Verdens CO2-udslip nåede nye højder i 2010

Verdens CO2-udslip er steget med hidtil uset rekordfart i 2010.

Det viser endnu ikke offentliggjorde tal fra Det Internationale Energiagentur (IEA), som cheføkonom Fatih Birol afslører over for The Guardian.

I 2010 lå verdens CO2-udslip således på 30,6 gigaton kuldioxid fra afbrænding af fossile brændsler - hvilket er en stigning på 1,6 GT fra året før.

»Jeg er meget bekymret. Dette er skrækkeligt nyt om vores CO2-emissioner, og de nye tal betyder, at det bliver en ekstrem stor udfordring at holde temperaturstigningen under 2 grader« siger Birol til Guardian.

IEA har beregnet, at hvis vi skal forhindre en temperaturstigning på mere end 2 grader - som ifølge videnskabsfolk er tærsklen for potentielt farlige klimaændringer - så bør de årlige emissioner ikke overstige 32Gt i 2020.

Men hvis emissionerne i 2011 blot stiger lige så meget som i 2010, så vil grænsen blive overskredet ni år før planlagt.

Birol kalder det derfor for 'et dejligt Utopia', at vi tror, at vi kan forhindre denne temperaturstigning.

Tallene viser også, at den mest alvorlige globale recession i 80 år kun har haft en minimal effekt på emissioner - i modsætning til, hvad mange troede.

Mellem 2008 og 2009 faldt emissionerne fra energi svagt, fra 29,3 Gt til 29 Gt på grund af den finansielle krise. Herefter havde økonomer forudsagt en lille stigning for 2010, men omfanget af den reelle stigning har chokeret IEA.

Det meste af stigningen i CO2-udledningen - omkring tre fjerdedele - kommer fra udviklingslandene, hvor hurtigt voksende økonomier har undgået den finansielle krise og recession, der har grebet det meste af den udviklede verden.

En anden faktor, der tyder på øgede emissioner, er krisen i atomkraft-industrien.

Efter tsunamiens skader på Fukushima har Japan og Tyskland bestemt at stoppe for deres kernekraft-programmer, og andre lande er ved at revurdere denne energikilde.

Det bekymrer Fatih Birol, som peger på, at atomkraft trods alt er en af de teknologier, som kan producere el uden udledning af CO2.

De nye tal bør i det hele taget få regeringerne rundt om i verden til at vågne op, mener Fatih Birol:

»Dette bør være et wake-up call. Vi har en lille chance for at holde os under en 2 graders stigning, hvis landene vedtager en juridisk bindende international aftale eller vi ser store forskydninger over til grønne energiteknologier og til markant satsning på øget energieffektivitet,« siger han til The Guardian.

I en pressemeddelelse fra IEA anføres det, at selvom væksten i udledningen kommer fra de nye vækstøkonomien, så er udledningen fra OECD landene pr. capita stadig omkring 10 ton, mens Kina kun udleder 5,8 ton pr. person og Indien 1,5 ton.

Dokumentation

Artikel fra The Guardian
Pressemeddelelse fra IEA

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kun romantikere tror VE kan ændre menneskehedens udledninger af CO2. Det er simpelthen for let at fylde benzin i tanken, varme med gas eller fyre op for kedlerne i kraftværket med kul. Og der er simpelthen for mange mennesker (e.g. i BRIC) til at vi kan ændre udvikingen. Det eneste vi vinder ved det Daimers chef kalder 'die Abkehr von einer bezahlbaren Energieversorgung' (VE+Atomausstieg) er at vi flytter forbrug til andre lande. Der er trods alt begrænsede ressourcer globalt, og det er faktisk bedre for miljøet hvis vi forbruger dem end hvis kineserne gør.

 • 0
 • 0

Ja, det ville være stærkt bekymrende, hvis der var videnskabelig dokumentation for, at CO2 styrede klimaet. Men det er der jo ikke.

 • 0
 • 0

Det kan ikke siges mere præsist !

Rusland, Kina, Japan og USA sig nej til Kyoto 2, selv lille Danmark (en af de store udledere) er så små begyndt at trække sig ud. Klimaministeren udtalte forleden "Når vi ikke kan ændre klimaet, bliver vi nødt til at tilpaase os klimaet"

 • 0
 • 0

Det kan ikke siges mere præsist !

Jo, det kan det og det bliver det, af det bjerg af forskning der uomtvisteligt forbinder CO2 med klimaforandringer.

At i trækker jeppes nathue helt ned over øjnene så I ikke kan se det faktuelle grundlag, for ikke dette til at forsvinde.

I har ret til jeres egne meninger, men ikke til jeres egne fakta.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Efter tsunamiens skader på Fukushima har Japan og Tyskland bestemt at stoppe for deres kernekraft-programmer, og andre lande er ved at revurdere denne energikilde.

Regnes der med at fravalg af a-kraft i enkelte lande vil øge forbruget af kul?

Jan

 • 0
 • 0

Husk at tilføje "nedrivning af atomkraftværker samt produktion af vindmøller til 25% af Tysklands energiforbrug" til CO2-regnskabet.

10 år er en kortsigtet plan og det vil sikkert ikke kunne lade sig gøre at opføre vindmøller i takt med at a-kraftværkerne lukkes.

 • 0
 • 0

forbinder CO2 med klimaforandringer

Puol-Henning, det kan man sikkert, men man kan ikke ændre ved at den kul, olie og gas der er bliver forbrugt. Ressourcerne er trods alt begrænsede, dvs det vi sparer bliver bare brugt andetsteds - og endda under udledning af mere sod, tungmetaller og radioaktive isotoper.

 • 0
 • 0

"Det meste af stigningen i CO2-udledningen – omkring tre fjerdedele – kommer fra udviklingslandene, hvor hurtigt voksende økonomier har undgået den finansielle krise og recession, der har grebet det meste af den udviklede verden."

Tja - nok ulande men de bidrager nu altså bravt til klodens "undergang" hvis man tror på CO2 som væsentligste årsag til opvarmning. Følgelig skal det problem altså løses FØR alt andet. Ellers kan vi glemme alt om at reducere verdens CO2 udslip gennem VE og KK og mere isolering samt el-biler og offentlig transport.

Samme krav til ALLE lande og indfør venligst et max. CO2 udslip pr indbygger - f.eks 1-2 tons CO2 årligt. Alt over dette niveau burde koste kassen. Så ville det batte noget.

 • 0
 • 0

men man kan ikke ændre ved at den kul, olie og gas der er bliver forbrugt.

Jo, det kan man faktisk godt.

Hvis Danmark og Grønland ikke var så forhippede på fladskærme og charterrejser, kunne vi bare forbyde al eftersøgning og udvinding og dermed ville kul(-brinter) i danmarks undergrund forblive hvor de er.

Det er såmænd ikke mere umuligt end det er for et overklasseløg at lægge sin coke-vane fra sig.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvis Danmark og Grønland ikke var så forhippede på fladskærme og charterrejser, kunne vi bare forbyde al eftersøgning og udvinding og dermed ville kul(-brinter) i danmarks undergrund forblive hvor de er.

Du får nok næppe Danmarks befolkning til at leve mindre godt fremover. Det er folk for forvente til.

Folk må vel vælge; kernekraft eller vandstigninger. Men det er vi nok også for forvente til. Vi er efterhånden nået dertil at folk ser tilbageskridt som fremskridt. Det ser skidt ud

 • 0
 • 0

På den korte eller mellemkorte bane giver overgangen fra kul- til træ(pellets)fyring, som DONG og Vattenfall nu ser ud til at have valgt, stigende emissioner af CO2. Europarlamentet vedtog fornylig (11.5.) en betænkning om skovbeskyttelse, der indeholder denne erkendelse. Lad os se, om de kan stoppe vanviddet. Sålænge politikerne ikke reagerer på mere sobre, differentierede analyser (der i dette tilfælde skelner mellem plantere med kort og planter med lang rotationstid) vil der uvægerligt komme mere CO2 ud af skorstene, udstødningsrør og arealudnyttelses-ændringer. Lidt mere sans for tragedier vil være påkrævet, før konsensus svinger reelt om.

 • 0
 • 0

kunne vi bare forbyde al eftersøgning og udvinding og dermed ville kul(-brinter) i danmarks undergrund forblive hvor de er

Poul-Henning, hvor realistisk er det lige i dansk regi eller internationalt at man lader ressourcerne ligge 'forseglet for evigt'?

Svar: totalt urealistisk, og derfor er der ikke nogen fordel i at vi sparer kulbrinter.

 • 0
 • 0

Svar: totalt urealistisk, og derfor er der ikke nogen fordel i at vi sparer kulbrinter.

Mellemøsten ville ikke kunne finansiere helt så meget terrorisme og jihad-propaganda hvis man skar ned på fossil-forbruget.

 • 0
 • 0

Poul-Henning, hvor realistisk er det lige i dansk regi eller internationalt at man lader ressourcerne ligge 'forseglet for evigt'?

100% realistisk, det kræver blot nogle politikere der tænker på noget andet end at fedte for ældrebyrden.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

..... så kan man have sin egen mening men ikke sine egne fakta.

Og i betragtning af at Poul Henning ikke accepterer meninger og kun fakta, så er det mest vidunderlige ved ham, at vi andre skal kun høre hans meninger og ikke hans indstilling til fakta.

Fakta er, at der bliver flere borgere i Brik-landene der vil stille krav om leveforhold i boliger, der kan anskaffes via rimelige lønninger, der også kan holde sulten fra døren og hvor der bare er en enkelt pære i hustanden ,der kan levere lys hele døgnet samt tilgang til toilet, rentvand og lægehjælp kan erhverves for rimelige midler.

Her i weekenden, blev jeg overfaldet af en af Marie Antoinettes efterkommere, der beboer et af vindelfenbenstårnene på DTH, der postulerede at Akraft, var alt for farligt at ekperimentere med, da det kunne gøre store områder ubeboelige ifald det danske valg af Stevns som et sted for placering af Akraft blev ført ud i Livet........der var ikke plads til at argumentere derimod i personens optik.

At personer ikke kan fatte og eller udlede af min (og andres) tekster, hvad det er vi skriver, så gentager jeg det lige her, så også oraklet fra vestsjælland sætter sig ned på den flade og begynder at spekulere på, hvorledes hans efterkommer skal få et tåleligt liv. For den socialhjælp vi har ydet til til U landene i form af viden og penge, skalvi ikke regne med at få tilbage på nogen måde ....tværtimod.

Også for, at der ikke er andre, der overfalder mig, fordi de ikke kan læse ....og huske....og postulerer, at jeg har den og den mening og jeg ureflekteret går ind for Akraft vil jeg lige gøre min stilling til Akraft op.

Danmarks befolkning udgør en halv promille af denne verdends befolkning og vi har nogle af de mest effektive kulkraftværker i denne verden.....

Vor udledning af CO2 er ikke målbar i det store spil, men vi udleder en del mere per person end Kina, Indien og Brazilien, men da de er 3000 gange så mange som vi er og deres værker er stærkt forurenenede, så kan vort bidrag ikke ses i det regnskab.

Så min hovedindstilling er...... at vi skal forbedre vor kulkraftværker...til det yderste og fortsætte med at anvende kul som hoved energi kilde her i Danmark!!!!!!!! Uanset hvad Connie Hedeslag mener

Det er ikke ensbetydende med, at vi skal undlade at anvende VE i den udstrækning det kan lade sig gøre, teknologisk miljømæssigt og økonomisk forsvarligt ,tværtom.

Men at bore lodrette huller ned til grundvandet, for at udnytte dette i forbindelse med varmepumper, er teknologisk smart, men giver adgang for for overfladekemikalier vi ikke gerne ser i grundvandet.

Så er der alle de personer, der heller ikke kan eller vil forstå at vor levevis gør at vi udleder CO2......Det er de samme der heller ikke forstår ,hvad det er at Lomborg siger. Men man er nødt til at fastlå fakta, De er de fleste!

Den klogeste tekstlinie Niels Hausgaard har forfattet er: ...Om de fleste er de klogeste eller bare de fleste.....tanke vækkende Ikke sandt? Eller Benny Andersens ...og fuglene flyver i flok bare de er mange nok...

For man har kasseret Vorherre og tror sig istand til at styre naturen, så man ser med stor uvilje på udledningen af CO2 som antages....af mange.....for at være årsagen til ,at man mener at kunne måle en stigende temperatur.

Fint nok det er så det, men det er ikke emnet her, men det, at man derfor ikke vil udlede CO2.

Fantasterne tror, at VE imorgen kan erstatte kulkraft og sikre vor velstand uden CO2 og her undrer det mig, at så mange DTH og DTU uddannede, har så ringe talforståelse og tillid til deres kolleger, kandidaterne derfra, at de mener at VE kan erstatte de fossile og Akraft er farligt og ikke kan håndteres af danske ingeniører.

Hvis Danske ingeniører om nogen, ikke kan håndtere Akraft ,vil jeg foreslå at vi nedlægger ingeniørhøjskolerne, for så giver produktet derfra ingen mening for samfundet!

Sådan som det er nu, så kan jeg kun se en CO2 fri energifrembringer der kan erstatte de fossile på de fleste områder og det er Akraft.

Akraft er billig, når den ikke volder problemer, men uheldene er håbløse at bekæmpe hvis der ikke fra starten er fokuseret mere på at stoppe uheld og lave vedligeholdelse og dekommisioneringer problemfrie

Fukushima er en lærestreg for alle. For politikere der vil have ting gratis og derfor ikke danner de fornødne kontrolforanstaltninger og forlanger deres forskrifter over holdt til punkt og prikke. Investorer der går efter det billigste tilbud og den største profit. Forsikringsselskaber der skal forsikre som ikke aner hvad det er de forsikrer. Og endeligt borgerene der må kunne forlange at de mest håbløse placeringer løsninger bliver fravalgt...

Placeringe som de japanske....og nedlæggelse af de ældste af de nuværende GE og tjenobyl lignende værker

Endeligt skal man ikke acceptere at "intet kan gå galt"

Det er sikkerhedskravene til Akraft, der vil gøre det vanskeligt for et lille land som vort at acceptere denne form for energifrembringelse.....men på den anden side så må vi trods DSB skandaler og andre lignende statslige fejlskud være et af de samfund, der burde kunne håndtere denne besværlige, men gode Energifrem bringer

Det er der ikke flertal for, så kunne vi så ikke bare bevare vore kulkraftværker og undgå at genere vor natur med flere vindmøller end højest nødvendigt...og forske videre i hvorledes vi kan skaffe os det samme eller et tåleligt udkomme med at økonominisere med energien......

En metode der aldrig er overvejet af andre end Brixtofte, er at alle vore passive energi forbrugere skolebørn , arbejdsløse, pensionister flyttes til et lejet landområde i et af de vestafrikanske lande om vinteren, med masser af sol og vind energi :o)

 • 0
 • 0

.........Tråden :"Spørg Læserne: Hvad vejer bjælken?"

Og må konstatere at det ikke er forsvarligt at indføre Akraft i landet!

Jeg ser frem til at kurser i Adobebyggeri og lave legohuse med ensfarvede vægge bliver nye kursusfag for statikere

Læs tråden og få det billigste grin der kan fås her i dette forum.

 • 0
 • 0

Hvis Danmark og Grønland ikke var så forhippede på fladskærme og charterrejser, kunne vi bare forbyde al eftersøgning og udvinding og dermed ville kul(-brinter) i danmarks undergrund forblive hvor de er.

Det er såmænd ikke mere umuligt end det er for et overklasseløg at lægge sin coke-vane fra sig.

Poul-Henning

Hvis jeg læser rigtigt, forbinder du coke-vaner med forbrug af fladskærme og charterrejser? I såfald behøves faktisk ingen yderligere kommentarer, det groteske fremgår helt af sig selv.

Men det er sjovt nok en udbredt idé, at man kan redde verden ved at spare nogle procenter hist og her og måske undlade at købe en dims eller to. Forget it. At spare 5-10-15% gør ikke en disse til forskel, hvis IPCC har ret i deres dommedagsscenarier. Desuden er forbrug jo økonomiens motor og den grundlæggende mekanisme der giver velstand og moderne samfund. Når vi sparer lidt hist og her i miljøets navn redder vi IKKE verden, vi holder i virkeligheden bare fremskridt og udvikling tilbage.

Det er skal til er billig, ren og rigelig energi.

 • 0
 • 0

Kun romantikere tror VE kan ændre menneskehedens udledninger af CO2. Det er simpelthen for let at fylde benzin i tanken, varme med gas eller fyre op for kedlerne i kraftværket med kul. Og der er simpelthen for mange mennesker (e.g. i BRIC) til at vi kan ændre udvikingen.

Peter Hansen repræsenterer en givetvis stor gruppe af borgere i dk såvel som på den store jord, som ikke kan se andre økonomiske spillere end den gode gamle investor som i overensstemmelse med klassisk liberal tankegang motiveres til sine økonomiske beslutninger udfra sin private profitvurdering. Hvad samfundet som konsekvens taber i forløbet - er irrelevant for ham.

Der er imidlertid den mulighed at samfundet reagerer med anvendelse af den intelligens som menneskene vistnok er i besiddelse af og griber ind over for disse primitive typer. Primitive - fordi deres reaktionsmønster er på niveau med de umælende.

At stoppe forbruget at fossile brændstoffer er jo ganske nemt, det kan gøres gennem passede afgifter på forurening. Vi bestemmer selv om vi lade nogen tømme spisekammeret indtil der ikke er mere tilbage. Det ville være en beslutning som for alvor ville definere os i forhold til alle andre dyrearter og give begrebet intelligens en ny mening.

Investorerne vil stort set være ligeglade - de vil lede deres investeringerne over i ikke forurenende teknologier fordi det nu er her der kan tjenes penge - og det er det det for dem handler om. Samfundet vil vinde fordi det ikke bliver belastet af uhensigtsmæssige og forurenende teknologier og naturen vil få lov at trække vejret.

Det eneste der i realiteterne har noget i klemme er ejerne af de traditionelle industrier som vil blive kørt ud på et sidespor og vil se profitmulighederne forsvinde. De kæmper derfor en brav kamp for at forhindre udviklingen som beskrevet og har da heldigvis både råd og skidt moral til at præge meningsdannelsen, så de for dem så ubehagelige politiske beslutninger bliver holdt på afstand, uanset konsekvensere for os alle. Desuden bliver de jo godt hjulpet af den store gruppe hjernevaskede småborgere som helt alvorligt tror på deres propaganda og på at "hvad der er godt for Exxon er godt for alle". Vi kender dem alle - de er lige her!

Mvh Søren

 • 0
 • 0

til branchen for fossile brændsler udgør ifølge Lykke Fries i Politikken i dag 500 milliarder dollar på globalt plan. Tankevækkende. Stoppes dette, og midlerne overføres til udviklingen inden for VE, så batter det snart til noget.

Som en skrev oven for: " Det der er brug for er ren, rigelig og billig energi"

Jeg er helt enig.

Solens bidrag med energi på kloden udgør på 1 time det globale årsforbrug / behov.

Hvad med om vi kom i gang med at udnytte denne rene, vedvarende, rigelige og "gratis" energi noget mere?

Hvor er de danske ingeniører i den forbindelse?

Jeg er enig med ham der skrev, at vi skal lukke de tekniske lære anstalter, for det lader jo ikke til at ingeniørene fra dem, er i stand til at finde løsninger, der udnytter globens største energikilde - solen....

 • 0
 • 0

Hvis Danske ingeniører om nogen, ikke kan håndtere Akraft ,vil jeg foreslå at vi nedlægger ingeniørhøjskolerne, for så giver produktet derfra ingen mening for samfundet!

Jeg er nu ikke så sikker på at a-kraft er noget for Danmark. Store lande med en lidt anden kultur end vor vil nok bedre kunne garantere den stabilitet som må forudsættes hvis a-kraft skal være så sikker som muligt. For den kreativitet og fleksibilitet og tradition for at handle på egen hånd som vi roser os af og som er et plus i andre sammenhænge må nok nærmere betragtes som en risikofaktor når det handler om a-kraft.

Man må sige at med Merkels klare beslutning, så bliver det tydeligt at se og mærke konsekvenserne, og det kan gå hen og blive værst for Danmark fordi vi har gjort os så afhængige af vore naboer og nu risikerer at blive fanget på det forkerte ben. Nyhederne bragte da også straks historien ud fra den vinkel at nu ville elprisen i Danmark eksplodere!

Desværre står vi nok lidt på bar bund energimæssigt lige nu, flere vindmøller er ikke til megen hjælp medmindre vi opfinder noget profitabelt at bruge overskudsstrømmen til, vi tør ikke bygge nye kulkraftværker og kan forøvrigt heller ikke selv længere, så når de nuværende visioner og luftkasteller braser sammen, så bliver der ikke meget andet at gøre end at bede Siemens komme med nogle store nøglefærdige gasturbineanlæg og sikre os at de kan køre på russisk gas!

Spørgsmålet bliver måske mere midt i al vor politiske korrekthed hvordan vi klarer at tjene alle de penge som sådan en løsning kommer til at koste.

 • 0
 • 0

Jens øvelsen med at indføre A kraft var at få CO2 udslippet til at forsvinde da den er den eneste der kan erstatte kul og gaskraft.

Så der er ingen grund til at opføre gaskraftværker, når vi har effektive kulkraftværker.

Men enig det kan gå hen og blive en ubehagelig oplevelse for vort land....og CO2 reduktionen.

 • 0
 • 0

Poul-Henning, hvor realistisk er det lige i dansk regi eller internationalt at man lader ressourcerne ligge 'forseglet for evigt'?

100% realistisk, det kræver blot nogle politikere der tænker på noget andet end at fedte for ældrebyrden

Poul-Henning, du kan ikke have rejst meget e.g. i Asien hvis du tror mennesket kan styres på den måde. Politikerne lever så længe de kan holde væksten igang. Kina er overalt i Afrika, Sydamerika, Rusland osv. og investerer i udvinding af kulbrinter. Ing.dk beretter stolt hver gang en ny metode til at udvinde de sidste dråber i Nordsøen bliver opfundet.

 • 0
 • 0

Jeg var også forundret over at det spørgsmål (bjælkeløftet) skulle danne grundlag for en diskussion. Hvis man før var i tvivl om hvorvidt det er folk med naturvidenskablig baggrund der dominerer i ing's debatforum eller ej, så er den tvivl i hvert fald lagt endegyldigt til hvile nu.

Det kan nok forklare en ting eller to :-/

 • 0
 • 0

Jo, det kan det og det bliver det, af det bjerg af forskning der uomtvisteligt forbinder CO2 med klimaforandringer.

Vær venligst lidt mere præcis. Klimaforandringer er jo meget bredt og dækker alle ændringer, ikke kun temperatur. Det eneste rimeligt sikre er at alt andet lige, så øges temperaturen med mængden af CO2, men hvordan "klimaet" ændres rundt omkring er der ikke megen viden om. Man kan godt nok beregne en middeltemperatur, men et middelklima er jo endnu mindre relevant. Vores liv afhænger af klimaet hvor vi er lokalt, og ikke af en art middelklima.

 • 0
 • 0

Verdens CO2-udslip er steget med hidtil uset rekordfart i 2010.

Jamen det er jo slet ikke nyt. Det har vi jo kunnet aflæse klart og tydeligt på Mauna Loa's målinger, lige siden den blev opdateret i Februar!

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Concentrationen i atmosfæren steg fra fra 387,2 ppm i december 2009 til 389,8 ppm i 2010.

Altså med 2,6 ppm. Gennemsnittet de sidste 20 år er 1,7 ppm til sammenligning.

Vil man gerne være på forkant med de globale økonomiske væksttal, evt med henblik på aktiespekulation m.v., så er Mauna Loa's graf også fortræffelig til det ;-)

Bemærk knækket på kurven for 4 måneder siden - og sammenhold det med ramaskriget over de amerikanske og kinesiske nøgletal der kom frem i i denne uge.

Det er dog intet sammenlignet med knækket i starten af 2008, hvor bankerne begyndte at smække kasserne i ovre i USA.

 • 0
 • 0

Concentrationen i atmosfæren steg fra fra 387,2 ppm i december 2009 til 389,8 ppm i 2010.

Altså med 2,6 ppm. Gennemsnittet de sidste 20 år er 1,7 ppm til sammenligning.

Til gengæld kan vi aflæse af kurven, at koncentrationen kun steg fra 393,5 ppm i april 2010 til 393,2 ppm i april 2011, altså kun 0,7 ppm.

Det er næsten mere sensationelt - så når verdens CO2-udledning for denne periode bliver opgjort om ca 3 måneder, så falder IEA's cheføkonom vel til ro igen.

Gennemsnittet af de sidste 24 måneders stigning, er 1,85 ppm, altså kun højere end de sidste 20 års gennemsnit, og lavere end de sidste 10 år.

 • 0
 • 0

Jeg antager du var lidt ironisk der, jeg har ihvertfald personligt svært ved at se noget beroligende i "nu kører vi kun ud over skænten med 120km/h og ikke som tidligere 150km/h"

Poul-Henning

 • 0
 • 0

"nu kører vi kun ud over skænten med 120km/h og ikke som tidligere 150km/h"

Poul-Henning

Rolig nu! der sker ingenting ved at køre udover skrænten heller.

 • Det er først når vi rammer jorden! ;-)
 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten