Verdens byer boomer – men kan de bære væksten?

20. maj 2017 kl. 12:0014
De næste 33 år skal verdens byer finde plads til 2,5 milliarder nye beboere. Det kan gå rigtig galt – men også give mulighed for velstandsudvikling og dansk eksport.
Artiklen er ældre end 30 dage

Når man fra legepladsen på toppen af parkeringshuset i Københavns Nordhavn skuer mod nord, er det svært at forestille sig, at det halvøde havnelandskab med containere og stålhaller i løbet af de fire kommende årtier vil blive hjem og arbejdsplads for 40.000 mennesker.

Det er Danmarks største byudviklingsprojekt og en del af en udvikling, der er i gang i byer over hele verden. Frem mod 2050 vil 2,5 milliarder mennesker flytte til og fødes i verdens byer – og i andre dele af verden i langt større skala end i Nordhavn:

Knap 90 procent af byvæksten vil ske i Asien og Afrika, og hvordan landene dér løser udfordringen, vil påvirke resten af verden:

Urbanisering

I Ingeniørens serie af megatendenser sætter vi fokus på byernes globale vækst. De næste 33 år skal verdens byer finde plads til 2,5 milliarder nye beboere. 90 procent af urbaniseringen vil ske i Asien og Afrika. Det kan gå meget galt – men rummer også muligheden for at løfte milliarder af mennesker ud af fattigdom – og ikke mindst muligheder for dansk eksport. Følg med på ing.dk/fokus/urbanisering.

1 Byerne boomer
Verdens byer boomer – men kan de bære væksten? (denne artikel)

Byer er både problemet og løsningen

2 Asien
Klimaforandringer truer Asiens storbyer

3 Afrika
Afrikas fremtid afgøres i byerne

4 Pres på landbruget
Byggeboom æder verdens bedste jord

»De kommende 10-15 år er særligt kritiske for byerne. De lokale regeringers planer og investeringer vil fastlægge deres skæbner – og påvirke dagsordener som klimaforandringer og social sammenhæng for de kommende årtier,« sagde Verdensbankens direktør for byudvikling, Sameh Wahba, således for nylig.

Udfordringer og muligheder

I de kommende uger sætter Ingeniøren derfor fokus på urbaniseringens udfordringer og muligheder. For egentlig burde urbaniseringen fejres:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Byer er ikke uden grund blevet kaldt menneskehedens største opfindelse, fordi bysamfund har fungeret som motorer for udvikling, økonomisk vækst og velstand i årtusinder. Byerne bringer mange hjerner og hænder sammen og øger dermed idéudvekslingen, reducerer omkostningerne til transport og kommunikation og muliggør en højere specialisering af arbejdskraften.

Selv om ‘kun’ 55 procent af verdens befolkning i dag bor i byer, bliver 80 procent af verdens BNP skabt dér. Det forklarer en del af byernes tiltrækningskraft, mener Søren Hansen, der er projektdirektør i rådgivningsvirksomheden Rambøll med fokus på ‘liveable cities’.

»Dem, der strømmer til byerne, oplever typisk en velstandsstigning. Den velstand betyder, at man kan gå fra kun at søge overlevelse til også at interagere med sine naboer, og at man har råd til at eksperimentere med nye måder at leve, tænke og arbejde på,« siger han.

Byerne er uforberedte

Desuden er byer både økonomisk og miljømæssigt den mindst omkostningstunge måde at levere rammerne for en god tilværelse på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men som Verdensbanken antyder, er det ikke givet, at denne ‘motor’ vil blive ved med at køre i de kommende årtier. Ifølge FN-organisationen Habitats World Cities Report 2016 er mange byer nemlig ‘særdeles uforberedte på de mangesidede udfordringer, der er forbundet med urbanisering’.

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen.

I mange lande mangler bystyrerne nemlig både planlægningskompetencer, den nødvendige lovgivning og ikke mindst penge til at styre urbaniseringsræset:

»Nogle steder har de ingen planer, så folk bosætter sig bare, hvor de kan. Det er så ofte i de mest udsatte områder, hvor der hverken er vand, el eller kloakering, og hvor man måske også er mest udsat for oversvømmelser, for det er jo der, hvor der er plads,« forklarer lektor Lise Byskov Herslund fra Københavns Universitets institut for landskabsarkitektur og planlægning. Hun forsker blandt andet i byudviklingen i flere afrikanske lande, der er blevet overvældet af urbaniseringen:

Planerne har det hårdt

»De steder, hvor man faktisk har planer, går udviklingen nogle gange så stærkt, at planerne er forældede, inden de bliver vedtaget. Og selv om planerne ikke er forældede, bliver de nogle gange ignoreret af parter, der er stærkere end byplanlæggerne.«

Men selv om det kan virke, som om der er meget langt fra Afrikas eksplosivt voksende byer til Danmark, så kan danske byplanlæggere og rådgivere alligevel bidrage med løsninger, mener Søren Hansen fra Rambøll:

»Vi er gode til at lave planlægning med indbygget fleksibilitet, så man både får lagt en ramme og holder nogle muligheder åbne, så man kan tilpasse planen til de behov, der måtte opstå. Det er Nordhavn et godt eksempel på. Og det er der efterspørgsel på,« siger han.

14 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
14
4. juni 2017 kl. 10:18

Hvad med Islam og andre religioner

Jeg mener det er svært at stoppe befolkningstilvæksten, når islam og andre forstokkede religioner ikke vil giver kvinderne deres frihed.

13
4. juni 2017 kl. 10:16

Jeg mener det er meget meget svært at stoppe befolkningstilvæksten, når islam og andre forstokkede religioner ikke vil giver kvinderne deres frihed.

12
23. maj 2017 kl. 04:56

Afrikas befolkning vokser ifølge BBC dobbelt så stærkt som resten af jordens befolkning,

Verdens befolkning har i det store og hele stabiliseret sig undtagen i Afrika hvor væksten - om end aftagende - vil fortsætte i resten af århundredet. Den samlede globale vækst i det 21ende århundrede på yderligere 3-4 milliarder vil alene ligge i Afrika. Derefter vil befolkningstallet være stabilt og måske aftagende. Det er især et problem hvis store dele af befolkningen i Afrika ikke ser en fremtid for sig hvor de er men søger bort. Udvikling af Afrika til socialt og miljømæssige bæredygtige samfund er derfor i alles interesse.

Det helt store problem er dog ikke befolkningsvækst men den globale forbrugsvækst baseret på forurenende industrielle metoder og plyndring af Jordens resourcer til akkompagnement af våbenindustriens propaganda om oprustning. Når selv veluddannede, velinformerede og begavede mennesker i det rigeste og bedst organiserede lande ikke kan og vil se denne trussel er det svært at tro på at det vil lykkes i tide at ændre udviklingen i bæredygtig retning dvs sige inden global økologisk og økonomisk kollaps. Og så vil problemet med befolknings- og forbrugsvækst måske løse sig af sig selv.

Det bliver ikke kønt. Stakkels vore børn.

11
22. maj 2017 kl. 00:49

Det er rigtigt at fertiliteten ikke er faldet så hurtigt som i mange asiatiske lande. Men stadigvæk et væsentligt hurtigere fald i fertiliteten hvis man sammenligner med Danmark fra år 1800 og frem

Ja, fertilitetsraterne er faldende, hvilket fremgår af denne interessante artikel:

http://principia-scientific.org/global-population-falling-as-human-fertility-declines/

Artiklen viser ligeledes, at ’10-øren falder hurtigere og hurtigere': Det tog 95 år, fra 1815 til 1919, før hver kvinde i UK gik fra at få mere end 6 børn til at få under 3. I Kina tog det kun 11 år, fra 1967 til 1978 – bevares 1-barns politikken gav et ekstra skub. I Iran tog det kun 10 år, fra 1986 til 1996, og at lavere børnedødelighed også får fødselsraten til at falde.

10
21. maj 2017 kl. 20:30

Hver eneste beboer i verdens store byer er afhængig, af en velfungerende infrastruktur for at kunne opretholde en tålelig tilværelse. Alle fornødenheder må fragtes eller ledes ind hvor behovet er, via lastbil og tog eller rør og kabler. Nedbrud i en eller flere forsyningskanaler, især el og vand, vil hurtigt udvikle sig til en krise.

Både el- og vandforsyning er derfor sårbare overfor terrorangreb, og bør sikres med backup af tilstrækkelig kapacitet.

  • Jeg håber byernes og landenes ledere har forudset problemerne, og sørget for effektive løsninger.
9
21. maj 2017 kl. 19:24

Det man hidtil har gjort er en symptombehandling på et langt større problem, jordens overbefolkning.

Den menneskelige race er ved at beslaglægge hele jorden så der ingen plads er til de vilde dyr, og vi er på vej til at drukne i vores egen ”succes”. En reduktion af mennesker ved fødselskontrol vil ikke fjerne alle problemer på jorden, men det ville fjerne de mest truende.

Hvis verdenssamfundet ikke foretager en kontrolleret reduktion af mennesker på jorden, bliver problemet løst ved enten sygdom eller krig, og ingen af disse alternativer bliver humane, derfor skal vi handle nu for uret tikker.

Verdens befolkning var 1950 omkring 2 milliarder og 1999 rundede vi 6 milliarder mennesker på jorden, og med denne accelererende vækstrate er forventningerne til 2050 ikke gode.

Afrikas befolkning vokser ifølge BBC dobbelt så stærkt som resten af jordens befolkning, og den øgede forurening og jagten på naturrigdomme vil kun forværre CO2 udledningen, og problemerne kan kun blive større hvis der ikke gribes ind.

8
21. maj 2017 kl. 14:26

Jeg har mine tal fra en hurtig Google søgning.

Du må meget undskylde. Da du skrev "den mørke del af Afrika" tolkede jeg det som Afrika foruden Nordafrika. Jeg vidste ikke at det betød katastrofeområder.

I øvrigt kunne det være relevant lige at pointere at absolut fattigdom er faldende i Afrika. Fertiliteten falder. Konsekvenserne er tørke og katastrofer er langt mindre end de var engang. Og Verdens samlede befolkning stiger langsommere nu end den gjorde for få år siden.

7
21. maj 2017 kl. 12:28

Fertiliteten er lidt over fem børn pr kvinde i SS Afrika som helhed.

Hvor har du dine tal fra?

Det nytter ikke noget at anskue Afrika som en helhed, og sige at 'gennemsnitligt får en kvinde i Afrika fem børn'.

I Afrika har man også veluddannede mennesker, byer og moderne samfund. Dér ser man naturligvis også effekten af dette på fertiliteten.

Det drejer sig om fertiliteten på de røvfattige indfødte som bor i katastrofeområder. De bruger den absolut sidste nødplan for individet overlevelse: Så mange børn som muligt, så de har styrke nok til at vinde kampen om de sidste ressourcer. Jo flere børn de har, jo større chance for at nogen af dem bringer noget med hjem.

6
21. maj 2017 kl. 11:42

Hvor har du dine tal fra?

Fertiliteten er lidt over fem børn pr kvinde i SS Afrika som helhed.

Fertiliteten falder i øvrigt hele tiden, de sidste 50 år med ca 40%.

Det er rigtigt at fertiliteten ikke er faldet så hurtigt som i mange asiatiske lande. Men stadigvæk et væsentligt hurtigere fald i fertiliteten hvis man sammenligner med Danmark fra år 1800 og frem

5
21. maj 2017 kl. 10:01

2/3 af verdens befolkningstilvækst foregår i verdens fattigste lande. Halvdelen af verdens befolkningstilvækst vil finde sted i Afrika.

Vores Ulandsbistand er meget ofter faldet i de forkerte hænder. De har købt våben og beseglet deres magt for vores penge

Pengene har skabt meget store meget fattige befolkninger der ofte overstiger hvad landet kan brødføde.

Vi har ikke skabt et eneste bæredygtigt samfund.

Danmark giver ca 24 milliarder i år - disse penge vil ikke reducere nøden i verden.

Den eneste vej frem er at lave et helt nyt system for bistand i EU hvor EU landene i fællesskab stiller en lang række betingelser til modtagerlandene. Således at det sikres at pengene skaber varige forbedringer.

DER VIL KOMME HUNGERSNØD I AFRIKA HVERT ÅR - og stadig flere børn vil vokse op med hjerneskader på grund af fejlernæring

4
21. maj 2017 kl. 07:08

Hvorfor opfordrer politikerne så den ene gang efter den anden folk til at få flere børn?

Evolutionen arbejder hele tiden, overalt! Politikere som begynder at tale om børnebegrænsning er ikke politikere længere efter næste valg.

Det er det samme som at spørge om, hvorfor mennesker ikke spiser sten: De mennesker som i tidens løb har haft smag for sten og prøvet at leve af sted, døde hurtigt af sult. Så var der kun dem tilbage som spiste mad.

I øvrigt er der omvendt proportionalitet mellem oplyste, veluddannede menneskers mængde af afkom og uoplyste, uuddannede menneskers. Problemet for den vestlige verden er, at vi får færre børn end der skal til for at opretholde vores population. I den mørke del af Afrika, hvor der stort set er konstant hungersnød et eller andet sted, får hvert par ti-femten børn, og ca. halvdelen overlever til at kunne bringe generne videre - i et land som netop derfor har konstant hungersnød. At få en helvedes masse børn er en rigitg smart idé rent lokalt (dvs. for den enkelte familie) men en katastrofe for landet som helhed. Og verden med for den sags skyld.

Politisk ukorrekt så det basker, men problemet med overbefolkning er mest, at det simpelthen er de forkerte som får (for) mange børn.

Da jeg var ung, støttede jeg gerne de stakkels fattige børn i Afrika, og troede jeg gjorde noget godt. I dag har jeg indset, at hvis denne udvikling fortsætter, så kommer vi en dag til at slås med de mennesker. Den dag de vender blikket mod nord, og begynder at tænke på hvorfor de sidder her og venter på at få, når de bare kan gå op og tage hvad de vil have.

3
21. maj 2017 kl. 04:08

Hvis vi var skabt til evigt liv, og ikke fik børn, vil der stadigt kun være to.

Og selvom vi får børn, vil der med evigt liv, ikke være mange, hvis antallet i gennemsnit var under to per par.

2
20. maj 2017 kl. 21:10

Hvorfor opfordrer politikerne så den ene gang efter den anden folk til at få flere børn?

Den største miljøindsats man kan gøre er IKKE at få børn.