Venstre kan stoppe ny Storstrømsbro

Skal brugerne eller borgerne betale for en ny Storstrømsbro? Selv om regeringen i dag har foreslået at betale de 3,9 mia. kr., som en ny dobbeltsporet bane-, vej-, og cykelstiforbindelse vil koste, med ubrugte midler fra Infrastrukturfonden, blokerer det spørgsmål stadig for at komme i gang med byggeriet.

Venstre vil nemlig hellere bruge de penge, der er kommet tilbage i Infrastrukturfonden, fordi nogle af de afsluttede projekter ikke har kostet så meget som forventet, på andre vejprojekter.

»Der er hårdt brug for alle rådige midler i infrastrukturfonden til rækken af påtrængende projekter til forbedring af vejnettet landet over,« erklærer Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, således til Fagpressebureauet.

Fordi Infrastrukturfonden er oprettet i et forlig, har Venstre vetoret over, hvad pengene i fonden skal bruges til, og dermed er der ikke opbakning til regeringens forslag.

I stedet foreslår Venstre at det offentligt ejede Femern A/S, der står for opførelsen af Femern-forbindelsen, også skal bygge og drive den nye bro over Storstrømmen. Dermed bliver det Femern-forbindelsens brugere, der kommer til at betale for den nye bro.

Ingeniøren har forsøgt at få kommentarer fra regeringens ordførere, men uden held.

Men umiddelbart er der fordele ved at lade Femern A/S opføre og drive broen, vurderer Torben Hartz, der er leder af KPMG's infrastrukturafdeling:

»Der er noget logik i at lægge projekterne sammen, for økonomien i Femern-projektet er fuldstændig afhængig af, at der kan komme tog derned, så jeg kan godt følge tanken.«

Men hvis sammenlægningen medfører en meget længere tilbagebetalingstid for Femern-forbindelsen, kan det blive svært at sælge de obligationer, der skal finansiere den, advarer han:

»Femern-forbindelsen har i forvejen en tilbagebetalingstid, der er så lang (39 år, red.), at vi er derude, hvor man kan have betænkeligheder ved at lave de samfundsmæssige beregninger, fordi der er store usikkerheder om prognoserne og økonomien så langt frem. Selv om der er statsgaranti på lånene, vil køberne af obligationerne være interesseret i at vide, at der ligger en sund og fornuftig økonomi bag, og hvis man nu gør tilbagebetalingstiden længere, så strammer man altså buen meget hårdt.«

Den reelle udgift for den nye bro bliver dog næppe 3,9 mia. kr. I det projektresume, som Banedanmark, sendte til politikerne før sommerferien, vurderer Banedanmark, at det vil være muligt at få EU-støtte (TEN-støtte, red.) til jernbaneforbindelsen. Støtten forventes at svare til det, Danmark fik til Ringsted-Femern-banen på 50 procent projektering og 20 procent til udførelse.

Den nye bro over Storstrømmen skal stå klar senest ved Femern-forbindelsens åbning, som planlægges til 2021.

Hovedelementer på finanslovforslaget for 2013

 • Ny Storstrømsbro. Dobbeltsporet jernbanebro, inkl. vejforbindelse og cykelsti. 3,9 mia. kr. over de kommende år fra Infrastrukturfonden.

 • Fremrykning af erhvervsinvesteringer. 15-20 mia. kr. i 2012 og 2013.

 • Grønne infrastrukturinvesteringer. 300 mio. kr. årligt fra 2013 til takstnedsættelser i den kollektive trafik uden for myldretiden samt ca. 300 mio. kr. årligt til et nyt ungdomskort. Eelektrificering af resten af strækningen København-Esbjerg for 1,2 mia. kr. Investeringer i nyt togmateriel. Samtidig anlægges dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens for 0,7 mia. kr. Hertil kommer bl.a., at Metrocityringen får en afgrening til Nordhavnen til 2,9 mia. kr.

 • **Energiaftale. **Øgede offentlige investeringer i energi og klima med 90-150 mia. kr. frem mod 2020.

 • Klimatilpasning. Med kommuneaftalen for 2013 igangsættes en klimatilpasningsindsats bl.a. i form af investeringer på spildevandsområdet for 2,5 mia. kr. i 2013.

 • Nye supersygehuse. Etableringen af nye supersygehuse bidrager til samlede investeringer i regionerne i 2013 på 5,2 mia. kr.

 • Mere universitetsbyggeri. 6,5 mia. kr. i 2012 og 2013 bl.a. til en modernisering af universitetslaboratorierne.

 • Boliger. Det bliver billigere for kommunerne at opføre nye almene boliger. Samtidig er Landsbyggefondens ramme til renovering af boliger hævet til 4,1 mia. kr. i 2012

 • Offentligt-privat samarbejde. Der afsættes i alt 22 mio. kr. bl.a. til vejledning om konkurrenceregler, indsatsen mod karteller, fusionskontrol, videreførelse af udbudsplatformen mv.

 • Rekordstort optag på uddannelserne. Regeringen afsætter med finanslovforslaget for 2013 i alt næsten 2,9 mia. kr. ekstra i 2013 til uddannelsesudgifter og SU til studerende på ngdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

 • Universiteternes planlægning. Regeringen lægger op til at fastsætte universiteternes basisforskningsmidler for en treårig periode. Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge forskning og uddannelser.

 • Forskning. Regeringen afsætter på finanslovforslaget i alt 596 mio. kr. i 2013 til forskning i fremtidens energisystemer.

 • Trafiksikkerheden styrkes med 110 mio. kr. i 2013 og 225 mio. kr. årligt i 2014 og frem til politiets udgifter til en udvidelse af den automatiske trafikkontrol.

  Dokumentation

  Læs finanslovsforslaget 'På vej mod et stærkere Danmark'

 • Emner : Broer
  sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

  Det er formodentlig straffen for at kun 21% af Lolland/Falsters vælgere stemte på Venstre til sidste Folketingsvalg.

  Så ka' de lære det, ka' de...

  Hvor mange procent mon man skal op på før man kan selv kan bestemme hvor kompensationsmotorvejen skal ligge ?

  Eller gælder det kun i Jylland ?

  • 0
  • 0

  God ide at slå de sydlige projekter sammen! Og brug så nogle af de 3.9 milliarder på udvidelsen af Helsingør motorvejen NU - inden det projekt går i glemmebogen - endnu en gang.....

  Det var da en naiv ide - de penge skal bruges til jyske motorveje, så landbrugets svinetransporter kan komme frem.

  • 0
  • 0
   

  Venstre er lidt på "Afveje" i dette projekt og i det hele taget i hele spørgsmålet omkring "Infrastrukturfonden", har de helt glemt ideologen omkring afgiftsindførslen på benzin helt tilbage til 1935..?

  • 0
  • 0

  3,9 mia. kr., som en ny dobbeltsporet bane-, vej-, og cykelstiforbindelse vil koste

  Vi har hele tiden fået at vide at vejbanerne der genererer indtægterne på Femernforbindelsen, jernbanen giver politisk velvilje i kraft af store CO2 besparelser, ikke økonomisk overskud fra togdriften, nu skal man så have en ny bro over Storstrømmen som kan tåle den heftige og tunge togtrafik, men hvor pokker er sammenhængen mellem de indtægtsgivende lastbiler, samt de Svenske,Tyske, og Danske turisters broafgift, og de lokale vej og cykelbaner ved Vordingborg, så giver det mere mening at få Femernforbindelsen til at betale for udvidelsen af Køge Bugt motorvejen, for der er nok betydeligt flere af de biler og lastbiler der kører under Femern der også skal køre på Køge bugt motorvejen.

  Dem der via bro/tunnelafgiften genererer indtægterne til Femernforbindelsen vil benytte Farø broerne, ikke en ny Storstrømsbro.

  • 0
  • 0

  Dem der via bro/tunnelafgiften genererer indtægterne til Femernforbindelsen vil benytte Farø broerne, ikke en ny Storstrømsbro.

  Enig. Derfor ville det mest korrekte måske være en kombination af de to løsninger således, at staten betaler for vejdelen, Fehmarn A/S for jernbanedelen, og hvis argumentet skal føres helt ud, så skal kommunerne på begge sider betale for cykelstien.

  Mvh. MM

  • 0
  • 0

  God ide at slå de sydlige projekter sammen! Og brug så nogle af de 3.9 milliarder på udvidelsen af Helsingør motorvejen NU - inden det projekt går i glemmebogen - endnu en gang.....

  Ingen grund til at lade udkantsdanskere fræse mere asfalt op i deres jobsøgning i hovedstadsområdet. Kan Helsingør ikke med lidt god vilje sælges til svenskerne?

  Kompensationsmotorvejen kommer nok i omegnen af Viborg - så vidt jeg lige husker er det dér, Pihl Lorentzen er valgt. Hvis han da ikke får et ekstra akutsygehus i stedet...

  • 0
  • 0

  Hvis der alligevel skal betales for at benytte Femern-forbindelsen, så sæt da gerne prisen op med en 5'er pr. passage, eller hvad der nu skal til for at holde tilbagebetalingstiden uændret. På den måde betaler tyskere, svenskere og grænsehandlere en stor del af gildet, mens lokaltrafikken mellem Sjælland og Falster helt slipper for ekstra betaling. Det kan jeg da ikke se noget forkert i :-)

  • 0
  • 0

  At det kun er Fermern-forbindelsen (og dens brugere via jernbanen) som vil få glæde af en ny Storstrømsbro, er kun en delvis sandhed. Det er nemlig et ubestrideligt faktum, at størstedelen af den kollektive trafik mellem Lolland-Falster og Sjælland/København foregår via jernbanen, og kun i mindre omfang med bus. Desuden bruges broen på nuværende tidspunkt som en "genvej" mellem Falster og Sjælland for dem hvor den ligger tættere på end Farø-broen, samt for de trafikanter (cyklister og landbrugsmaskiner) som ikke må køre via sidstnævnte.

  Så enten skulle man følge regeringens forslag, ellers kunne man passende vælge en kombinations-model, f.eks. 50/50, til Femern-budgettet hhv. stats-budgettet. Men at lade Femern-forbindelsens brugere betale hele udgiften for en forbindelse som har lokal såvel som internation betydning, lyder forkert i mine ører.

  • 0
  • 0

  Hvis der alligevel skal betales for at benytte Femern-forbindelsen, så sæt da gerne prisen op med en 5'er pr. passage, eller hvad der nu skal til for at holde tilbagebetalingstiden uændret. På den måde betaler tyskere, svenskere og grænsehandlere en stor del af gildet, mens lokaltrafikken mellem Sjælland og Falster helt slipper for ekstra betaling. Det kan jeg da ikke se noget forkert i :-)

  Men hvorfor skulle de dog det, når veje i Danmark medfinansieres af Statens stor indtægter på fossile brændstoffer, Vægtafgifter og Registrerings afgifter og moms - Har man helt forglemt de eksisterende ordninger på hvordan vores veje og infrastruktur finansieres, nu må det stoppe, Storebæltsbroen var på sin måde en fræk og letsindigt måde at starte dette betalings event på, nu må det stoppe.!

  • 0
  • 0

  Men at lade Femern-forbindelsens brugere betale hele udgiften for en forbindelse lyder forkert i mine ører.

  Med mindre man ligefrem regner med at sætte prisen på billetter op, så er der ikke tale om, at brugerne betaler noget som helst. Derimod vil det vare længere tid før staten får direkte overskud på Femern-forbindelsen (hvis det nogen sinde sker). Dvs. at det er statskassen der betaler for en ny Storstrømsbro, det er bare maskeret.

  • 0
  • 0

  [quote]Men at lade Femern-forbindelsens brugere betale hele udgiften for en forbindelse lyder forkert i mine ører.

  Med mindre man ligefrem regner med at sætte prisen på billetter op, så er der ikke tale om, at brugerne betaler noget som helst. Derimod vil det vare længere tid før staten får direkte overskud på Femern-forbindelsen (hvis det nogen sinde sker). Dvs. at det er statskassen der betaler for en ny Storstrømsbro, det er bare maskeret.[/quote]

  Ved nærmere eftertanke må jeg give dig ret, uanset betalingsmodellen bliver det i sidste ende staten som betaler.

  Om Femern-forbindelsen kommer til at give overskud vil jeg nok mene er sandsynligt. For dels har det, mig bekendt, vist sig på både Storebælt og Øresund at den reelle trafik-mængde langt overstiger selv de mest optimistiske prognoser forud for byggeriet. Og dels har Banedanmark tidligere meldt ud, at de har fået så mange tilkendegivelser om interesserede brugere af jernbane-delen at tunnelens kapacitet er for lille. Og sidst men ikke mindst, så gætter jeg på at de lastbiler som kører mellem Sverige og Tyskland (og det er en del) også vil vælge at bruge tunnelen. Ganske vist har de jo mulighed for at holde pause på færgen, men de fleste vognmænd "presser" deres chauffører til at i de 4½ timer der er mellem de tvungne pauser. Og selv i lastbil tager turen Kastrup el. Helsingør og Rødby kun ca. 3 timer, så de kan godt nå et stykke længere inden for den tilladte tid.

  • 0
  • 0

  ellers kunne man passende vælge en kombinations-model, f.eks. 50/50, til Femern-budgettet hhv. stats-budgettet.

  Og straks var der bonus til Venstre for nu er du i gang med at forhandle, flere penge som Venstre kan solde op, eneste formål er at komme i medierne, med det formål at påstå de har indflydelse.

  Med den logik skulle Femernfobindelsen også betale 50% af Ringstedbanen, og 50% af elektrificeringen, 50% af opgraderingen til den nye højere hastighed, 50% af omlægningen til øresundsforbindelsen af hensyn til den stigende jernbanetrafik osv.

  Det giver ingen mening at blande ting sammen på en så besynderlig måde.

  Hvis der som det påstås i artiklen er samdrift fordele ved at lade Femern opføre og drive en ny Storstrømsbro, så gør man da bare det, men det kan man jo sagtens gøre uden at uden at det er Femernforbindelsens kunder der skal betale.

  En prisstigning vil vel også skubbe balancen i forhold til Gedser-Rostock og Rostock-Trelleborg, alt andet lige må 5% stigning på prisen flytte 7% af trafikken til andre kanaler og give Femernforbindelsen længere tilbage betalings tid, og de biler der vælger andre kanaler får større CO2 udledning, er det virkelig den officielle politik?

  • 0
  • 0

  Simpel løsning: lad landbruget betale en del af ny forbindelse over Storstrømmen! Og landmændene vil endda være glade for det - for de får adskillige kvadratkilometer ny fed landbrugsjord, hvis man opfører dæmninger istedet for bro og tømmer vandet ud. Ligesom vi gjorde i Lammefjorden, og som Holland har gjort i store områder.

  Som man kan se på http://peecee.dk/upload/view/355422/full , så er der store lavvandede områder, men også et langt dybt område. Det lave bruges til landbrug, det dybe som el-lager med 500 MegaWatt i 10 timer.

  Hvis Vordingborg ønsker at bevare sin havn, kan en dæmning også laves mellem Masnedø og Farø.

  • 0
  • 0

  God ide. Men lad den nu lige blive afprøvet i de kommende 6-8 år i Jylland. Er det stadig en god ide - ja så er det vel OK at man skal betale også her i det sydøst danske område.

  • 0
  • 0

  Hvis der alligevel skal betales for at benytte Femern-forbindelsen, så sæt da gerne prisen op med en 5'er pr. passage, eller hvad der nu skal til for at holde tilbagebetalingstiden uændret.

  Du antager at det samme antal vil benytte broen hvis billetten bliver dyrere. Det er næsten helt sikkert forkert.

  • 0
  • 0

  Biltrafikken fik en ny forbindelse over Storstrømmen fordi den gamle forbindelse var for snæver. Jernbanen, der befordrer den kollektive trafik, trænger nu til noget tilsvarende. Selv om en jernbane har væsentligt mindre udslip af CO2 er der tilsyneladende ikke den samme forståelse.

  Lad os overveje følgende mulighed: Nedlæg den gamle bro og brug fundamenterne til en ny. Kun til jernbane og cykler! Bilerne har allerede en god forbindelse og vi har før klaret os nogen tid helt uden jernbane. Riget fattes penge. Hvor meget kan der spares?

  Og nu, hvor vi alligevel har bukserne nede, så også: Hvor meget kan der spares hvis den nye forbindelse til Tyskland bliver anlagt uden vejbaner? (Generelt er en tunnel til vejtrafik væsentlig dyrere end en til ren jernbane.)

  • 0
  • 0

  Lad os overveje følgende mulighed: Nedlæg den gamle bro og brug fundamenterne til en ny. Kun til jernbane og cykler!

  Dum ide - den skal konverteres til cykel/bilbro til lokal trafik. Hvis den fik et spor mere ville den knække i løbet af få år.

  Bilerne har allerede en god forbindelse og vi har før klaret os nogen tid helt uden jernbane. Riget fattes penge. Hvor meget kan der spares?

  På sin vis rigtigt, men også forkert. Biltrafik skal køre en temmelig stor omvej. Bygning af en Fehmern forbindelse med tog der ikke kan komme til sjælland ville være noget selv molboer ville finde underligt. Penge ? glem det. Det er i småtingsafdelingen.

  Og nu, hvor vi alligevel har bukserne nede, så også: Hvor meget kan der spares hvis den nye forbindelse til Tyskland bliver anlagt uden vejbaner? (Generelt er en tunnel til vejtrafik væsentlig dyrere end en til ren jernbane.)

  Det ville være umådeligt stupidt. En ting er at man misser synergien i at kunne bygge begge dele samtidig, en helt anden er at man ikke ville spare en krone. Det er ikke staten der financierer, så der er ikke noget at spare.

  M

  Edit: beklager rodet quoting, men Ing.dk's SW er åbenbart en smule idiotisk (eller også skulle jeg lære at stave)

  • 0
  • 0

  Hvor meget kan der spares hvis den nye forbindelse til Tyskland bliver anlagt uden vejbaner?

  En ren gyser, jernbanen yder et samfundsøkonomisk bidrag, det kan man altså ikke bygge hverken bygge bro eller tunnel for, men når vi alligevel skal bygge en tunnel så kan bilerne bidrage så meget at der også bliver råd til jernbanen, den største økonomiske effekt kommer ind i form af ledig kapacitet over Fyn, en kapacitet vi mangler og som ellers ville have kostet kassen, den får vi "gratis" ved at vejbanerne på Femernforbindelsen betaler, og dem vil du så undvære?

  En ny Storstømsforbindelse kunne udmærket laves som en ren jernbaneforbindelse, og vi kunne vælge en anden linieføring, end at alt jernbanegods mellem Norden og Europa skal tværs gennem Vordingborg, men jeg kan forstå vigtigheden af en kombineret forbindelse, så cyklerne uden omveje kan køre stik syd fra Vordingborg centrum, jeg vil da håbe de er rigtig glade for at tælle godsvogne, for det følger jo med cykel løsningen.

  • 0
  • 0
   

  Ja nu syntes jeg ikke i det her gode forum, at vi skal skyde på de forskellige landsdele, det må være nok de ikke kan finde ud af det inde på Borgen? Norge vil gerne have en fast forbindelse fra Malmø til Tyskland pga. de ikke har tid til at vente på, at DK kommer op i gear. Kunne den ikke gå via Helsingør, tre spor motorvej i tunnel hele vejen ned til omkring Køge. Kunne man nu få Nordmændene til at give en økonomisk håndsrækning til sådan et projekt, i stedet for at de betaler for 95km tunnel fra Malmø til Tyskland. Så kunne man vel også få noget hjælp til en Femern forbindelse?

  Hvis vi så skulle gøre noget på egen hånd, så kunne det måske være en fast forbindelse, Als, Ærø og Langeland via Svendborg. Det kunne måske være et frisk forslag til evt. pensions fonde der vil prøve sådan noget. Man kunne måske rejse vindmøller sideløbende med den forbindelse, og på den måde er de med til at betale. Ikke nok med at man ville aflaste trekants området, så vil det nok også gavne hele syd Danmark.

  Trafik omkring KBH. Her kunne man jo så flytte en del af de offentlige arbejdspladser, til udkant Danmark som begge sidder af tinget op til valget, havde så travlt med at minde os om at man ikke måtte glemme. På den måde kan vi få en masse trafik væk fra KBH, på den måde er der et par damer som ikke skal bekymre sig mere omkring en dyr betalings ring!

  • 0
  • 0

  [b]- samme ide som han, nemlig at genbruge fundamenterne og lægge præfabrikerede stålelementer (i stil med dem som bærer jernbanen på Øresundsbroen) på.[/b] Det vil gøre det til en MEGET billig bro. Så siger Michael Eriksen ovenover at "fundamenterne er i en meget dårlig tilstand". Det tror jeg ikke på. De står meget solidt på bunden. Der kan måske være tale om at bryde noget ned og så støbe op igen, men generelt er fundamenterne på en bro de mest levedygtige. Det siger da sig selv. Men Michael Eriksen er måske ikke bygningsingeniør? Det er jeg heller ikke men jeg er i besiddelse af almindelig sund fornuft.

  Med hensyn til cykelsti, som Thorkil også¨nævner, da ville jeg bestemt spare den væk også, fordi det står ingen steder skrevet at folk skal have fri adgang på cykel. Det har de ikke på hverken Storebælt, Øresund og får heller ikke over Fehmernbælt. Vil de have cyklen med over kan de tage den med toget.

  • 0
  • 0
   

  [quote]ellers kunne man passende vælge en kombinations-model, f.eks. 50/50, til Femern-budgettet hhv. stats-budgettet.

  Og straks var der bonus til Venstre for nu er du i gang med at forhandle, flere penge som Venstre kan solde op, eneste formål er at komme i medierne, med det formål at påstå de har indflydelse.

  Med den logik skulle Femernfobindelsen også betale 50% af Ringstedbanen, og 50% af elektrificeringen, 50% af opgraderingen til den nye højere hastighed, 50% af omlægningen til øresundsforbindelsen af hensyn til den stigende jernbanetrafik osv.

  Det giver ingen mening at blande ting sammen på en så besynderlig måde.

  Hvis der som det påstås i artiklen er samdrift fordele ved at lade Femern opføre og drive en ny Storstrømsbro, så gør man da bare det, men det kan man jo sagtens gøre uden at uden at det er Femernforbindelsens kunder der skal betale.

  En prisstigning vil vel også skubbe balancen i forhold til Gedser-Rostock og Rostock-Trelleborg, alt andet lige må 5% stigning på prisen flytte 7% af trafikken til andre kanaler og give Femernforbindelsen længere tilbage betalings tid, og de biler der vælger andre kanaler får større CO2 udledning, er det virkelig den officielle politik?[/quote]

  Mit forslag ang. en 50/50 løsning skyldes KUN, at hvis det forholder sig som påstået i artiklen, at Venstre har vetoret over pengene i infrastruktur-fonden, så har Regeringen jo et begrænset antal muligheder: 1. Finde en helt anden finansieringsform. 2. Bøje sig for Venstres krav. 3. Forsøge på klassisk dansk vis at finde et kompromis.

  Grundlæggende set er jeg lodret uenig i Venstres politik på næsten alle områder, og jeg mener da også at en ny Storstrømsbro burde skulle betales via infrastruktur-fonden; denne er jo netop oprettet for at forbedre infrastrukturen. Og i sidste ende bliver det jo betalt, for den nye bro falder jo nok ind under både Banedanmark (jernbane-delen) og Vejdirektoratet, og hos førstnævnte kommer den vel til, organisatorisk set, til indgå i den strækning der kendes som Sydbanen. Og her vil der jo så blive krævet et beløb pr. tog på strækningen, som skal bruges dels til vedligehold (begrænset de første mange år) og afdrag på evt. gæld.

  • 0
  • 0

  Uanset om fundamenterne er i god eller dårlig stand (har personligt hørt sidstnævnte vurdering af lokale sejlere og fritidsdykkere), så er genbrug af fundamenter og nye bro-elementer en dårlig ide. Se dels begrundelserne for Banedanmarks anbefaling (findes i en rapport som ligger frit tilgængeligt på deres hjemmeside), og dels linjeføringen.

  Især på Masnedø er kurverne meget små, hvilket gør at hastigheden her må begrænses, nuværende maks. er 70 km/t. Præcis hvor hurtigt der må køres på broen ved jeg desværre ikke. Men til sagen: For standsende tog (typisk regionaltog og lign.) betyder den begrænsede hastighed ikke alverden; de skal jo alligevel standse/er lige sat i gang i/fra Vordingborg. Men for andre tog-typer som er gennemkørende (ikke standsende) er det et problem, da man her vil forsøge at lade dem komme hurtigst muligt igennem; det skyldes hensynet til strækningens kapacitet, og at der ved en mere jævn hastighed er en besparelse i energi-forbrug. Den nye (foreslåede) bro skulle være designet til en maks. hastighed på 200 km/t (omend et godstog nok ikke får lov til at køre mere end 140 km/t), hvilket giver en hvis fremtidssikring.

  • 0
  • 0

  Vil du tømme hele Storstrømmen

  Nej, mest Sortsø Dyb - men at fortsætte til Vordingborg er én af mulighederne, fordi det giver den korteste samlede dæmningslængde.

  Foreløbig hælder jeg mest til at have dæmning mellem Masnedø og Farø som afgrænsning, men billedet var ikke færdigt. Det kan ses her (serviet-skitse ;-) ) http://peecee.dk/upload/view/381428/full Det blå er el-lager i den dybe rende, det grønne er det nye landbrugsområde over kote -5m.

  Pumpekraftværker er almindelige i udlandet (der er 100 GigaWatt), og La Rance tidevandskraftværket i Frankrig har turbiner i saltvand.

  • 0
  • 0

  Foreløbig hælder jeg mest til at have dæmning mellem Masnedø og Farø som afgrænsning

  Og det kan du selvfølgelig lave uden at påvirke den sarte natur, her tænker jeg især fisk og bunddyr, og du er helt sikker på at der ikke dukker noget op i en VVM undersøgelse, ingen bevaringsværdige sunkne skibe eller andet kulturstof, og du kan sikre at det er billigere end at bygge en ny bro, og at dit projekt kan være afsluttet inden år 2021.

  Jeg tror jeg støtter denne her: http://www.sn.dk/modules/xphoto/cache/49/2...

  • 0
  • 0

  Jeg tror jeg støtter denne her: http://www.sn.dk/modules/xphoto/cache/49/2...

  Tak for støtten. Billedet viser kun linieføring for toget, og det er den samme jeg foreslår.

  Og det kan du selvfølgelig lave uden at påvirke den sarte natur, her tænker jeg især fisk og bunddyr, og du er helt sikker på at der ikke dukker noget op i en VVM undersøgelse, ingen bevaringsværdige sunkne skibe eller andet kulturstof, og du kan sikre at det er billigere end at bygge en ny bro, og at dit projekt kan være afsluttet inden år 2021.

  Naturen er det samme som i de fleste andre inddæmningsprojekter, så der er ikke noget nyt. Vikingeskibene i Roskilde Fjord har fået en fin plads i Vikingeskibsmuseet, og det samme kan vi gøre hvis der skulle dukke nogen op i Storstrømmen.

  Dæmninger i lav højde er meget velkendt teknik, så det er formentlig en sikrere pris end for en bro. Byggetiden er et spørgsmål om hvor mange mand og maskiner man sætter på opgaven, og er dermed nemmere at kontrollere end en bro hvor forløbene er mere sekventielle.

  • 0
  • 0

  Det er formodentlig straffen for at kun 21% af Lolland/Falsters vælgere stemte på Venstre til sidste Folketingsvalg.

  Så ka' de lære det, ka' de...

  Hvor mange procent mon man skal op på før man kan selv kan bestemme hvor kompensationsmotorvejen skal ligge ?

  Eller gælder det kun i Jylland ?

  Svaret er 50%. Så har man et flertal, og kan få lov at bestemme. Det hedder DEMOKRATI. Vænd dig til det, det er kommet for at blive.

  • 0
  • 0
  Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten