Verdens ældste fossiler sendt til tælling af amerikansk-dansk forskergruppe

Stromatolitter er lagdelt mineralt materiale, der vokser opad fra havbunden i en trekantet form, som vist med de gule pile. De har biologisk oprindelse. Men læg mærke til den røde pil, der peger på en trekant, der vender den 'forkerte' vej. Det er en af indikationer på, at trekanterne her ikke er dannet ud fra biologisk materiale. Handsken angiver størrelsesforholdet. Illustration: Abigail Allwood

Den kendte danske geolog Minik Rosing spiller en helt central rolle, når det gælder analyser af ældgammelt klippemateriale fra Grønland for at finde tegn på Jordens allertidligste liv.

At analyse og fortolkning i den forbindelse skal gøres med omtanke og forsigtighed, er han med til at understrege i en ny artikel i Nature, der rejser meget stærk tvivl om en australsk forskningsartikel fra 2016.

I denne hævdede en forskergruppe, ledet af Allen Nutman fra University of Wollongong, at der var evidens for liv på Jorden for 3,7 milliarder år siden i de grønlandske klipper i form af såkaldte stromatolitter, der er lagdelt mineralsk materiale af biologisk oprindelse.

Læs også: Ramskov: Grønland gemmer på det tidligste liv, hunde har sprogøre, og dårlige beslutninger kan forklares

Nu har Minik Rosing sammen med Abigail Allwood fra California Institute of Technology lavet egne undersøgelser af samme klippemateriale fra Isua i Grønland.

De kommer frem til, at de strukturer, som Nutman & Co. hævdede at have biologisk oprindelse, er opstået ved mekaniske deformationer af klippematerialet.

Analyser er komplekse og åbne for fortolkning

Mark van Zuilen fra Institute de Physique du Globe de Paris, der har været reviewer på den nye artikel fra Allwood og Rosing, skriver i en kommentar i Nature, at Nutman og Allwood/Rosing bl.a. rapporterer identiske mønstre for indholdet af de sjældne jordarter i klipperne, men de giver helt forskellige fortolkninger af, hvad disse mønstre betyder.

»Det understreger kompleksiteten i at skelne mellem kemiske signaturer i deformerede klipper,« skriver han.

Mark van Zuilen tilføjer, at der længe har været en kontrovers om, hvordan de karakteristiske strukturer i klipperne er dannet og fremhæver, at i den forbindelse kan både artiklerne fra Nutman og Allwood/Rosing være udgangspunkt for fremtidige studier.

På den baggrund må nok konkludere, at de tidligste tegn på liv på Jorden ikke er mejslet i sten, som er overskriften på van Zuilens kommentar (not set in stone).

Pudsig forhistorie

Det lidt pudsige i denne historie er, at den australske artikel fra 2016 understøttede Rosings egen forskningsartikel i Science fra 1999, der med ét var med til at gøre ham til en international forskningsstjerne.

I den beskrev Minik Rosing, at forholdet mellem kulstof-12 og kulstof-13 i klipper i Isua-formationen tydede på eksistensen af biologisk liv på Jorden for 3,7 milliarder år siden.

Da Nutmans artikel blev offentliggjort i Nature, var det tilmed Abigail Allwood, som skrev en kommentar Nature.

Hun var et passende valg, da hun selv i 2006 i nok en Nature-artikel fandt bevis for liv på Jorden for 3,45 milliarder år siden ud fra stromatolitter i klipper i Australien - en bedrift, som Nutman nu hævdede at have overgået.

Abigail Allwood skrev i Nature-kommentaren i 2016, at implikationerne af australiernes opdagelse ville være enorme, hvis der virkelig var fundet så gamle fossiler. Det ville bl.a. gøre sandsynligheden for, at livet tidligere har haft fodfæste på Mars, meget større.

Hun noterede også i sin kommentar, at der stadig var en del kontrovers om Rosings Science-artikel fra 1999. I den forbindelse kan det tilføjes, at i 2017 understøttede Rosing dog sin påstand med nye analyser i samarbejde med kemikeren Tue Hassenkam.

Læs også: Nye stensikre beviser på Jordens ældste liv

Nu har Allwood og Rosing fundet sammen, og fra deres egne omfattende analyser og undersøgelser konkluderer de som nævnt, at 'stromatolitterne' i Isua ikke har en biologisk oprindelse, men skyldes deformationer af klipperne.

Til venstre (a) ses hvordan koniske strukturer med interne lag kan opstå i ældgammelt klippemateriale ved en proces, hvor mikroorganismer i havet indfanger mineralkorn fra vandet. Til højre (b) ses, hvordan lignende strukturer kan dannes ved deformationer af klippemateriale uden tilstedeværelsen af biologisk materiale. Det kræver en nærmere analyse at skelne mellem disse processer, og en sådan analyse rummer altid et element af fortolkning. Det er med til at gøre det vanskeligt med sikkerhed at afgøre, om strukturerne har biologisk eller ikke-biologisk oprindelse. Illustration: Nature