og nu går søstjerneeventyret altså i gang i Limfjorden.

Tre andre virksomheder følger trop

Tilmed betyder beliggenheden i industrisymbiosen Greenlab Skive, at fabrikken vil bruge de andre virksomhedernes overskudsvarme i tørringsprocessen.

Læs også: Regeringens muslingefarme kan være ny klima-bombe

Danish Marine Protein er den første virksomhed, som bygger på Greenlab Skives 48 hektar store område.

Administrerende direktør Steen Hintze i GreenLab Skive fortæller til Ingeniøren, at landskabet de kommende fire måneder kommer til at ændre sig meget, fordi tre andre virksomheder også starter byggeriet; en virksomhed, der omdanner industriplast til miljødiesel, et biogasanlæg samt kommunens nye genbrugsstation.

De fire virksomheder vil til sammen få cirka 100 ansatte, og en håndfuld andre virksomheder har også vist interesse for at etablere sig hos Greenlab Skive.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

.......virker på den måde, at rovdyr der står over deres favoritfødeemne i fødekæden, æder løs så længe der er rigeligt med føde. De formerer sig ud over alle grænser, så længe der er føde nok, men når de når grænsen, hvor der bliver fødemangel så udtyndes bestanden i takt med at føden forsvinder. Det kaldes naturens balance. når fødeemnernes formeringsrate kan kan klare at opfylde rovdyrets behov.

 • 3
 • 1

Søstjerner indeholder 70 procent protein, og fabrikken høster søstjernerne i Limfjorden, tørrer og kværner dem, så de bliver til fiskemel.

70% protein lyder godt nok højt. Også selv om det måtte være i % af tørstof. Er det virkelig rigtigt?

 • 3
 • 0

Det er mulig at protein % er beregnet på grunnlag av analyse av total-N. Sjøstjerner inneholder også kitin (som også finnes i rekeskall). Det kan gi for høy verdi for protein.

 • 0
 • 0

det er fordi vi har udfisket de rovfisk samt krabber, som spiser søstjernerne?

Det er i hvertfald tilfældet rigtigt mange steder, hvor man f.eks. er gået over til "vandmands"fiskeri - hvor man før landede alle mulige gode spisefisk.

Tag f.eks. Cape Cod, hvor der har været udkæmpet krige om kontrollen med fiskeressourcen, men som nu bør omdøbes til Cape Jellyfish

 • 4
 • 0

Plantekongressen 2017 afsnit 6.1 "Mel fra søstjerner fanget i Limfjorden i februar havde et indhold af 45% råprotein, 9 % fedt og 35 % råaske. Forsøg viser, at sidstnævnte fraktion kan begrænse anvendeligheden til grise." https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Pla...

Det er nok mere interessant hvor meget udnyttelig protein der kan forventes til smågrise, svin hhv. fjerkræ. Ved mere end 5% søstjernemel i foderet, er der nedsat tilvækst. Mere interessant om der har været nogle nye fodringsforsøg. Projektet har været støttet med midler fra GUDP og promille-afgiftsfonden. Hvor stort et udbytte søstjerner er for landbruget, må der nogle uafhængige fodringsforsøg vise.

 • 5
 • 1

"ligesom proteinfoderet bliver mere bæredygtigt end sædvanligt."

Så kunne jeg da godt tænke mig at vide hvor lidt bæredygtigt proteinfoder er i øjeblikket (soyaprotein og andet fiskemel) samt hvor meget bedre det her nye er. Nogen der kan svarer på det?

 • 1
 • 0

Har der været lavet undersøgelser af, om protein fra søstjerner kan give sygdomme? Jeg tænker her på Kreutzfeld-Jacobs-syndrom og lignende. Protein er ikke nødvendigvis bare 'protein uden skadelige virkninger'.

Eller er devisen den sædvanlige; "det opdager vi med tiden"?

 • 4
 • 0

Muslinger lever af alger og bidrager dermed til at højne vandkvaliteten, fordi døde alger medfører iltsvind. Opfattende kvoteregulering for både muslinger og østers sikrer, at bestanden ikke overfiskes. Søstjerner udgør et stigende problem og vurderes p.t. at fortære mere end 10 % af muslingebestanden. Og når de dør en naturlig død, bidrager de til at skabe iltsvind. Desværre har søstjerner ingen naturlige fjender - heller ikke krabber, som der er en Guds velsignelse af, i hvert fald i Skive Fjord, hvor jeg som fritidsfisker har opgivet at sætte åleruser! Det proteinmel, der udvindes af søstjernerne kan erstatte importeret soyamel fra Kina som økologisk foder til høns og grise. Det er testet på Århus Universitets Forskningscenter i Foulum. Proteinfabrikken er på alle måder en win-win-win: Bedre vandmiljø, øget høst (og eksport) af muslinger, sparet import af soyaprotein og udnyttese af spildvarme fra andre virksomheder, der etableres som led i den grønne omstilling. Måske kan også de mange fjordkrabber på et tidspunkt indgå i produktionen?

 • 4
 • 1

Hvordan fanger man de små kræ?

Hvis de skrabes af søbunden, så er det vel ikke så miljøvenligt? Tænker der er visse følgevirkninger...

 • 0
 • 0

Af ren nysgerrighed: Hvordan afliver man disse søstjerner dyreetisk forsvarligt?

I "Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr" §3 står der at "Dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter."

At lade dem tørre til døde er næppe i overensstemmelse med den paragraf. Koger man dem først eller hvad gør man rent praktisk?

 • 0
 • 1

Der er sikkert tale om bifangst, ved anden fiskeri. Hidtidige alternativ har vel været dumpning af de døde/levende søstjerner. De naturlige fjender (krabber og enkelte fisk) når ikke op på et tilstrækkeligt grundlag. Umiddelbart lyder et målrettet søstjernefiskeri ikke som noget rentabelt. Udnyttelsen af bifangsten er forholdsvis omkostningseffektiv. Det er dog hovedfangsten og udsigten til en større volumen(af muslinger og evt. fisk) der gør dette interessant.

 • 0
 • 0

@Jens Utoft: "Desværre har søstjerner ingen naturlige fjender - heller ikke krabber, "

Andre mener så noget andet: Søstjernens naturlige fjender er bl.a. fisk, troldkrabber, edderfugle og søstjernens nære slægtning, den mangearmede søsol.

 • 1
 • 0

mon de kan komme i en kværn, så er de "mast til plukfisk" på et sekund eller 2. Det er sikkert lige meget når de tørrer om de er mast/parteret, måske tørrer de hurtigere

 • 0
 • 0

DTU Aqua har videreudviklet et oprindeligt hollandsk fangstredskab, med gummiruller, der ca. 1 meter foran et vod (net) hvirvler muslinger og søstjerner op i vandet. De tungere sten og muslinger falder ned inden søstjernerne så samles op med netposen. Resultatet er at ca. 95 % af indholdet i netposen er søstjerner. I DTU Aquas rapport "Boifouling og skadevoldere: Søstjerner" (http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk//-/me... vises på side 35 en skitse af den hollandske model.

 • 3
 • 0

Der er faktisk tale om målrettet fangst af søstjerner på den tid af året, hvor der ikke fanges muslinger fordi kødprocenten er for lav. (marts-maj). Der bruges også specielle redskaber, som er særligt skånsomme for fjordbunden og giver mindst mulig bifangst af muslinger og sten.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten