Venstre vil tillade sprøjtegifte i økologisk landbrug

Det er synd for det konventionelle landbrug, som ligger i nærheden af økologisk dyrket land, mener Venstre.

Ukrudtsfrø fra den økologiske jord flyver nemlig over til det konventionelle landbrug og for at undgå det, vil Venstre tillade sprøjtegifte på økologiske afgrøder, skriver partiet i et oplæg til en grøn energiplan (se link).

Argumentet lyder, at hvis den økologiske landmand får lov til at sprøjte sine afgrøder, vil den ikke-økologiske landmand skulle sprøjte mindre, og på den måde spares noget gift.

Men det duer ikke, mener Det økologiske råd.

»Det er helt i strid med de økologiske regler. Så kan man ikke sælge det som økologisk,« siger Hans Nielsen, biolog og landbrugsmedarbejder hos Det økologiske råd.

Efter hans mening er der brug for mere forskning i økologi og for at undgå ukrudtsspredning skal de økologiske landmænd i stedet sørge for at skifte afgrøde ofte.

Venstre vil åbne for kæmpe gyllefarme uden jord til

Ophævelse af harmonikravet i landbruget er et andet af Venstres forslag. I dag er der en grænse for, hvor mange dyr en landmand må eje. Det skal nemlig stå i mål med hvor meget jord, han ejer.

Denne grænse skal gøres mere lempelig og efter Venstres mening gerne helt ophæves mod at landmændene i stedet forgasser deres gylle.

Men den køber Hans Nielsen heller ikke.

»Så er der ikke nogen grænse for bedrifternes størrelse. Det kan være med til at åbne op for kæmpe bedrifter, som ikke er bæredygtige,« påpeger han.

Og det hjælper ikke, at landmændene bruger gyllen til at lave biogas, mener Hans Nielsen. For det første kommer der et restprodukt, når gyllen er forgasset.

For det andet vil mængden af gylle i bestemte områder blive voldsomt stor i forhold til, hvor meget jord, der skal gødes. Og det vil bare gøre, at gyllen skal transporteres rundt i landet, for at komme derhen, hvor der rent faktisk er brug for den, forklarer Hans Nielsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er jo nemt at kalde sig selv for et (nyfunden) grønt parti, hvis man ikke aner hvad det reelt betyder, at være grøn!

Venstre ved du hvor du har! - Skønt Venstre ikke aner hvad de gør! ;-)

 • 2
 • 0

Man kunne måske argumentere for at økologerne skulle være erstatningsansvarlige hvis deres nabo kan påvise et tab pga. deres driftsform.

Men forslaget om at spøjte de økologisk marker giver ingen mening.

Hvad er økologi så? (konstruktionen er besynderlig nok i forvejen)

 • 1
 • 1

Så vil jeg hellere argumentere for at naboen der sprøjter sin mark skal betale erstatning til den økologiske bonde, for det sprøjtemiddel der driver ind på økobondens mark og forurener hans produkt

 • 5
 • 0

Det er intet problem i praksis. Kun der hvor marker ike passes er det et problem, hvad enten det er konventionelle eller økologiske.

Skal sprøjtningen udføres ved tvang?

En del konventionelle landmænd bryder sig slet ikke om økologi endsige det fri marked for fødevarer. Mon ikke de har plantet det hos det "liberale og grønne" Venstre?

En ny myte er skabt.

 • 1
 • 0

Det kunne da være, at der skulle bruges sprøjtegifte på Christiansborg og ikke mindst i folketinget. Måske endog i fødevareministeriet. Så kunne vi få udryddet alle de ukrudtsplanter og skadedyr der bevæger sig rundt på de bonede og tæppebelagte gulve.

Herefter kunne det være, at vi kan opleve, at der gennemføres en lovgivning, der tilgodeser et levende, livgivende og livsbekræftende landbrug, frem for et industrielt landbrug, der hellere ser døde dyr end levende.

For en dyreproduktion der alene er baseret på udelukkende industriel stalddyrsproduktion, er ikke en levende, livgivende og livsbekræftende dyreproduktion. Her tænker der kun på de døde dyr og ikke på de levende.

Jo, vi ved vidst udmærket, hvor vi har Venstre, Danmarks liberale parti.

Alle økologiske landbrug skal påtvinges sprøjtning.

Venstre - Danmarks liberale parti?

Det lyder da mere som et dansk kommunistisk parti.

Hvad det jo i øvrigt tilsyneladende lader til at det har udviklet sig til, for aldrig har vi danskere fået så mange uliberale love, som under Venstres - Danmarks liberalkommunistiske partis ledelse, i de sidste mange år.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 2
 • 0

Landbruget er det erhverv, som har den mest (negative) afgørende betydning for naturens og miljøets tilstand i Danmark. Danmark er i dag det mest intensivt dyrkede land i verden.

Den massive brug af pesticider truer vores drikkevand og forurener vores fødevarer. På trods af talrige handlingsplaner om reduktion af brugen af sprøjtegifte køres der stadig hyppigere med giftsprøjten på markerne.

Danmark producerer ca. 25 mio. svin om året og eksporterer langt de fleste. De 25 mio. svin lever under kummerlige forhold og transporteres under usle forhold til udlandet for slagtning. Tilbage i Danmark har vi masser af fluer og gylle. Ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen er den væsentligste årsag til, at de fleste naturarealer er overbelastede med kvælstof.

Vil Venstre gøre noget for Danmark og nedbringe udledning af klimagasser – så er det nok den anden vej frem og næppe slække på regler (regler der bliver brudt dagligt af mange landmænd), men en reduktion af husdyr på de danske bedrifter. Realitetssans efterlyses…

 • 1
 • 0

Jeg må sige det bliver sværere og sværere for mig stadigt at støtte Venstre. I mine naive øjne er deres miljø(grønne) politik utrolig uambitiøs og direkte tåbelig. Det har altid været et problem at landbruget har været så over-repræsenteret i politik.

Giv mig nu et parti med en ambitiøs miljø politik, jo hurtigere vi kan komme på rette spor, des hurtigere bliver det en rentabel forretning.

 • 1
 • 0

Alle økologiske landbrug skal påtvinges sprøjtning. Venstre - Danmarks liberale parti? Det lyder da mere som et dansk kommunistisk parti.

Det faldt mig ind at bruge det eksterne link til at læse forslaget selv istedet for at digte videre på ingeniørens referat. Der står:

"Venstre mener desuden, at der bør introduceres en ordning, hvor metoderne ved økologi og konventionelt landbrug kombineres. Det skal for eksempel være muligt i begrænset omfang at anvende sprøjtemidler mod ukrudt, hvis frø alternativt ville sprede sig til naboer, som derved skulle bruge ekstra sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse. Tilsvarende kan en smule tildeling af kvælstof, ud over det tilladte til økologiske brug, betyde en udvaskningen tæt ved nul, mens udbyttet fra sådanne mindre behandlingsintense landbrug derved vil blive øget betragteligt."

Om harmonikravene:

"4.9 Opgør med harmonikrav i landbruget En fortsat strukturudvikling i dansk landbrug er også nødvendig for en fortsat grøn vækst. Derfor ønsker Venstre, at harmonikravet til jordareal i forhold til antal dyreenheder skal gøres mere fleksibelt eller helst ophæves. Det vil være muligt at komme ud over problemet med afsætning af gyllen, hvis gylle i højere grad integreres i energiproduktion, jf. forslag i afsnit 1.2 om biogasanlæg. Hvis landmanden har en bindende aftale, eksempelvis med en jordejer eller en energiproducent om aftagning af gyllen, behøver landmanden ikke selv at eje det nødvendige areal. Dette skal dog kun ske, hvis det er foreneligt med alle miljøhensyn, og hvis det samtidig kan ske uden at underminere landmændenes økonomi gennem drastisk faldende jordpriser. Det afgørende er, at jorden og vandet ikke påføres flere næringsstoffer, end naturen kan bære"

Jeg savner en kommentar fra økologisk landsforening, som organiserer de økologiske landmænd.

Jornalister og andre bør være opmærksomme på at "det økologiske råd" er en miljøorganisation med et misvisende navn. Ikke et offentligt organ.

 • 1
 • 0

Det er givet at Ø-mærket IKKE tillader kemiske bekæmpelsesmidler af nogen art. Det er desværre også et faktum at økologers mekaniske bekæmpelse af skadeplanter ødelægger jordens struktur i en grad så bæredygtigheden, på sigt, må siges at være tvivlsom. Måske en opblødning af de ret rigide regler for økologi kunne åbne for et kompromis hvor t.eks. glyphosat og polyoxyethylenamin kunne tillades under kontrollerede forhold?

Så selvom det normalt ikke falder mig let at være enig med de selvproklamerede liberale, så er der efter min mening en god portion fornuft i forslaget (der jo faktisk IKKE vil sprøjte hos økologer, men indføre en ny klassificering; semi økologisk, af mangel på bedre navn)

R

 • 0
 • 0

Tak for det Claus

Det sætter ligesom sagen i et lidt klarer og forståeligt lys. For ja, at sprøjte økologiske afgrøder lyder lidt underligt, men som jeg læser det er det en mellemting mellem økologi og konventionelt landbrug der skal åbnes en mulighed for. Det kunne man forestille sig gør, at flere traditionelle landmænd vælger at nærme sig en mere økologisk drift, fordi de ikke nødvendigvis går så langt ned i udbytte, som en fuldstændig omlægning til økologi. Det er da et skridt i den rigtige retning vil jeg mene!

Lars Kristensen: For en dyreproduktion der alene er baseret på udelukkende industriel stalddyrsproduktion, er ikke en levende, livgivende og livsbekræftende dyreproduktion. Her tænker der kun på de døde dyr og ikke på de levende.

Hvad er det for noget forfærdeligt vrøvl? Har du nogensinde været på en svinefarm? Kender du overhovedet en eneste landmand? De landmænd jeg kender tænker ikke kun på døde dyr, men ønsker at have en god og sund stalddrift!

 • 0
 • 0

V er barslet med endnu et sindssygt forslag. Sprøjtning på økologiske bedrifter. Nu skal økologerne tilskrives øget opformering af ukrudt. Måske skulle mange konventionelle gribe lidt i egen barm. Efter at flere konventionelleer begyndt at praktisere pløjefri dyrkning, kan jeg (i hvert fald her på egnen) konstatere øget ukrudtstryk, primært bynke, kamille og ærenpris. Og det sammen med ensidigt sædskifte med megen vinterhvede og vinterbyg.

Økologer ved, at de gennem tilrettelagt sædskifte, blindharvning og pløjning kan holde ukrudtet i ave. Selvfølgelig vil der være ukrudt, men at det skulle nødvendiggøre sprøjtning, er fuldstændig ramt ved siden af.

Men dette er fødevareministerens dødskamp for et erhverv i dyb krise. Mange års fejlslagen landbrugspolitik og ensidig satsning på store bedrifter er årsagen til dette. Det er da underligt, at man trods for øget tilskud fra EU (enkeltbetalingen) 2 mia. i forhold til 2001, store lettelser på jordskatten og en markant ændring af landbrugsloven, så man nu kan komme op på 950 dyreenheder pr. bedrift og lettere kan overtage mindre ejendomme, ikke har givet landbruget bedre økonomiske resultater. Det stemmer helt overens med, hvad vi i Frie Bønder – Levende Land længe har sagt. Industriel landbrugsproduktion er urentabel. Skal landbruget rettes op, så kræver det en ny landbrugspolitik, hvor både mere økologi, flere mindre brug og ikke mindst reduktion af svineproduktionen, er vigtige elementer. Fremtidens landbrug er et etisk, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt landbrug, som er baseret på en håndværksmæsssig produktion med lokal afsætning, og som sker i harmoni med omgivelser og naboer, og som skaber liv og arbejdspladser i landdistrikterne.

Læs mere på www.levende-land.dk

 • 1
 • 1

Jeg vil helst ikke indtage føde der er sprøjtet. Jeg spiser også så meget økologisk mad som muligt og betaler gerne det mere for det. Mad burde ikke sprøjtes og hvis der er mere ukrudt på en mark, ja hvad så? Udbyttet er bare lidt mindre og det bliver dyrere for forbrugeren. Men hvad nu, hvis det er prisen for mad? Måske skal 1 liter mælk bare koste 8-9 kr istedet for en 5'er.

Opfattelsen af mad burde måske revurderes hos forbrugeren og hvad denne skal koste. Brug flere penge på mad og mindre på matrielle goder.

 • 1
 • 0

@Rasmus Elmelund

Det er desværre også et faktum at økologers mekaniske bekæmpelse af skadeplanter ødelægger jordens struktur i en grad så bæredygtigheden, på sigt, må siges at være tvivlsom.

Er denne påstand noget du kan underbygge, evt. med referencer? Jeg tvivler meget på at økologisk landbrug skulle ødelægge jordens struktur i højere grad end konventionelt landbrug. En af grundene er at der ofte optræder græsmarker i et sædskifte for økologisk landbrug.

 • 0
 • 0

Nu er jordstruktur ikke lige mit område, men det lader til at være et problem økologerne arbejder med. Dvs. også anerkender. Se f.eks. her:

"Pløjningen er en meget voldsom behandling af jordens øverste 20-25 cm, som ofte går meget hårdt ud over regnorme og mikroorganismer. Målinger i det konventionelle landbrug viser, at antallet af regnorme fire-dobles ved overgang til pløjefri dyrkning. Dette sikrer en højere omsætning og derved en mere frugtbar jorden. Ved pløjningen skabes der ofte et meget hårdt lag i jorden, der hvor traktorens hjul kører. Dette hårde lag bevirker, at rodvæksten ikke er optimal. På økologiske landbrug, hvor næringsstofforsyningen ofte ikke er optimal, er det meget vigtigt med en veludviklet rod, således at hele rodzonens næringsstoffer kan blive udnyttet. Pløjefri dyrkning vil være med til at fjerne pløjesålen og således være med til at forbedre forudsætningerne for en bedre vækst." Kilde: http://www.eksperimenter.dk/eksperimenter/...

(Økologisk landsforening)

Iøvrigt kræver det i sagens natur også en hel del brændstof, i praksis fossil diesel, at trække sådan en plov gennem jorden.

 • 1
 • 0

Jeg vil helst ikke indtage føde der er sprøjtet.

Hvorfor ikke? Har du kendskab til at forbrugere har taget skade af sprøjtede fødevarer?

Mad burde ikke sprøjtes og hvis der er mere ukrudt på en mark, ja hvad så? Udbyttet er bare lidt mindre og det bliver dyrere for forbrugeren.

Det betyder vel også at større arealer skal opdyrkes for at producere den samme mængde mad. Det betyder mindre plads til naturarealer. Prisen er vist heller ikke lige ligegyldig for alle her på kloden.

Det under mig meget i denne debat, at udbyttet er ligegyldigt når vi taler økologi, men hvis man laver sprit på lidt af majshøsten i USA så er det mad lige ud af munden på de sultne i Afrika.

 • 0
 • 0

Folk med kendskab til jordbrug behøver egentligt ikke kilder for min "påstand", det er velkendt, også for økologer.

Men det er jo som nævnt af andre ikke et problem der er isoleret for økologer. Konventionelle landmænd har tilsvarende problemer med strukturskader, hvilket bla. også er grunden til at man arbejder sig hen imod mindre og mindre kørsel på markerne (t.eks. ved pløjefri dyrkning) økologer har her bare problemet at de ikke kan klare ukrudtsbekæmpelsen med En overkørsel med sprøjten, men skal ud, mange gange, med stub/kvik harven, og derfor tilsyneladende også har problemer hvis ploven skal ud af markplanen (Hvad der dog ikke omtales i Claus Madsens link).

R

 • 0
 • 0

Vores Statsminister Anders Fogh Rasmussen skiftede i efteråret farve som en anden kamæleon til grøn og satte processen omkring Vand- og Naturplaner i bero. Disse planer skal stoppe forarmningen af vores natur og vandmiljø. Men nu skal vi satse på Grøn Vækst og se hele miljøindsatsen i et mere holistisk billede. Regeringen ønsker at forene et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. I den anledning blev der nedsat et ministerudvalg sammensat af økonomi- og erhvervsministeren, finansministeren, kulturministeren, skatteministeren, fødevareministeren, klima- og energiministeren samt miljøministeren. Økonomi- og erhvervsministeren er formand. Hvis der kommer miljøspørgsmål til afstemning i denne forsamling, er udfaldet vist givet på forhånd!

Med udspillet, som vi nu ser fra Venstre omkring en stærk liberalisering af landbruget, er min bekymring omkring indholdet af Vand- og Naturplanerne så sandelig ikke blevet mindre.

 • 0
 • 0

[quote] Lars Kristensen: For en dyreproduktion der alene er baseret på udelukkende industriel stalddyrsproduktion, er ikke en levende, livgivende og livsbekræftende dyreproduktion. Her tænker der kun på de døde dyr og ikke på de levende.

Kim Thunbo: Hvad er det for noget forfærdeligt vrøvl? Har du nogensinde været på en svinefarm? Kender du overhovedet en eneste landmand? De landmænd jeg kender tænker ikke kun på døde dyr, men ønsker at have en god og sund stalddrift! [/quote]

Der findes to former for dyreproduktion. Den ene er ren staldproduktion (industriel produktion), hvor dyrene står hele deres liv i en stald, uden på noget tidspunkt at mærke et eneste grønt græsstrå under "fødderne".

Det er denne form for dyreproduktion, der foregår allermest af her i Danmark og den er ikke levende, livgivende og livsbekræftende.

Dyrene kan udmærket have det fint i denne form for dyreproduktion. Men dyrene er levende væsener, der evolutionsmæssigt er udviklet til at leve under åben himmel og ikke til at leve i et lukket rum, som en stald med kunstigt lys og varme.

Var dyrene udviklet til at stå i stalde, ville de have været firkantet, så de var nemme at stable og desuden være uden ben.

Så er der den anden form for dyreproduktion.

Det er den form for dyreproduktion, hvor dyrene i minimum ca. halvdelen af året kan opleve at have græs under "fødderne".

Det er en levende, livgivende og livsbekræftende dyreproduktion.

En stor del af denne form for dyreproduktion er økologisk, men nogle af dem er også ikke økologiske, men næppe mange.

Når en dyreproduktion handler om at producere så mange enheder som muligt, så er det ikke længere en landbrugsproduktion, men alene en industri, der handler om masseproduktion af en vare.

Når dyr går hen og bliver en industrielle vare, ses dyrende ikke længere som et levende livsvæsen, men derimod kun som en levende industriel genstand.

Der er stor forskel på at være et levende livsvæsen og så at være en levende industriel genstand.

Det danske landbrug har mistet sin levende sjæl og har kun de kolde kontanter af landbruget tilbage at tænke på.

Det er sørgeligt, at det danske landbrug er nået så langt væk fra det levende, livgivende og livsbekræftende landbrugsliv, så selv dyrene er ved at miste deres levende sjæl.

Nu ved jeg godt, at der vil kunne komme en røst der vil sige: "Du (jeg) lever i et idyllisk Morten Kock sødsuppebillede af dansk landbrug".

Desværre nej, jeg ser ikke Morten Kocks sødsuppelandbrug, men derimod Ditte menneskebarns menneskefjendske landbrug, hvor fattigfolkene lige kunne klare dagen og vejen, mens er herrefolkene sad på deres godser og forlangte mere af fæstebonden end mennesker reelt kan holde til.

Men begge disse billeder af det danske landbrug, er yderlighederne og derfor er det reelle billede mere liggende et sted midt imellem og svømmende op og ned.

Landbruget var ikke den rene idyl, slet ikke for husmændene og den selvstændige landmand. Godsejerne kunne have det lidt lettere, fordi de havde folk til det grove, men ellers var det danske landbrug hårdt og slidsomt.

I dag er landbrugsbedriften også slidsomt, men langt fra lige så hårdt, for i dag har landmanden maskiner til det hårdeste arbejde.

Hvad angår økonomien, så skal landmanden næppe beklage sig, for det har aldrig været økonomisk på den grønne gren at være husmand eller selvstændig landmand, med undtagelse i lige netop den korte periode, hvori netop Morten Kock sødsuppebilledet af det danske landbrug, foregik. Nemlig i - 1950'erne og 60'erne.

Siden dengang er det gået ned af bakke for landbruget, med økonomien, fordi det fra 1972 og fremefter har levet af store EU tilskud og sikre mindstepriser.

Derudover er landbruget gået hen og blevet til en industri, fordi det som en industri giver et bedre økonomisk afkast og tilskud foruden.

Men det ville være bedre for både landbrugets dyrehold og ikke mindst den danske natur, at dyreenhederne mindskes og at landbruget igen bliver et landbrug, i stedet for at være en industri.

Det betinger blot, at man fra lovgivernes side, tager nogle andre forbehold over for landbruget, end dem man i dag udstikker.

Mindre dyreenheder pr. areal giver lavere skat inkl. grundskyld, afgifter m.v. og desuden mindre indkøb af kraftfoder fra udlandet.

Det vil give bedre økonomiske forhold for de danske landmænd.

De landmænd der har investeret i store standanlæg til industriel dyreproduktion, skal selvfølgelig gives en økonomisk goodwill, og derfor ikke lide under, at man fra lovgivernes side, skulle finde på at ændre landbrugspolitik.

Men sådan gå det næppe, for lovgiverne kan ikke se et levende, livgivende og livsbekræftende dansk landbrug for sig, kun en dansk landindustri med levende kødmaskiner og det vil man ikke ændre på.

Med garanti ikke med Venstres gode vilje.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 1
 • 0

Landbruget af idag er ikke bæredygtigt, det være sig nationalt, regionalt og globalt. Globalt bruger vi 75% af landbrugsarealet til at fodre dyr. Verdens befolkning vokser fra 6 til 9 milliarder, og de vil alle gerne spise mere kød. Dertil kommer at vi vil have et stigende behov for biomasse fra landbruget til at lave energi og materialer.

Udfordringen er hvordan vi skal bære os ad med at producere alt den mad, energi og materialer samtidig med at der skal være plads til naturen og holde økosystemerne i balance. Det må alt andet lige betyde at vi kun vanskeligt vil kunne undvære et landbrug med højt udbytte. Dog hvis de kommende 9 milliarder alle spiste kød som os, så er kloden simpelthen for lille, vi ville bogstavelig talt spise den op.

Jeg har ikke løsningen på denne udfordring, men er temmelig sikker på at den hverken er konventionelt eller økologisk landbrug. Der skal tænkes bæredygtighed i en helt ny kontekst, og hvadenten man nu er for det ene eller andet så er der nye tanker og ideer i Venstres forslag som måske nok kunne tåle en lidt bredere debat inden man fejede dem af bordet.

 • 0
 • 0

I mine øjne er det vigtigt at skelne imellem økonomi og Sundhed. Der er ingen tvivl om at gift er gift, uanset hvad man så ønsker at kalde det eller bruge det til.

Økonomisk er der sikkert mere at hente ved konventionelt landbrug, ved brug af gift til at stoppe sygdom, insektangreb o.s.v og dermed være i stand til at høste større mængder afgrøder og dermed have et større salg...men:

Hvad med næringsindholdet i afgrøderne? Hvad med forringelse af afgrøder, som følge af manglende selvforsvar mod angreb, overtaget af gift? Hvad med giftresterne fra sprøjtning o.s.v? Hvad med udvikling af resistente sygdomme, som forsvar mod giften? Hvad med forurenet drikkevand? Hvad med giftindholdet i luften? Hvad med ophobning af gift i menneske og dyrekroppe? Hvad med overproduktion, der alligevel ender i containeren bagved fakta, føtex, kvickly o.s.v? Hvad med overproduktion der ligger i kornlagre i årevis?

Ja, brugen af gift kan måske forsvares fra et økonomisk synspunkt, men ikke ud fra Sundheden.

Og hvis ellers Økologiske varer kan sælges dyrere end konventionelle varer, kan samme økonomiske gevinst vel opnås uden brug af gift?

Jeg vil til enhver tid vælge Økologi frem for sprøjtede fødevarer udfra et sundhedsmæssigt synspunkt.

Husk det gamle indianske ordsprog:

"when the last tree has been cut down, when the last river has been poisoned and when the last fish has been caught, Only then will we realise that we cannot eat money..."

 • 0
 • 0

At økologi er bedre for forbrugerne og jorden hvis vi ikke havde så travlt med at udnytte Danmark så intensivt, verden er større end Danmark og store dele af jordkloden er uopdyrket fordi politik og økonomi forhindre dette. I Rusland ligger brakmarkerne endnu så langt øjet rækker og lidt til, næsten uanset hvor du står og går. Hvorfor skal vi exportere landbrugsprodukter til et land der kan selv, dette gælder også store dele af den øvrige verden. En miljøafgift på transport ville sikre at den ikke så intensive fødevare produktion blev mere udbredt over hele verden, til gavn for både os og de millioner af mennesker der lever af ulandsbistand og anden hjælp. Dette vil skabe plads for virkelig Økologi og sikre hele verdens overlevelse.

 • 0
 • 0

Ja, brugen af gift kan måske forsvares fra et økonomisk synspunkt, men ikke ud fra Sundheden.

Nu er naturen rimelig god til selv at producere gifte, så kan du nu være helt sikker på din påstand? Man får en anden opfattelse hvis går ind på feks. planteforskning.

 • 0
 • 0

"store dele af jordkloden er uopdyrket fordi politik og økonomi forhindre dette."

Har du ikke en oversigt over verdens ubenyttede landbrugsarealer?

 • 0
 • 0

Hej Claus Madsen, Jeg ved godt, at Det økologiske råd ikke er et offentligt organ. Hvad er problemet ved det? De folk, der sidder i rådet, er biologer, Ph.d'er, civilingeniører mm. Så selv om de har en politisk dagsorden, ved de jo stadig godt, hvad de taler om. De opponerer mod, at det skal være tilladt at bruge sprøjtegift på økologisk landbrug. Regeringen argumenterer for det. De er bare to forskellige holdninger og to sider af én sag.

Venlig hilsen Marie

 • 0
 • 0

At naturen producerer gifte ja, men vi behøver ikke hjælpe med formler på halve meters længder, hvor der ikke kan forudses den mindste langtidsvirkende effekt i positiv retning, - tværtimod, hvor bliver de af alle disse underlige forbindelser? og hvad bliver de så til når de havner i den menneskelige krop? Det er et spørgsmål der ikke kan besvares tilfredsstillende. Spørgsmålet: hvorfor lave om på udviklingen--- at flere og flere køber økologisk, er det ikke godt. Ikke godtnok for venstre. At ville fordoble økologien på 11 år er nok ikke umuligt, uden tilsætningsstoffer, som et grønt venstre. Gud fri os for det nye grønne venstre. Økologerne klarer sig tilsyneladende ok. Det økologiske system burde være en af vejene frem i Danmark, hvorfor så udvande det med sprøjtegifte i profittens hellige navn? Det var dog tåbeligt. Istedet kunne man foreskrive, om muligt, endnu skrappere krav, så økologien kunne blive "mere økologisk" - DET ville være vejen frem. Med tiden ville fortjenesten komme dem tilgode der fortjener det. Mange økologer er idealister, og hvis ikke venstre vil støtte, så må heldet, den offentlige mening, rige onkler, og alt andet godt støtte disse dagligdagens helte, der dog prøver at gøre en forskel- på trods af venstre.

 • 0
 • 0

Ved mine rejser i Rusland ses det tydeligt at områderne jeg har kørt igennem er tidligere opdyrkede, jeg har kørt over 400 Km. hvor jeg for det meste mødte uopdyrket landbrugsjord og i området hvor jeg arbejdede fortalte beboerne jeg talte med at landbrugskollektiverne i Sovjetunionen gik ned da kommunismen faldt og en manglende landbrugsreform i det nye Rusland er årsag til at det aldrig er kommet op igen. Jeg har set utallige landbrugsmaskiner stå at ruste og besøgt en landbrugsmaskinskole hvor man reparerede landbrugsmaskiner kun for at skille dem af igen og så starte forfra.

 • 0
 • 0

Nu kommer maskerne væk, hos dobbelmoralens folkeparti. Venstrel.

ud over at dette foreslag vil direkte ødelægge årtiers målrettede dansk arbejde for økologien, udfra et renheds princip, så undergraver dette foreslag direkte de ti tusindede af jobs, som export succen dansk økologi faktisk udgør.

Dansk økologis succes bygger som en hovedsteen på at de økologiske fødevarende er 100% fri for pesticide sprøjtegifte og 100% fri for kunstgødning. går man på kompromis med det ja så er der ikke nogen forskel på at købe økologisk eller tradisionelt. Derfor vil der heller ikke være nogen begrundelse for at købe økologisk hvis dette kryds V for vandvid foreslag bliver realitet.

som aktiv SFere siger jeg bare x F for Fornuft.

 • 0
 • 0

Som altid når emnet er landbrug og økologi, så er debatten på ing.dk usædvanligt underholdende - mange indlæg er helt tydeligt ikke begrænset af viden hos skribenten :-)

Om man er enig eller uenig med Venstres forslag er en ting, men var det ikke en ide at forholde sig til det som står i Venstres oplæg, istedet for den udlægning som Ingeniørens journalist har lavet??

I oplægget står der helt firkantet (Nederst i boksen på side 16):

"Sætte som mål, at landbrugsarealet til økologi fordobles og at der indføres en produktionsform mellem konventionelt og økologisk drift."

Ideen er altså dels at fordoble det økologiske areal + derudover at indføre en mellemting mellem økologi og konventionelt landbrug, en ide som har været oppe og vende i landbrugskredse utallige gange de sidste 20 år, f.eks. i form af "IP" (Integreret Produktion). Så der er ikke meget nyt under solen!

Der er ikke tale om at indføre sprøjtning i økologisk produktion, hvilket naturligvis vil være fuldstændigt tåbeligt!!

De tidligere forsøg på at introducere en "mellemting" er som oftst strandet på at det er vanskeligt for forbrugeren at forholdes sig til flere niveauer af "miljøvenlighed" - hvilket sikkert er korrekt!

Jens

 • 0
 • 0

Claus Felby: Udfordringen er hvordan vi skal bære os ad med at producere alt den mad, energi og materialer samtidig med at der skal være plads til naturen og holde økosystemerne i balance. Det må alt andet lige betyde at vi kun vanskeligt vil kunne undvære et landbrug med højt udbytte. Dog hvis de kommende 9 milliarder alle spiste kød som os, så er kloden simpelthen for lille, vi ville bogstavelig talt spise den op.

Jeg har ikke løsningen på denne udfordring, men er temmelig sikker på at den hverken er konventionelt eller økologisk landbrug. Der skal tænkes bæredygtighed i en helt ny kontekst, og hvadenten man nu er for det ene eller andet så er der nye tanker og ideer i Venstres forslag som måske nok kunne tåle en lidt bredere debat inden man fejede dem af bordet.

Jeg fornemmer, at løsningen på det globale fødevareproblem og dermed vort hjemlige problem, bliver en voldelig løsning, dersom alverdens politiske og religiøst tænkende mennesker ikke ændre deres holdning til forståelsen af livets væren her på planeten Jorden.

Først når vi mennesker erkender, at vi ikke er kransekagefiguren i Guds skaberværk, vil vi begynde at tænke anderledes.

Vores religiøse og politiske holdninger er alle i bund og grund egoistiske og først når alverdens mennesker ændre den holdning, vil vi som menneskehed kunne tage den fremtidige udfordring op og arbejde med den på en konstruktiv levende, livgivende og livsbekræftende måde.

Indtil da, kan jeg kun se, at det hele vil ende i et ragnarok lignende og blodigt kaos.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Hej Claus Madsen, Jeg ved godt, at Det økologiske råd ikke er et offentligt organ. Hvad er problemet ved det?

Det er ikke noget problem hvis man ved det. Problemet som jeg ser det at de har valgt et navn som kan give folk en forkert opfattelse af hvad de er og dermed give organisationen en uberettigt autoritet. Min subjektive oplevelse er at pressen reffererer deres synspunkter i samme tone som hvis det kom fra f.eks. etisk råd. Hvis i journalister vil hjælpe til at skabe klarhed kunne i f.eks. skrive "foreningen Det økologiske råd".

De folk, der sidder i rådet, er biologer, Ph.d'er, civilingeniører mm. Så selv om de har en politisk dagsorden, ved de jo stadig godt, hvad de taler om.

Ja, og deres indlæg i debatten er ofte ganske udmærkede. Jeg ville bare have fortrukket at de kaldte sig "akademikere for økologi" eller lignende.

De opponerer mod, at det skal være tilladt at bruge sprøjtegift på økologisk landbrug. Regeringen argumenterer for det. De er bare to forskellige holdninger og to sider af én sag.

Venlig hilsen Marie

Så vidt jeg kan forstå forslaget (copy pastet i et af mine indlæg) lægger venstre op til en tredie vej. Altså ikke sprøjtemidler på Ø-mærkede produkter, men en ny ordning hvor man kan bruge f.eks. herbicider i et særligt begrænset omfang. Man kunne jo evt. som journalist kontakte venstre for en præcisering.

VH Claus

 • 0
 • 0

Hej Lars,

Der findes to former for dyreproduktion. Den ene er ren staldproduktion (industriel produktion), hvor dyrene står hele deres liv i en stald, uden på noget tidspunkt at mærke et eneste grønt græsstrå under "fødderne".

du optræder som landbrugsekspert, men hvilken baggrund har du for ovenstående? Der er ikke mange staldsystemer af ovenstående type, har du ikke hørt om løsdriftstalde?

Rent generelt: Når en afgrøde sprøjtes mod f.eks. svampeangreb, så er der meget sjældent sprøjterester eller metabolitter i afgrøden ved høst. Disse midler er desuden ugiftige eller højst lokalirriterende. Det er fint nok man ikke vil spise sprøjtede produkter, men det er en illusion at tro, at man får sundere og bedre fødevarer af den grund - tværtimod. I usprøjtede, økologiske produkter findes flere svampetoksiner end hos konventionelle fødevarer. Aflatoksiner er utrolig giftige - gang med 1000 i forhold til ethvert pesticidrest.

Venstres forslag er godt - det er tegn på begyndende realisme. At det vækker protester hos forkælede forbrugere, der vil have 100% rene fødevarer og drikkevand, inden de selv fylder det med 1000 forskellige gifte (hvis man drikker kaffe), smører diverse stoffer med østrogeneffekter på kroppen etc. Indtager øl, cola, sodavand etc. Husk at tage madpakke med til ferieturen til Spanien. Her skyller man grøntsagerne med Rodalonopløsning for at slå bakterier ihjel. Alle afgrøder er sprøjtet med midler, der oftest er forbudt i Danmark.

Økologiske bedrifter avler mindre udbytter end konventionelt landbrug, de gøder ikke efter planternes behov, men med, hvad de har. Jeg håber ikke, man opfostrer sine børn efter samme princip. På global plan vil den økologiske driftsform kun kunne brødføde ca. halvdelen af det nuværende antal. Men rolig, ingen behøver at dø i Danmark. Økologi er en udmærket nicheproduktion for de dygtige landmænd, men den er ikke bæredygtig på global plan, hvis vi skal bevare skov- og naturarealer i det nuværende omfang. Hvis Venstre holder fast ved sit udmærkede forslag, vil jeg stemme på dem ved næste valg.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Da jeg, allerede for 40 år siden, da jeg var landmand i Danmark, begyndte at interessere mig for økologi, var det næsten ensbetydende med antropososfi - altså religiøst.

Da jeg blev landmand (bonde) her i Norge, begyndte jeg en jordindustri til fremstilling af kvalitetsmuldjord, og senere af plantejord (blomsterjord). I den forbindelse måtte jeg kompostere organisk materiale for at tilsætte kompost til jorden, og jeg erfarede da, at det praktisk talt da (omkring 1980) kun var biodynamikkerne (antroposoferne - tilhængere af Rudolf Steiners metafysiske livsfilosofi), der komposterede.

Økologisk landbrugsdrift var derfor også dengang næsten det samme som biodynamisk (der jo regner 'livskraft' i maden som vigtig - og som blev betragtet overført fra den afdøde plante til den friske gennem naturgødningen, hvorfor mineralsk gødning gav 'sterile' planter).

Nu er økologisk lanbrugsdrift både statsanerkendt og statsstøttet, så alle de religiøse benævnelser og begrundelser er væk. Det er imidlertid meget vigtigt at mærke sig, at metoderne næsten ikke er ændret til trods for dette.

Det er derfor meget nærliggende at trække en parallel mellem ID (intelligent design) og økologisk landbrugsdrift: De kristne følte sig truet af videnskaben. For at opretholde illusionen om, at der fandtes en gud - og at han derfor havde skabt en verden med 'mening' - satte man 'guds bevidste vilje' bag evolutionen. - Det ses tydeligt i denne debat, at tilhængere af at spise økologisk er meget sikre i deres overbevisning om at 'det konventionelles landbrugs' produkter er usunde i forhold til det økologiske. - Det er vanskelig - for ikke at sige umuligt - at se, hvordan dette har kunnet ske, uden at det stammer fra biodynamikkens tro på livskraft, måne- og solfasers indvirkning på livet osv.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Hej Jens, Som jeg har læst deres oplæg, vil de tilllade, at man i begrænset omfang kan sprøjte på økologisk land. De vil ikke indføre en helt ny type semi-øko-landbrug.

"Venstre mener desuden, at der bør introduceres en ordning, hvor metoderne ved økologi og konventionelt landbrug kombineres. Det skal for eksempel være muligt i begrænset omfang at anvende sprøjtemidler mod ukrudt, hvis frø alternativt ville sprede sig til naboer, som derved skulle bruge ekstra sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse. Tilsvarende kan en smule tildeling af kvælstof, ud over det tilladte til økologiske brug, betyde en udvaskningen tæt ved nul, mens udbyttet fra sådanne mindre behandlingsintense landbrug derved vil blive øget betragteligt."

Bare de dog havde formuleret sig lidt mere klart.

Det er i forvejen tilladt under meget særlige forudsætninger at bruge en smule sprøjtemiddel i økologisk landbrug - fx hvis en hel afgrøde bliver truet af et eller andet ondt skadedyr. Her kan du læse om reglerne: http://pdir.fvm.dk/Vejledning_om_%C3%B8kol...

 • 0
 • 0

Jeg er imponeret over, at Venstre har kunnet fremlægge et så realistisk forslag på et så følelsesladet område.

Både jeg og Finn Okkels har mange gange stærkt argumenteret for, at man sammensmelter økologiske principper, ensidigt 'kemikalielandbrug' og forædling og effektivisering gennem fornuftig brug af GMO'er.

Jeg har også her mange gange argumenteret for, at man skulle løsrive nogle landbrugsproduktioner fra de enkelte gårder - især svine-, fjerkræ-, æg- og svampeproduktion. (Ligesom blomsterproduktion og anden drivhusproduktion jo allerede er det). Derved kunne affaldsprodukter lettere gøres til biprodukter og indgå i et miljømæssigt bedre kredsløb, og finans- og arbejdsforhold kunne tilpasses et moderne samfund.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Peter Hjoth:

Hvad med ophobning af gift i menneske og dyrekroppe?

Der indføres tusinde af nye kemiske stoffer i samfundet hvert år, og din bekymring for dette er da også berettiget. De mest aktuelle er tungmetaller - først og fremmest bly, cadmium og kviksølv - dioksiner, DDT, PCB og på det seneste også bromider.

Af ikke akkumulerende stoffer er hormonlignende stoffer vigtigst - især for vandboende organismer.

Med undtagelse af en lille del af DDT'en, der også i kort tid brugtes i landbruget her, så stammer ingen af disse stoffer fra landbruget - eller i et meget lille omfang, da alt landbrug (ligesom private og anden næring) bruger udstyr, der udskiller dette.

Falske myter og mobning har ramt landbruget (ikke mindst det danske, der for øvrigt er det højest respekterede idet meste af verden) med en helt ubegribelig styrke.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Hej Jens, Som jeg har læst deres oplæg, vil de tilllade, at man i begrænset omfang kan sprøjte på økologisk land. De vil ikke indføre en helt ny type semi-øko-landbrug.

"Venstre mener desuden, at der bør introduceres en ordning, hvor metoderne ved økologi og konventionelt landbrug kombineres........."

Jeg forstår ikke helt hvordan du når frem til din tolkning.

Bare de dog havde formuleret sig lidt mere klart.

Enig, men kunne du så ikke som journalist på vegne af os alle sammen ringe og spørge?

VH Claus

 • 0
 • 0

Lars Kristensen:

Der findes to former for dyreproduktion. Den ene er ren staldproduktion (industriel produktion), hvor dyrene står hele deres liv i en stald, uden på noget tidspunkt at mærke et eneste grønt græsstrå under "fødderne".

Det er denne form for dyreproduktion, der foregår allermest af her i Danmark og den er ikke levende, livgivende og livsbekræftende.

Dyrene kan udmærket have det fint i denne form for dyreproduktion. Men dyrene er levende væsener, der evolutionsmæssigt er udviklet til at leve under åben himmel og ikke til at leve i et lukket rum, som en stald med kunstigt lys og varme.

Var dyrene udviklet til at stå i stalde, ville de have været firkantet, så de var nemme at stable og desuden være uden ben.

Så er der den anden form for dyreproduktion.

Det er den form for dyreproduktion, hvor dyrene i minimum ca. halvdelen af året kan opleve at have græs under "fødderne".

Det er en levende, livgivende og livsbekræftende dyreproduktion.

Hvad er levende, livgivende og livsbekræftende dyreproduktion? Undskyld mig men det lyder simpelthen som om du har en eller anden fantasi om, hvordan virkeligheden er helt for færdelig i forhold til en eller anden idyllisk drøm du har. Var dyrene udviklet til at stå i stalde var de firkantede så de kunne stables??? Det er da noget frygteligt vås Lars!

Peder Wirstad:

Det er derfor meget nærliggende at trække en parallel mellem ID (intelligent design) og økologisk landbrugsdrift: De kristne følte sig truet af videnskaben. For at opretholde illusionen om, at der fandtes en gud - og at han derfor havde skabt en verden med 'mening' - satte man 'guds bevidste vilje' bag evolutionen. - Det ses tydeligt i denne debat, at tilhængere af at spise økologisk er meget sikre i deres overbevisning om at 'det konventionelles landbrugs' produkter er usunde i forhold til det økologiske. - Det er vanskelig - for ikke at sige umuligt - at se, hvordan dette har kunnet ske, uden at det stammer fra biodynamikkens tro på livskraft, måne- og solfasers indvirkning på livet osv.

Du har vist set for meget DR2 tema de sidste par dage. Nej det er bestemt ikke nærliggende at trække en parallel mellem tilhængere af ID og økologi. Forudsætningen for din argumentation, din forestilling om at kriste skulle føle sig truet af videnskab, er simpelthen forkert! Og at sammenligne det der biodynamik-tro og den kristene tro holder ikke. Det er to helt forskellige ting!

 • 0
 • 0

Hej Marie

Jeg forstår heller ikke helt hvordan du er kommet frem til din tolkning - jeg vil da ikke afvise at jeg har taget fejl, men jeg var ikke i tvivl da jeg læste Venstres oplæg, det skyldes måske at min baggrund er landbrugserhvervet, og jeg derfor genkendte den "gamle" ide om en form for "Integreret Produktion"??

Jeg kender udmærket de økologiske regler, og ved også at der er en række punkter som simpelthen er for besværlige at forklare forbrugerne, et punkt er muligheden for anvendelse af pesticider som du nævner (anvendes så vidt jeg ved stort set aldrig?), en andet er den (begrænsede) anvendelse af konventionelt foder, strøelse, husdyrgødning osv. i en del af den økologiske produktion. Markedsføringsmæssigt er man simpelthen nødt til at holde sig til den "rene vare".

Jens

 • 0
 • 0

Du har vist set for meget DR2 tema de sidste par dage. Nej det er bestemt ikke nærliggende at trække en parallel mellem tilhængere af ID og økologi. Forudsætningen for din argumentation, din forestilling om at kriste skulle føle sig truet af videnskab, er simpelthen forkert!

Du har nok ret i, at jeg skulle have været lidt mere præcis: Mange 'troende' føler sin tro truet af videnskaben, der klart modbeviser de traditionelle religioners myter. Mange bruger troen til at undgå at føle, at verden er fuld af tilfældigheder, og de kaster sig derfor på en ny - som ID.

Der er rigtigt mange tidligere 'kristne' imellem, men de er for så vidt ikke kristne mere, når de har valgt ID.

Mvh Peder Wirstad

PS: Jeg har ikke set DR2, da jeg bor i Norge og ikke har TV.

 • 0
 • 0

Du har nok ret i, at jeg skulle have været lidt mere præcis: Mange 'troende' føler sin tro truet af videnskaben, der klart modbeviser de traditionelle religioners myter. Mange bruger troen til at undgå at føle, at verden er fuld af tilfældigheder, og de kaster sig derfor på en ny - som ID.

Der er rigtigt mange tidligere 'kristne' imellem, men de er for så vidt ikke kristne mere, når de har valgt ID.

Mvh Peder Wirstad

PS: Jeg har ikke set DR2, da jeg bor i Norge og ikke har TV.

Jeg kan godt se at det er den logiske konklusion på at nogen kan finde på at tro på noget overnaturligt eller overmenneskeligt, hvis man ikke selv tror. Jeg vil dog blot fortælle dig at det er en forkert opfattelse du sidder med.

I modsætning til hvad du siger er det faktisk meget få troende føler sig truet af videnskab! At der er et system i tingene, som kan opserveres, er helt naturligt og skyldes, ifl. de fleste troende, at en skaber står bag. At andre så tror det skyldes naturlig udvælgelse, som jeg kan forestille mig du gør, er blot en anden forklaring på det system, der synes at være så tydelig i de biologiske processer her i verden.

Så at de observationer videnskabsfolk overalt i verden gør sig skulle få troende til at føle sig truet er ikke sandt. Nogle få råber dog kraftigt op, men det er sjældent fordi de føler sig truet på troen. Snarer er det fordi de fleste videnskabsmænd sætter deres observationer ind i en evolutionskontekst på trods af at den lige så godt kunne forklares ud fra en skabelseskontekst.

Personligt gør det mig ikke noget, hvilke forudsætninger man tænker lægger til grund for naturens systemer. For uanset om det er skabelse, skabelse + evolution eller kun evolution man tror ligger bag, så danner de forudsætninger, for det meste, bedre rammer for videnskabeligt arbejde.

Men at sige, at mange troende føler sig truet af videnskaben, er ikke sandt. Det er andre ting der gør at ID-tilhængere råber op. (og desværre ofte skaber en ukonstruktiv skytegravskrig med evolutionstilhængere)

 • 0
 • 0

Hej Rasmus Elmelund Nielsen:

Folk med kendskab til jordbrug behøver egentligt ikke kilder for min "påstand", det er velkendt, også for økologer.

En forholdsvis arrogant udtalelse, når du åbenbart ikke kan dokumentere påstanden, men det er jo ikke nyt at veletablerede sandheder ikke behøves at underbygges, jvf. "jorden er flad".

Prøv at læse den her: http://orgprints.org/7414/01/7414.pdf

Med venlig hilsen Lars

 • 0
 • 0

ALT er jo relativt, også ord og udtryk. Nu er det lykkedes Venstre og de andre medlemmer i VKO regeringen at omdefinere ordet "velfærd" så det bl.a. betyder adgang til sundhed og hospitals-behandling for folk med store indtægter og elendig service for de andre, og satsning på uddannelse ved at lade skolerne forfalde. Nu er turen kommet til ordet "grøn". Jeg troede ikke mine egne ører da Fogh påtog sig et nyt grønt image. Men nu kan jeg se pointen, vi skal selvfølgelig til at forstå ordet "grøn" på en helt ny måde. Vi skal "lære" at forbinde ødelæggelsen af vandløb og sprøjtegift på økologiske marker med det at være grøn, og så er problemet løst for Fogh. Han er blevet grøn og de tidligere "grønne" er reduceret til fantaster. Den eneste grund til at Fogh har introduceret ordet grøn i sit image er selvfølgelig at han ser muligheder for økonomisk vækst inden for det område. Og det er jo det eneste der interesserer befolkningen - vækst, vækst og mere vækst. Ja men så kan det vel kun gå én vej! Venstre hader alt hvad der har med økologi at gøre men det vil de selvfølgelig ikke sige. I stedet giver de først deres modstandere ret og introducere derefter en ny definition på nogle ord, altså en form for ”Trojansk hest politik”.

 • 0
 • 0

Kim,

Du har vist set for meget DR2 tema de sidste par dage. Nej det er bestemt ikke nærliggende at trække en parallel mellem tilhængere af ID og økologi. Forudsætningen for din argumentation, din forestilling om at kriste skulle føle sig truet af videnskab, er simpelthen forkert! Og at sammenligne det der biodynamik-tro og den kristene tro holder ikke. Det er to helt forskellige ting!

Peder Wirstads pointe er ret nærliggende. Økologi består af en blanding af godt landmandsskab tilsat en del religion. Til det sidste hører, at man opfatter mineralske gødninger som gift for planterne. Det rene nonsens, dsa ingen planter kan optage organiske stoffer, de skal først nedbrydes (mineraliseres). Peder har ret i at sætte biodynamikken sammen med økologien, da disse trosretninger er slået sammen i et forbund. Hverken økologien eller biodynamikken tildeles man næringsstoffer efter planternes behov, det gør man i konventionelt landbrug. Faktisk har jeg været uden ved en biodynamiker for at se på en hensygnende afgrøde. Diagnoser lød på kraftig kvælstofmangel, der kunne kureres med kalkammonsalteter. Jeg giver ikke kunstgødning, men bruger 2 præparater - X og Y i forholdet 1:10, sagde han. Hellere misvækst end af svigte sin tro.

Lars: I dit link står der intet nyt, det er blot grundlæggende viden for enhver landbrugsskoleelev. Artiklen nævner ikke med et eneste ord noget om, hvor store udbytter man kan avle på de enkelte jorder - med god grund, idet man på ren sandjord kan avle det samme udbytte som på en god lermuld, blot man sørger for at der er vand og næringsstoffer nok. Et gammelt ord siger at - "en velgødet afgrøde er den bedste forfrugt for den efterfølgende afgrøde".

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Peder Wirstads pointe er ret nærliggende. Økologi består af en blanding af godt landmandsskab tilsat en del religion. Til det sidste hører, at man opfatter mineralske gødninger som gift for planterne. Det rene nonsens, dsa ingen planter kan optage organiske stoffer, de skal først nedbrydes (mineraliseres). Peder har ret i at sætte biodynamikken sammen med økologien, da disse trosretninger er slået sammen i et forbund. Hverken økologien eller biodynamikken tildeles man næringsstoffer efter planternes behov, det gør man i konventionelt landbrug. Faktisk har jeg været uden ved en biodynamiker for at se på en hensygnende afgrøde. Diagnoser lød på kraftig kvælstofmangel, der kunne kureres med kalkammonsalteter. Jeg giver ikke kunstgødning, men bruger 2 præparater - X og Y i forholdet 1:10, sagde han. Hellere misvækst end af svigte sin tro.

Det kan godt være at mange økologer tenderer har en religiøs tilgang til det at dyrke jorden. ...Men at trække paralleller fra det og til den kristne tro. Det holder ikke! ...Det var såmænd bare det, som var min pointe.

 • 0
 • 0

Hej Rasmus Elmelund Nielsen: Folk med kendskab til jordbrug behøver egentligt ikke kilder for min "påstand", det er velkendt, også for økologer.

En forholdsvis arrogant udtalelse, når du åbenbart ikke kan dokumentere påstanden, men det er jo ikke nyt at veletablerede sandheder ikke behøves at underbygges, jvf. "jorden er flad".

Prøv at læse den her: http://orgprints.org/7414/01/7....pdf

Med venlig hilsen Lars

Artiklen siger jo ikke noget om "tryk skader-trafiksål" efter for megen kørsel på marken med tunge maskiner (hvilket nok er det der menes). Trykskader hæmmer rodvæksten såvel økologisk som konventionelt, forsøg viser at rodvæksten bliver hæmmet, hvis jorden presses sammen fra den normale volumenvægt på 1,3-1,7 g pr. cm3 til over 1,8 g pr cm3, størrer skade hvis jorden ikke er tjenlig. Rodvæksten mæmmes fra ca 3-4 cm på en dag til 0.5 cm..

 • 0
 • 0

Simon,

Artiklen siger jo ikke noget om "tryk skader-trafiksål" efter for megen kørsel på marken med tunge maskiner (hvilket nok er det der menes). Trykskader hæmmer rodvæksten såvel økologisk som konventionelt, forsøg viser at rodvæksten bliver hæmmet, hvis jorden presses

det er korrekt hvis der er tale om lerjord, hvor man overvejende finde de kvægløse bedrifter. Trafiksål får man hvis det specifikke tryk er højt, det kan forebygge en del ved at benytte store dæk eller tvillingehjul, men man undgår ikke komprimering af jorden i dybden. Hans Nielsen fra Det Økologiske Rod udnytter lejligheden til at fremkomme med et par kommentarer. Hans Nielsen har som biolog ikke den store landbrugskendskab, men derfor kan man da godt have en meninger herom. Men andre og mere kompente burde være spurgt i denne sag.

Kim, man kan sagtens med god grund drage paralleller til den religionernes tro på de områder, der er nævnt. Mange økologer er da ikke uenig i det jeg nævnte, men de følger naturligvis som professionelle landmænd de regler, der er givet. De bruger heller ikke de ugiftige fungicider, selv om de økologisk kornprodukter kommer til at indeholde betydelige større giftige stoffer i form af svampetoksiner, de overholder overholder de gældende regler, det kan forbrugerne trygt stole på. Spørgsmålet er, om der ikke kunne udvælge nogle ugiftige midler, der kunne forbedre afgrødernes kvalitet og nedsætte smittespredning? Det kan der sagtens, derfor bør forslaget drøftes seriøst af kompetente folk. Så kan vi overlade det religiøse til Greenpeace og Det Økologiske Rod.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@Simon Nielsen Det var en respons til denne påstand, fra Rasmus Elmelund Nielsen:

Det er desværre også et faktum at økologers mekaniske bekæmpelse af skadeplanter ødelægger jordens struktur i en grad så bæredygtigheden, på sigt, må siges at være tvivlsom.

Du skriver:

Artiklen siger jo ikke noget om "tryk skader-trafiksål" efter for megen kørsel på marken med tunge maskiner (hvilket nok er det der menes).

Måske fordi økologer godt kan finde ud af at lade være med at ødelægge strukturen i jorden? Som du selv antyder er det en fordel at køre på jorden når den er tjenlig, desuden kan man vælge en traktor som ikke trykker så hårdt per arealenhed.

Citat fra artiklen:

God og dårlig krummedannelse er knyttet til den måde den enkelte gård drives på snarere end til om den er økologisk eller konventionel. Det er først og fremmest et alsidigt sædskifte og tildeling af organisk gødning, der giver gode krummer.

Gode krummer = god struktur

 • 0
 • 0

Venstre har ændret sig fra et liberalt parti med klare borgerlige holdninger, som også inkluderede miljøbevarelse og VE; alt sammen sammen smukt personificeret i Elleman Jensen: frækt, barsk og frit.

I dag er det et parti, hvor snusfornuft og middelmådig tækning er dagsordenen på en måde, der ikke kan karakteriseres som andet end indlysende faderbundet.

Snusfornuft: Nazisme var snusfornuftig, det var kommunismen også, og det er liberalisme a`la Fogh mildt sagt også; tømt for værdier.

Der er langt til Ellemans sande liberale parti.

Og der er end og meget langt til at få disse ideologiske halvhjerner til at indse, at værnen om værdier, det kaldes også etik; har her i landet været en sikker recept, hvad der skete fra 1993-2001, på at tjene penge.

Der er ingen penge i det Venstre foretager sig; ikke én Deutche Dollar. Tvært om: det er tabsgivende

"Semigrønt landbrug": Hvad fanden er det for noget vrøvl?

Det, det dækker over, er, at Landets miljølovgivning ikke overholdes, som under Nyrup. De ødelægger ufattelige herligheds- og økonomiske værdier; drikkevand; havmøiljøet; den omkringliggende natur. Der hersker på det nærmeste "kinesiske tilstande". Genindfør lov og ret. Genindfør respekt for børnenes fremtid, genindfør den danske selvrespekt. Og der er absolut ingen grund til nogen semigrønt snusfornuft.

Tidligere var det OS, der satte agendaen i EU; idag er vi det sorte får: sikke noget deklasserende svineri!!

Næppe 12.000 svinebaroner sætter dagsordenen her til lands - uden nævneværdige restriktioner. De ØDELÆGGER landet og høvler store områder ind i en intens stank af gylle og foragt for friheden. Hvilket andet erhverv kunne få lov til at stinke sådan?

Og det stinker af fordærv og dyremishandling, og miljøødelæggelser, som beløber sig til et milliardbeløb.

Men det skal udvides; ja men hvad med at lade svinene flytte ind i byerne; er der snart plads til nogen værdier her til lands? Til mennesker?

Der er et enormt potentiel til at tjene penge og jobs i økologi: det har længe haft meget stærke vækstrater globalt. og vi er i kraft af Nyrup og Co. langt foran. Men det kræver respekt. For hvad? Markedets realiteter; ingen snusfornuft, please.

Den politik Nyrop førte, gjorde os til vindere i VE. Jeg gad godt vide, hvor lille Anders F. ville ha' sine økonomiske resultaterr foruden - Det er en oase i en kriseramt global økonomi.

Hvor har vi tjent mange penge på det. Hvor har vi tjent mange penge på vores egentlige miljøteknogier; røg- vandrensning osv. Energi fra affaldsforbrænding; jeg kunne blive ved. Men alt dette hvilede absolut ikke på faderbunden snusfornuft; det hvilede på respekt for værdier - herunder forsvar for menneskers helse. Idag stiger foruringen ikke mindst af luften.

Intressant, "biogas" af gylle, og det må man sige, der vil der unægtelig kunne produceres store mængder af energi. Biogas som VE kan blive globalt stort. men alt standsede jo i 2001 og absurd, teknologien løber bl.a. tyskerne med i kraft af Foghs og Pia K's opgør med værdierne i 2001. Tilbage for os bliver kun svineriet og tomheden.

Men vores miljø og energiindustri er skabt på værdier; det er der - og vil blive endnu flere rigtig mange penge i fremtiden.

Økokoli kan udvikle sig ekstremt, langt mindre påvirkeligt end gyllelandbruget i krisen. Imidlertid er der én kraftig forudsætning: Absolut certificereing af produktægtheden.

Det danske røde Økomærke er ét af verdens bedst certificrede; forringer man det; forringer man vores stærke brand; så er det godnat med trovædigheden og dermed indtjeningen.

Disse snusfornuftige halvhjerner vil så tvilv om dette. Her er økologien for dem er forbryderisk, fordi den ikke vil sprøjte. Det "giver tab" - reelt af mulighderne for at plyndre EUs skatteborgere med tilskud. Det er at rette smed for bager. Og så hammersvedende dumt, at det ikke engang er snusfornuftigt.

Det bør være omvendt. Konventionelle landmænd skal udvise respekt for den værdifulde dyrkningsform og holde lang afstand, herunder med GMO til det værdiibevarende- og skabende landbrug; og det er økologisk i fremtiden.

I stedet bør vi satse på højteknologi, og med denne øge produktiviteten i Økologien. Vi skal satse på udvikling af produktionsdyr og disses velfærd på en måde, der er så kosteffektiv som muligt. Der er der masser af bussiness i for mange virksomheder.

Her er værdierne; her er innovationsmuligheder så det basker; her er fremtiden.

Produktforædlingsteknologi: Vi skal masseproducere lækker økofastfood med gourmetegenskaber, som er associeret med, de kan handles i en mikrobølgeovn, samt er holdbare friske og ukemiske: der er pengene.

Men Fogh havde en far, der var landmand. Anden forklaring gives ikke. Landets ødelægges af det her; der er ingen penge i det i fremtiden. Og sært, det ville Ellemenn have set: ingen stemmer for Venstre.

Så hvorfor Fogh gør det, hører mere hjmme for en psykoterapeut at forklare end det økonomisk rationale.

Mor Danmarkrs dejlige bryster strutter ikke mere, fyldt med gylle, snusfornuft og kemikalier´, som hun er blevet. Hun er en dejlig tøs stadig væk; Men hun mangler en Elleman - eller slet og ret en ny statsminister.

Tidligere var hun klar og kunne få codyle vaginalorgasmer. men hun vugger ikke i hofterne mere efter den snusfornuftige omgang gylle, hun for længe har været udsat for. Ingen længe vil selv et nok så langt "forspil", intet kunne stille op.

Stop snusfornuften ned i en gylletank og send den til destruktion på Kommune Kemi!

Tommy

 • 1
 • 0

Du har ikke ret i din sædvanlige påstand om at Økologien ikke er bæredygtig - det er noget sludder. Hvad ved du egentlig selv om Økologi?

Det er korrekt man ikke tilfører jordens kunstgødning. Men det er ikke korrekt at man har et negativt næringsstofregnskab. Havde man det så ville Økologiske bedrifter alle som en have jævnt faldende udbytte. Du ved lige så godt som jeg, og alle andre, at man ikke ville kunne opretholde udbytte hvis der ikke var tilstrækkelig næring til planterne.

Man opnår ligevægten ved at lave sædskifte mellem de afgrøder der henholdsvis optager næringsstoffer fra jorden og dem der afsætter næringsstoffer i jorden. Dette kombineres så med gylle fra dyreholdet.

Sådan har man gjort næsten så længe man har dyrket jorden - i gamle dage var der endda love om sædskifte.

Det er noget sludder at sidestille Økologi med religion. Økologien udspringer af en tanke om at de fremmede stoffer der tilføres i konventionelle landbrug kan være skadelige. Din holdning udspringer af en tanke om at de er uskadelige.

Med udgangspunkt i at forskningen hele tiden finder nye skadevirkninger, fra stoffer vi troede uskadelige, er det vist blot sund fornuft at være skeptisk. Man skal derimod være nærmest religiøs for gang på gang at holde på at det nyeste vidunderkemikalie ingen skade gør.

Og hvad er nu det for noget at Biodynamikere og Økologer er fælles trosretninger i samme forbund?

Man skal ganske vist dyrke økologisk for at kunne blive biodynamiker, men der er sandelig mange Økologer der ikke har meget tilovers før biodynamikken og næppe ønsker sig sidestillet med denne.

 • 0
 • 0

Det er noget sludder at sidestille Økologi med religion. Økologien udspringer af en tanke om at de fremmede stoffer der tilføres i konventionelle landbrug kan være skadelige. Din holdning udspringer af en tanke om at de er uskadelige.

Mon ikke mere det udspringer i at naturens stoffer som de tilsatte stoffer fortrænger(feks. svampetoksiner), er mere skadelige?

Et jordbrug hvor man bruger kemien i et begrænset omfang(var der ikke noget med en robot herinde på et tidspunkt som kunne identificere ukrudt) og samtidigt begrænser mekanisk bekæmbelse(altså kombinere det bedste fra konventionelt og økologisk landbrug) vil alt mere være mere skånsomt for miljøet og for os som skal indtage afgrøderne.

 • 0
 • 0

Det er korrekt man ikke tilfører jordens kunstgødning. Men det er ikke korrekt at man har et negativt næringsstofregnskab. Havde man det så ville Økologiske bedrifter alle som en have jævnt faldende udbytte. Du ved lige så godt som jeg, og alle andre, at man ikke ville kunne opretholde udbytte hvis der ikke var tilstrækkelig næring til planterne.

Vi har været over emnet rigtig mange gange herinde; Økologisk landbrug som det drives i dag kan kun lade sig gøre fordi det modtager næringstoffer fra det konventionelle landbrug gennem foder og husdyrgødnining. Det er indirekte anvendelse af kunstgødning.

Kun i tilfælde hvor en konventionel landmand anvender spildevandsslam kan man tale om et kredsløb, men det må økologerne ikke.

Man opnår ligevægten ved at lave sædskifte mellem de afgrøder der henholdsvis optager næringsstoffer fra jorden og dem der afsætter næringsstoffer i jorden. Dette kombineres så med gylle fra dyreholdet.

Hvilke planter afsætter fosfor og kalium i jorden??

Mig bekendt er det kun kvælstof man på den måde kan trække ud af den blå luft.

Tillad mig iøvrigt at minde debatørene om at denne artikkel bygger på en misforståelse fra journalistens side.

Den rigtige version af nyheden kan læses under overskriften "Venstre vil have semigrønne landmænd" som der er linket til under "læs også".

 • 0
 • 0

Rolf:

Mon ikke mere det udspringer i at naturens stoffer som de tilsatte stoffer fortrænger(feks. svampetoksiner), er mere skadelige?

Hvad er det helt præcist der hentydes til? Husk at mikroklimaet i økologiske marker ikke kan sammenlignes med det fra de konventionelle. Det skyldes i høj grad sædskiftet. Monokulturen i traditionelle marker medfører en helt anden koncentration af skadedyr mv.

Det undgås ved sædskiftet, hvor enkelte arter skadedyr osv (svamp?) har svært ved at opkoncentrere sig. Men igen; jeg vil faktisk gerne vide hvilke giftstoffer der hentydes til (og som beviseligt ikke er i konventionelle marker).

Under alle omstændigheder er eventuelle følgestoffer i Økologiske marker nogle vi har vænnet os til gennem evolutionen. Det er her kæden for alvor hopper af ved konventionel drift (sprøjtemidlernes effekt er ukendt og særligt forskning i synergieffekter halter langt bagefter). Oveni har vi så hele problematikken med forurenet grundvand og forarmet dyreliv som følge af konventionel drift…

Claus:

Økologisk landbrug som det drives i dag kan kun lade sig gøre fordi det modtager næringstoffer fra det konventionelle landbrug gennem foder og husdyrgødnining.

Du må kun benytte 10 % ikke økologisk foder til dine dyr i dag (tidligere 25 %). Gødning skal være fra andre Økologiske bedrifter. Altså må det siges at være et teoretisk tilskud der kommer fra konventionelle bedrifter.

Det er en hel forkert holdning at konventionelle landbrug kun netop tilfører den mængde NKP gødning som planterne har behov for og at Øko-landbrug derfor har rungende underskud på disse områder. Man bruger en væsentlig overdosering på konventionelle landbrug, for at øge væksten mest muligt. Det er årsagen til den store udvaskning af kvælstof og forfor som vores vandløb lider under.

Jeg vil dog give ret i at det er forkert når vi ikke laver kredsløbet fuldstændigt. I den idéelle verden gik alt tilbage til markerne (== vores egen afføring). Men i den idéelle verden opkoncentrerede vi heller ikke de affaldsstoffer i vores gødning (læs: afføring) som vi gør i dag.

 • 0
 • 0

Claus: [quote]Økologisk landbrug som det drives i dag kan kun lade sig gøre fordi det modtager næringstoffer fra det konventionelle landbrug gennem foder og husdyrgødnining.

Du må kun benytte 10 % ikke økologisk foder til dine dyr i dag (tidligere 25 %). Gødning skal være fra andre Økologiske bedrifter. Altså må det siges at være et teoretisk tilskud der kommer fra konventionelle bedrifter. [/quote]

Det er ikke sandt. Den økologiske landmand må uden videre bruge konventionel husdyrgødning svarende til 41% af den mængde kvælstof han må bruge. Kan han dokumentere at han ikke kan skaffe økologisk husdyrgødning nok til de resterende 59% samlet kvælstof kan han få lov at bruge endnu mere konventionelt.

Det kan altsammen læses i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion her:

http://pdir.fvm.dk/Vejledning_om_økologis...

Jeg kan forstå du anerkender at næringstofferne i det økologiske jordbrug ikke indgår i et lukket kredsløb. Hvordan skulle det så i længden kunne lade sig gøre uden tilførsel af nye næringstoffer?

Økologisk landbrug som det drives i dag er ikke et reelt alternativ der kan stå alene. Det er en niche produktion til et bestemt segment af forbrugerne.

 • 0
 • 0

@Rolf Hansen

[quote]Måske fordi økologer godt kan finde ud af at lade være med at ødelægge strukturen i jorden?

Og hvordan gør de så lige det?[/quote] Goddag mand økseskaft. Prøv at læse ovenstående debat een gang til, og evt. tænke lidt, men der er jo finanskrise så det er måske sparet væk?

Stikord: husdyrgødning, traktorens tryk per cm2, græsmarker.

 • 0
 • 0

[quote]Hvordan skulle det så i længden kunne lade sig gøre uden tilførsel af nye næringstoffer?

http://www.okologi.dk/Alt_om_%C3%B8kologi/... [/quote]

Godt link John. Der får vi netop fra økologernes egen mund det faktum jeg igen og igen har forsøgt at forklare herinde.

Økologisk landsforening skriver:

"I økologisk Jordbrug er idealet, at næringsstofferne går i kredsløb. De næringsstoffer, der bliver solgt i form af mælk, kød, grøntsager etc., bør vende tilbage til gården.

Sådan fungerer økologisk landbrug endnu ikke i praksis"

Deres bud på et kredsløb, altså tilbageføring af de næringstoffer der bundet i varene, er komposteret kildesorteret husholdningsaffald.

Jeg synes vi skal have spildevandsslammet med også, køre det gennem et biogasanlæg så vi også får VE ud af det og gøde med det i alt landbrug.

 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Jeg kan forstå du anerkender at næringstofferne i det økologiske jordbrug ikke indgår i et lukket kredsløb. Hvordan skulle det så i længden kunne lade sig gøre uden tilførsel af nye næringstoffer?

Hvordan skal konventionelt landbrug kunne brødføde verdens befolkning når man er afhængig af endelige forekomster af Fosfor???

Indtil videre går det nu meget godt med Økologien. Og det har det gjort de sidste 10.000 år. Jeg ved godt at næringsstofferne i højere grad kom tilbage til marken tidligere end de gør i dag (selvom det aldrig har været 100 % der returneres direkte). Men selv efter mange år med Økologisk landbrug er vi endnu ikke ramt ind i et problem her - tværtimod er udbyttet jævnt stigende. Det udtrykker klart at behovet for Kalium og Fosfor er stærkt overvurderet - ellers ville udbyttet være faldet for længe siden. Dermed ikke sagt at der ikke på et tidspunkt i fremtiden vil opstå en mangelsituation. Det må vi så forholde os til hvis det sker (det nytter i hvert fald ikke at begynde at poste kalium/fosfor i markerne når det på nuværende tidspunkt er unødvendigt). Ligesom det konventionelle landbrug må forholde sig til at udvindingsmulighederne for Fosfor svinder ind.

Men påstanden om at Økologi ikke holder, fordi man ikke poster samme enorme mængder Kalium og Fosfor i jorden fuldstændig ude af proportioner.

Økologisk landbrug som det drives i dag er ikke et reelt alternativ der kan stå alene. Det er en niche produktion til et bestemt segment af forbrugerne.

Skal vi ikke lade det komme an på en prøve? Nu har Økologisk jordbrug kunne brødføde menneskeheden lige indtil midten af sidste århundrede. Mon ikke det stadig kan det uden at verden falder sammen. Det er dog klart, at hvis vi skal brødføde hele verdens befolkning på denne måde, ja så skal vi i langt mindre grad putte maden i svin/køddyr. Den problematik slipper vi nok alligevel ikke for at diskutere, hvis der skal brødfødes 9 milliarder mennesker indenfor nær fremtid.

Du skriver:

Jeg synes vi skal have spildevandsslammet med også, køre det gennem et biogasanlæg så vi også får VE ud af det og gøde med det i alt landbrug.

Jeg er så afgjort enig. Det ultimative mål må være at alt organisk restaffald (æbleskræller, kartoffelskræller, yderste salatblade og hvad vi ellers smider ud under madlavningen) sammen med vores afføring komposteres og returneres til marken. Det er decideret dumpt at "smide det i kloakken" eller brænde det af, som vi gør nu.

Jeg er på vej på ferie, så dette bliver nok den sidste kommentar fra mig…

Vh Mikkel

 • 0
 • 0

Claus Madsen: [quote]Jeg kan forstå du anerkender at næringstofferne i det økologiske jordbrug ikke indgår i et lukket kredsløb. Hvordan skulle det så i længden kunne lade sig gøre uden tilførsel af nye næringstoffer?

Hvordan skal konventionelt landbrug kunne brødføde verdens befolkning når man er afhængig af endelige forekomster af Fosfor???[/quote]

Kære Mikkel. Jeg ved snart ikke hvordan jeg kan forklare det bedre. Jeg føler lidt at jeg løber ind i en mental blokering hos jer troende.

BÅDE økologisk og konventionelt landbrug er afhængig af de mineralske fosfor forkomster.

Økologerne får det bare indirekte via det konventionelle. Selv økologisk landsforening erkender at der ikke er et kredsløb jvf. Johns link.

Når det rene, let tilgængelige, fosfat er opbrugt om anslået 50 år har vi ganske rigtigt et alvorligt problem. Det må vi finde en reel løsning på inden istedet for at lukke øjnene med ideologi. Jeg arbejder selv med et projekt der har relation til fosforproblematikken, men det er ikke en løsning som de økologiske regler tillader.

Indtil videre går det nu meget godt med Økologien. Og det har det gjort de sidste 10.000 år.

Vrøvl. Før handelsgødning og plantebeskyttelse var vi i en situation hvor en langt mindre verdenbefolkning regelmæssigt sultede. Ikke dermed sagt at moderne økologi er det samme som middelalderens landbrug. Der blander du tingene sammen.

 • 0
 • 0

Mikkel,

Du har ikke ret i din sædvanlige påstand om at Økologien ikke er bæredygtig - det er noget sludder. Hvad ved du egentlig selv om Økologi? Det er korrekt man ikke tilfører jordens kunstgødning. Men det er ikke korrekt at man har et negativt næringsstofregnskab. Havde man det så ville Økologiske bedrifter alle som en have jævnt faldende udbytte. Du ved lige så godt som jeg, og alle andre, at man ikke ville kunne opretholde udbytte hvis der ikke var tilstrækkelig næring til planterne.

faktisk har jeg undervist i planternes ernæring - og har et kapitel om økologi på min hjemmeside. Hvad er dine egne forudsætninger? Hvis ikke man tilfører jorden de næringsstoffer, som fjernes med afgrøden + udvaskning + fordampning + bindeing, så udpines jorden efterhånden. Danske økologer køber en del næringsstoffer fra udlandet i form af importerede foderstoffer - uden dem ville jorden udpines. På global plan er denne driftsform ikke bæredygtig, derfor afbrændes krat og skove i visse lande for at få mineralstoffer nok. Når jeg lagde gødningsplan for landmanden, så blev evt. næringsstoffer fra husdyrgødningen trukket fra planternes samlede behov - resten blev indkøbt som mineralgødning. Gødningsplaner for økologisk landbrug regner ikke på planternes behov, man tilfører, hvad der er til rådighed. Nogle næringsstoffer overdoseres, som regel får de for lidt kvælstof. Mikkel, hvad er dine forudsætning for at diskutere landbrug? Du taler om sædskifte, jamen det er da ikke noget økologerne har patent på. Ingen driver landbrug uden at have et sædskifte. Det kunne tyde på, at dit kendskab til landrug er ret nyt? Jeg ser intet sted, hvor du skaffer fosfor, kalium, magnesium, calcium som erstatning for det, som planterne bortfører eller som udvaskes/bindes.

Du bedes bemærke, at jeg klart bemærkede, at det religiøse islæt omhandlede brugen af mineralsk gødning som plantegift. Det er noget sludder, for det er den eneste måde, planter kan optage næringsstofferne på. Det undgik du at kommentere.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Claus,

Landbruget af idag er ikke bæredygtigt, det være sig nationalt, regionalt og globalt. Globalt bruger vi 75% af landbrugsarealet til at fodre dyr.

det er ikke korrekt, det lyder som et skrivebordsregnestykke. En stor del af de arealer, du tæller med som landrugsarealer, er vedvarende græs, som du sikkert ikke vil kunne anvende til andet end som foder til dyr - græs er ikke et produkt, som kan sælges i Dagli-brugsen o.a. steder. i Argentina o.a. steder kan ganske få mennesker producere et utal af kødkvæg, men man har ingen ressourcer til at opdyrke jorden til konventionel planteavl. Hvorfor kødkvægproduktionen på sådanne arealer ikke er "bæredygtige" kan jeg ikke se - hvad ligger der i ordet "bæredygtigt". Er det ikke bare en frase?

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Tommy,

Det bør være omvendt. Konventionelle landmænd skal udvise respekt for den værdifulde dyrkningsform og holde lang afstand, herunder med GMO til det værdiibevarende- og skabende landbrug; og det er økologisk i fremtiden. I stedet bør vi satse på højteknologi, og med denne øge produktiviteten i Økologien. Vi skal satse på udvikling af produktionsdyr og disses velfærd på en måde, der er så kosteffektiv som muligt. Der er der masser af bussiness i for mange virksomheder

det var noget af en programerklæring, du udsendte. Der var imidlertid ingen større mængde substans i ordene, knæfald for økologien - men hvorfor egentlig? Du vil satse på højteknologien, men tager afstand fra GMO og vi skal skrotte flere hundrede års landbrugsforskning for et knæfald for økologien, hvor man i mange år ikke har villet deltage i sammenlignende forsøg. Det er evident, at der fjernes næringsstoffer fra jorder, hvor der ikke suppleres op med mineralgødning. Det har man vidst i mange hundrede år. I visse lande brændes skovarealer af for at kunne dyrke afgrøder nogle få år. At erstatte mineralstoffer i jorden kan ikke løses med krav om nok så meget højteknologi - det klares på enkel vis med tilførsel af de rene næringsstoffer i mineralsk form. Desværre står der i økologernes koran, at det er giftigt.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hej Lars,

[quote] Der findes to former for dyreproduktion. Den ene er ren staldproduktion (industriel produktion), hvor dyrene står hele deres liv i en stald, uden på noget tidspunkt at mærke et eneste grønt græsstrå under "fødderne".

du optræder som landbrugsekspert, men hvilken baggrund har du for ovenstående? Der er ikke mange staldsystemer af ovenstående type, har du ikke hørt om løsdriftstalde?[/quote]

Jeg behøver da ikke være ekspert, for at vide, at køer og grise aldrig kommer ud på åben mark, for det gør de jo ikke. Slet ikke, når de bevæger sig rundt i løsdriftstalde, for så mener landbrugskonsulenterne (eksperterne), at dyrene ikke behøver at komme ud på åben mark.

Men kan du så svare mig på, hvor mange af de køer og grise der går i løsdriftstalde, der faktisk oplever at komme på åben mark?

Den danske natur har det ikke nemt, selv om bestanden af industridyr er faldende, men det hjælper jo ikke på de dyr, der fortsat ikke mærker den friske jord og græs under deres "fødder".

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Jeg føler lidt at jeg løber ind i en mental blokering hos jer troende.

Hvorfor skal man kaldes "troende", fordi man foretrækker økologiske landbrugsprodukter?

 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Jeg synes vi skal have spildevandsslammet med også, køre det gennem et biogasanlæg så vi også får VE ud af det og gøde med det i alt landbrug.

Jamen i princippet er jeg da enig heri.

Det kan jo bare ikke lade sig gøre, da EU-regler forbyder genanvendelse af spildevandsslam på økologiske landbrug

 • 0
 • 0

Claus Madsen: [quote]Jeg føler lidt at jeg løber ind i en mental blokering hos jer troende.

Hvorfor skal man kaldes "troende", fordi man foretrækker økologiske landbrugsprodukter?[/quote]

Med "troende" referer jeg til den fakta-resistens jeg oplever hos en del af Ø-mærkevarenes fortalere. I dette tilfælde var det Mikkel der til trods for at jeg gentagende gange forklarede tingenes rette sammenhæng blev ved med at fremture med økologisk landbrug på en eller anden måde skulle være uafhængt af f.eks. mineralsk fosfor.

Claus Madsen: "Jeg synes vi skal have spildevandsslammet med også, køre det gennem et biogasanlæg så vi også får VE ud af det og gøde med det i alt landbrug."

John Johansen:

Jamen i princippet er jeg da enig heri.

Det kan jo bare ikke lade sig gøre, da EU-regler forbyder genanvendelse af spildevandsslam på økologiske landbrug

Så må konklutionen vel også være at økologisk landbrug som reglerne definerer det, er den mindst bæredygtige driftsform på dette område.

 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Så må konklutionen vel også være at økologisk landbrug som reglerne definerer det, er den mindst bæredygtige driftsform på dette område.

Måske på détte område? Jeg er dog ikke enig!

Der er jo også enormt mange andre, gode grunde til at vælge økologisk. Her er nogle få citater fra dagspressen:

"Grøntsager dyrket på økologisk vis styrker immunforsvaret og indholdet af vitamin E i blodet, viser ny dansk forskning på rotter."

"Økologisk mælk har et større indhold af stoffer, der kan forebygge kræft og en række andre alvorlige sygdomme, viser ny dansk forskning."

"Buræg og skrabeæg smager knapt så lækkert. De økologiske æg hitter, når fem typer æg bliver udsat for blindsmagning."

"Børn, hvis mødre indtager økologiske mælkeprodukter under graviditeten og amningen, har mindre risiko for at udvikle astma, eksem og allergiske sygdomme, viser hollandsk undersøgelse."

"En undersøgelse viser, at økologiske tomater indeholder næsten dobbelt så mange sunde flavonoider sammenlignet med konventionelt avlede tomater. Flavonoider er vækstkemikalier, som menes at kunne forebygge hjerte-kar­sygdomme og endog kræft og demens. Irene Mattisson, ernæringsekspert ved Livsmedelsverket i Stockholm, fastslår, at undersøgelsen er meget omfattende og grundig."

"Det er nu bevist, at der er forskel på økologisk mad og almindelig mad. Det fremgår af en undersøgelse fra Fødevaredirektoratet, Landbohøjskolen og Forskningscenter Risø. Den fastslår, at økologiske madvarer har mere af stoffet flavonoider, der muligvis kan styrke menneskers forsvar mod giftstoffer som for eksempel tjære."

"Økologi handler ikke bare om sprøjtegift og dyrevelfærd. En dansk undersøgelse viser for første gang, at der er klare forskelle i indholdet i økologisk og almindelig mælk. Økomælk indeholder bl.a. markant mere af det vigtige E-vitamin, som gavner mælkens holdbarhed. E-vitamin spiller i menneskekroppen en stor rolle for bl.a. immunforsvar og hjerte-karsygdomme."

 • 0
 • 0

Mikkel,

Det er en hel forkert holdning at konventionelle landbrug kun netop tilfører den mængde NKP gødning som planterne har behov for og at Øko-landbrug derfor har rungende underskud på disse områder. Man bruger en væsentlig overdosering på konventionelle landbrug, for at øge væksten mest muligt. Det er årsagen til den store udvaskning af kvælstof og forfor som vores vandløb lider under.

du er helt galt afmarchert. Konventionel landbrug gøder efter erstatningsprincippet, d.v.s. man erstatter de næringsstoffer, der forsvinder fra arealet - kvælstof tildeles efter en norm, der er fundet via tusindvis af forsøg. Normerne er nedsatte af misforståede miljøhensyn, der udvaskes ikke nødvendigvis mindre ved at gødske efter behov. De nedsatte doseringer er gennemtvunget af ikke-sagkyndige på området. Der er faktiskingen sammenhæng mellem udvaskning og stigende N-gødskning. Hvis du kan dokumentere det med udvaskningsforsøg er du velkommen. Den største N-udvaskning ser man hos husdyrbrug - herunder økologiske brug. Den mindste N-udvaskning forekommer hos de, der gøder alene med mineralgødninger.

Ingen har sagt at der er rungende overskud på øko-området. Hvis du læser, hvad jeg har nævt, så vil du finde, at jeg skriver at økologisk landbrug underforsyner sine afgrøder med kvælstof, til gengæld overdoseres med fosfor og kalium på de afgrtøder, der ikke kan udnytte de gyllemængder, der tilføres. At konventionel landbrug overgødsker er noget sludder, jeg gætter på du ikke kan dokumentere det. Gødskningen sker på baggrund af mere end 100 års forsøg, som en den ad debattørerne her nu plæderer for at være helt forfejlet. Jeg gætter på, at deres baggrund ikke lige er landbrug!

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Den største N-udvaskning ser man hos husdyrbrug - herunder økologiske brug. Den mindste N-udvaskning forekommer hos de, der gøder alene med mineralgødninger.

"Det er vanskeligt at fastslå, hvor stort et udslip af næringsstoffer, der er fra et landbrug. Der er usikkerhed om, hvorvidt økologisk drift er mere eller mindre skånsom på dette område end konventionel drift. I målingerne drukner driftformen i usikkerheden fra andre kilder, og selv om lysimeterforsøg synes at vise mindre udvaskning fra økologiske landbrug, er det endnu ikke bevist, at det også gælder i stor skala for virkelige bedrifter."

 • 0
 • 0

Claus Madsen: [quote]Så må konklutionen vel også være at økologisk landbrug som reglerne definerer det, er den mindst bæredygtige driftsform på dette område.

Måske på détte område? Jeg er dog ikke enig!

Der er jo også enormt mange andre, gode grunde til at vælge økologisk. Her er nogle få citater fra dagspressen: [/quote]

Altså John... Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan blive enige om en lille bitte oplagt delkonklution i denne komplekse debat uden at du skal bringe en masse nye emner op. Du må undskylde, men der altså nogle paraleller til ideologi og religion i den måde "den rette tro" for enhver pris skal forsvares.

Jeg er enig i at der kan være områder hvor økologerne har fat i den lange ende. F.eks. køber jeg selv kød fra en økologisk gårdbutik, fordi de leverer en bedre kvalitet. Nok ikke fordi foderet ikke er sprøjtet, men snarer fordi dyrene får grovfoder og derfor vokser noget langsommere.

Jeg mener vi skal bruge alle forhåndenværende midler til at øge bæredygtigheden og kvaliteten i landbruget. Både metoder økologerne har udviklet, konventionelle metoder og GMO.

 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan blive enige om en lille bitte oplagt delkonklution i denne komplekse debat uden at du skal bringe en masse nye emner op.

Fordi jeg mener fordelene ved økologi overtrumfer evt. ulemper i ganske overvældende grad.

Desuden har jeg indtryk af, at også blandt konventionelle bedrifter, er det en ganske lille del som aftager spildevandsslam. - Har du evt. nogle tal for det?

 • 0
 • 0

Økologi består af en blanding af godt landmandsskab tilsat en del religion.

Er det en påstand du kan underbygge? Det er da spændende at en virksomhedsdrift, der ikke ønsker profitmaksimering baseret på manglende etik og forgiftning af naturen og slutbrugeren skal skydes i skoene at det er religiøst.

 • 0
 • 0

Claus Madsen: [quote]Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan blive enige om en lille bitte oplagt delkonklution i denne komplekse debat uden at du skal bringe en masse nye emner op.

Fordi jeg mener fordelene ved økologi overtrumfer evt. ulemper i ganske overvældende grad.[/quote]

Det har vel ikke noget at gøre med den konkrekte delkonklusion. Det burde være muligt at debatere nogle delproblematikker uden at skulle indrage alt muligt.

Desuden har jeg indtryk af, at også blandt konventionelle bedrifter, er det en ganske lille del som aftager spildevandsslam. - Har du evt. nogle tal for det?

Tilbage i 2002 blev 59% af det producerede spildevandsslam genanvendt til jordforbedring.

http://www.mst.dk/Affald/Affaldsfraktioner...

Jeg har desværre ikke nyere tal.

 • 0
 • 0

Tilbage i 2002 blev 59% af det producerede spildevandsslam genanvendt til jordforbedring.

Jeg mente nu; Hvor stor del af det konventionelle landbrug det så er, som modtager dette slam? (Ville der overhovedet blive noget tilovers, til økologerne?)

 • 0
 • 0

Det har jeg ikke tal for, men jeg tror du har ret i at det konventionelle landbrug ville kunne aftage alt slammet.

Det synes jeg nu ikke ændrer på det paradoksale i at reglerne for økologi står i vejen for at der etableres et kredsløb den vej rundt på økologiske bedrifter. De økologiske idealer går vel netop ud på at skabe den slags bæredygtige kredsløb, eller?

Hvis vi forstiller os 100% økologisk drift efter de nuværende regler ville det jo betyde at slammet skulle bortskaffes på en anden måde (brændes, deponeres) hvorved næringstofferne ville gå tabt.

 • 0
 • 0

Da jeg begyndte som økologisk landmand, så var det ikke, fordi økologisk mad eller økologisk drift skulle være sundere - det skulle være mere bæredygtigt.

Som jeg skrev for et par dage siden, så fandt jeg imidlertid ud af, at de fleste idealer og metoder ikke var begrundnet i en helhedslig resurstænkning. Det var mest begrundnet i religion (antroposofi) - og forbrugernes ønske til produkterne var ikke, at de var mere bæredygtige - derimod fortrinsvis, at de kunne give dem et længere liv.

Jeg har netop set de danske regler for økologisk dyrkning igennem. Jeg troede, at de stort set var som de norske. Der er dog nogle væsentlige undtagelser, som fortæller noget om, at reglerne er følelsbetingede i stedet for rationelle i forhold til sundhed og resurser: I Norge er landbrugets "sjæl" meget museal. Derfor ser man op til den gamledagse sæterdrift. Fællesgræsning om sommeren i skoven og på fjellet er derfor meget højt værdsat af økologerne.

Det var da direkte lattervækkende at læse de danske regler for græsning af ikke økologisk godkendt kvæg på økologiske marker og omvendt.

Som bekendt er det muligt at hente ca. 40% af sin staldgødning fra ikke økologiske brug. Hvis man lader dyr, der er købt fra ikke økologiske brug, græsse på sine økologiske marker, da skal man regne ud, hvor meget, de skider på marken i løbet af sommeren, og så skal det regnes med til den gødning, der kommer fra ikke økologiske brug.

Disse dyr spiser altså økologisk græs hele sommeren. Alligevel betragtes deres møg altså som "urent", når det lander på økobondens mark, fordi dyrene ikke er født på en økologisk gård!!!

Hvis det ikke er religiøst - ja så er jeg gal!!

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Det synes jeg nu ikke ændrer på det paradoksale i at reglerne for økologi står i vejen for at der etableres et kredsløb den vej rundt på økologiske bedrifter. De økologiske idealer går vel netop ud på at skabe den slags bæredygtige kredsløb, eller?

Jo, det ville være det optimale.

Jeg ved dog ikke hvor godt man kan rense kloakslammet i renseanlægne? - Men, jeg ved at mennesker kan finde på at hælde hvad som helst i kloakken. Da vi fik nye naboer sidste år, blev alle malingsrester, terpentin m.m. hældt direkte i kloakken. Så meget det kunne lugtes fra ristene nedad vejen. - Dét, o.m.a., ville jeg altså være grumme ked a, at få i min mad.

Desuden mener jeg, at et eksempel som det Peder Wirstad kommer med herover, ang. udregning af gødning fra ikke-økologiske køer, på økologisk mark, er helt og aldeles hen i vejret! Fuldstændig! - Og religiøst!

 • 0
 • 0

Ifølge det link om slam jeg gav lidt højere oppe er dansk spildevandsslam faktisk rent nok til at anvende i økologisk jordbrug. Hvis altså ikke det var for EU. Hvordan man er nået til den konklution fremgår ikke helt klart, men det virker på mig som om man fokuserer på tungmetaller.

Vi har også diskuteret emnet lidt på planteforskning.dk :

http://www.planteforskning.dk/nyheder_og_d...

Jeg synes det er et interessant perspektiv hvis biogas anlægene også kunne anvendes til at gøre slammet endnu renere.

I yderste konsevens kunne man oprense næringstofferne fra biogas "remenansen" og få et handelsgødningslignede produkt ud af det. Ammoniak kan f.eks. forholdsvis enkelt "strippes" af ved at blæse luft igennem væsken.

 • 0
 • 0

Hvis det ikke er religiøst - ja så er jeg gal!!

Nu skal du altid huske at galskab er frihed; imens vanvid er der sgu ikke noget godt i. Økologisk set er der altså intet vanvid. kun lidt klog galskab.

T.

 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Ifølge det link om slam jeg gav lidt højere oppe er dansk spildevandsslam faktisk rent nok til at anvende i økologisk jordbrug. Hvis altså ikke det var for EU.

Jep! Så det godt!

Hvordan man er nået til den konklution fremgår ikke helt klart, men det virker på mig som om man fokuserer på tungmetaller.

Det er jo dét, jeg frygter; At man kun måler for et meget begrænset antal stoffer, og så senere opdager man har bragt noget "lort" ud på markerne, som nu ikke kan fjernes. "Men spildevandsslammet indeholder medicinrester som udskilles med afføringen. Det har DMU påvist"

 • 0
 • 0

John,

"Det er vanskeligt at fastslå, hvor stort et udslip af næringsstoffer, der er fra et landbrug. Der er usikkerhed om, hvorvidt økologisk drift er mere eller mindre skånsom på dette område end konventionel drift. I målingerne drukner driftformen i usikkerheden fra andre kilder, og selv om lysimeterforsøg synes at vise mindre udvaskning fra økologiske landbrug, er det endnu ikke bevist, at det også gælder i stor skala for virkelige bedrifter."

du har intet belæg for at postulere, at lysimeterforsøg ikke kan vise, hvor store mængder næringsstoffer, der udvaskes fra de enkelte jordtyper, afgrøder og med forskellig gødningsmængder. Fra økologiske brug udvaskes mindre/ha end fra konventionelle brug, men det skyldes de anvender mindre mængder/ha. Til gengæld skal gødningen så fordeles på tilsvarede flere arealer. Jo, man ved en masse om udvaskningen, idet man gennem snart 100 år har analysret drænvandet for næringsstoffer. Man kender præcist udvaskningen fra de enkelte afgrøder, her udvaskes mest kvælstof fra bælgplanter, dernæst husdyrgødning og mindst udvaskning ser man hos arealer, der udelukkende gødes med handelsgødninger. Disse facts regner man ikke med hos økologer, der har afbrudt forbindelsen til al landbrugsforskning og starter sine egne undersøgelser. Du kan jo selv se, hvordan det fungerer, økologer henviser til egne hjemmesider, hvor kun egne undersøgelser vises, se ovenfor om gødning.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Lars,

Jeg behøver da ikke være ekspert, for at vide, at køer og grise aldrig kommer ud på åben mark, for det gør de jo ikke. Slet ikke, når de bevæger sig rundt i løsdriftstalde, for så mener landbrugskonsulenterne (eksperterne), at dyrene ikke behøver at komme ud på åben mark.

det var ikke det, du skrev i indlægget. Du nævnte bindestandsmodellen, hvor køerne faktisk blev lukket ude om sommeren. I løsdriftstalde får dyrene motion, ofte har de en løbegård. Det staldsystem er der endog mange af, men du havde det ikke med i din opstilling, hvilket jeg opfattede som du kun kendte landbruget fra sidelinien. Mange kvægavlere har fået eksproprieret dele af ejendommen, så der kunne føres ny vej gennem arealet, så dyrenes adgang til græsningsarealer er forhindret. Dyrene klarer sig fint i løsdriftstande, hvilket kan ses af lave dyrlægeomkostninger. Hvis ikke dyrene har det godt, så går det ud over ydelsen og dermed ejeren.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 1

Disse facts regner man ikke med hos økologer, der har afbrudt forbindelsen til al landbrugsforskning og starter sine egne undersøgelser. Du kan jo selv se, hvordan det fungerer, økologer henviser til egne hjemmesider, hvor kun egne undersøgelser vises, se ovenfor om gødning.

Mvh Per A. Hansen

Ja, desværre!

Venstres udspil går jo netop også på, at 'det konventionelle' og 'økologien' skal kombineres.

To tidligere økolandmænd med forholdsvis stor viden på området (Finn Okkels og jeg), har da også mange gange her i dette forum argumenteret stærkt for, at forskningen på områderne skal slås sammen. Dette både fordi, den 'konventionelle' forsknings hovedindsats er flyttet fra 'størst mulig avling' til 'mest skånsom for miljøet og resurserne', og den 'okologiske' - i hvert fald officielt - ikke længere er budnet af metafysiske principper.

Desværre ser udviklingen for øjeblikket ud til at gå i den modsatte retning. Hovedparten af det økologiske landbrug synes at have tilpasset sig til at være 'kundevenlige' leverandører af varer til folk, der har en metafysisk - eller i hvert fald temmelig udokumenteret - begrundelse for at leve 'økologisk'. - Som danske halalslagtere slagter med halalmetoder uden selv at mene, det gør nogen forskel.

Jeg vil derfor spå, at der går endnu nogle år, hvor en - i princippet - ikke religiøs stat vil give tilskud til 'økologisk' drift og forskning. Derefter vil det ophøre, og tilskudet vil gives til forskning, der i størst mulig grad tager hensyn til resursbalance og miljø. Tilskudet til produktion falder vel snart bort, og regulering af produktionen i ønsket retning vil ske gennem afgifter på driftformer og driftmidler iht. deres omkostninger for miljøet.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Lidt om dansk forskning i økologi: http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Uds...

http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Uds...

Først vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg kun har læst introduktionen til indslagene.

Det øverste passer godt med det, jeg siger og mener: Kravet til uskadelighed af kemikalier og driftformer i det 'konventionelle' landbrug har lagt næsten al forskning over på det, medens man næsten ikke forsker på jordbehandlingsprincipper og biologisk sygdomsbekæmpelse. (Det var faktisk min vigtigste begrundelse for at drive økologsk en tid)

Som du måske husker, så har jeg arbejdet med en meget let direktesåmaskine, der med et slag kan udnytte alle økologiske principper maksimalt, hvad angår jordbehandling. Det kræver så til gengæld, at man må bruge kemisk ukrudsbekæmpelse, da maksimal udnyttelse af økologiske principper i jordbehandlingen er at få frøet i jorden på en så skånsom måde, at den ikke påvirkes mere, end den gør ved dyrkning af flerårige afgrøder. - Denne såmetode vil så til gengæld give de etårige vækster en så god start, at ukrudstplanterne - der i øjeblikket jo har tilpasset sig den kraftige jordbehandling - slet ikke spirer, eller i hvert fald spirer sent og bliver undertrykket. - Doseringen af sprøjtemidlet kan derfor reduceres - og tilmed undlades i enkelte år.

Her står altså 'økologiens' kompromisløse og ensidige fokus på 'kemien' i vejen for en metode, der egentlig er et stort fremskridt for begge brugstyper.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Peder Wirstad:

Doseringen af sprøjtemidlet kan derfor reduceres - og tilmed undlades i enkelte år.

Her står altså 'økologiens' kompromisløse og ensidige fokus på 'kemien' i vejen for en metode, der egentlig er et stort fremskridt for begge brugstyper.

Jeg ville ønske det 'konventionelle' landbrug ville benytte disse metoder, men jeg mener stadig at økologisk drift bør holdes fri for miljøfremmede, kemiske stoffer:

"Alle har hørt om de mange drikkevandsboringer, der er blevet lukket, fordi der var fundet rester af sprøjtemidler i vandet. Men hvor mange ved, at der er langt større mængder af giftrester i de ikke-økologiske fødevarer, end hvad man finder i de brønde, der lukkes?" http://www.ecocouncil.dk/arkiv/1998/giftim...

"Godt 40% af den dansk-dyrkede frugt og grønt indeholdt sprøjtegift, mens der blev fundet gift­rester i tre ud af fire importer­ede." http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id...

"Æbler, pærer, jordbær og agurker indeholder langt flere rester af svampegifte end tidligere, skriver Politiken. I 2000 fandt Fødevarestyrelsen giftrester i to procent af prøverne, i 2002 var tallet 16 procent, mens andelen i 2004 hoppede i vejret til 61 procent." http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/02/2...

Det går, åbenbart, fremad men: "Mere end halvdelen af butikkernes frugt og grønt indeholder rester af pesticider." http://fpn.dk/mad/kost_ernaering/article11...

 • 0
 • 0

@ John Johansen

Jeg mener, din dokumentation for, hvorfor du vil spise økologisk, i hovedsag i stedet er et bevis på, at du i virkeligheden ledes af en uvidenskabelig ideosynkrasi:

I Danmark har man det princip, at bare det, at der kan påvises nedbrydningsrester af pesticider i drikkevand, er ulovligt (i sig selv irrationelt). Det er jo da også det, der påvises i alle dine links, når det gælder frugt og grønt.

Langt den overvejende del af de pesticider, der påvises nedbrydningsrester fra, er bare svagt giftige , og nedbrydningsresterne er det som oftest overhovedet ikke. - Det er da også typiskt, at de fleste af de prøver, der påviste rester i drikkevand, ikke var rigtige, idet man påviste metabolitten AMBA fra glyfosat, der bare viste sig at stamme fra opvaskemidlet, laboratoriet brugte. (I de fleste køkkener findes der for øvrigt kemikalier, der er så giftige, at de ikke ville blive tilladt brugt normalt som sprøjtemidler.)

Med de nye analyseværktøjer er det vanskeligt ikke at kunne påvise rester af næsten alle de kemiske stoffer, der bruges i dyrkningen af madvarer. Det bliver helt irrationel, hvis det interessante bliver det, og ikke hvor meget af evt. skadelige stoffer, der findes.

I alle fald vil mængden af potentielt giftige stoffer, som naturligt findes i planterne og deres snyltere (mest svampegifte) overstige dem, der skyldes rester af pesticider mange gange.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Da DDT var på mode, og det var vel i ca. 1955-1965,blev dette vidundermiddel, som den "normale" befolkning kaldte DDT, brugt til alt fra aflusning af mennesker til snart sagt at krydre sukkerkagerne ved konditoren med. Noget var bare ikke helt ok med det der stof, og det arbejde det var at overbevise div. regeringer, at stoffet skulle forbydes var kolosalt. Den stupiditet systemet anlagde himmelråbende, det indrømmer alle idag. - Godtså. Idag påstår visse forskere at din alder kan bestemmes ret nøje via den mængde DDT der kan måles i din krop? Hvor mange år efter forbuddet ????hvorfor DDT er allesteder, i fisk, køer, mennesker, katte, fugle, og jo ældre jo mere, og Peder Wirstad mm. sitter og siger hwa såååå- man kunne sige sædkvalitet, kroppens udvikling, hjernens funktion etc. hæmmes, og "skævrides" af DDT ,.-Det kunne jo tænkes at andre lignende gifte har lignende virkning--så er der vist ikke sagt/lovet for meget????? At i naturen forekomne gifte ikke er giftige - selvfølgelig er de det. Men hvad består disse gifte så af--- med tiden nedbrydeligt materiale--- som DDT og ANDRE MENNESKESKABTE gifte ikke lige kan bryste sig af.-- Hvorfor findes til stadighed, hørt fra ældre jægere, idag flere og flere kaniner med næsten ingen kønsorganer- etc. de spiser direkte hvad der er på markerne!!! Imens drøner bønderne flere og flere kunstige hormoner, og sygdomsforhindrende kemiforbindelser, i kalve, høns, svin og køer, for at få mere mælk, æg, smør, kød, og penge. Med det resultat, læst fornyligt i avisen, at nu 6 typer af supermodstandsdygtige bakterietyper nu risikerer at tage livet af, i første omgang de svagere, og vi andre stryger da gladeligt med derefter ? hvorfor skrider en regering ikke ind? er det ikke det de har mandat til. Eller er det bare endnu en mandatsviger sag?. Bakterietyperne påståes uimodsagt at stamme fra landbruget, samme er selvsagt imod, men kan ikke modbevise. I den allernærmeste fremtid kommer adskellige multiresistente bakterietyper til, så trods flere, bedre, dyrer sygehuse, bliver befolkningen udsat for en større fare fra landbruget selv, end at gå over gaden i en storby, både på gift og bakterieområdet. Og det støtter vi ovenikøbet med penge i H.... og R.v. Kan i alle have en god dag.

 • 0
 • 0

John:

Claus Madsen: [quote]Ifølge det link om slam jeg gav lidt højere oppe er dansk spildevandsslam faktisk rent nok til at anvende i økologisk jordbrug. Hvis altså ikke det var for EU.

Jep! Så det godt!

Hvordan man er nået til den konklution fremgår ikke helt klart, men det virker på mig som om man fokuserer på tungmetaller.

Det er jo dét, jeg frygter; At man kun måler for et meget begrænset antal stoffer, og så senere opdager man har bragt noget "lort" ud på markerne, som nu ikke kan fjernes. "Men spildevandsslammet indeholder medicinrester som udskilles med afføringen. Det har DMU påvist"[/quote][/quote]

Det er et generelt problem med de recirklerede næringstoffer, at der kan være forureninger. Det gælder også husdyrgødning, som uanset om det er øko eller alm. indeholder tungmetallerne zink og kobber, naturligt østrogen fra dyrene samt evt. medicin dyrene er behandlet med.

Derfor synes jeg det er rigtigt ærgeligt at forskningsmidlerne ikke rakte til at undersøge mulighederne for at fjerne sådanne forureninger i biogasanlægene. (projekt fra Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, AU, omtalt på Planteforskning.dk).

John:

Lidt om dansk forskning i økologi: http://www.dr.dk/P1/Videnskabe....htm

http://www.dr.dk/P1/Videnskabe....htm

Ja, der er afsat øremærkede midler til forskning økologi og der forskes på livet løs i alt fra markedsanalyser til Maria Thuns Såkalender.

Man kan læse mere forskningen her:

http://www.foejo.dk/

Meget af den danske forskning fra 2000 til 2005 er samlet i en bog/pdf man kan læse her:

http://www.foejo.dk/publikation/rapport/FO...

Peder:

Som du måske husker, så har jeg arbejdet med en meget let direktesåmaskine, der med et slag kan udnytte alle økologiske principper maksimalt, hvad angår jordbehandling. Det kræver så til gengæld, at man må bruge kemisk ukrudsbekæmpelse, da maksimal udnyttelse af økologiske principper i jordbehandlingen er at få frøet i jorden på en så skånsom måde, at den ikke påvirkes mere, end den gør ved dyrkning af flerårige afgrøder.

Måske kan du bruge ukrudsdamperen som er omtalt på side 40 i føjoII bogen jeg linkede til herover. Den bruger godtnok 400L olie pr ha. og dræber mikroorganismerne i den behandlede jord. Men den er godkendt til økologisk jordbrug.

 • 0
 • 0

I årtier har venstrefløjen søgt at tage patent på miljøet, og folkene bag har hæmningsløst fremstillet sig selv som de gode og de sande miljøbevidste.

Økologi er blevet udråbt i tide og utide som selve løsningen på landbrugets "miljøproblemer"; men hvad råber man, når problemer ved brug af p-piller bringes frem? Næppe så meget som et suk, og i hvert fald ikke et ord om økologi.

Men hvorfor al den tavshed om eklatante problemer ved noget så kunstigt og uøkologisk som p-piller? Hvorfor overhovedet gå op i, om landbrugsprodukter er "økologiske", når man gladelig besudler sit legeme med p-piller og andre kunstigheder? Ja, og hvorfor al den tavshed om de mange problemer, der er forbundet med såkaldt økologisk landbrug?

 • 0
 • 0

Ernst Krogager:

I årtier har venstrefløjen søgt at tage patent på miljøet, og folkene bag har hæmningsløst fremstillet sig selv som de gode og de sande miljøbevidste.

Hmmm? Er det da ikke også højrefløjen, som gennem 30-40 år har kaldt venstrefløjen for 'miljøflippere'!? - Så "patentet" er vel velfortjent!?

 • Men nu er Venstre jo også blevet "grøn"! LOL!

P.S.: Der er da vist heller ikke mange "højrefløjsere" som gennem tiderne har bygget Tvindmøller, været aktive i Greenpeace eller demonstreret for miljøsager!?! ;-)

 • 0
 • 0

John o.a.,

Lidt om dansk forskning i økologi: http://www.dr.dk/P1/Videnskabe....htm

jeg er ikke ukendt med økologisk forskning, det startede på Foulum med "forsøg" var ikke forsøg, men rene iagttagelser - intet blev målt eller vejet. En økologisk rapport viser, at der udvaskes mindre kvælstof fra økologiske brug. Rapporten burde sendes til UVVU, den sammenligner målte tal fra traditionel landbrug med en modelberegning. I rapporten er det ikke muligt at se, hvilke afgrøder, afgrødefordelinger eller tilførte mængder, der anvendes i modellen. Modellen kan ikke håndtere bælgplanters N-udledninger, hvilket giver en stor fejl o.s.v. Ren Lysenko-forskning. Linket til den økologiske side, der fortalte om økologisk gødskning, må jeg desværre give dumpekarakter. Man postulerede at man ville tilføre samme mængde næringsstoffer, der blev solgt med afgrøden. Det svarer til en udpining af jorden, idet man naturligvis skal erstatte de næringsstoffer, der fordamper, udvaskes og bindes i jorden. På intet sted fortalte man, at de næringsstoffer man tildelte afgrøden, stammer fra importeret foder der er kørt og sejlet her til landet. På intet sted får man oplyst, hvad planternes behov for N,P K, Mg, Ca etc. er. Økologer regner nemlig ikke på næringsbalancer, det er dog ganske fint, sålænge det endnu er en nicheproduktion. På økologiske gødningsplaner står blot et kryds ud for de afgrøder, der skulle have gylle (ad libitum), intet opm mængder eller næringsbehov. Min pointe er den, at med overvejende global økologi vil jorden udpines med næringsstoffer, denne driftsform er ikke bæredygtig, i gamle dage kaldtes den for svedjebrug.

Claus rammer hovedet på sømmet med

Økologisk landbrug som det drives i dag er ikke et reelt alternativ der kan stå alene. Det er en niche produktion til et bestemt segment af forbrugerne

Helt enig - og det er fint, at der er økologisk landbrug - blot det holder sig på et bæredygtigt niveau. Venstres forslag er ikke nyt, hvis Marie havde researchet lidt på sagen ville hun let kunne finde, at i flere lande er visse sprøjtninger faktisk tilladt. I frugtavlen har man en pendant til forslaget, en mellemting mellem økologi og konventionel frugtavl.

Det er mig en stor gåde, hvorfor det er biologer, der skal høres i landbrugsemner, biologer har ingen uddannelse, der tenderer landbrugsstof overhovedet. I deres lærebøger refereres til andre biologer - ikke til landbrugsforskningen. Det kaldes i landbruget for faglig indavl. Det burde egentlig være oplagt at lade Planterådgivningscentret i Skejby svare på spørgsmål om landbrugsstof - ikke Det Økologiske Råds medlemmer. Så kunne man lige så godt spørge hos Danmarks Lærerforening om diverse kollapser i tunnel- og andre byggerier. Her er jeg mere rolig ved at lade ingeniører klare den sag. Peter Wirstad, tak for dine udmærkede indlæg.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Økologi er blevet udråbt i tide og utide som selve løsningen på landbrugets "miljøproblemer"; men hvad råber man, når problemer ved brug af p-piller bringes frem? Næppe så meget som et suk, og i hvert fald ikke et ord om økologi.

?????

Tommy

 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Man kunne måske argumentere for at økologerne skulle være erstatningsansvarlige hvis deres nabo kan påvise et tab pga. deres driftsform.

Dét må blive hårdt for de konventionelle landmænd, som har brakmarker! ;-)

 • 0
 • 0

Claus Madsen: Man kunne måske argumentere for at økologerne skulle være erstatningsansvarlige hvis deres nabo kan påvise et tab pga. deres driftsform. Dét må blive hårdt for de konventionelle landmænd, som har brakmarker! ;-)

Nej - det er underordnet. Man ikke præmiering for brakmarker, derimod gives et generelt beløb for hver ha. landbrugsareal - uanset hvad der avles. Det forholder sig rent faktisk sådan, at økologiske bedrifter lukrerer på det konventionelles landbrugs brug af kemisk planteværn, idet smittetrykket nedsættes ganske voldsomt. Hvordan det vil se ud med 100% økologi kan ses på gamle fotos fra landbrugsarealer ved høsttide, hvor enhver kornmark lignede en rapsmark anno 2008. At der produceres flere ukrudtsfrø og svampesporer fra økologerne gør ikke den store forskel for alm. landbrug, der i forvejen er nødt til at beskytte sig mod f.eks. kartoffelskimmel, der kommer økologerne til gode.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

John,

Som om der ikke i forvejen var grunde nok til at købe økologisk. http://www.berlingske.dk/artic...109/

fint nok at købe økologisk - men hvad er grundene? Jeg kan ikke rigtig se noget på linket, der fortæller noget om det. Dan Jørgensen ved forresten intet om sprøjtemidler, jeg har prøvet at fortælle ham lidt om det - han fatter ganske enkelt intet - men noget skal man jo sige for at høste stemmer, men han mener det sikkert godt.

Dit eksempel bekræfter mine fordomme - det er medierne, der bestemmer hvad folk skal tro og gøre. Hvis medierne begyndte at bore i økologiske fødevarers indhold af utrolig giftige svampetoksiner, så ville billedet være et andet. Heldigvis er mængdene så små, at de ikke har den store effekt, men hvor mange alm. forbrugere kan bedømme det? PS: Det må være de evt. overskridelser af grænseværdierne, der har nogen betydning. De fleste fødemidler indeholder intet (nul), selv efter en sprøjtning. Landmændende overholder diverse sprøjtefrister - i modsætning tii ikke-landbrugsmæssig anvendelse af planteværnsmidler. Hvordan John, drikker du kaffe? (o. 1000 kemiske midler, hvoraf mindst 26 stk. har cancerogene og mutagene effekter).

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Allerede mellem 1830 og 1840 påviste den tyske kemiker Justus Liebig hinsides enhver tvivl, at planter for at trives skal have en passende mineralforsyning. Hvordan i alverden kan noget ænkende menneske gå ind for, at det skal være forkert at tilføre jorden fosfor, kalium, magnesium, molybdæn osv. i mineralsk form? Og hvad rager økologisk troendes okkulte forestillinger om rent og urent os andre, og hvorfor skal vi betale for at staten kontrollerer om diverse okkulte regler overholdes eller ej?

 • 0
 • 0

Per A. Hansen:

Hvis medierne begyndte at bore i økologiske fødevarers indhold af utrolig giftige svampetoksiner

Det har du nævnt temmelig ofte, Per! - De få gange jeg har læst om advarsler mod evt. svampetoksiner har det aldrig været i økologisk fremstillede vare. (Indrømmet! Jeg kan jo have overset/-hørt en advarsel eller to. Men mon dog ikke den daglige fordel opvejer den sjældne (hypotetiske?) fare)

Synes du ikke selv, det snart var på tide du dokumenterede dine "dommedagsprofetier"?

 • 0
 • 0

Søren Holst Kjærsgård:

Og hvad rager økologisk troendes okkulte forestillinger om rent og urent os andre, og hvorfor skal vi betale for at staten kontrollerer om diverse okkulte regler overholdes eller ej?

Søren Holst Kjærsgård! Tak for dit velunderbyggede, seriøse og velargumenterede indlæg. - Alle vi andre må jo bøje os i støvet for din dybe faglige indsigt og erfaring! [Sarcasm off]

LOL!!!

 • 0
 • 0

Vi ved stadigvæk hinsides enhver tvivl, at såvel planter som dyr og mennesker for at trives skal have en passende mineralforsyning. Vi ved også hinsides enhver tvivl, at planternes rødder først optager de forskellige grundstoffer efter, at disse foreligger på mineraliseret form. Vi ved hinsides enhver tvivl, at får man f.eks. for lidt magnesium, molybdæn, selen m.m. dør man tidligere. Og det turde være almen viden, at disse grundstoffer altså kun dannes, når en stjerne eksploderer og ikke af nok så meget biodynamik. Mangler jorden disse, skal de derfor tilføres. Og igen ved vi hinsides enhver tvivl, at planterne er ligeglade med om de tilføres i mineralsk form eller bundet til organiske molekyler.

Men det ideologiske aspekt af økologien er det værste. Begynder man nemlig at inddele verden i rent og urent er der ikke langt til inddeling af menneskeheden i rene og urene. Hinduerne gør det med rene og urene kaster. Nazisterne gjorde det med rene og urene racer. Og islam anser, så vidt jeg har forstået, også os andre for at være urene. Så da nazismen er død, og hinduismen lidet aktuel på vore breddegrader står tilbage, at økologi er muhammedanisering ad bagvejen. Velbekom!

 • 0
 • 0

John,

Det har du nævnt temmelig ofte, Per! - De få gange jeg har læst om advarsler mod evt. svampetoksiner har det aldrig været i økologisk fremstillede vare. (Indrømmet! Jeg kan jo have overset/-hørt en advarsel eller to. Men mon dog ikke den daglige fordel opvejer den sjældne (hypotetiske?) fare)

Synes du ikke selv, det snart var på tide du dokumenterede dine "dommedagsprofetier"?

Jeg nævnte udtrykkeligt, at mængderne var små, så jeg kan ikke se, hvad du hentyder til om dommedagsprofetier? Jeg hentyder til en KVL-undersøgelse, der viste højere indhold af svampetoksiner i økologiske produkter. John, jeg prøver at sætte det i forhold til de mikroskopiske mængder af pesticidrester og metabolitter, der kan detekteres - og som forbrugerne bliver opskræmte over. Mængderne er så små, at de ingen effekt har på sundheden. Forbrugerne opskræmmes endda af fund, der er lavere end de grænseværdier, der ikke har med sundhed at gøre, men alene ud fra, hvad der kan detekteres. Det er dig og andre, der skræmmer forbrugerne unødigt - sikkert i god mening, men det er uden grund. Man burde i stedet benytte grænseværdier, der relaterer sig til sundheden - f.eks. ADI-værdien (Acceptabel Daglig Indtag).

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Søren Holst Kjærsgård:

Så da nazismen er død, og hinduismen lidet aktuel på vore breddegrader står tilbage, at økologi er muhammedanisering ad bagvejen. Velbekom!

Du bliver bare ved, hva!

 • 0
 • 0

[quote]Foreløbige resultater viser, at økologiske grøntsager kan dyrkes med næsten lige så stort udbytte som konventionelle – uden at det går ud over kvalitet og smag

http://www.videnskab.dk/composite-1869.htm [/quote]

Husk nu at læse artiklen helt til enden og få med dette: »Når det bliver tilladt at dyrke genmodificerede grøntsager - og jeg siger helt bevidst når - vil vi være særdeles velforberedte. Den viden, vi lige nu får om grøntsagernes forandringsprocesser, kan overføres direkte til udvikling af mere robuste grøntsager og bæredygtige produktionsformer, som givetvis intensiveres i fremtiden for at imødegå klimaforandringer og fødevaremangel i visse dele af verden.«

Når således overskriften lyder "Øko-grønsager klarer sig godt", så er det en vildledende overskrift.

Hele studiet går altså ud på, at man vil teste, hvorvidt stress pga. plantesygdomme, insektangreb, tørke og næringsmangel vil give væsentligt dårligere (subjektiv) kvalitet, og hvilke forsvarsmekanismer, det fremkalder i grønsagerne.

Dette for at kunne bruge det i udformningen af GMO-grønsager,der så kan dyrkes under mindre 'ideelle forhold' med bl.a. mindre tilgang til gødning og sprøjtemidler.*

Mvh Peder Wirstad

PS: Det, der mest kendetegner subjektive standpunkter - herunder religiøse 'sandheder' o.l. - er, at dem, der har taget disse standpunkter, hele tiden vedlighodler dem ved at plukke 'beviser' ud af en større sammenhæng.

PPS: Det er der for så vidt ikke noget nedsættende i. Det gør vi alle sammen. Hvis ikke, så ville 'vores verden' falde sammen. - Ingen kan leve i usikkerhed om alt.

Man må bare huske på, at det derved skabte verdensbillede er ens eget. - Det er ikke 'sandheden'.

 • 0
 • 0

Kim,

Foreløbige resultater viser, at økologiske grøntsager kan dyrkes med næsten lige så stort udbytte som konventionelle – uden at det går ud over kvalitet og smag http://www.videnskab.dk/compos....htm

 • en enkelt svale gør ingen sommer. I landbrugets forsøgsvirksomhed skal der være ca. 20 gentagelser af samme forsøg for at man kan beregne sikkerheden i forsøget udtrykt ved LSD-værdien (Laveste Sikre Differens). Et par bemærkninger. Jeg bed mærke i, at et trænet smagspanel ikke kunne smage forskel på produkterne - så er det sat på plads! Det er fint man prøver at bruge fangplanter for at sætte smittetrykket ned, men jeg har set andre forsøg der afviser nogen virkning ved f.eks. Tagetes mellem gulerødderne, de afskrækker på ingen måde Gulerodsfluen. Fint nok med et interessant forsøg, men man kan på ingen måde generalisere til anden landbrugsdrift.

Det svage punkt for økologisk driftsform er så afgjort den manglende hensyntagen til planternes behov for de enkelte næringsstoffer og den manglende næringsbalance, så jorden får tilført de sqmme mængder næringsstoffer, der forsvinder ved dyrkningen. Økologiske produkter er da ganske fortrinlige og de værdsættes af flere allergikere. Det er den 100% global økologi jeg argumenterer for er utopi - jeg ser ingen problemer med 5-10% andel.

John, på nettet findes et væld af artikler om afla- og mykotoksiner. Jeg kunne henvise til min egen hjemmeside, men du skal få et par links, hvor du bl.a. kan se, at økologiske afgrøder leverer langt mere til forbrugeren af disse farlige giftstoffer, end konventionelt landbrug. http://gl.foedevarestyrelsen.dk/fdir/publi...

http://domino.eurofins.dk/eurofins/dk/nyhe... http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98kologis... http://pdir.fvm.dk/Nyhedsvisning.aspx?ID=9...

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Per! Du skriver: "de mikroskopiske mængder af pesticidrester og metabolitter, der kan detekteres - og som forbrugerne bliver opskræmte over. Mængderne er så små, at de ingen effekt har på sundheden." Jeg spørger: "Hvor mener du at vide dét fra? Links? Dokumentation?"

Du svare: "på nettet findes et væld af artikler om afla- og mykotoksiner. Jeg kunne henvise til min egen hjemmeside, men du skal få et par links, hvor du bl.a. kan se, at økologiske afgrøder leverer langt mere til forbrugeren af disse farlige giftstoffer, end konventionelt landbrug."

 • Altså! Du svare jo i øst, når jeg spørger i vest!

Hvorfor mener du at vide, at "Mængderne [af sprøjtegiftsrester] er så små, at de ingen effekt har på sundheden"??

Mvh.

P.S.: Jeg ved godt at Afla-og Mycotoksiner er dødeligt giftige, selv i små mængder, men skal vi ikke tage dén bagefter?

 • 0
 • 0

John,

 • Altså! Du svare jo i øst, når jeg spørger i vest!

du fik svar på dine spørgsmål, men du har ikke selv leveret noget, der sætter spørgsmålstegn ved det, jeg skriver. Du kan i mine links se, at der er flere svampetoksiner i økologiske afgrøder, det ville du have dokumenteret - det har jeg gjort - du fik præcist svar i samme verdenshjørne, du spurgte. Du ville have svar på hvorfor de mikroskopiske rester ikke er farlige - det har du fået. Kort fortalt er de grænseværdier, der anvendes, ikke bestemt udfra sundhedsmæssige kriterier - som WHOs guidelines anvender - vi ligger langt under disse grænser. De gældende grænseværdier ligger langt under f.eks. ADI-værdierne, så du kan ikke påstå du ikke har fået svar på spørgsmålet om giftighed eller sundhed - du spurgte i øst og fik svar i øst. Min mening er den, at de mikroskopiske mængder af pesticidrester ligger langt under fødevarernes naturlige indhold af gifte og under giftigheden af det lidt større indhold af svampetoksiner i de økologiske varer. Hvis du har noget at indvende mod min fremstilling, er du som altid velkommen til at komme frem med det - du kan ikke blive ved med at køre på frihjul ved blot at gentage anmodninger om yderligere dokumentation. Du må gerne plædere for at alle pesticider forbydes på global plan, men så forventer jeg du samtidig fortæller, hvordan man undgår at 2-3 mia. mennesker dør af hungersnød. Ca. 40% af den globale fødevareproduktion skyldes anvendelse af planteværnsmidler. Den problemstilling vil økologiske tilhængere ikke gerne se i øjnene, her nøjes de med en lokal tilgang. Kemisk planteværn er et luksusproblem i den velnærede del af kloden - desværre.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Per, du skriver:

du skal få et par links, hvor du bl.a. kan se, at økologiske afgrøder leverer langt mere til forbrugeren af disse farlige giftstoffer, end konventionelt landbrug.

og du giver links.

Her er citat fra den første link (Fødevare styrelsen):

"Resultaterne fra årene 1993-1997 (bilag 9.5.3) for økologisk og konventionelt hvede- og rugmel viser, at der fortsat er en tendens til højere indhold (af aflatoksiner - min bemærkning) i økologiske produkter end i konventionelle, specielt er det gældende for rugmel. Prøveantallet er dog stadig forholdsvis lille, sådan at enkelte prøver med meget højt indhold betyder meget for gennemsnitsindholdene. For rugmel bekræftes tendensen til højere indhold i økologiske produkter af de generelt højere medianværdier.

Forklaringen på forskellen må formentlig relateres til tørrings- og lagringsforhold og ikke til selve den økologiske dyrkningsform."

Bemærk kildens alder. Med Per store viden kan han måske bekræfte om problemet med tørring/lagring i mellemtiden er blevet løst?

I din næste kilde står der: "Grænseværdien for kornprodukter til levnedsmidler er her på 5 µg/kg ochratoksin A - en grænse, som specielt det økologiske rug i en periode havde svært ved at holde sig under."

Bemærk "i en periode". Måske Per igen kan bekræfte om problemet er blevet løst?

I din tredie kilde (Wikipedia) står der: "Det skal dog nævnes, at nogle planter producerer stoffer, der er langt giftigere end de tilladte pesticider (eksempelvis nikotin i tobak), og at svampe der måske ville være blevet holdt nede i et konventionelt brug, kan producere gift (se aflatoksin). Så økologisk landbrug er ikke nogen garanti for, at man undgår gift i hverken fødevarer eller miljø, men kun for at man undgår miljøfremmede stoffer."

Ingengaranti nej. Men betyder det at økologiske varer er fulde af gift som Per påstår?

I den fjerde kilde står der slet intet om toksiner I økologiske produkter. Hvorfor Per har taget den kilde frem er ikke åbenlyst.

På den baggrund af dette som I værste fald kan udlægges som at der kan have været visse problemer med toksiner og økologiske produkter, tilsyneladende som følge utilstrækkelig tørring, skriver du altså, jeg gentager: " at økologiske afgrøder leverer langt mere til forbrugeren af disse farlige giftstoffer, end konventionelt landbrug."

Som sædvanlig skal man checke alt hvad du skriver. Der er næsten altid bingo. Du skriver hvad du har lyst til og har ingen etik i forhold til sandheden. Vildledning er dit speciale.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Søren, tak for en seriøs kommentar.

Bemærk kildens alder. Med Per store viden kan han måske bekræfte om problemet med tørring/lagring i mellemtiden er blevet løst?

Nej, men man er opmærksom på problemet. Indholdet af svampegifte afhænger til dels af vejrliget - dels af muligheden for hurtig tørring af afgrøden. Det sidste klares bedst i konventionelt landbrug, da der skal bruges ret store energimængder til denne proces. Som jeg nævnte så er det ikke det store sundhedsmæssige problem, men det er alligevel langt større, end den evt. giftvirkning de mikroskopiske mængder miljøfremmede stoffer, man finder i fødevarerne. Det er ikke god videnskabelig skik at fortie dette forhold, når tilhængere af økologisk landbrug anpriser deres produkter som sundere og mere velsmagende. (Det er dels ulovligt, dels er det forkert.) Søren, dine små sporadiske søgninger er da udmærkede, men du kan ikke udlede noget som helst af dem, som man kan bruge til at anprise økologiske produkter på bekostning af konventionel landbrug. Jeg bemærker at du som sædvanlig lukker øjnene for mine pointer - nemlig at kemisk planteværn er en betingelse for at der kan produceres mad nok til det stigende befolkningstal. hvorfor stikke hovedet i busken og kun se snævert på sin egen situation?

Som sædvanlig skal man checke alt hvad du skriver. Der er næsten altid bingo. Du skriver hvad du har lyst til og har ingen etik i forhold til sandheden. Vildledning er dit speciale.

Du er naturligvis velkommen til at tjekke mine oplysninger efter, blot du benytter sagkyndige kilder. Jeg ser intet i dit indlæg, der tilbageviser noget af det, jeg har skrevet - tværtimod ser jeg det bekræftet - at et enkelt link ikke lige drejede sig om økologisk landbrug er uden betydning, det skulle blot vise, at aflatoksiner er overordentlige farlige - de få prøver med de oftest harmløse, mikroskopiske rester af pesticider ligger langt under de grænser, hvor man kan finde nogen effekt. Kan du ikke lige pinde ud med rene ord, hvor jeg har vildledt? Hvad er faglig forkert i min fremstilling? Er aflatoksiner ikke langt mere farlige for sundheden end diverse pesticidrester/metabolitter?

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Kan du ikke lige pinde ud med rene ord, hvor jeg har vildledt?

Jeg kan jo dårligt pinde det mere ud end jeg har gjort Per, når jeg direkte citerer dine kilder og stiller det op mod dit eget udsagn. Så må det være op til læseren at vurdere om din fremstilling holder vand.

Jeg har ikke udtalt mig om nødvendigheden af at bruge pesticider for at overleve som menneskehed. Så jeg ved ikke hvorfor du bringer det på banen i denne sammenhæng som alene handler om din tilsyneladende manipulatoriske brug af kilder.

Jeg er iøvrigt ikke agronom eller på anden måde landbrugsspecialist og ved ikke om dit udsagn ("at økologiske afgrøder leverer langt mere til forbrugeren af disse farlige giftstoffer, end konventionelt landbrug.") er korrekt. Muligvis. Men jeg ville forvente, hvis udsagnet rent faktisk er korrekt, at du ville kunne finde kilder som underbyggede det en smule bedre i stedet for dem du kunne finde frem. Når du ikke har kunnet det giver det mig en fornemmelese af at du er ud i et propagandisk ærinde mod økologi som du jo notorisk har meget imod.

Jeg vil dog mene at hvis du har ret, har du en sag som myndighederene bør tage op aldeles omgående. Der er jo en alvorlig sag at forgifte uskyldige borgere som du åbenbart mener de økologiske landmænd er i gang med og jeg håber du vil gøre det nødvendige og rette henvendelse på rette sted med dine observationer således at denne trussel mod befolkningens liv og velfærd kan bringes til standsning.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Søren, at du ikke er agronom skal du da ikke undskylde, derfor kan du sagtens blande dig i debatten med kritiske kommentarer - fint nok.

Jeg kan jo dårligt pinde det mere ud end jeg har gjort Per, når jeg direkte citerer dine kilder og stiller det op mod dit eget udsagn. Så må det være op til læseren at vurdere om din fremstilling holder vand.

Jeg ser slet ingen skisma mellem mine kilder og det, jeg har skrevet.

Men jeg ville forvente, hvis udsagnet rent faktisk er korrekt, at du ville kunne finde kilder som underbyggede det en smule bedre i stedet for dem du kunne finde frem.

Hvis du læser det hele vil du se, at min fremstilling holder vand - der er fundet større mængder svampetoksiner i økologiske produkter end i produkter fra det konventionelle landbrug. Min fremstilling er korrekt. Jeg har henvist til et studie fra KVL, hvor man fandt 4 gange højere indhold af disse meget giftige midler i økologisk korn. Jeg ser slet ingen grund til at alamere myndighederne, det drejer sig om meget små mængder. Både økologiske produkter og sprøjtede afgrøder er sunde - de mikroskopiske mængder er ignorable. Vi taler om mængder svarende til man opløser et enkelt saltkorn i et olympisk svømmebassin. Kloret herfra er ignorabelt. Min pointe er at pege de de ofte hysteriske reaktioner man ser vedrørende harmløse pesticidrester, medens kritikerne måske stopfodrer deres børn med Cola - med koffein og ammonieret karamel og et pH som fortyndet svovlsyre. Det hænger ikke sammen.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Ok - at "at økologiske afgrøder leverer langt mere til forbrugeren af disse farlige giftstoffer, end konventionelt landbrug" betyder altså ganske små mængder, helt uden sundhedsskadelige risici. Nu mangler jeg blot at få at vide om disse ganske små mængder, dog fire gange så meget som for konventionelt producerede produkter, stadig er gældende eller det er blevet rettet siden der blev gjort opmærksom på det som et tørrings og opbevaringsproblem i din kilde fra slutningen af 90erne.

Hvis jeg var økologisk landmand ville jeg dog blive temmelig harm over at du skrev som du gjorde hvis meningen bag ordene var som nu siger. Det kunne jo nemt forstås som at de økologiske produkter er giftige at spise. Kan du følge mig i det?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Søren,

Hvis jeg var økologisk landmand ville jeg dog blive temmelig harm over at du skrev som du gjorde hvis meningen bag ordene var som nu siger. Det kunne jo nemt forstås som at de økologiske produkter er giftige at spise. Kan du følge mig i det?

, ja det kan jeg udmærker, derfor er det fint at du kommer med kritiske kommentarer. Økologiske landmænd har ingen grund til at blive fornærmede over det jeg skriver, det er nemlig korrekt. Det er skam dygtige jordbrugere, men det er de traditionelle landmænd da også. Jeg reagerer derimod når økologer prøver at anprise deres produkter på bekostning af produkterne fra traditionel landbrug, de leverer alle gode, sunde og billige produkter, der er velanskrevne over hele kloden. At der er en del familier langs Strandvejen o.a. steder, der foretrækker franske perlehøns (med Salmonella) er da fint nok, så er der mere til eksport. Som du kan se, har jeg ikke anklaget økologiske produkter som værende giftige eller sundhedsskadelige, min pointe var, at den megen fokusering på de harmløse mikroskopiske pesticidrester giftmæssig er en dråbe i havet i forhold til de naturlige giftstoffer - og de øvrige gifte som vi mennesker fylder os med i dagligdagen. (Se i dine egne giftskabe i køkken og badeværelse.) I drikkevand tillades 20-1000 gange større indhold af arsen o.a. tungmetaller end at det uskadelige BAM, som forresten ikke stammer fra landbruget, men fra andre kilder. Alligevel får landbruget skylden. Politikerne ved det godt, men der er flere stemmer i at fastholde de "ikke-sundhedsmæssige" grænseværdier - det vil koste stemmer at nedsættes dem til ADI-værdierne. I udlandet (Spanien) skylles grøntsager med Rodalon, ingen protester fra "de grønne forbrugere". Hele debatten om landbrugets anvendelse af pesticider er hyklerisk - det er et pseudoproblem. Men det gør jo godt at have en prugelknabe i samfundet. Min ofte fremsatte pointe - at man ikke kan brødføde klodens befolkning uden at anvende kemisk planteværn - er der ingen, der har anfægtet. Hvorfor mon?

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hvad med næringsindholdet i afgrøderne? Hvad med forringelse af afgrøder, som følge af manglende selvforsvar mod angreb, overtaget af gift? Hvad med giftresterne fra sprøjtning o.s.v? Hvad med udvikling af resistente sygdomme, som forsvar mod giften? Hvad med forurenet drikkevand? Hvad med giftindholdet i luften? Hvad med ophobning af gift i menneske og dyrekroppe? Hvad med overproduktion, der alligevel ender i containeren bagved fakta, føtex, kvickly o.s.v? Hvad med overproduktion der ligger i kornlagre i årevis?

Netop, det er problemet. Det er iøvrigt i flere undersøgelse eftervist, at økologiske landbrugsprodukter er sundere end konventionelle.

Ja, brugen af gift kan måske forsvares fra et økonomisk synspunkt, men ikke ud fra Sundheden.

Der er alternativer til gift der kan anvendes i både konventionelle og økologiske landbrug. De er under udvikling. Robotter der kan genkende ukrudt og mekanisk fjerne det. Jeg vil tro at de kan spare jorden for udvikling af traktose og os alle for brug af gift. Måske kan det være en løsning?

 • 0
 • 0

@ Knud Asger Knudsen

Hvorfor har I tilhængere af 'økologisk mad' altid så veldokumenterede forsvar for det? (Ironisk forstås)

Jeg husker tilfældigvis et indlæg om din begrundelse for at videreuddanne dig fra murer til ingeniør, og jeg kunne genkende mig selv i den meget fornuftige og engagerede begrundelse. Du skrev også engang noget om at tage vare på ansatte i en ledelsessituation. - Meget positvt.

Med henvisning bl.a. til Poul-Henning Kamp og andre, så ser det ud til, at mange er mest skråsikre på det, de ikke ved noget særligt om - men som måske er politisk korrekt.

 • I Danmark er det meget politisk korrekt at være positiv til 'økologi' og modstander af kernekraft.
 • Måske er det derfor, få ved noget særligt om det. - Man behøves ikke at tilegne sig den viden, fordi man allerede har taget stilling. - Det var jo så let og ukompliceret?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Hvorfor har I modstandere af 'økologisk mad' altid så veldokumenterede forsvar for modstanden? (Ironisk forstås) ;-)

Peder Wirstad!

Mener du virkelig at du, sagligt, kan tilbagevise resultater som f.eks.:

"Det er nu bevist, at der er forskel på økologisk mad og almindelig mad. Det fremgår af en undersøgelse fra Fødevaredirektoratet, Landbohøjskolen og Forskningscenter Risø. Den fastslår, at økologiske madvarer har mere af stoffet flavonoider, der muligvis kan styrke menneskers forsvar mod giftstoffer som for eksempel tjære."

"Økomælk indeholder bl.a. markant mere af det vigtige E-vitamin, som gavner mælkens holdbarhed. E-vitamin spiller i menneskekroppen en stor rolle for bl.a. immunforsvar og hjerte-karsygdomme. - Det er første gang, vi kan sige, at forbrugerne reelt køber et andet produkt med andre indholdsstoffer, når de køber økologisk mælk i stedet for konventionel mælk, siger forskningsleder Jacob H. Nielsen fra Danmarks JordbrugsForskning i Foulum til Ritzau."

"Test tyder på at økologi er sundere. Mødre, der drikker økologisk mælk, får meget sjældnere børn med eksem end mødre på traditionel kost. Økologisk fodring viser sig i dyreforsøg at medføre mindre fedme, bedre immunsystem og øget frugtbarhed. En række forsøg viser, at økologiske fødevarer ser ud til at indeholde f.eks. flere gavnlige fedtsyrer, forskellige vitaminer og immunstyrkende stoffer end konventionelle fødevarer. Sidstnævnte indeholder til gengæld flere sprøjtemidler, antibiotika og bakterier, der er modstandsdygtige over for penicillin."

"Tomater ser ens ud. Alligevel er nogle sundere end andre. En undersøgelse viser, at økologiske tomater indeholder næsten dobbelt så mange sunde flavonoider sammenlignet med konventionelt avlede tomater. Det skriver avisen Svenska Dagbladet . Flavonoider er vækstkemikalier, som menes at kunne forebygge hjerte-kar­sygdomme og endog kræft og demens. Irene Mattisson, ernæringsekspert ved Livsmedelsverket i Stockholm, fastslår, at undersøgelsen er meget omfattende og grundig."

 • 0
 • 0

........der afgør om en ting er giftig.

Alkohol er en gift

Salt er en gift

Kaffr er en gift

D vitamin er en gift

Jod er en gift

Brom er en gift

Flour er en gift

Selen er giftigt

ETC.

Kan man unvære ovennævnte stoffer, nej vel?

Der er ingen der ønsker at maden er gifting.

Men gift og giftig er to forskellige ting.

Men der er så meget der er bevist, at det altsammen ikke kan være sandt.

Det er nemt at bevise, at der hvor man bruger sprøjtegifte ,der lever befolkningerne længere.

Der hvor man bruger DDT falder Malariadødsfaldene

Der hvor man bruger andre sprøjtemidler, der dør folk ikke af sult( men nogen får skader af forkert håndtering af sprøjtemidlet)

Det er også nemt at bevise, at husmødre går efter de billigste tilbud.

Det er også nemt at bevise ,at den producent der kan levere den billigste vare får ordren.

Det er også nemt at bevise, at en trediedel af verdensbefolkning ikke spiser svinekød. Muslimer mener rent ud sagt at det er urent.

Det er også nemt at bevise, at økologiske landbrug ikke kan overleve, på påstandene om at deres afgrøder er sundere. Deres varer skal også kunne konkurrere på prisen .

For alle der ønsker sundere fødevarer har opdaget, at der beviseligt svindles med begrebet, når købmanden kan tage 50% overpris på varer, der påstås at være økologiske.

Endelig kan det også bevises, at de som kæmper for økologien ,er af samme støbning som religiøse missionærer, der ikke kan lade andre med en anden mening I fred.

Pas jer selv, spis det I mener er godt for jer og lad os andre I fred.

Men det kan I BEVISELIGT IKKE

Hilsen fre Bjarke Mønnike søn af to fanatiske vegetarianere som er opfostret på Skodsborprodukter og alskens grovhakket grahamsbrød…..FØJ.

 • 0
 • 0

Knud, du stiller en masse spørgsmål, de fleste uden mening. Jeg nummererer dem. Knud, kender du noget til landbrug?

 1. Hvad med næringsindholdet i afgrøderne?
 2. Hvad med forringelse af afgrøder, som følge af manglende selvforsvar mod angreb, overtaget af gift?
 3. Hvad med giftresterne fra sprøjtning o.s.v?
 4. Hvad med udvikling af resistente sygdomme, som forsvar mod giften?
 5. Hvad med forurenet drikkevand?
 6. Hvad med giftindholdet i luften?
 7. Hvad med ophobning af gift i menneske og dyrekroppe?
 8. Hvad med overproduktion, der alligevel ender i containeren bagved fakta, føtex, kvickly o.s.v?
 9. Hvad med overproduktion der ligger i kornlagre i årevis?
 10. Netop, det er problemet. Det er iøvrigt i flere undersøgelse eftervist, at økologiske landbrugsprodukter er sundere end konventionelle.
 11. Robotter der kan genkende ukrudt og mekanisk fjerne det. Jeg vil tro at de kan spare jorden for udvikling af traktose og os alle for brug af gift. Måske kan det være en løsning?

Ad 1. Ja hvad med det? Der er mere protein i konventionelle afgrøder. Det samme gælder for mineralstoffer, bortset fra tungmetaller, hvor økologiske afgrøder i visse tilfælde har mest. 2. Der er ingen forringelser - påstanden er grebet ud af den blå luft. 3. De ligger stort set alle under de gældende grænseværdier, og alle er under ADI-værdierne - der står for Acceptabel Daglig Indtagelse. 4. Hvad tænker du på - nævn venligst nogle konkrete eksempler. 5. Hvad tænker du på - drikkevand er ikke forurenet, i så tilfælde lukkes boringerne jo - ikke? Hvilken forurening tænker du på - du udtrykker dig meget uklart. 7. Her gælder det samme - tænker du på mikropartikler eller hvad? 8. Landbruget kan ikke tage ansvaret for, at forbrugerne sviner. På global plan er der millioner af sultende mennesker - og vi bliver hvert år 80.000.000 flere, der skal brødfødes. Du foreslår, at vi nedsætter produktionen drastisk! 9. En gammel myte. Lagrene af fødevarer er mindre end lagrene af olie. 10. Der er ingen undersøgelser, der viser, at økologiske fødevarer er sundere. Faktisk er det ulovligt at anprise økologiske fødevarer som sundere. Hvis du ikke kan dokumentere din påstand, bør du trække denne usandhed tilbage. 11. At tro at der bliver mindre traktose ved at køre en ekstra gang med traktor lyder usandsynligt. Nej, der vil blive flere traktorspor og køreskader. Man kan ikke fjerne græsukrud som kvik, hvene m.v. Og hvad med Sort natskygge? Den spirer frem over et meget lang tidsrum. Maskinen kan desuden ikke fjerne hverken skadedyr eller svampeangreb.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Per, i dit som sædvanlig utrolig arrogante indlæg ovenfor beskylder du Knud for at stille meningsløse spørgsmål. Man kan så sample tilfældigt og finde at du på spørgsmålet:

 1. Hvad med udvikling af resistente sygdomme, som forsvar mod giften? skriver:

"Hvad tænker du på - nævn venligst nogle konkrete eksempler."

Men se så følgende:

"Worldwide, more than 500 species of insects, mites, and spiders have developed some level of pesticide resistance"

citat fra artiklen: How pesticide resistance develops", Michigan State University. http://grapes.msu.edu/pesticideResist.htm

Meningsløse spørgsmål!

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Søren,

 1. Hvad med udvikling af resistente sygdomme, som forsvar mod giften? skriver: "Hvad tænker du på - nævn venligst nogle konkrete eksempler." Men se så følgende: "Worldwide, more than 500 species of insects, mites, and spiders have developed some level of pesticide resistance" citat fra artiklen: How pesticide resistance develops", Michigan State University. http://grapes.msu.edu/pesticid....htm Meningsløse spørgsmål!

du mener åbenbart at en kort kommentar til et enkelt spørgsmål besvarer dem alle? Det er ikke den måde, jeg diskuterer på, jeg tager alle Knuds indvendiger seriøst. Jeg efterlyste eksempler på resistens mod sygdomme - det besvarer du med resistens hos insekter, som er noget ganske andet! Resistensudvikling hos insekter er langt mere kompliceret, idet det ikke er pesticider, der inducerer resistensen, den har uden tvivl være tilstede hos enkelte individer igennem tusinder af år, hvilket også dit link egentlig mener med omtalen af genpuljen. Men tak for en interessant henvisning, men den fortæller nu ikke noget nyt i forhold til det, jeg allerede har nævnt. For sygdomme som meldug, er det forædleren, der sørger for meldugresistensen så man kan spare den forebyggende sprøjtning. Det tager 12-15 år at udvikle en ny sort, den indbyggede resistens holder måske kun nogle få år. Sprøjtning mod meldug el.a. sygdomme fremmer absolut ikke den naturlige resistens, da landmanden køber nyt sædekorn/frø hvert år, det er sjælden han bruget eget udsæd.

Jeg må endnu engang konstatere, at du ikke vil tage stilling til punkt 8, hvor du stikker hovedet i busken. Som eksportereden erhverv følger landbruget det naturligt at yde sit bidrag til fødevareforsyningen. Jeg ser mange indlæg, hvor debattørerne udelukkende ser på egen situation. Det er nok den største holdningsforskel mellem landbrug og andre erhverv.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

"Hvis aberne i zoologisk have skal vælge mellem to bananer, så vælger de først den økologiske..."

"De fleste af os ved ellers godt, at økologiske fødevarer indeholder færre dårlige stoffer.

Dyrene er på ingen måde i tvivl. Dyreforsøg viser nemlig, at dyr foretrækker økologisk foder, hvis de altså får valgmuligheden. Det gælder både kyllinger, kaniner, rotter og aber..."

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/04/0...

 • 0
 • 0

Artiklen hos DR er inspireret af en artikel i "Raskmagasinet". I den originale artikel fremsættes en række påstande uden kilde.

Forfatteren selv kan næppe være kilde. Hun er redaktør og formand for en husmoderforening.

Jeg har forsøgt at finde ud af hvor hun har det om dyrene fra. Faktisk har en dyrepasser fra kbh. zoo udtalt til avisen "økologisk jordbrug" at aberne fortrækker økologiske bananer. Så vidt jeg har forstået er der ikke lavet et egentligt videnskabligt fodringforsøg. Det er noget dyrepasserne sådan har gået og lagt mærke til.

Det eneste videnskablige forsøg jeg kender til, viste at rotter fortrækker at spise som deres mor. Uanset om det var øko eller ej.

Jeg mener det er en skandale at DR viderebringer sådan en historie uden at undersøger kildematerialet bedre.

 • 0
 • 0

I min grønne ungdom for næsten 30 år siden, hvor økologi så småt voksede frem som et alternativ til den konvensionelle drift, åbnede en lille butik i Hellerup med "grønne" varer - succeen var enorm, køen var som en slagter-kø i det gamle sovjet! Siden gik det op og ned med salg af økovarer - i øjeblikket op. Men det er ikke bare salget der stiger, også forsøgsresultater peger - alt andet lige - op ad til fordel for økologi. Sådan har det ikke altid været; for år tilbage viste en række forsøg nærmest uafgjort - der var ingen forskel. Ud fra dette voksede myten om øko-religionen. Der kan siges meget om emnet, både af lægmand og fagfolk, een ting er sikkert - inden vi afskaffer begrebet som et stort fupnummer, bør det have en chance. Om 30 år er der måske en lille butik der åbner i Hellerup med konvensionelle varer, og det er ikke sikkert at køen vil være lige så lang, som den var i min grønne ungdom.

 • 0
 • 0

Det eneste videnskablige forsøg jeg kender til

Der er nu nogle stykker, efterhånden. - Jeg har selv tidligere citeret flere her. (Selv om du, Claus Madsen, ikke erkender dem som ligevægtige i forhold til 'dine egne'.

Men, helt uvidenskabeligt, kan jeg jo fortælle dig, at de ikke-økologiske æbler ALTID er de, som ligger sidst tilbage på græsplænen, efter de er smidt ud til fuglene.

Solsorte er åbenbart klogere en dig, Claus!?! ;-)

 • 0
 • 0

Solsorte er åbenbart klogere en dig, Claus!?! ;-)

Jeg er godt klar over at du stoler mere på solsorte og aber end en hvilken som helst videnskablig undersøgelse jeg finder til dig. Hvad kan man stille op?

Jeg glemte forresten at give kilden på undersøgelsen. Jeg talte om denne:

http://orgprints.org/9344/

Den er lavet af forskere jeg i anden sammenhæng kender som økopositive. Så det var nok ikke lige det resultat de havde håbet på...

Kim Sahl, hvad er det for forsøgsresultater du taler om? Jeg har efterhånden læst en hel del af den forskning der laves på området. Mit overordnede indryk er:

 1. Der er ikke nogen påviselig sundhedsmæssig fordel ved økologi.
 2. Økologi er på mange områder værre for miljøet.

Som forbruger oplever jeg dog: 3. Mange delikatesse produkter lanceres som økologiske.

Det er man simpelhen nødt til hvis man vil sælge til mål segmentet.

 • 0
 • 0

end en hvilken som helst videnskablig undersøgelse jeg finder til dig. Hvad kan man stille op?

Pudsigt! Min oplevelse er netop den modsattte; Det er dig, Claus Madsen, som ikke anerkender andre undersøgelser en 'dine egne'! - De som prædiker [i]din[/i] religion.

Du anerkender f.eks. ikke: "Dyreforsøg viser nemlig, at dyr foretrækker økologisk foder, hvis de altså får valgmuligheden. Det gælder både kyllinger, kaniner, rotter og aber..."

Du tager dig selv alt, alt for højtideligt, Claus Madsen! Du evner end ikke at se "solsortehistorien" med det glimt i øjet, som også smilyen mere end antyder. Og du overser (bevidst?) indledningen "Men, helt uvidenskabeligt, ...."

 • 0
 • 0

Nutidens statsautoriserede økologiske landbrug er en fusion mellem to bevægelser: - Den oprindelige økologiske, der først og fremmest havde resursbrugen og balancen i naturen i focus. - Overklassereligionen antroposofien, der gennem troen på sine biodynamiske principper bl.a. troede på, at mad dyrket med gødning lavet af kompost, der var podet med gødning lagret i et kohorn i de rigtige månefaser, ville bibringe noget af livskraften fra det tidligerere liv, som komposten kom fra, til mennesker og dyr, der senere spiste planterne.

I tillæg er der så efterhånden blandet holdninger fra lægfolks subjektive holdninger ind i regloerne - f.eks. reglerne om "skrabeæg", dyrevelfærd osv.

Både Finn Okkels og jeg er tidligere økologiske bønder, og vi er begge stadigt meget optaget af de forhold, der fik os til at vælge den driftform. Vi har deltaget meget i denne debat, og der er vel ingen væsentlige ting, der ikke er "gennemtygget" flere gange.

Jeg ved ikke, hvad der er Finn Okkels principper. Mine er, at jeg tænkte på naturen og især på resursbrugen. - Jeg har kun afsky til overs for dem ,der gerne vil gøre resursbrugen mange gange større, hvis de bare kan tro, at de får lidt bedre helbred af at spise biodynamisk.

Biodynamikerne har vundet. Det er helt åbenbart, når man f.eks. ser, at de oprindelige økologiske dyrkere aldrig opnår dispensastion for det, de mener kunne gavne de økologiske principper, medens biodynamikerne ofte får lov til at bryde de økologiske principper, så de kan få deres "livskraft" hele året. - "Økologiske" kiwi, der er fløjet halve jorden rundt, er bare et af de mange groteske eksempler.

Det er da også typiskt, at man i dag ofte ofte ser, at tilhængere af "økologisk" mad og dyrkning oftest er de sammen mennesker som dem, der har den typiske oveklasseholdning, der gør nar af kvaliteten på supermarkedernes mad og af de mange folk, der åbenbart foretrækker "det skidt".

Ærligt talt: Det er meget langt fra de kollektiver, jeg deltog en del i for mange år siden, og som gjorde meget for at fjerne folks "behov" for en pletfri kvalitet, fordi så meget gift og så mange resurser blev brugt af rent kosmetiske og subjektive grunde.

However. - Vi lever i et overflodssamfund, så der er plads til folk, der vil have årgangsvine, trøfler, kaviar, cognac lagret i 24 år osv. - Ja jeg vil tilmed som bonde være med til at levere det.

Men lad mig blive fri for at høre, at I gør det pga. at I skal "redde verden".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Du anerkender f.eks. ikke: "Dyreforsøg viser nemlig, at dyr foretrækker økologisk foder, hvis de altså får valgmuligheden. Det gælder både kyllinger, kaniner, rotter og aber..."

Jeg ville gerne læse en sådan undersøgelse, men hvad er kilden? Jeg tror da ikke på det bare fordi redaktøren af raskmagsinet måske mener at huske at have læst det et sted. Så kan jeg jo ikke vurdere undersøgelsen kvalitet eller om den overhovedet eksisterer.

 • 0
 • 0

Selv om økologi ikke er et entydigt begreb, er der ganske klare mål der søges opnået indenfor fænomenet, mål som det konventionelle begreb må misunde. Jeg peger her blot på en enkelt - men vigtig ting; dyremishandling. Dyremishandling er et fy-ord indenfor økologi, og accepteres ikke som en del af produktionen, og det skulle være ganske vanskeligt at påvise eks. herpå.

 • 0
 • 0

Det er måske ikke så interessant hvad dyr vælger, øko eller ikke-øko, men nok så interessant hvad de vælger fra! Ingen dyr vælger økoen fra - men nogle dyr fravælger ikke-øko. Hvis denne forudsætning var indarbejdet i dyreforsøg, ville konklusionerne åbenlyst blive mere klare og tydelige. Vi skal errindre at sådanne forsøg ikke er helt ukomplicerede. Af to ens brikker mad, den ene økologisk den anden ikke-økologisk, vælger den konsekvent den første.

 • 0
 • 0

Nå ja - i ovenstående, er det altså min kat der vælger økobrikken. Som madallergiker, var jeg tidligt med på økobølgen for 30 år siden; undervejs har jeg og min pengepung forsøgt at snyde og købe ikke-øko, med stærke negative følger. Til skade for min økonomi, har jeg valgt ikke-økoen fra, og valgt et liv uden hoste/migræner/søvnproblemer/svedeture m.v.

 • 0
 • 0

At man skulle være "religiøs" (vel i betydningen "frelst"), ved at vælge økologi, hører nok en anden tid til (70´erne). En bedre begrundelse, er vel nok de mange gode "bivirkninger" der ses ved øko-drift. At også øko-driften byder på problemer, betyder ikke at man så bare skulle opgive fænomenet, men søge løsninger til at afbøde/mindske disse. Grundtanken med øko er mange alen bedre, end bekæmpelse af den. Flg. spisemuligheder forefindes for mennesket: 1) dem der gladeligt spiser begge dele 2) dem der kun vil spise økologisk 3) dem der kun vil spise konventionelt At punkt 3) vist kun yderst sjældent er observeret, bør vække til eftertanke. Selfølgelig ændres billedet, hvis vi - af økonomiske grunde - tvinges til at indtage holdning 3).

 • 0
 • 0

Der findes en række formodninger om hvor mange jorden kan brødføde; måske 8-10 mia. Tallet er sikkert mindre hvis vi snakker om øko-brødfødning. Med dette argument i forbindelse med overbefolkning, plæderes for konventionel brødfødning. Sludder. Den konventionelle brødfødning skubber blot overbefolkningen op i et højere leje. Dyrkningsmetode er underordnet begrebet overbefolkning - et komplekst problem der skal løses på anden vis. Bliver vi for mange på jorden, og vi ikke selv løser problemet, vil naturen selv meget effektivt tage sig af problemet, ved udrydning.

 • 0
 • 0

At punkt 3) vist kun yderst sjældent er observeret, bør vække til eftertanke.

Det er desværre sådan at der er rigtigt mange af den slags landsbytosser.

 • 0
 • 0

Men lad mig blive fri for at høre, at I gør det pga. at I skal "redde verden".

Nej, at "redde verden" overlader vi gerne til dig Peder. Vi andre prøve blot at redde os selv.

Mvh Søren

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten